IPARD Hibeleri 2024

IPARD Hibeleri 2024 IPARD Hibeleri 2024  2. çağrısında; Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi, Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi; süs bitkileri, yem bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar ve misel, solucan gübresi üretimi, fide ve fidan, çiçek soğanını içermektedir.Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretilmesi, İşlenmesi ve Paketlenmesi Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler; zanaatkarlık faaliyetleri ile gıda-gıda olmayan ürünlerin işlenmesi […]

IPARD 3 Dönemi İKİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

IPARD III Dönemi İKİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI   IPARD III Dönemi İKİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 28 Haziran 2024 tarihinde İkinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, […]

TKDK- İPARD 3 Dönemi Hibe Başvuru İlanı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2021-2027 IPARD Programı (IPARD III Dönemi) BİRİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.   Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 21 Mart 2024 tarihinde Birinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. Başvuru kabulüne ilişkin […]

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlara Hibe Desteği (KKYDP 2024)

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlara Hibe Desteği (KKYDP 2024) Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2023/51) 29/12/2023 tarihli ve 32414 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. KKYDP 2024 Kimler Yararlanabilir? KOBİ düzeyinde olmak üzere; kadın, genç girişimciler ile üretici örgütlerine öncelik verilerek gerçek ve tüzel kişiler başvurabilmektedir. KKYDP 2024 Desteklenen […]

IPARD 13. Başvuru Çağrısı Açıklandı

13. başvuru çağrısı kapsamında, hayvansal üretim ile gıda işleme sektörlerine yönelik makine-ekipman destekleri verilecek. Projeler için yüzde 50-80 aralığında toplam 20 milyon avro hibe desteği sağlanacak. 13. başvuru  kapsamında, 42 ilde “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” ve “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbirleri desteklenecek. Bu kapsamda, […]