TKDK-IPARD Hibeleri

IPARD 3 Dönemi İKİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

IPARD III Dönemi İKİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

 

IPARD III Dönemi İKİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI
Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 28 Haziran 2024 tarihinde İkinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.
Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2021-2027 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

IPARD III Dönemi İKİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANINDA BAŞVURU YAPILACAK İLLER

IPARD III Dönemi İkinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında destek almak amacıyla 81 ilden proje başvurusu yapılabilecektir.

DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ

“M7 – Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbirinden yapım işi, makine-ekipman, hizmet ve görünürlük alımları desteğine ilişkin başvurular kabul edilecektir.

 

TEDBİR ADI SEKTÖR
KODU
SEKTÖR ADI DESTEK ORANI DESTEK
BÜTÇESİ
(AVRO)
M7
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme
302-1 Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi %60-70 80.000.000
302-2 Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi,
İşlenmesi ve Paketlenmesi
302-3 Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler
302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon
Faaliyetleri
302-5 Su Ürünleri Yetiştiriciliği
302-6 Makine Parkları
302-7 Yenilenebilir Enerji Yatırımları

 

IPARD III Dönemi İKİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANIN BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular, 12.07.2024 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl
Koordinatörlükleri ve İl İrtibat Ofislerinde kabul edilmeye başlanacaktır.
Online Proje Başvuru Sistemi 16.08.2024 tarihi saat 18:00’de kapatılacaktır.
Başvuruların son teslim tarihi 29.08.2024, saat 18:00’dir.
Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

YATIRIM SÜRELERİ

İkinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri en fazla
12 (on iki) ay olarak planlanmalıdır.

 

IPARD III Dönemi İKİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANINDA PROJE HAZIRLAMAK İSTEYEN YATIRIMCILARA DANIŞMANLIK HİZMETİ  VERİRLİR.

Osman KARABOYUN (Ziraat Mühendisi)

05426097508