Malatya TKDK Gayrimenkul Satış İhalesi

Malatya TKDK Gayrimenkul Satış İhalesi Dosya No : 2016/003/S1 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nca amme borcundan dolayı hacizli bulunan ve aşağıda tapu kaydı, adresi, imar durumu, hali hazır durumu ile muhammen değerleri belirtilen gayrimenkuller, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde açık artırma sureti ile TKDK Malatya İl Koordinatörlüğü 1. Kat Toplantı […]

Mersin İl Koordinatörlüğü Satış İlanı

Mersin İl Koordinatörlüğü Satış İlanı                                                                                                                                                              Dosya No: 2017/06       Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Mersin İl Koordinatörlüğünce 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında haczedilen Ekli listede cinsi, özelliği, miktarı ve bedeli yazılı menkul malların 21/05/2019 Salı günü 1 Nolu Taşınır ihalesi 13:30-13:40, 2 Nolu Taşınır ihalesi 13:40-13:45, 3 Nolu Taşınır ihalesi […]

Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğü Gayrimenkul Satış İlanı

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğü Gayrimenkul Satış İlanı Dosya No : 2018 / 01 / S1 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nca amme borcundan dolayı hacizli bulunan ve aşağıda tapu kaydı, adresi, imar durumu, hali hazır durumu ile muhammen değerleri belirtilen gayrimenkul, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri […]

TKDK Ardahan İl Koordinatörlüğü Satış İlanı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU ARDAHAN İL KOORDİNATÖRLÜĞÜNDEN Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Ardahan İl Koordinatörlüğüne borçlu bulunan bir mükellefe ait olup hacizli olan ve aşağıda cinsi, özelliği, miktarı ve bedeli yazılı menkul malların 6183 Sayılı Kanun hükümleri gereğince açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır. SATIŞ ŞARTLARI VE USULÜ 1.      Aşağıda cinsi, özelliği […]