En fazla TKDK Hibesi Süt Üretimi Projelerine

En fazla TKDK Hibesi Süt Üretimi Projelerine

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu desteklemeleri kapsamındaki sektörler içinde bugüne kadar hibeden en fazla süt üretimine ilişkin proje sunan girişimciler faydalandı. Toplam yatırım tutarı 2,7 milyar lira tutarındaki bin 174 süt üretimi projesi için girişimcilere 1,3 milyar lira hibe ödendi.  İller bazında incelendiğinde ise süt üretimi projelerine ilişkin en fazla hibeyi 126 milyon lirayla Konya‘daki yatırımcılar aldı.

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteklemeleri kapsamındaki sektörler içinde bugüne kadar en fazla hibeyi 1,3 milyar lirayla süt üretimine ilişkin proje sunan girişimciler aldı.

TKDK’den yapılan açıklamaya göre, 2007’de kurulan kurum, Avrupa Birliği’nin (AB) aday ve potansiyel aday ülkelere destek amacıyla hazırlanan Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı’nı uygulamakla sorumlu bulunuyor.

Program kapsamında yüzde 75’i AB, yüzde 25′i ulusal kaynaklardan oluşturulan fondan sağlanan hibeler Türkiye’nin 42 ilindeki kırsal alanlarda yatırım yapan girişimcilerin kullanımına sunuluyor.

TKDK, yılın bazı dönemlerinde proje başvuru çağrı ilanları yayımlayarak, yatırımcıları TKDK il koordinatörlüklerine proje sunmaya davet ediyor. Yazılı AB kriterleri çerçevesinde şeffaf değerlendirilme sürecinden geçirildikten sonra onaylanan projelerin başvuru sahipleriyle hibe sözleşmesi imzalanıyor. Yatırımlar tamamladıktan sonra da hibeler girişimcilere ödeniyor.

BİN 174 SÜT ÜRETİMİ PROJESİNE HİBE ÖDENDİ

Süt, et, yumurta, arıcılık, bitkisel üretim, zanaatkarlık ve yerel ürünler, kırsal turizm, su ürünleri, makine parkları, yenilenebilir enerji ve tarımsal ürünlerin işlenmesi gibi sektörler destekleme kapsamında yer alıyor. Bu sektörlere ait projelerin hibe verileri incelediğinde, süt üretimi projeleri birinci sırada yer aldı.

Bugüne kadar, toplam yatırım tutarı 2,7 milyar lira tutarındaki bin 174 süt üretimi projesi için girişimcilere 1,3 milyar lira hibe ödendi.

İller bazında incelendiğinde ise süt üretimi projelerine ilişkin en fazla hibeyi 126 milyon lirayla Konya’daki yatırımcılar aldı.

Süt üretimi dahil, desteklenen tüm sektörlerden yatırımcıların faydalanması için hibe kapsamındaki 42 ilin tamamında etkin tanıtım çalışmaları yürütülüyor.

IPARD Programı ile kırsal alanlarda hayata geçirilen yatırımlarla Avrupa standartlarında modern ve hijyenik tesislerin kurulması, kırsal alanda ekonomik çeşitliliğin artırılması, istihdam imkanlarının geliştirilmesi, kırsal alanlarda yaşam standartlarının yükseltilmesi ve kente göçün önlenmesi hedefleniyor.

 

IPARD Hibe Desteklerini Kim Belirliyor.

IPARD Hibe Desteklerini Kim Belirliyor.

TKDK desteklerinin verildiği illeri kim belirliyor? TKDK destekleri 42 ilde uygulanırken, diğer illerin bu desteklerden neden yararlanamadığı tartışma konusu oluyor. TBMM Plan Bütçe Komisyonunda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2019 bütçe görüşmelerinde bu konu yeniden gündeme geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer arasında IPARD destekleriyle ilgili tartışma yaşandı. Gürer, Niğde’nin TKDK desteklerinden neden mahrum bırakıldığını sorması üzerine Bakan Pakdemirli, IPARD desteklerini Avrupa’nın belirlediğini belirtti.

Pakdemirli ile Gürer arasında yaşanan tartışma şöyle…

Bakan Pakdemirli: IPARD’la ilgili bazı şeyler söylendi. Hakikaten bunu Avrupa belirliyor. Ben işte İzmir, Manisalıyım; o tarafta da yok IPARD. Özellikle İzmir’de yok, Manisa’da var mı bilmiyorum. Manisa’da varmış, İzmir’de yok.

Ömer Fethi Gürer: Sayın Bakan, Avrupa Birliği belirlemiyor, Tarım Bakanlığı belirliyor.

Bakan Pakdemirli: Yok, yok, Avrupa belirliyor arkadaşlar. IPARD’la ilgili 41 il…

Ömer Fethi Gürer: Avrupa Aksaray’ı, Nevşehir’i biliyor da Niğde’yi mi bilmiyor?

Bakan Pakdemirli: Biz isteriz bütün iller olsun. Arkadaşlar, ben sizi dinledim, lütfen, çok rica ediyorum.

Ömer Fethi Gürer: Ama verdiğiniz bilgi yanlış.

Bakan Pakdemirli: Ya, beni kandırdılar, tamam, sen haklısın. (Gülüşmeler) Arkadaşlar, bir daha kandırmayın beni, tamam mı?

Ömer Fethi Gürer: Vatandaşlar kandırıyor! (Gülüşmeler)

Bilindiği üzere IPARD programı bütün illerde uygulanmıyor.

IPARD programının uygulandığı iller şöyle:

Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, ,Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat.

 

Bilimsel Etkinliklere Yönelik Destek, Son başvuru Tarihi: 31.10.2018

Kamu Kurum ve Kuruluşları, Üniversiteler, Özel Hukuk Tüzel Kişileri ve Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları himayesinde gerçekleşecek Bilimsel Etkinliklere yönelik destek, son başvuru tarihi: 31.10.2018

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) “2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği” kapsamında 2018 yılı 4. Dönem başvuruları devam etmektedir. Destek Programı, Kamu Kurum/Kuruluşları ve Üniversiteler ile Özel Hukuk Tüzel Kişilikleri ve Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları himayesinde yurt içinde düzenlenen ulusal, uluslararası katılımlı ve uluslararası nitelikli Kongre, Kolokyum, Sempozyum, Konferans ve Çalıştay türü etkinlikleri desteklemektedir. Etkinliğin başlama tarihi ile ilgili başvuru dönemine ait son başvuru tarihi arasında en az 60, en çok 240 günlük bir süre olması gerekmektedir (Etkinlik düzenlendikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez).

Düzenlenecek Bilimsel Etkinliğin aşağıdaki alanlar ile ilgili olması gerekmektedir:

 • Doğa Bilimleri
 • Mühendislik ve Teknoloji
 • Tıbbi Bilimler
 • Tarımsal Bilimler
 • Sosyal ve Beşeri Bilimler

Destek kapsamında düzenlenen etkinlikler: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/desteklenen-etkinlikler/icerik-desteklenen-etkinlikler

 1. Dönem Son Başvuru Tarihi: 31 Ekim 2018, Çarşamba

TÜBİTAK’ın ilgili sayfası: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenleme-destekleri/icerik-2223-b-yurt-ici-bilimsel-etkinlik-duzenleme-destegi

Online Başvuru Sistemi: e-bideb.tubitak.gov.tr

Kimler başvurabilir?

Etkinliğin Düzenleme Kurulu’nda yer alan, yurtiçinde ikamet eden ve çalışan en az Doktora eğitimini tamamlamış Etkinlik Yürütücüleri başvurabilir.

Desteklenen Bilimsel Etkinliği düzenleyebilecek kurum ve kuruluşlar: Destek kapsamında düzenlenecek olan etkinlikler, aşağıda listelenen kurum veya kuruluşların himayesinde gerçekleştirilebilir.

 • Kamu Kurum/Kuruluşları
 • Üniversiteler
 • Özel Hukuk Tüzel Kişilikleri
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

Desteklenen Bilimsel Etkinlik Türleri Tanımları

TanımAçıklama
Etkinlik Yürütücüsüİlgili bilim veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa ve etkinlik hazırlama, yürütme beceri ve deneyimine sahip, etkinliğin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan, program taahhütnamesini imzalayan bilim insanı
Kongre/KonferansBelirli bir bilim dalında ya da bilim dallarında yapılan özgün araştırmaların, araştırmayı yapan kişilerce diğer bilim insanlarına sunulması amacıyla yapılan tartışmalı toplantı
SempozyumBelirli bir konuyu aydınlatmak amacıyla, bilim insanı ve araştırmacıların bir araya geldikleri ve konuşmacıların konunun belirli bölümlerini sundukları tartışmalı etkinlikler
KolokyumBelirli bir konuyu aydınlatmak amacıyla, bilim insanı ve araştırmacıların bir araya gelerek, konunun bir bilim insanı veya ekip tarafından sunulması ve tartışılması şeklinde yapılan etkinlikler
ÇalıştaySınırlı sayıdaki bilim insanları ve uzmanlar arasında daha çok belirli bir konuya ön hazırlık niteliğinde üst düzeyde yoğun tartışma ve bilgi alışverişinin yapıldığı etkinlikler ile kısa süreli inceleme ve değerlendirme etkinlikleri
Hakemli EtkinlikBildiri kabulünün hakem değerlendirmesi sonucuna göre yapıldığı ve etkinlik tanıtımında bildiri kabul sürecinin “hakem değerlendirmesi” sonucunda yapıldığının belirtildiği etkinliktir. Etkinliğin Bilim Kurulunun bulunması, etkinliğin “hakemli” olduğu anlamına gelmemektedir. Hakemli etkinliğin ispatı için aşağıdaki unsurlardan en az birinin bulunması gerekir:

 • Hakem raporları
 • Makale kabulünün hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra yapıldığını gösteren bir ibare
 • Kongre tanıtımında makale kabul sürecinin peer review, blind review, according to reviewers/referees gibi ifadelerle hakem değerlendirmeleri sonucunda yapıldığını gösteren bir ibare
Desteklenmeyen Etkinlik türlerihttp://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenleme-destekleri/2223b/icerik-onemli-hususlar-ve-tanimlar

Katılımcı Profiline Göre Desteklenen Etkinlik Türleri Tanımları

Etkinlik TürüAçıklama
Ulusal EtkinlikEtkinlik Düzenleme Kurulu; kurumların ve ülkenin kaynaklarını etkinlik yararına harekete geçirebilecek yetkinlikte, Etkinlik Bilim Kurulu ise; ülke çapındaki konu ile ilgili kurumların önemli kısmını temsil eder nitelikte olan ve konuşmacı/katılımcı sayısı yüksek, program ve içerdiği faaliyetler bakımından bilime katkı sağlama potansiyeli yüksek etkinliktir.
Uluslararası EtkinlikKatılımcıların ülkeler bazında dengeli bir dağılımının olduğu ve ilke olarak her defasında farklı bir ülkede düzenlenen etkinliktir. Çalıştaylar için her seferinde farklı bir ülkede düzenlenme şartı aranmaz.
Uluslararası Katılımlı Ulusal EtkinlikUluslararası etkinlik tanımı dışında kalan, ulusal etkinlik niteliğine sahip, konuşmacıların bir bölümü ile konuşmacılar dışındaki katılımcıların en az %10’unun yurt dışından olduğu yurt içinde düzenlenen etkinliktir.

Desteklenen Etkinliklerde Aranan Koşullar: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenleme-destekleri/2223b/icerik-basvuru-kosullari

 • Etkinliğin en az 100 katılımcı ile gerçekleştirilecek olması (Çalıştaylar hariç)
 • Etkinliğin “Hakemli Etkinlik” olması* (Çalıştaylar hariç)
  • Kongrenin bilimsel komitesinin bulunması, etkinliğin hakemli olduğu anlamına gelmemektedir. Hakemli etkinliğin ispatı için aşağıdaki unsurlardan en az birinin bulunması gerekir.
   • Hakem raporları
   • Makale kabulünün hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra yapıldığını gösteren bir ibare
   • Kongre tanıtımında makale kabul sürecinin peer review, blind review, according to reviewers/referees gibi ifadelerle hakem değerlendirmeleri sonucunda yapıldığını gösteren bir ibare
 • Etkinliğin en az 4 yılda bir düzenleniyor olması (Çalıştaylar hariç)
 • Etkinliğin en az İkincisinin düzenlenecek olması (Çalıştaylar hariç)
 • Talep edilen desteğin etkinliğe katkısının açıkça belirtilmesi
 • Düzenlenecek etkinliğe ilişkin bilgilerin yer aldığı kendine özgü ve güncel bir internet sayfasının olması ve Etkinliğin Düzenleme Kurulu ve Bilim Kurulu Üyeleri ile etkinliğin konusu, amacı, kapsamı, düzenleneceği yer ve tarihin açılan web sayfasında duyurulması (İnternet sayfalarındaki reklam, afiş, haber vb. duyurular özgün internet sayfası olarak kabul edilmez.)
 • Etkinlik Bilim Kurulu Üyeleri’nin yurt içinden en az 4 farklı üniversite mensubu bilim insanından oluşması, (Üyelerin, daha az sayıda farklı üniversiteden olması durumunda, etkinlik kurumsal etkinlik olarak kabul edilecek ve bilimsel değerlendirmeye alınmadan ön inceleme aşamasında iade edilecektir.)
 • Düzenleme Kurulu’nun TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması (Yurtdışında yaşayan ve çalışan yabancı kişilerin ARBİS üyesi olma zorunluluğu yoktur. Bu üyeler için özgeçmiş istenmemektedir. Yabancı düzenleme kurulu üyeleri için başvuru formları arasında bulunan “Yabancı Düzenleme Kurulu” formu doldurulacaktır)
 • Etkinliğin başlama tarihi ile ilgili başvuru dönemine ait son başvuru tarihi arasında en az 60, en çok 240 günlük bir süre olması
 • Etkinlik Düzenleme Kurulu’ndan herhangi bir araştırmacının son 1 yıl içerisinde aynı etkinlik için destek almamış olması.
 • Aynı etkinlik için iki defa destek verilmez.

Başvuru dönemleri: Etkinliğin başlama tarihi ile ilgili başvuru dönemine ait son başvuru tarihi arasında en az 60, en çok 240 günlük bir süre olması gerekmektedir.

DönemTarihlerSonuç açıklama tarihleri
1. Dönem

15 Ocak – 2 Şubat 2018

Nisan 2018

2. Dönem

2 – 30 Nisan 2018

Temmuz 2018

3. Dönem

2 – 31 Temmuz 2018

Ekim 2018

4. Dönem

1 – 31 Ekim 2018

Ocak 2019

Değerlendirme süreci ve değerlendirme kriterleri: Değerlendirmeler, TÜBİTAK Başkanı tarafından atanan Araştırma Grubu Üyeleriyle aynı haklara sahip olan 5 akademisyenden oluşan ve başkanlığını Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanının yaptığı Değerlendirme ve Destekleme Kurulunca gerçekleştirilir. Destek kararı, Kurulun önerisi ve TÜBİTAK Başkanlığı kararı ile kesinleşir.

 • Etkinliğin Bilimsel Saygınlığı
 • Düzenleyicilerin Yetkinliği
 • Etkinliğin yapılabilirliği
 • Etkinliğin kişiye/topluma/ülkeye yararı/etkisi

Desteklenen harcamalar ve destek tutarları

Destek kalemiDestek kalemi detayı ve destek tutarı üst limiti
Konuşmacı Seyahat DesteğiEtkinliğe Yurtiçi veya yurtdışından katılacak en çok 3 davetli konuşmacının ekonomi sınıfı uçak, otobüs veya tren (yataklı hariç) türünden seyahat giderleri destek kapsamındadır. Taksi, özel araç ve şehir içi ulaşım giderleri karşılanmaz.Yurt içi geliş/dönüş: 300 TL/kişi
Yurt dışı geliş/dönüş: US$ 1500/kişi
Organizasyon DesteğiBildiri-özet kitabı, CD yazım-basımı, afiş, duyuru, broşür, etkinlik programı, yaka kartı, katılım belgesi, not çoğaltma (fotokopi), bloknot, kalem, USB bellek giderleri (1 katılımcı seti kalemleri)

Çanta, şapka, t-shirt vb. destek sağlanmamaktadır. Promosyon amaçlı giderlere destek verilmez.

Destek tutarı üst limiti: 15 bin TL
Katılımcı başına 1 set için destek tutarı üst limiti: 25 TL
Toplantı İkram GiderleriÇay, kahve, kuru pastaDestek tutarı üst limiti: 1000 TL
Toplam destek üst limiti: 30 bin TL

Dikkat edilmesi gereken hususlar

 • Başvuru yapmadan önce BİDEB Bilimsel Etkinlik Destekleri 2223-B İnternet Sayfası’nın ve Çağrı Metninin detaylı olarak incelenmesi ile TÜBİTAK BİDEB Yetkilileri ile görüşülerek bilgi alınması tavsiye edilmektedir.
 • Bir önceki dönemde başvuruda bulunup destek almış kişiler destek aldığı tarihten itibaren bir sene içerisinde aynı etkinlik için başvuruda bulunamazlar.
 • Desteklenen etkinlik tamamlandıktan sonra, imzalı katılımcı listesindeki katılımcı sayısının 100 kişinin altında kalmaması koşuluyla, beyan edilenden eksik olması durumunda destek bütçesinden aynı oranda kesinti yapılır.
 • Geçerli bir nedenle etkinlik yer ve tarih değişikliği talep edilmesi durumunda, etkinlik
 • yürütücüsünün başvurusu ve Etkinlik Destekleri Grup Koordinatörünün onayı ile değişiklik
 • gerçekleşir. Erteleme süresi 6 ayı aşamaz.
 • Etkinliğin düzenlenmesinde TÜBİTAK desteğinden yararlanılan konularda Grup Koordinatörünün yazılı onayı olmaksızın hiçbir değişiklik yapılamaz ve verilen destek belirtilen amaç dışında kullanılamaz.
 • Desteklenen etkinliklerin tüm yazılı ve basılı materyallerinde TÜBİTAK isminin kullanılması zorunludur ancak TÜBİTAK logosu Başkanlığın yazılı izni alınmaksızın kullanılamaz.
 • Etkinlik Yürütücüsü, etkinlik için verilen desteğe ait harcama belgelerinin (fatura, bilet, makbuz vb.) aslını, etkinliğin bitiş tarihinden ya da destek sonuç tarihinden sonraki 20 gün içerisinde BİDEB’e ulaştırmak zorundadır. Kararlaştırılan destek, etkinlik tamamlandıktan sonra istenen tüm belgeler ve taahhütnamenin BİDEB’ e gönderilmesi ve ilgili belgelerin uygun bulunmasından sonra, etkinlik yürütücüsünün kendi adına açılmış banka hesabına aktarılır ve destek sonlandırılır. Etkinliğe ait harcama belgelerinin 20 gün içerisinde hazırlanamadığı durumlarda, gönderilememe gerekçesinin belirtilen süre içerisinde BİDEB’ e yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Gerekçenin Grup Koordinatörü tarafından uygun bulunması halinde bu süre aşılabilir, ancak bu süre her halükarda etkinliğin bitiş tarihi itibariyle 6 ayı aşamaz.Ödemeler etkinlik tamamlandıktan sonra istenen tüm belgeler ve taahhütnamenin BİDEB’ e gönderilmesi ve ilgili belgelerin uygun bulunmasından sonra, etkinlik yürütücüsünün kendi adına açılmış banka hesabına aktarılarak yapılmaktadır.
 • Etkinlik Yürütücüsü, desteklenen etkinlik kapsamında oluşan materyallerin (bildiri kitabı, özet kitabı, afiş, etkinlik programı, USB bellek vb.) basılı ve elektronik ortamda birer kopyasını etkinliğin bitiş tarihinden itibaren en geç 20 gün içinde BİDEB’ e göndermekle yükümlüdür. Etkinliğe ait bildiri/özet kitabı basımının 20 gün içerisinde yapılamayacağı durumlarda, bu durumun belirtilen süre içerisinde BİDEB’ e yazılı olarak bildirilmesi ve Grup Koordinatörü tarafından uygun bulunması halinde süre uzatılabilir, ancak bu süre her halükarda etkinliğin bitiş tarihi itibariyle 1 yılı geçemez.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Tel: (312) 444 66 90

e-posta: bideb2223b@tubitak.gov.tr

samsun bigg

Girişimcilere 150 Bin TL Hibe

Girişimcilere 150 Bin TL Hibe

Samsun Teknopark hazırladığı projeyle, TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı’nın  “Bireysel Genç Girişim (BİGG)” Uygulayıcı Kuruluşu olmaya hak kazandı.

Samsun Teknopark, BİGG çağrısı kapsamında; girişimcilerin iş fikirlerini ve başvurularını değerlendirecek, uygun bulunan iş fikirlerini bünyesine alarak iş fikri doğrulama süreçlerinden geçirecek ve iş planlarının hazırlanmasında girişimcilere tamamen ücretsiz destek olacak.

Verilecek destekler ve mentorluk (yönderlik) faaliyetleri sonrasında TÜBİTAK tarafından başarılı bulunan iş fikirleri; 150 bin TL sermaye desteği hibe ile ödüllendirecek. Çoğu programdan farklı olarak yüzde yüz hibe desteği veren programın Karadeniz’de uygulayıcı kuruluşu olan Samsun Teknopark, BİGG için başvuru almaya başladı.

BİGGSAMSUN’a Kimler Başvurabilir?

• Teknoloji ve yenilik odaklı iş fikrine sahip olan
• Herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler
• Yüksek lisans veya doktora öğrencileri
• Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 10 yıl önce almış kişiler

BİGGSAMSUN’a Kimler Başvuramaz?

• Açık öğretim fakültesi mezunları
• Daha önce Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teknogirişim ya da TÜBİTAK’ın 1512 programından destek alanlar
• Başvuru yapılan tarihte herhangi bir şirketin ortaklık yapısında olan kişiler veya şirket sahipleri

Başvuru Alanları

BİGGSamsun’a başvuru yaparak 150 bin TL hibe şansını yakalamak için yukarıda bulunan şartları sağladıktan sonra iş fikrinizin TÜBİTAK tarafından belirlenmiş olan tematik alanlara uygun olması da gerekmektedir. Tematik alanlar ise şu şekilde:

• Akıllı ulaşım
• Enerji ve temiz teknolojiler
• İleri imalat ve sanayi 4.0
• İletişim ve sayısal dönüşüm
• Sağlık ve iyi yaşam
• Sürdürülebilir tarım ve beslenme

İş fikrinize yönelik 150 bin TL hibe almak için www.biggsamsun.com adresini ziyaret ederek, hemen başvurunuzu yapabilirsiniz.

İmar Barışı ile TKDK Desteği

İmar Barışı ile TKDK Desteği

imar barışı tarımsal işletmeler için geçerli

İmar Barışı ile ruhsatsız olarak faaliyetlerine devam eden tarımsal işletmelerin “Yapı Kayıt Belgesi” alarak TKDK, KKYDP, Makine – Ekipman Destekleri, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatif Faizsiz Yatırım Kredileri ve diğer desteklemelerden  daha fazla yararlanabilirler.

İmar Barışı ile tarımsal, hayvansal ve Gıda  işletmenizin yapı kullanım izin belgesini almak için Yapı Kayıt Belgesi için başvurular, e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı.

Düzenleme 31 Aralık 2017 tarihinden önceki ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapıları kapsıyor. Bu kapsamda Yapı Kayıt Belgesine başvurular, e- Devlet sistemi üzerinden  başladı.

Ayrıntılara http://imarbarisi.csb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Organik Yumurta Tavukçuluğu Projesi Hibe Desteği Başladı

Organik Yumurta Tavukçuluğu Projesi Hibe Desteği Başladı

DOKAP Bölgesinde yaşayan üreticilerimizin alternatif üretim modellerinin arttırılması ve tarımda sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak olan organik yumurta üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla ilimizde “Dokap Bölgesinde Entegre Organik Yumurta Tavukçuluğu Projesi” uygulanmaktadır. DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen ve İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan proje kapsamında organik yumurta tavukçuluğu kümesleri kurulacaktır.

yumurta tavukçuluğuna hibe

Proje kapsamında 500 adet kapasiteli Organik Yumurta Üretim Tesisleri kurulacak olup, proje de kümes yapımı, folluk, yemlik, bahçe tel örgüsü ve organik yarka alımı uygun harcama kalemleri olarak belirlenmiştir.  Üreticilerimiz satın alma işlemlerini yaptıktan sonra 50.000,00 TL’yi aşmayan yatırım maliyetinin % 50’si için hibe desteğinden faydalanacaklardır.

Hibe desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerimizde aranan şartlar ve istenen belgeler;

 • Başvuru tarihi itibariyle ücretli çalışan olmamak (SGK Hizmet Dökümü),
 • Vergi mükellefi olmamak (Vergi Dairesi Mükellefiyet Belgesi),
 • DOKAP BKİ tarafından verilen hiçbir hibe desteğinden yararlanmamış olmak,
 • Projenin uygulanacağı alanda sabit ikametgâhı bulunmak (İkametgah Belgesi),
 • En az 2000 m2 acık alana sahip olmak (Tapu veya en az 5 yıllık kira sözleşmesi gerekmektedir)
 • İşletme en az 5 yıl boyunca faaliyetini sürdürecektir.
 • ÇKS Kaydı Şartlarını sağlamayan arazi veya kişiler projeden yararlanamayacaktır.(Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi)
 • Başvuruda kadın üreticilere öncelik verilecektir.

Uygun şartları taşıyan üreticilerin Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğüne 30.07.2018 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar başvuru belgeleri ile birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

Üreticilerimize duyurulur.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Adres: Teyyaredüzü Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 261 GİRESUN

Telefon : 0(454) 215 16 72 – 73

Faks : 0(454) 215 15 59

E-Posta : giresun@tarim.gov.tr

 

kayin_mantari

İstiridye Mantarı Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi

İstiridye Mantarı Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesine Müracaatlar 9 Temmuz’da Başlıyor!

 

midye-kayin-mantari

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık  Müdürlüğümüz ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) arasında imzalanan ‘DOKAP Bölgesinde İstiridye Mantarı Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi İçin Aktarılacak Ödeneğin Kullandırılması, İzlenmesi ve Denetimine İlişkin Protokol’ kapsamında; Giresun ilimizde İstiridye Mantarı Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesine müracaatlar 9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle başlayacaktır.

Proje kapsamında İl Müdürlüğümüz ve DOKAP tarafından başvurusu uygun görülen yararlanıcılara, istiridye mantarı üretiminin yaygınlaştırılması tesisi için satın alacakları;  çadır,iklimlendirme,klima,kompost,raf ve zemin betonu için 25.000 ₺’ye kadar hibe verilecektir.

            Projeye başvuran üreticilerde aranacak şartlar;

 1. Başvuru tarihi itibariyle ücretli çalışan olmamak. (Taahhütname alınacak)
 2. Başvuru tarihi itibariyle Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak. (Taahhütname alınacak)
 3. DOKAP BKİ alanında hiçbir hibe desteğinden yararlanmamış olmak. (Taahhütname alınacak)
 4. Sabit ikametgahı olması en az 50 m2 kapalı alan ve toplamda en az 1000 m2 alana sahip olmak. (İkametgah belgesi ve tapu fotokopisi alınacak)
 5. 5 yıl boyunca üretime devam edilecek olup, hiçbir şart altında başka kişiye devri ve satışı söz konusu olmayacaktır. Bu konuda taahhütname alınacaktır.
 6. Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt şartlarını sağlamayan arazi ve kişiler projeden faydalanamayacaktır. (Tesisin kurulu olduğu tapuyu içeren güncel Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi alınacak)
 7. Kadın üreticilerin başvuruları öncelikle değerlendirilecektir.

 

Proje başvuru tarihleri;
Başlangıç   : 09/07/2018

Bitiş           : 27/07/2018 mesai bitimi

Proje başvuru yeri; 
Giresun İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube  Müdürlüğü

Desteklenecek Ekipman ve Ürünler;
a ) Çadır ( 7mx14m boyutlarında iskelet üzerinde gerilen polyester , destek ara boruları galvanizli paslanmaz özellikli, alüminyum folyo, 5 cm İzocam, alev yürümez, galvanizli iskelet üzerine yapılmış iç yüzü folyolu 2 adet kapılı)
b) İklimlendirme (Nem otomasyon cihazı, sisleme aparatı, temiz hava girişi ve kirli hava çıkış sistemi için (2 adet) fanlar, otomatik aydınlatma sistemi)
c) Klima (60 bin BTU kanallı klima ve askı malzemeleri)
d) Kompost (miselli şekilde paketlenmiş 10 ton)
e) Raf (1 m genişliğinde, 12 m uzunluğunda, 3 adet raf, 3 katlı rafın yerden yüksekliği 20 cm, kompost konulacak kısımlar 80 cm aralığında) 
f) Zemin betonu (98 m2 alanda 20 cm kalınlığında)

Hibe tutarı;
Destek miktarı KDV dahil 50.000 ₺ tutarındaki fatura bedelinin %50’si 25.000 ₺ den fazla olamaz.

İletişim

Giresun İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Adres: Teyyaredüzü Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 261 GİRESUN

Telefon : 0(454) 215 16 72 – 73

Faks : 0(454) 215 15 59

E-Posta : giresun@tarim.gov.tr

300 Küçükbaş Hibe Projesi (TİGEM)

Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi

Üretici şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi kapsamında başvurular 02 Mart 2018 tarihinde sona erecektir.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM) sözleşme imzalanacak yetiştiricilere satılacak 300 başa kadar küçükbaş hayvan için başvurular başladı. Koyun sayısının artmamasının et üretimini olumsuz etkilemesinden dolayı Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi’yle sözleşmeli üretim modeli geliştirildi.

 

TİGEM, proje kapsamında Ziraat Bankası aracılığıyla sözleşme imzalayacağı yetiştiricilere 300 başa kadar küçükbaş hayvanı ücreti karşılığında satacak. Kurumca, bakım, besleme ve hayvan sağlığı masrafları için avans verilecek. Doğacak kuzuların alımı garanti edilecek ve taban alım fiyatı önceden belirlenecek. Söz konusu hayvanların alımı için başvurular, TİGEM’in internet sitesinden (www.tigem.gov.tr) alınmaya başlandı.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

 

Projeye göre, üretim sürecinde, yetiştiriciye bakım ücreti ve sigorta bedeli avans olarak verilecek. Sözleşme imzalanacak yetiştiricilere kendi işletmelerinde TİGEM tarafından eğitim imkanı sağlanacak. Sütten kesimi müteakip kuzular alınacak, masraflar düşülerek hak edişi üreticiye ödenecek. Üretilecek tüy ve süt yetiştiricinin olacak. Üreticilerin bu hayvanlar için yaptıracağı TARSİM sigortası da ücretsiz olacak ve Bakanlık tarafından desteklenecek.

TİGEM 300 KOYUN PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI

Proje için başvuran üreticiler değerlendirilirken; “Üretim yapacağı yerin mera alanı, kaba yem üretebilirliği, hayvan varlığı, cinsiyet ve yaşı, hayvan barınağına sahip olması, halen hayvancılıkla uğraşıyor olması” kriterleri göz önünde bulundurulacak.

 

Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi kapsamında müracaatların elektronik ortamda alınmasına başlanılmıştır. Bu aşamada herhangi bir evrak istenilmemektedir.

Müracaatların tamamlanmasından sonra istenilecek evraklar 

1Proje Başvuru Dilekçesi
2Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3Varsa diploma sureti
4Varsa tarım ve hayvancılık yetiştirme konularında sertifika
5Taahhütname (Ek)
6Yetiştiricilik yapacağı yerin mera alanı veya küçükbaş hayvan varlığını gösterir GTHB il/İlçe Müdürlüklerinden alınmış belge (Sistemden tespiti yapılıyorsa gerek yok)
7GTHB İl/İlçe Müdürlüklerinden alınmış, İşletme Tescil belgesi ve Kapasite raporu
8Şehit yakını (anne – baba – kardeş – eş – çocuk) ise onaylı belge. (Sistemden tespiti yapılıyorsa gerek yok)
9Kendisine ait veya kiralayacağı barınak ve buna ait işletme tescil belgesi

300 Kücükbaş Hibeli Hayvancılık Projesi Detayları

 

TKDK – IPARD Hibesinin Uygulandığı İller – 2018

TKDK – IPARD Hibesinin Uygulandığı İller

 

IPARD – TKDK Hibelerin Uygunlandığı İller

 

IPARD programı kapsamında, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından verilen hibelerin verildiği iller

 

IPARD – TKDK HİBELERİN DESTEKLENDİĞİ İLLER

1. Afyonkarahisar12. Çankırı 23. Karaman 34. Ordu
2. Ağrı13. Çorum 24. Kars 35. Samsun
3. Amasya14. Denizli 25. Kastamonu 36. Şanlıurfa
4. Aksaray15. Diyarbakır 26. Konya37. Sivas
5. Ankara 16. Elazığ 27. Kütahya 38. Tokat
6. Ardahan 17. Erzincan 28. Malatya39. Trabzon
7. Aydın 18. Erzurum 29. Manisa 40. Uşak
8. Balıkesir 19. Giresun30. Mardin41. Van
9. Burdur 20. Hatay31. Mersin42. Yozgat
10. Bursa 21. Isparta32. Muş 
11. Çanakkale 22. Kahramanmaraş33. Nevşehir 

*Kanatlı eti üreten işletmeler sektöründe “broyler” başvurularında  yalnızca Erzincan, Sivas ve Elazığ illerinde yeni işletmeler destek kapsamındadır.

TKDK – IPARD 3.Hibe Çağrısı – 2018

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

20142020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi)

ÜÇÜNCÜ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

 

 

 

 

BAŞVURU YAPILACAK İLLER

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır:

Destek Almak Amacıyla Başvuruların Yapılacağı ve Yatırımın Uygulanacağı İller
AfyonkarahisarBalıkesirDiyarbakırKahramanmaraşManisaSivas
AğrıBurdur ElazığKaramanMardin Şanlıurfa
 AksarayBursaErzincanKars MersinTokat
AmasyaÇanakkaleErzurumKastamonu MuşTrabzon
 AnkaraÇankırı GiresunKonyaNevşehir Uşak
Ardahan ÇorumHatayKütahyaOrduVan
 AydınDenizli IspartaMalatyaSamsunYozgat

 


DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ

Bu “Başvuru Çağrı İlanı” kapsamında sadece “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” tedbiri ile “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri kapsamında başvurular kabul edilecektir.

 

Desteklenecek sektörler, destek oranı ve destek bütçesi şu şekildedir:

 

TEDBİR ADISEKTÖR KODUSEKTÖR ADIDESTEK ORANITOPLAM DESTEK

BÜTÇESİ (AVRO)

 

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101)

 

101-1

Süt Üreten Tarımsal

İşletmeler

 

 

 

 

%40-70

 

 

 

 

164.706.348

 

101-2

Kırmızı Et Üreten Tarımsal

İşletmeler

 

101-3

Kanatlı Eti Üreten Tarımsal

İşletmeler

 

101-4

Yumurta Üreten Tarımsal

İşletmeler

 

 

 

 

 

 

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302)

 

 

302-1

Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

%55-65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87.239.811

 

302-2

Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi
 

302-3

Zanaatkarlık ve Katma

Değerli Ürün İşletmeleri

 

302-4

Kırsal Turizm ve Rekreasyon

Faaliyetleri

302-5Su Ürünleri Yetiştiriciliği
302-6Makine Parkları
 

302-7

Yenilenebilir Enerji

Yatırımları

 

 

BAŞVURU TARİHLERİ

 

TEDBİR ADIBAŞVURU TARİHLERİ
 

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302)

Başvurular 12.02.2018 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan   TKDK   İl   Koordinatörlüklerinde   kabul   edilmeye   başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 12.03.2018 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 15.03.2018, saat 18:00’dir.

Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101)

 

Başvurular 01.03.2018 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan   TKDK   İl   Koordinatörlüklerinde   kabul   edilmeye   başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 02.04.2018 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 05.04.2018, saat 18:00’dir.

Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.