Genel, Tarım Bakanlığı Hibeleri

Yeni Değişiklerle 9. Etap KKYDP Başvuruları Uzatıldı

Yeni Değişiklerle 9. Etap KKYDP Başvuruları 24 ocak 2015 tarihine kadar uzatıldı. KKYDP’de yapılan yeni değişikler, Yatırım bütçelerinin artırıldı, Alternatif Enerji ile Tesisin Elektrik ihtiyacı karşılanabilecek, Tohum eleme tesisi, Sera kurulum kapasiteleri değiştirildi.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğde (Tebliğ 2014/43) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/57) karşılaştırmalı olarak aşağıda hazırlanmıştır.

 

9. Etap KKYDP Tarım Bakanlığı Hibe Başvuruları ile Yapılan Değişiklikler

 Önceki Geçirli Olan Madde Şimdiki Geçerli Olan Madde Açıklama
Madde-8

d) Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere; alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı,

Madde-8

“d) Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesisler ile bu tebliğ kapsamında yapılacak tesislerde, ayrıca 3 dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modem seralarda kullanılmak üzere; alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı,

Yapılacak Sera yatırım başvurularında en az 3 dekar kayıtlı örtü altı arazisi bulunmalıdır. Yine kurulacak seralarda ısınma ve diğer ihtiyaçları için elektrik gereksinimi Alternatif Enerjisinden sağlanabilecektir.
Madde-8

(7) 18/1/2011 tarihli ve 2011/1409 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak çıkarılan tebliğler kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlanan tesisler ile bu tesislerin bulunduğu parsellerde herhangi bir yatırım konusu için hibe başvurusu yapılamaz.

Madde-8

7) 18/1/2011 tarihli ve 2011/1409 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak çıkarılan tebliğler kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlanan tesisler ile bu tesislerin bulunduğu parsellerde; alternatif enerji üretimine yönelik kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusundaki başvurular hariç, diğer yatırım konularında hibe başvurusu yapılamaz. Ancak tarımsal amaçlı kooperatif, birlik ve bunların üst birlikleri tüm yatırım konularında hibe başvurusunda bulunabilirler.

Daha önce hibe desteği almış yatırımlar için, aynı parsel üzerinde yeni bir başvuru yapmamaz ancak, mevcut tesisin elektrik ihtiyacını karşılamak için Alternatif Enerji Başvurularını yapabilir… Tarımsal kooperatif, birlikler, ve bunların üst birlikleri tüm yatırım başvurularında bulunabilir.
Madde-8

(9) Yeni tesis ve tamamlama yatırımlarına yönelik başvurularda yatırım yerinin başvuru sahibi adına olması ya da Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası, Vakıflar Genel Müdürlüğü, organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve küçük ihtisas sanayi sitesinden başvuru sahibi adına bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az 7 yıl tahsis/irtifak tesis edilmiş veya Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az 7 yıl kiralanmış olması gerekmektedir. Kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik başvurularda ise yukarıda belirtilen kiralamalar dışındaki kiralamalar da kabul edilir.

Madde-8

9) Bütün başvurularda yatırım yerinin; başvuru sahibi adına olması veya Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası, Vakıflar Genel Müdürlüğü, organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve küçük ihtisas sanayi sitesinden başvuru sahibi adına bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az 7 yıl tahsis/irtifak tesis edilmiş olması veya Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile bunlar dışında kalan tüzel ve gerçek kişilerden bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az 7 yıl kiralanmış olması gerekmektedir. “

Başvurulacak yatırım arazisi başvuru sahibine ait değilse tebliğinin yayınlandığı 26/10/2014 tarihinden itibaren en az 7 yıl kiralanmış olmalıdır.
MADDE 9

(1) Program çerçevesinde Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Karaman, Ardahan illerinde;

a)Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

b) Soğuk hava deposu,

c) Çelik silo,

d) Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

e) Alternatif enerji kullanan yeni sera ve

f) Alternatif enerji üretim tesisleri konularında yapılacak yatırımlar için başvurular kabul edilir.

 

MADDE 9

(1) Program çerçevesinde Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Karaman, Ardahan illerinde;

a) Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konusunda sadece ham derinin işlenmesi,
c) Soğuk hava deposu,

ç) Çelik silo,

d) Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

e) Alternatif enerji kullanan yeni sera,

f) Alternatif enerji üretim tesisleri konularında yapılacak yatırımlar için başvurular kabul edilir.

IPARD (TKDK) kapsamındaki ilerimizde, yeni desteklenecek olan yatırım b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konusunda sadece ham derinin işlenmesi, maddesi ile et işleme ve entegre tesisleri, süt işleme tesisleri hibe desteği kapsamına alınmıştır.
MADDE 9

(2) Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce illerinde ise;

a) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

c) Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

ç) Soğuk hava deposu,

d) Çelik silo,

e) Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

f) Alternatif enerji kullanan yeni sera,

g) Alternatif enerji üretim tesisleri ile

ğ) Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar için başvurular kabul edilir.

 

MADDE 9

(2) Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Edime, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce illerinde ise

a) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

c) Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

d) Çelik silo,

e) Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

f) Alternatif enerji kullanan yeni sera,

g) Alternatif enerji üretim tesisleri,

ğ) Tarımsal üretime yönelik modem sabit yatırımlar için başvurular kabul edilir.”

 IPARD (TKDK) kapsamı dışında kalan illerimizin yeni ve mevut tesislerinin kapasite artırımı ve teknoloji yenileme yatırımları aynen devam etmektedir.
MADDE 11

(3) Ekonomik yatırımlara yönelik proje konularına başvurabilecek gerçek ve tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olması gerekir. Köylere hizmet götürme birliklerinin ortak oldukları şirketler ise bu kapsam dışındadır. Ancak bu şirketlerdeki köylere hizmet götürme birliklerinin hisse oranı en fazla % 49 olacaktır.

MADDE 11

“3) Ekonomik yatırımlara yönelik proje konularına başvurabilecek tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olması gerekir. Köylere hizmet götürme birliklerinin ortak oldukları şirketler ise bu kapsam dışındadır. Ancak bu şirketlerdeki köylere hizmet götürme birliklerinin hisse oranı en fazla % 49 olacaktır.”

 Bu değişiklikle birlikte Köylere hizmet götürme birlikleri sadece Tüzel Kişilik olarak dikkate alınacaktır.
 

MADDE 13

(1) Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje gideri;

a) Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlardan yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları için 3.000.000 Türk Lirası, bunun dışında kalan yatırımlar için 1.000.000 Türk Lirası,

 MADDE 13 

(1) Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje gideri;

“a) Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlardan yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları için 3.000.000 Türk Lirası, tohum işleme, paketleme ve depolama yatırımları için 3.000.000 Türk Lirası, bunun dışında kalan yatırımlar için 1.000.000 Türk Lirası,

 Bitkisel ürün işleme paketleme ve depolamasına yönelik yatırımlarına Tohum İşleme Tesisi, işleme, paketleme ve depolama için 3.000.000 TL Hibe desteği verilecektir.
 

ç) Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,

 

ç) Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 2.000.000 Türk Lirası,

 Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara KKYDP hibe desteği 1.000.000 TL’den 2.000.000 TL’ye artırılmıştır.
 d) Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,  d) Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlara 3.000.000 Türk Lirası, Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlara KKYDP hibe desteği 1.000.000 TL’den 3.000.000 TL Çıkarılmıştır.
g) Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere; alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,

 

g) Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesislerde kullanılmak üzere; alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yatırımlara 3.000.000 Türk Lirası,” alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yeni yatırımlara KKYDP hibe desteği 1.000.000 Türk Lirasından 3.000.000 Türk Lirasına çıkarılmıştır.
İnşaat işleri alım giderleri

MADDE 16 – ek olarak 10’nuncu fıkra eklenmiştir.

(10) Alternatif enerji olarak jeotermal kaynağın kullanılacağı yatırımlarda jeotermal kuyu maliyeti hibeye esas proje tutarının % 40’ını geçemez. Bunun için jeotermal kuyunun, alternatif enerji üretim tesisinin ve bu enerjiyi kullanacak yatırımın aynı parselde yer alması şarttır.” Altıncı Bölüm İnşaat Giderleri madde 16 ya 10 fıkra eklenmiştir. Buna göre aynı parsel üzerinde kurulacak sera ve jeotermal kuyu maliyeti hibe esas tutarın %40’nı geçemez.
YEDİNCİ BÖLÜM

Başvuru süresi

MADDE 20 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren altmış gün içerisinde elektronik ağ üzerinden yapılır.

MADDE 20

“(1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren doksan gün içerisinde elektronik ağ üzerinden yapılır.”

Tebliği yayınladığı tarihden 26/10/2014 90 gün içinde başvurular gerçekleşecektir. Aynı 30 gün daha süre uzatımı gerçekleşti.
İl proje değerlendirme raporu

MADDE 29

(2) Nihai puanı belirlenen başvurular, ilin önceliklerine göre sıralanmış sektörel bazdaki proje konularına göre gruplandırılır ve her gruba ait başvurular nihai puanlarına göre sıralanarak program teklif listesi hazırlanır. Nihai puanların eşit olması halinde evrak kayıt tarih ve numarasına göre daha önce yapılan başvuru tercih edilir. Genel değerlendirme raporu, değerlendirme sonuç tablosu ve program teklif listesinin elektronik ağ üzerinden alınan çıktısı komisyonca imzalanarak genel müdürlüğe gönderilir.

 

İl proje değerlendirme raporu

MADDE 29

“(2) Nihai puanı belirlenen başvurular, ilin önceliklerine göre sıralanmış sektörel bazdaki proje konularına göre gruplandırılır ve her gruba ait başvurular nihai puanlarına göre sıralanarak program teklif listesi hazırlanır. Genel değerlendirme raporu, değerlendirme sonuç tablosu ve program teklif listesinin elektronik ağ üzerinden alınan çıktısı komisyonca imzalanarak genel müdürlüğe gönderilir.”

 Başvuru önceliğinde kaynaklı avantaj ortadan kaldırılmış, son ve ilk başvuru yapan aynı değerlendirmelere tabi tutulacaktır.
 

Ek- 1

BAŞVURULARIN İDARİ UYGUNLUK KONTROL LİSTESİ

21 madde

Başvuru sahibine ait yatırım yeri mülkiyet (tapu) belgesi/kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan kira kontratı veya tahsis/irtifak belgesi

 

Ek- 1

BAŞVURULARIN İDARİ UYGUNLUK KONTROL LİSTESİ

Yatırım
yeri başvuru sahibine ait ise yatırım yeri mülkiyet (tapu) belgesi

  Yatırım yerinin arazi başvuru sahibine ait olmalıdır
 22 madde

Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurularda yatırım yeri kamu kurum ve kuruluşları dışında gerçek ya da tüzel kişilerden kiralanmış ise noter tasdikli kira sözleşmesi

 

22 madde

Yatırım yeri başvuru sahibine ait değilse kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan kira kontratı veya tahsis/irtifak belgesi, yatırım yeri kamu kurum ve kuruluşları dışında gerçek ya da tüzel kişilerden kiralanmış ise noter tasdikli kira sözleşmesi

 Kiralama şeklinde yapılacak başvurularda yatırım arazisinin Noter Tasdikli olması gerekir.
 23 madde,

Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için üretim izin belgesi

 23 Madde

Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için üretim izin belgesi (işletme kayıt belgesi/işletme onay belgesi)

 Kapasite ve teknoloji artırımı için başvurularında işletmesine göre kayıt veya onay belgesi alınması gerekir.

 

9. Etap KKYDP Tarım Bakanlığı Hibe Başvuruları ile Yapılan Değişikliklerin Yönetmeliğini  Resmi Gazeteden İnderebilirisiniz

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğde (Tebliğ 2014/43) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/57)

 

9. Etap KKYDP Tarım Bakanlığı Hibe Destekli Projelerinizi, Tarım ve Hayvancılıkta Uzman Danışmanlarımız Tarafın Hibe Destekli Projeleriniz Hazırlanır.

KKYDP PROJE HAZIRLAMA DANIŞMANLIK ÜCRETLERİMİZ

Hizmet Fiyatı (TL) Ödeme Planı
Mühendislik Hizmeti (Mimari, Satatik

Elektrik, Mekanik) Projeleri

20.000 – 50.000 TL İş Almı= %50

İş Teslimi= %50

Danışmanlık (İşletme Planın hazırlanması,

Hibe Başvuru Dosyalarının hazırlanması

Sistem Girişlerinin Yapılması

Gerekli Evrak ve Belgelerinin Toplanması

10.000 – 20.000 TL İş Almı= %50

İş Teslimi= %50

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Osman KARABOYUN

Ziraat Mühendisi (Zooteknist)

0542 609 75 08

0312 – 419 -80 08

tarimsalhibe@gmail.com

bilgi@www.tarimsalhibe.com

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.