TKDK – IPARD Hibesinin Uygulandığı İller – 2018

TKDK – IPARD Hibesinin Uygulandığı İller

 

IPARD – TKDK Hibelerin Uygunlandığı İller

 

IPARD programı kapsamında, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından verilen hibelerin verildiği iller

 

IPARD – TKDK HİBELERİN DESTEKLENDİĞİ İLLER

1. Afyonkarahisar12. Çankırı 23. Karaman 34. Ordu
2. Ağrı13. Çorum 24. Kars 35. Samsun
3. Amasya14. Denizli 25. Kastamonu 36. Şanlıurfa
4. Aksaray15. Diyarbakır 26. Konya37. Sivas
5. Ankara 16. Elazığ 27. Kütahya 38. Tokat
6. Ardahan 17. Erzincan 28. Malatya39. Trabzon
7. Aydın 18. Erzurum 29. Manisa 40. Uşak
8. Balıkesir 19. Giresun30. Mardin41. Van
9. Burdur 20. Hatay31. Mersin42. Yozgat
10. Bursa 21. Isparta32. Muş 
11. Çanakkale 22. Kahramanmaraş33. Nevşehir 

*Kanatlı eti üreten işletmeler sektöründe “broyler” başvurularında  yalnızca Erzincan, Sivas ve Elazığ illerinde yeni işletmeler destek kapsamındadır.

TKDK – IPARD 3.Hibe Çağrısı – 2018

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

20142020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi)

ÜÇÜNCÜ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

 

 

 

 

BAŞVURU YAPILACAK İLLER

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır:

Destek Almak Amacıyla Başvuruların Yapılacağı ve Yatırımın Uygulanacağı İller
AfyonkarahisarBalıkesirDiyarbakırKahramanmaraşManisaSivas
AğrıBurdur ElazığKaramanMardin Şanlıurfa
 AksarayBursaErzincanKars MersinTokat
AmasyaÇanakkaleErzurumKastamonu MuşTrabzon
 AnkaraÇankırı GiresunKonyaNevşehir Uşak
Ardahan ÇorumHatayKütahyaOrduVan
 AydınDenizli IspartaMalatyaSamsunYozgat

 


DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ

Bu “Başvuru Çağrı İlanı” kapsamında sadece “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” tedbiri ile “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri kapsamında başvurular kabul edilecektir.

 

Desteklenecek sektörler, destek oranı ve destek bütçesi şu şekildedir:

 

TEDBİR ADISEKTÖR KODUSEKTÖR ADIDESTEK ORANITOPLAM DESTEK

BÜTÇESİ (AVRO)

 

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101)

 

101-1

Süt Üreten Tarımsal

İşletmeler

 

 

 

 

%40-70

 

 

 

 

164.706.348

 

101-2

Kırmızı Et Üreten Tarımsal

İşletmeler

 

101-3

Kanatlı Eti Üreten Tarımsal

İşletmeler

 

101-4

Yumurta Üreten Tarımsal

İşletmeler

 

 

 

 

 

 

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302)

 

 

302-1

Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

%55-65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87.239.811

 

302-2

Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi
 

302-3

Zanaatkarlık ve Katma

Değerli Ürün İşletmeleri

 

302-4

Kırsal Turizm ve Rekreasyon

Faaliyetleri

302-5Su Ürünleri Yetiştiriciliği
302-6Makine Parkları
 

302-7

Yenilenebilir Enerji

Yatırımları

 

 

BAŞVURU TARİHLERİ

 

TEDBİR ADIBAŞVURU TARİHLERİ
 

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302)

Başvurular 12.02.2018 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan   TKDK   İl   Koordinatörlüklerinde   kabul   edilmeye   başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 12.03.2018 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 15.03.2018, saat 18:00’dir.

Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101)

 

Başvurular 01.03.2018 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan   TKDK   İl   Koordinatörlüklerinde   kabul   edilmeye   başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 02.04.2018 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 05.04.2018, saat 18:00’dir.

Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Kırsal Kalkınma Hibeleri 2017

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi programı 2017 yılı proje teklif çağrısı ilan edilmiştir.

Çağrı kapsamında desteklenen yatırım konuları
Ekonomik YatırımlarTarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı
Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenilenmesi
Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması
Yenilenebilir Enerji Kaynakları kullanan Yeni Seraların yapımı
Tarımsal Faaliyetlere yönelik yapılmış/yapılacak tesislerde ve Mevcut Modern Seralarda kullanılmak üzere; Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üreten Tesislerin yapımı
Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar
Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübrelerin İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması
Kırsal Ekonomik Altyapı YatırımlarıKırsal Turizm Yatırımları
Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri
El Sanatları ve Katma Değerli Ürünler
Bilişim Sistemleri ve Eğitimi

Son başvuru tarihi: 11 Aralık 2017, Pazartesi

 

Tanımlar

TanımAçıklama
İl Proje Değerlendirme KomisyonuVali yardımcısı başkanlığında; il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğü, yatırım izleme koordinasyon başkanlığı veya il özel idaresi genel sekreterliği, il çevre ve şehircilik müdürlüğü, ticaret borsası, ziraat odası başkanlığı ile ihtiyaç duyulması halinde proje konusuna göre belirlenecek diğer ilgili üniversite, sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumu temsilcilerinden en az beş kişiden oluşturulan ve bu Tebliğ kapsamında ilinde yapılan proje başvurularını değerlendiren komisyon
İl Proje Yürütme Birimiİl düzeyinde programın tanıtımından, projelerin uygulamasından ve tamamlanan projelerin izlenmesinden sorumlu olan, yapılacak iş ve işlemleri il müdürlüğü adına yürüten, ilgili şube müdürü ve elemanları ile gerektiğinde il müdürlüğü ve diğer kamu kurumu elemanlarının valilik oluruyla görevlendirilmesi ile oluşturulan en az 3 kişilik birim
Merkez Proje Değerlendirme Komisyonuİl Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda uygun görülen öncelikle proje başvurularına ait değerlendirme raporlarını, ihtiyaç olması halinde uygun görülen proje başvurularını değerlendiren ve Genel Müdürlükçe aralarında ilgili Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanının bulunduğu en az 5, en fazla 9 kişiden oluşturulan komisyon
Kırsal Alan31/12/2012 tarihli TÜİK verilerine dayanılarak nüfusu 20 bin’den az olan tüm illerdeki yerleşim yerleri
Tarımsal ÜrünTütün hariç tüm Bitkisel Ürünler, Hayvansal Ürünler ve Su Ürünler
Tarımsal Üretime Yönelik Sabit YatırımlarBüyükbaş, Küçükbaş, Hindi ve Kaz Yetiştiriciliği, Su Ürünleri ve Kültür Mantarı üretimine yönelik sabit yatırım tesisleri
Kırsal Ekonomik AltyapıKırsal Turizm, Bilişim Sistemleri ve Eğitimi, El Sanatları ve katma değerli ürünler, Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri
Yeni Yatırım TesisiTarımsal ürünlerden belli bir ürünün işlenmesi, depolanması, paketlenmesi ile yenilenebilir enerji kullanan sera, kırsal ekonomik altyapı yatırımlarından kırsal turizm ve tarımsal üretime yönelik sabit yatırım projelerine yönelik olarak henüz yapı ruhsatı alınmamış yatırım yerinde temelden yapılacak inşaat ve makine ekipman alımını kapsayan tesis
Kısmen Yapılmış Yatırımların Tamamlanmasına Yönelik YatırımTarımsal ürünlerden belli bir ürünün işlenmesi, depolanması, paketlenmesi ile tarımsal üretime yönelik sabit yatırım projelerine yönelik olarak inşaatı yarım kalmış tesislerin inşaatının tamamlanması ve gerekli makine ekipmanının alımını ya da inşaatı tamamlanmış ancak üretime geçmemiş tesislerin makine ekipman alımlarını içeren proje
Kapasite Artırımı ve/veya Teknoloji Yenilenmesine Yönelik YatırımFaal olsun veya olmasın, çalışma ve üretim izinleri başvuru sahibi adına olmak üzere yasal izinleri alınmış ve tarımsal ürünlerden belli bir ürünün işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik olarak yapılmış tesisler, kırsal turizm hariç kırsal ekonomik altyapı yatırımları ile tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar için yeni teknolojiler içeren makine-ekipman alımları ve gerekli olması halinde inşaat giderini kapsayan yatırım
Yenilenebilir EnerjiJeotermal, Biyogaz, Güneş ve Rüzgar Enerjisi
Avan ProjeBaşvuru konusu olan tesise ait vaziyet planı ile tesisin ihtiyaçlarına göre elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plan ve kesitlerin yer aldığı proje
Tatbikat ProjesiBaşvuru konusu olan tesisin ihtiyaçlarına göre arazi ve zemin etütleri yapılmış, yapı elemanları kesitlerinin ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleriyle teknik özelliklerinin belirtildiği, mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisat projeleri ile maliyet hesapları dahil her türlü ayrıntıyı içeren proje

Kimler başvurabilir?

Hukuki statüDiğer koşullar
Gerçek Kişiler
 • Yatırıma konu olan işletmenin 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam etmesi ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi birinin 40 milyon TL’yi aşmaması gerekmektedir.
 • Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) veya Bakanlık (ör. TÜRKVET, Keçi-Koyun bilgi sistemi, Örtüaltı Kayıt Sistemi vs.) tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olmak
 • Önceki tebliğler kapsamında hibe sözleşmesi imzalayan yatırımcılardan yatırımını henüz nihai rapora bağlayamayanlar hibe başvurusunda bulunamazlar.
Tüzel Kişiler·          Kollektif Şirketler

·          Limited Şirketler

·          Anonim Şirketler

·          Yukarıda sayılanların oluşturdukları ortaklıklar

 • Tarımsal amaçlı Kooperatifler, Birlikler ile bunların Üst Birlikleri
 • Yatırıma konu olan işletmenin 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam etmesi ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi birinin 40 milyon TL’yi aşmaması gerekmektedir.
 • Önceki tebliğler kapsamında hibe sözleşmesi imzalayan yatırımcılardan yatırımını henüz nihai rapora bağlayamayanlar hibe başvurusunda bulunamazlar.
 • Tüzel kişilerin proje başvurusu, hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetkili kurullarından son başvuru tarihinden önce yetki almış olması ve bu yetki belgesini proje başvurularında ibraz etmiş olmaları gerekir.
 • Bu programa proje başvurusu yapılması, ortaklık kurulması, hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetkili kurullarından son başvuru tarihinden önce yetki almış olması ve bu yetki belgesini proje başvurularında ibraz etmelidir.
 • Başvuruda bulunacak tüzel kişilikler, yetkili kurul ve/veya organlarından; Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programına başvuru, ortaklık yapılması, hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetki almış olmalıdır. Bu yetki belgesi hibe başvuruları ile birlikte sunulmalıdır. Örneğin, hibe başvurusu şirket adına yapılıyorsa, başvuruyu imzalayarak sunan kişinin yetkilendirildiğine dair yetkili organ kararı, kooperatif adına kooperatif başkanı tarafından yapılan bir başvuruda ise, kooperatif başkanına yetki veren yönetim kurulu kararı (kooperatif genel kurul kararı ile yönetim kurulu bu tip yetkilendirmeler için yetki almışsa) hibe başvurusu ekinde verilmelidir.
 • Tarımsal Amaçlı Kooperatifler ve Birlikler hariç, Tüzel Kişi ortaklarının gerçek kişi olması halinde ortaklar Gerçek Kişi olarak hibe başvurusunda bulunamaz. Ayrıca Tüzel Kişi ortaklarının Tüzel Kişi olması halinde de Tüzel Kişi ortaklar ayrı olarak hibe başvurusunda bulunamaz. Gerçek ve/veya Tüzel Kişiler kendileri hibe başvurusunda bulunmaları halinde oluşturdukları ya da oluşturacakları farklı Tüzel Kişi olarak ayrıca hibe başvurusunda bulunamaz.
 • Kollektif Şirket, Limited Şirket ve Anonim Şirket şeklinde kurulmuş olan şirketlerin aralarında oluşturulacak ortaklıklar için görev, sorumluluk, ortaklıktaki payların detaylı olarak belirlendiği noter tasdikli sözleşme yapılmalıdır. Başvurular, ortaklığı oluşturan tüzel kişiliklerden birisi adına yapılır.
 • Ortaklıklar oluşturularak başvuru yapılması durumunda, proje başvuru sahibi tüzel kişilik yatırımcı sıfatı ile tüm uygulamaları gerçekleştirecektir. Satın alma işlemleri ve tüm finansal işlemler (faturaların düzenlenmesi, ödemeler vb.) başvuru sahibi ortak tarafından gerçekleştirilecektir. Ortaklık sonucunda yeni bir tüzel kişiliğin oluştuğu ve bu tüzel kişiliği de başvuru sahibi ortağın temsil ettiği kabul edilmektedir. Ortaklık şeklindeki başvurularda, satın alma işlemleri, özellikle fatura düzenlenmesi ve ödemelerle ilgili konularda sonradan çıkabilecek sorunlar nedeniyle bu husus başvuru sahipleri tarafından dikkate alınmalıdır.
 • Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) veya Bakanlık (ör. TÜRKVET, Keçi-Koyun bilgi sistemi, Örtüaltı Kayıt Sistemi vs.) tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olmak (Başvuru sahibi tüzel kişiliğin Bakanlık tarafından oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kaydı esastır. Bu nedenle tüzel kişiliği oluşturan bireylerin ayrıca kayıt olmaları gerekmemektedir.)
 • Bakanlık tarafından oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmayan şirketler de, yukarıda belirtilen nitelikleri sağlayan şirketlerle ortaklık yaparak ortak üye olarak projeye katılabilir. Ancak, başvuru sahibi, mutlaka Bakanlık tarafından oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine başvuru tarihinden önce kayıtlı olmalıdır.
 • Başvuruya esas proje konusunun kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde bulunan faaliyet konuları arasında yer alması gerekmektedir.
 • Tarımsal amaçlı kooperatiflerin, ekonomik faaliyetlere yönelik bir yatırım konusuna başvuru yapabilmesi için, Bakanlık tarafından onay verilmiş tüzüğünde, o yatırımı yapabileceği konusunda bir hüküm bulunması ve son genel kurulda gündeme alınıp karara bağlanmış olması gereklidir.
 • Tüzel Kişiler, başvuruları ile birlikte, halen geçerli olan tüzük/ana sözleşmesinin yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi ile Tebliğin Resmi Gazete’de yayım tarihinden sonra Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış Faaliyet Belgesini vermelidirler.

Yatırımın Süresi:

 • Yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma son tarihi 01.10.2018’dir.
 • Mücbir sebepler dışında, yatırımın süresi içerisinde fiziki olarak tamamlanamaması halinde yatırımcının gerekçeleriyle birlikte 01.10.2018 tarihinden en az bir ay öncesinden talep etmesi ve idarece de uygun görülmesi halinde projenin kalan kısmının yatırımcı tarafından kendi kaynakları ile tamamlaması şartıyla il müdürlüğünce en fazla 90 gün süre uzatımı verilir. Bu durumda; 01.10.2018 tarihi itibariyle fiziki olarak gerçekleştirilen işler mahallinde tespit edilerek bir tutanağa bağlanır. Verilen bu süre içerinde yatırımın tamamlanması ve nihai rapora bağlanması durumunda 01.10.2018 tarihinden önce fiziki olarak gerçekleştirilen işler hibeye esas proje gideri olarak değerlendirilir. 01.10.2018 tarihinden sonra fiziki olarak gerçekleştirilen işler ayni katkıyla karşılanır ve ödeme talebi bu çerçevede düzenlenir.

Yatırım Konuları ve İllere Göre Önceliklendirme

KısaltmaAçıklama
BÜİBitkisel Ürün İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması
HÜİHayvansal Ürün İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması
SÜİSu Ürünlerin Ürün İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması
ÇESÇelik Silo (tarımsal ürünlerin depolanması)
SHDSoğuk Hava Deposu
SERYenilenebilir Enerji Kullanan Seralar
YEÜYenilenebilir Enerji Üretim Tesisleri
HOGHayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi Paketlenmesi ve Depolanması
TÜYTarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar
KTYKırsal Turizm Yatırımları
ÇFGÇiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi
ELSEl Sanatları ve Katma Değerli Ürünler
BSYBilişim Sistemi Yatırımları

İllere göre yatırım konuları öncelik sıralaması: https://1drv.ms/b/s!AvA4x730lOhb9G2qfn982AvgkFtf

Destekleme Tutarı

 • Proje başına destek tutarı üst limiti aşağıda “Desteklenen Yatırım Konularına göre Destek Tutarı Üst Limitleri” kısmında belirtilmektedir.
 • Hibeye esas proje tutarı alt limiti: 30 bin TL
 • Destekleme Oranı: Azam %50 (Proje toplam tutarının hibeye esas proje tutarını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir.)
 • Küçük ve Orta Ölçekli Ekonomik Faaliyetlere yönelik yatırım tesislerinin desteklenmesi amaçlandığından, başvuruda belirtilen proje toplam tutarı ile yatırım konusunun tam olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Büyük bir projenin kısmi gerçekleştirilmesi veya bölümler/üniteler şeklinde program kapsamında yapılmasına yönelik olarak hazırlanan proje başvuruları kabul edilmez.
 • Proje bütçelerinin KDV hariç olarak hesaplanması gerekmektedir. KDV ve iade alınan diğer vergiler destek kapsamında değildir.

Desteklenen Yatırım Konularına göre Destek Tutarı Üst Limitleri

Ekonomik Yatırımlar
Yatırımın NiteliğiDestek Tutarı Üst Limiti
BÜİ*HÜİ**SÜİSHDÇESHOGTÜYYEÜSER
01 – Yeni Tesis1.000.000 TL1.000.000 TL1.000.000 TL***1.000.000 TL1.000.000 TL1.000.000 TL1.000.000 TL***1.000.000 TL
02 – Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme750.000 TL750.000 TL750.000 TL***750.000 TL***750.000 TL750.000 TL****
03 – Tamamlama875.000 TL875.000 TL875.000 TL***875.000 TL***

IPARD kapsamında olmayan 39 il: Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce

IPARD kapsamındaki 42 il: Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Karaman, Ardahan

*IPARD kapsamındaki 42 ilde BÜİ konu başlığında “Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç” Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar destek kapsamındadır. Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları, Yaş meyve sebzenin tasnifi (boy, renk vb.) paketlenmesi (yıkanmış, yıkanmamış, dondurulmuş, dondurulmamış) ve soğuk hava deposunda depolanması proseslerinin tamamını sağlayan yatırımı ifade eder. Örneğin, domatesin boylanarak paketlenip soğuk hava deposunda saklanmasını sağlayan tesis bu yatırım adı altında ifade edilir. Ancak, domatesin suyunun çıkartılması, kurutulması, salça yapılması, doğranması gibi işlemlere tabi tutulması halinde bu kapsamda değerlendirilmez, BÜİ kapsamında değerlendirilir.

** IPARD kapsamındaki 42 ilde HÜİ konu başlığında Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konusunda sadece “Ham derinin işlenmesi ve günlük en fazla 20 baş hayvan kesim kapasiteli mezbaha” konusundaki yatırımlar hibe desteği kapsamındadır.

*** IPARD kapsamındaki 42 ilde geçerli değil.

**** Tüm illerde sera tesisleri için Tamamlama ve Kapasite Artırımı-Teknoloji Yenileme nitelikli hibe başvurusu yapılamaz. Ancak, Mevcut Seralar için sadece Yenilenebilir Enerji Kullanımına yönelik başvuru yapılabilir ve bu başvurular Kapasite Artırımı-Teknoloji Yenileme olarak değerlendirilir.

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları
Yatırımın NiteliğiDestek Tutarı Üst Limiti
KTYÇFGELSBSY
01 – Yeni Tesis750.000 TL
02 – Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme250.000 TL*250.000 TL250.000 TL*
03 – Tamamlama

IPARD kapsamında olmayan 39 il: Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce

IPARD kapsamındaki 42 il: Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Karaman, Ardahan

*IPARD kapsamındaki 42 ilde geçerli değil.

Desteklenen Harcama Kalemleri ve İlgili Koşullar

Harcama KalemiOrtak KoşullarHarcama Kalemlerine Has Koşullar
İnşaat İşleri
 • Satın almaya yönelik tüm işlemler, www.tarim.gov.tr adresinde yayınlanacak olan Satın Alma Kitabında belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda hibe sözleşmesi akdedildikten sonra başlatılır ve gerçekleştirilir.
 • Yatırımcılar tarafından, proje kapsamında satın alınacak ve hibe desteği verilecek tüm makine, ekipman, malzeme ve inşaat işleri ihale sonucunda belirlenen yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler kapsamında sağlanır.
 • Yatırımcılar ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan düzenli, dönüşümlü, yarı-zamanlı ve geçici olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları, kamu kurumları ile kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlar yüklenici olamaz.
 • Hibeye esas proje tutarını oluşturan, hibe desteği verilecek proje giderleri mutlaka teknik projeye ve piyasa etütlerine dayandırılır ve proje başvurularında ayrıntılı olarak belirtilir.
 • Hibe sözleşmesine bağlanan hibeye esas proje tutarı uygulama sürecinde artırılamaz. Ancak sözleşmeye bağlanan tutarı aşmamak kaydıyla gider kalemleri arasında ilgili maddelerde belirtilen kısıt ve limitlere aykırı olmamak üzere aktarımlar yapılabilir.
 • Yatırımcı, hibeye esas proje giderlerinden inşaat ve makine ekipmanı ayrı ayrı ihale edebileceği gibi bu giderlerin tamamını tek bir ihale şeklinde de gerçekleştirebilir.
 • Proje sahiplerinden, ortaklarından veya işbirliği yapılan kişi ve kuruluşlardan herhangi biri tarafından hibe sözleşmesi öncesi edinilmiş arazi, bina, makine ve ekipmanlar, ayni katkı olarak proje yatırım tutarına dahil edilmez.
 • Hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra, hibeye esas proje giderleri dışında kendi kaynaklarını kullanarak yatırımcılar tarafından bina, malzeme, makine ve ekipman ile işgücüne yönelik olarak yapılacak herhangi bir katkı, yatırım süresi içerisinde tamamlanması koşulu ile ayni katkı olarak değerlendirilir.
 • Program kapsamında hibe desteği verilecek inşaat işleri alım giderleri, projenin faaliyete geçmesi için kaçınılmaz olan inşaat işlerini kapsar.
 • İkinci el mal alım giderleri desteklenmemektedir.
 • Yeni yatırım başvurularında hibeye esas proje gideri sadece inşaat faaliyetinden ibaret olamaz. Ancak çelik silo, soğuk hava deposu ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanan sera yatırımları sadece inşaat faaliyetinden ibaret olabilir.
 • İnşaatın yapılma yöntemi ile kullanılacak teknolojiyi açıklayan, inşaat işleriyle doğrudan ilgili malzeme, işçilik, makine, ekipman kullanım veya iş makinesi giderlerini kapsayan ve gider türü, ölçü birimi, miktar, birim fiyat ve tutar ayrıntılarını da ihtiva eden taslak yapım şartnameleri ve uygulama aşamalarını süreleriyle birlikte gösterir bir iş programı da proje başvuruları ekinde sunulur.
 • İnşaat işleriyle ilgili mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisat ve çevre düzenlemesine ait uygulama projelerinin ve bu projelere ait metraj ile keşif özetlerinin imzalı suretleri incelenmek üzere hibe sözleşmesi ekinde sunulmuş olması gerekir. İnşaat işleriyle ilgili mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisat ve çevre düzenlemesine ait uygulama projelerinin  hazırlayan kişinin ilgili meslek odasına kayıtlı olması şarttır.
 • İdari Kısımlarla ilgili harcamalar, hibeye esas inşaat giderinin %15’ini, Çevre Düzenlemelerinde de hibeye esas inşaat giderinin %15’ini aşamaz.
 • İdareye ait personel odaları, yatakhane, yemekhane, bakıcı evi, teşhir ve satış reyonu, bekçi kulübesi idari kısım olarak değerlendirilir, bahçe duvarı, çit, tesis bahçesinin düzenlenmesi gibi bölüm ve bunlara ait giderler çevre düzenlenmesi olarak değerlendirilir ve bu maddenin beşinci fıkrası gereği işlem görür. Bakıcı evi hibeye esas projeye esas proje maliyeti içinde 60 bin TL’yi aşamaz. Çevre Düzenlemesinde çim ekimi, ağaç alımı, aydınlatma, sulama sistemi gibi giderler projelendirilmesi halinde hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
 • Mesken ve benzeri yapıları kapsayan proje başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.
 • İnşaat işleri ile ilgili ulusal mevzuat gereğince alınması gerekli izin, ruhsat, denetim işleri ve uygulamalarda yapılması zorunlu olan tüm işlemlerin yerine getirilmesinden yatırımcılar sorumludur.
 • Çelik Silo, Sera ve Soğuk Hava Deposu yatırımları hariç Yeni Tesis ve Tamamlama yatırımlarında inşaat gideri, hibeye esas proje tutarının %80’inden fazla olamaz. Kapasite Artırımı ve/veya Teknoloji Yenilemeye Yönelik Yatırımlarda ise inşaat gideri hibeye esas proje tutarının %20’sinden fazla olamaz. Ancak Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarına yönelik başvurularda bu oran aranmaz.
 • Çelik Silo ve Soğuk Hava Deposuna ait giderlerin tamamı yeni tesis başvurularında inşaat gideri olarak bütçelendirilebilir. Mevcut tesisin (örneğin BÜİ/HÜİ/SÜİ) bir unsuru olarak yapılacak Çelik Silo ya da Soğuk Hava Deposuna ait Kapasite Artırımı – Teknoloji Yenilenmesine yönelik başvurularda da giderlerin tamamı inşaat gideri olarak bütçelendirilebilir.
 • Yenilenebilir Enerji olarak jeotermal kaynağın kullanılacağı yatırımlarda kuyu maliyetinin hibe desteğinden yararlanabilmesi için; elde edilen enerjinin mevcut veya bu Tebliğ kapsamında kurulacak tesiste kullanılması şarttır. Sadece jeotermal kuyu için hibe desteği verilmez. Jeotermal kuyu ile ilgili hibe  ödemesi yapılabilmesi için sondaj neticesinde pompa tecrübesi sonucu yeterli suyun çıkarılması ve işletme ruhsatının alınmış olması gerekmektedir. Jeotermal kuyunun farklı parselde olması durumunda isale hattına hibe desteği ödenmez.
 • Yenilenebilir enerji olarak jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi kullanacak bütün yatırım konularında yenilenebilir enerji üretimi mevcut veya kurulacak tesisin kurulu güç üzerinden hesaplanan yıllık enerji ihtiyacının en az %51’ini ve en fazla  %110’unu karşılayacak şekilde projelendirilmesi halinde hibe desteğinden faydalandırılır. Elde edilen enerji; mevcut veya bu Tebliğ kapsamında kurulacak tesisteki enerji ihtiyacının % 110’unu aşması durumunda elde edilen toplam enerji ile tesiste ihtiyaç duyulan enerji oranlanarak hibe ödemesi yapılır. Bu oranların dışında kalan kısımlar ayni katkı olarak karşılanır.
 • Yenilenebilir Enerji olarak Biyogaz, Güneş ve Rüzgar Enerjisi kullanarak elektrik üretecek bütün yatırım konularında enerjinin ulusal şebekeye bağlanması şarttır. Hibe ödemeleri bağlantı sözleşmesinde belirtilen kurulu güç üzerinden yapılır. Bağlantı sözleşmesinde belirtilen gücün, bağlantı izni ve ruhsatı veren kurumdan kaynaklanan sebeplerle, projesinde öngörülen kurulu gücün %51’in altına düşmesi ve bu durumun da resmi belgelerle tespit edilmesi halinde, yenilenebilir enerji üretim tesisi başvurularında hibe sözleşmesi tasfiye edilerek teminat yatırımcıya iade edilir. Yenilenebilir enerji üretimi, başvuruya esas yatırım projesinin bir ünitesi ise, bu durumda projede enerji ünitesine ait giderler hibeye esas proje tutarından düşürülerek, yatırımın geri kalan kısmı hibe desteği kapsamında değerlendirilir. Yenilenebilir enerji üretiminde %51 kurulu güç hesaplanırken mevcut trafo üzerinden değil işletmeye ait kapasite raporundaki mevcut makinelerin çalışma süreleri ve güçleri dikkate alınarak hesaplama yapılır.
 • Yapılacak işlerle ilgili Teknik Şartnameler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesi ile yürürlükte olan ilgili diğer şartnamelerine uygun olarak düzenlenmeli veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teknik Şartnamelerinin kullanılacağı yatırımcı tarafından taahhüt edilmelidir. Ayrıca hazırlanacak olan bu teknik şartnamede kullanılacak malzemelerin niteliği marka verilmeden detaylı olarak açıklanmalıdır. Hibe başvuru aşamasında, proje başvuru sahibi inşaat işlerine yönelik olarak Avan veya Uygulama/Tatbikat/Kati Proje sunmak konusunda serbesttir. Ancak, hibe sözleşmesi aşamasında onaylanmış tatbikat/uygulama projeleri sunulması zorunludur. Proje başvuru sahipleri tarafından, Avan Projelere dayanılarak oluşturulacak hibeye esas proje tutarlarında  oluşabilecek yanılmalar ve sapmalardan proje sahipleri sorumludurlar.
 • Avan Proje ile başvurulması halinde hazırlatılacak mimari projeye uygun makine yerleşim planı, inşaat, elektrik ve sıhhi tesisat projeleri yaklaşık maliyetleri veya toplam inşaat alanının Çevre ve Şehircilik Bakanlığının metrekare birim fiyatları ile hesaplanan yaklaşık maliyeti başvuru dosyasında bulunmalıdır. Bu durumda projelerde onay şartı aranmaz. Hibe sözleşmesi aşamasında ise ilgili kanun ve mevzuatlara uygun proje değişiklikleri yapılabilir, bu durumda oluşacak fiyat artışları ayni katkı olarak karşılanır.
 • Tatbikat Projesi ile başvurulması halinde mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisat vb. projeler ile  bunların ayrıntılı metraj ve yaklaşık maliyetlerinin sunulmuş olması gerekir. Hibeye esas bu projenin; Serbest Müşavirlik Mühendislik Belgesi ve/veya Büro Tescil Belgesine sahip, gerekli meslek disiplinlerini (Ziraat Mühendisi, İnşaat Mühendisi vb.) barındıran kurum ya da kişi/kişilerce hazırlanmış ve onaylanmış olması gerekmektedir.
Makine, Ekipman ve Malzeme
 • Program çerçevesinde yapılacak Yeni Makine, Ekipman ve Malzeme alımları, üretimi de içeren bir proje bütününün parçası olduğu takdirde finanse edilir.
 • Yeni yatırım başvurularında hibeye esas proje gideri sadece Makine ve Ekipman alım giderinden ibaret olamaz.
 • Makine Tamir ve Parça alım giderleri (Ör. Kurutma fırınının içerisinde bulunan yıpranmış/arızalı fırın paletlerinin tamiri ya da değiştirilmesi) ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri desteklenmemektedir.
 • Tamamlama ve kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenilenmesine yönelik proje tekliflerinde hibeye esas proje tutarının tamamı makine ve ekipman alım giderinden ibaret olabilir.
 • Makine ve Ekipman alımlarında, alım bedeli ile proje sahasına teslim giderleri, montaj giderleri tek bir alım faturası şeklinde düzenlenmesi durumunda hibe desteği verilir. Ayrı faturalandırılması durumunda sadece mal alım bedeline hibe desteği verilir.
 • Makine ve Ekipman ile ilgili taslak teknik şartname proje başvuruları ekinde sunulur ve projede kullanım amacı belirtilir.
 • Makine, Ekipman ve Malzeme alım giderleri kapsamında, demirbaş eşya, mobilya, mefruşat alımı gibi giderler ve tesis tamamlandıktan sonra tesisin işletilmesine yönelik hammadde veya malzeme giderlerine hibe desteği verilmez. Ancak kırsal ekonomik altyapı yatırımlarından kırsal turizm konusunda yapılan başvurularda demirbaş eşya, mobilya, mefruşat alım giderleri hibe kapsamında değerlendirilir.
 • Trafo satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.
 • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından enerji üreten tesisler hariç enerji nakil hattı satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.
 • Yeni Tesis ve Tamamlama konusu dışında jeneratör satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.
 • Bilişim sistemleri ve eğitimi ile ilgili satın alımlar; Makine, Ekipman ve Malzeme alım giderleri kapsamında değerlendirilir.
 • Ekonomik yatırım konularında Makine, Ekipman ve Malzeme alım giderlerine ait teknik şartnameyi, metraj ve keşfi, makine yerleşim planını ve bina büyüklüğü ile alınan makinelerin uyumlu olduğuna dair raporu hazırlayan ve tasdik eden kişilerin ilgili meslek odasına kayıtlı olması şarttır. Makine ekipman alımlarında özel imalat makineler hariç Deney Raporu, TSE ve/veya CE belgesi olması şarttır. Kırsal Ekonomik alt Yapı Yatırımlarından Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri hariç, kendinden hareketli/çekilebilir makine, taşınabilir depo vb. giderlere hibe desteği verilmez. Küçükbaş/Büyükbaş için sabit yatırımlarda kullanılacak yem karma makinesinin hibe desteğinden faydalanabilmesi için sabit olması şartı aranmaz.

Projelerin Ön Değerlendirmelerinde dikkate alınan kriterler: https://1drv.ms/b/s!AvA4x730lOhb9G79hfrh5K1PdQzP

Yatırım Konuları ve İlgili Koşullar: Yatırımcılar tüm yatırım konularında ülke genelinde sadece 1 adet proje başvurusunda bulunabilir.

KapsamYatırım KonusuKoşullar
Ekonomik YatırımlarTarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı
 • Un ve karma yem konularında yeni yatırım tesisi başvuruları kabul edilmez. Kütlü pamuk konusunda kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme dışındaki başvurular kabul edilmez. Çay konusunda sadece yaş çay üretiminin yapıldığı illerdeki başvurular kabul edilir. (Yaş çay üretiminin yapıldığı iller: Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin.)
 • Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik yeni tesis başvurularında sadece çelik silo ve soğuk hava deposu hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

§  Doğal yapılar için depolama başvurusu kabul edilmez.

§  Çelik silo başvurusu mevcut bir tesisin (un fabrikası, yem fabrikası vb.) bir ünitesi olarak yapılıyor ise yatırımın niteliği kapasite artırımı -teknoloji yenileme, proje konusu kodu ise BÜİ olmalıdır. Çelik silo başvurusu bağımsız bir tesis olarak yapılıyor ise niteliği yeni tesis, kodu ise ÇES olmalıdır.

§  Mevcut bir tesisin ünitesi olarak yapılacak silo başvurularında mevcut tesise ait yapı kullanma izin belgesinin de başvuru ekinde sunulması gerekmektedir. Bu silo inşaatı yapı ruhsatına tabi ise yapı ruhsatının  ilk ödeme talebi ekinde sunulması gerekmektedir.

§  Soğuk hava deposu başvurusu mevcut bir tesisin (süt işleme, et işleme vb.) bir ünitesi olarak yapılıyor ise yatırımın niteliği kapasite artırımı – teknoloji yenileme, proje konusu kodu ise BÜİ/HÜİ/SÜİ olmalıdır. Soğuk hava deposu başvurusu bağımsız bir tesis olarak yapılıyor ise niteliği yeni tesis, kodu ise SHD olmalıdır.

§  Soğuk hava deposu (SHD) için yapılan  yeni tesis başvurularında hayvansal ürünler ve/veya su ürünleri ve/veya bitkisel ürünler depolanabilir.

§  Mevcut bir tesisin ünitesi olarak yapılacak soğuk hava deposu başvurularında mevcut tesise ait yapı kullanma izin belgesinin de başvuru ekinde sunulması gerekmektedir. Bu soğuk hava deposu inşaatı yapı ruhsatına tabi ise yapı ruhsatının  ilk ödeme talebi ekinde sunulması gerekmektedir.

§  Soğuk hava depolarında depolama alanı 750 m2 ‘den veya depolama hacmi 4.500 m3‘den düşük olamaz. (Gerçek kişi başvuruları ve tarımsal amaçlı kooperatif  başvuruları hariç.)

§  Çelik silo ve soğuk hava deposu tesislerine yönelik  tamamlama ve kapasite artırımı-teknoloji yenileme  başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.

 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlemesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. (Sert kabuklu meyveler bu madde kapsamında değildir.)

§  Örneğin çay, zeytinyağı, un vb. gibi başka bir yatırım tesisinde işlenmiş, mamul haline getirilmiş ürünlerin işlenmesi, paketlenmesine yönelik başvurular hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.

·         İlk ürünün işlemesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara hibe desteği verilir.

·         Kanatlı, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların etlerinin işlenmesinde karkas et birinci ürün olup tanımları aşağıdaki gibidir.

§  Kanatlı Karkası: Tekniğine uygun olarak kesilmiş, tüyleri yolunmuş, içi boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, yıkama ve soğutma işlemi görmüş, suyu sızdırılmış bir bütün halindeki kasaplık kanatlı hayvan gövdesidir.

§  Büyük ve Küçük Baş Karkası: Kasaplık hayvanın kanının akıtılıp yüzüldükten, iç organları boşaltılıp, baş ve ayaklarından ayrıldıktan sonra elde edilen gövdesidir.

·         Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların derilerinin işlenmesinde ham deri birinci ürün olup tanımı aşağıdaki gibidir.

§  Ham Deri: Hayvanlardan yüzülmüş ve koruma işlemleri dışında işlem görmemiş derilerin tamamını kapsamaktadır.

§  Hayvansal ürün olarak derinin işlenmesine yönelik yatırım tesislerinde birinci ürün olarak pikle deri ve kromlu deri hariç sadece tuzlu yaş veya kuru (Hava kurusu, tuzlu kuru, don kurusu) ham derinin işlendiği tesisler hibe desteği kapsamındadır.

§  Deri işleme tesisine yönelik hibe başvuruları yatırım yerinin organize sanayi bölgesi olması şartıyla kabul edilir.

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenilenmesi
Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması
Yenilenebilir Enerji Kaynakları kullanan Yeni Seraların yapımı·          Sera tesisleri için  tamamlama ve kapasite artırımı-teknoloji yenileme  hibe başvurusu yapılamaz. Ancak, mevcut seralar için sadece yenilenebilir enerji kullanımına yönelik başvuru yapılabilir ve bu başvurular kapasite artırımı-teknoloji yenileme olarak değerlendirilir.

·          Yenilenebilir enerji kaynaklı (Jeotermal, Biyogaz, Güneş ve Rüzgar) sera başvuruları yeni tesis olarak yapılır. Yenilenebilir Enerji İçermeyen Sera yapımına yönelik yatırım proje başvuruları kabul edilmez.

·          Yenilenebilir enerji kullanan yeni seralar en az 3 dekar olmalıdır.

·          Yenilenebilir enerji dönüştürme tesisleri ile sera yapımı projesinin birlikte tek bir yatırım proje teklifi olarak verilmesi gerekir.

·          Yenilenebilir enerji kaynağı olarak güneş enerjisi kullanan sera projelerinde; güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisinin başvuruya esas projede bulunması zorunludur. Bunların dışındaki sistemler kabul edilmez.

·          Mevcut seralarda kullanılmak üzere yenilenebilir enerji üretim tesisi konulu başvurularda güneş enerjisi kullanılması halinde teknik gerekçelerinin açıklanması ve ilgili mevzuata aykırı olmaması durumunda paneller yakın parselde yer alabilir. Bu durumda seranın bulunduğu parselde yer alan enerji nakil hattı da hibe desteği kapsamında olup enerji nakil hattının parsel dışındaki kısmı yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanmalıdır.

·          Yenilenebilir enerji kaynaklı (Jeotermal, Biyogaz, Güneş ve Rüzgar) sera başvurularında başvuru konusu SER olur, niteliği yeni tesis ve elektrik enerjisi üretilecekse en geç ilk ödemede bağlantı anlaşması alınması şarttır.

·          Ancak, mevcut seralar için sadece yenilenebilir enerji kullanımına yönelik başvuru yapılabilir ve bu başvurular kapasite artırımı -teknoloji yenileme olarak değerlendirilir.

·          Yenilenebilir enerji kaynaklı sera başvurularında yenilenebilir enerji kaynağı eğer jeotermal veya biyogaz ise seranın sadece ısı ihtiyacını karşılaması yeterlidir.

·          Mevcut seraların enerji ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynağından karşılanmasına yönelik başvuruda bulunulması halinde; hibe başvuru formunda yatırımın niteliği kapasite artırımı-teknoloji yenileme, projenin konusu kodu ise YEÜ (Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisi) olmalıdır. Aksi takdirde, örneğin projenin konusu kodu SER  (Yenilenebilir Enerji Kullanan Seralar) olarak belirtilmiş ise başvuru iptal edilir.

·          Daha önce yenilenebilir enerji kaynaklı sera ile ilgili olarak hibe desteğinden yararlanan yatırımcılar aynı sera ile ilgili başvuru yapamazlar.

·          Yenilenebilir Enerji kaynaklı yeni sera başvurularında dekara maliyet:

§  Topraklı seralarda en fazla 125 bin TL/da

§  Topraksız seralarda en fazla 160 bin TL/da

§  Topraksız sislemeli cam seralarda en fazla 200 bin TL/da

·          Topraksız, sislemeli ve su kültürü (Hidroponik) kullanan seralarda örtü malzemesine bakılmaksızın en fazla 200.000 TL/da olmalıdır.

Tarımsal Faaliyetlere yönelik yapılmış/yapılacak tesislerde ve Mevcut Modern Seralarda kullanılmak üzere; Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üreten Tesislerin yapımı
 • Mevcut Seraların 3 dekardan küçük olmaması ve Örtü Altı Kayıt Sistemine kayıtlı olması şartı aranmaktadır.
 • Yenilenebilir Enerji kaynaklarından Jeotermal, Biyogaz, Güneş ve Rüzgar Enerjisi üretim tesisleri;

§  Tebliğde yer alan yatırım konularıyla ilgili yeni tesis başvurularında projenin bir unsuru olması halinde hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

§  Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış ya da yapılacak tesislerin enerji ihtiyacını karşılamak üzere birden fazla yenilenebilir enerji kaynağı kullanılabilir.

§  Tebliğde yer alan yatırım konularıyla ilgili mevcut bir tesisin (mevcut tesisin program kapsamında gerçekleştirilmiş olması şartı aranmaz) enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik başvuru olması halinde; hibe başvuru formunda yatırımın niteliği kapasite artırımı -teknoloji yenileme, projenin konusu YEÜ (Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisi) olarak belirtilmelidir.

§  Yenilenebilir enerji olarak jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi kullanacak bütün yatırım konularında yenilenebilir enerji üretimi mevcut veya bu Tebliğ kapsamında kurulacak tesisin kurulu güç üzerinden hesaplanan yıllık enerji ihtiyacının en az %51’ini en fazla  %110’unu karşılayacak şekilde projelendirilmesi halinde hibe desteğinden faydalandırılır. Elde edilen enerji; mevcut veya bu Tebliğ kapsamında kurulacak tesisteki enerji ihtiyacının %110’unu aşması durumunda elde edilen toplam enerji ile tesiste ihtiyaç duyulan enerji oranlanarak hibe ödemesi yapılır. Bu oranların dışında kalan kısımlar ayni katkı olarak karşılanmalıdır.

§  Elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimine ilişkin yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre projelendirilmelidir.(Ruhsat işlemlerinin uzun zaman alabileceği öngörüsü üzerine yatırımcıların mağduriyet yaşamamaları için işlemlere hibe sözleşmesi öncesi başlaması kendi menfaatlerine olacaktır.)

§  Jeotermal enerji kaynağı için kiralama yapılabilir. Ancak kiralama süresi tebliğ yayım tarihinden itibaren en az 7 yıl olmalıdır. Kiralama bedeli ise hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. Tesisin bulunduğu parselde yer alan jeotermal nakil hattı hibe desteği kapsamında olup parsel dışındaki nakil hattı hibe desteği kapsamı dışındadır.

§  Jeotermal kuyu ile ilgili hibe ödemesi yapılabilmesi için sondaj neticesinde pompa tecrübesi sonucu yeterli suyun çıkarılması ve işletme ruhsatının alınmış olması gerekmektedir.

§  Ürün atıkları, katı yakıtlar, doğal gaz, likit gaz gibi maddelerin yakılması sonucu elde edilecek enerji Yenilenebilir Enerji olarak değerlendirilmez

Tarımsal Üretime Yönelik Sabit YatırımlarBüyükbaş, Küçükbaş, Kanatlı, Örtüaltı yetiştiriciliğine yönelik yatırım konularında yapılacak tesislerde; İyi Tarım Uygulamaları kodu Tebliği (Tebliğ no: 2016/46) yer alan kapasite ve yapım standartlarına uygun olması gerekmektedir.I- Büyükbaş için sabit yatırımlar

a) Damızlık (Manda/Sığır)

 • Damızlık sığır: en az 10 baş damızlık kapasiteli tesis
 • Damızlık Manda yetiştiriciliği: en az 10 baş süt mandası kapasiteli tesis
 • Et/Süt koyunculuğu: en az 100 baş et/süt koyunu kapasiteli tesis
 • Et/Süt keçiciliği: en az 100 baş et/süt keçisi kapasiteli tesis
 • Süt üretimine yönelik küçükbaş (koyun/keçi) ve damızlık büyükbaş (manda/sığır) konusunda yapılacak başvurularda aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır.

§  Kapasitesine uygun planlanmış ahır/ağıl yapımı ile süt sağım ünitelerini içeren yeni tesis/tamamlama/kapasite artırımı-teknoloji yenileme başvuruları hibe kapsamında değerlendirilir.

§  Sunulacak projede sürü projeksiyonu yer alacaktır.

§  Damızlık büyükbaş süt üretimi için yapılan sabit yatırım proje başvurularında; başvuru sahibinin kendisine ait olan veya taahhüt edeceği hayvan varlığı proje kapasitesinin % 60’ından az olamaz. Örneğin sunulacak projenin kapasitesi 50 baş ise başvuru sahibinin en az 30 baş süt ineği veya süt mandasına sahip olması veya nihai rapordan önce hayvan varlığını karşılayacağını (30 baş) taahhüt etmesi gerekmektedir.

§  Koyun ve/veya keçi için sabit yatırım proje başvurularında; başvuru sahibinin kendisine ait olan veya taahhüt edeceği hayvan varlığı proje kapasitesinin % 40’ından az olamaz. Örneğin sunulacak projenin kapasitesi 500 baş ise başvuru sahibinin en az 200 baş koyun-keçiye sahip olması veya taahhüt etmesi gerekmektedir. Süt sağım ünitesi, yem kırma makinesi, yem deposu, süt soğutma tankı, kuzu/oğlak bakım ünitesi ve padok gibi unsurları bulundurması zorunludur. Ancak kapasitesi 500 baştan küçük olan başvurularda ise bu unsurlar zorunlu değildir.

§  Damızlık büyükbaş süt üretimi için yapılacak yeni tesis başvurularında, ahır ve sabit süt sağım ünitesi birlikte projelendirilecektir. Bilgisayarlı sürü yönetimine sahip sağım ünitesi veya komple sistem süt sağım ünitesi, gübre sıyırıcı, gübre çukuru, yem karma makinesi (sabit/hareketli), yem deposu, süt soğutma tankı, buzağı kulübeleri, hayvan bakım sehpası, silaj çukuru, doğumhane, buzağı bakım ünitesi ve padok gibi unsurlar hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

§  Koyun-keçi yatırımlarında et ve süt üretimi ayrımı yapılmamaktadır. Bu nedenle koyun-keçi için yapılacak yeni tesis başvurularında, ağıl ve süt sağım ünitesi birlikte projelendirilecektir.Yatırımın niteliği yeni yatırım olması şartıyla mobil süt sağım ünitesi projenin içinde hibeye esas gider olarak değerlendirilebilir. Aksi halde mobil süt sağım ünitesine destek verilmez. Yeni yatırım olmadığı durumda yatırımcı mobil süt sağım ünitesini almak isterse ayni katkı ile karşılamak durumundadır.

§  Büyükbaş ve küçükbaş konularında yeni yatırım niteliğindeki başvurularda kendisine ait veya en az 7 yıl kiralanmış tarım arazisinde yem bitkisi ekimi yaptığını göstermesi durumunda; yem bitkileri ekim, biçim, paketleme ve gübre dağıtma makineleri projenin içinde hibeye esas gider olarak değerlendirilebilir. Yem bitkisi üretim alanı hayvan sayısıyla orantılı olmak zorunda olup 1 büyükbaş veya 10 küçükbaş  hayvan için en az 3 dekar ekilir yem bitkisi arazisi olmalıdır.

§  Mevcut ahır/ağılın kapasitesini artırmaya yönelik olarak kapasite artırımı – teknoloji yenileme konusunda hibe başvurusu yapılabilir. Örneğin mevcut ahır/ağılın kapasitesi 200 baş iken 400 başa çıkarılması gibi.

§  Mevcut ahır/ağılda yukarıda açıklanan unsurların mevcut olması şartıyla, sadece sabit süt sağım ünitesi için de kapasite artırımı-teknoloji yenileme konusunda hibe başvurusu yapılabilir.

§  Canlı hayvan alımı hibe kapsamında değildir.

§  Ayrı bölümlerde yer alması şartıyla, koyun ve keçi aynı proje kapsamında yer alabilir.

§  Hayvan alacağını taahhüt ederek proje sunanlara bu taahhüdünü yerine getirmediği sürece hibe ödemesi yapılmaz. Yatırımcının hayvan alımı ile ilgili taahhüdünü yatırım süresi içerisinde yerine getirmesi ve hayvan varlığının il müdürlüğünce yerinde tespit edilerek kayıt altına alınması ve yatırımın tamamlanmasından sonra hibe ödemesi yapılır.

§  Hayvan varlığı mevcut olan yatırımcılar için yatırımın tamamlanmasından sonra hibe ödemesi yapılır.

§  Etçi ırk damızlık sığır yetiştiriciliğinde süt sağım ünitesi şartı aranmaz.

 • Etçi damızlık büyükbaş (sığır) konusunda yapılacak başvurularda aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır.

§  Yeni tesis/tamamlama/kapasite artırımı-teknoloji yenileme başvuruları hibe kapsamında değerlendirilir.

§  Etçi damızlık Büyükbaş için yapılacak yeni tesis başvurularında, projede belirtilen tesis kapasitesindeki hayvan varlığının en az % 70’i karşılanacaktır. Örneğin, ahır kapasitesi 100 baş ise, en az 70 baş damızlık et hayvanı alması gereklidir.  Hibe ödemesi bu koşul yerine getirilmeden yapılmaz.  Gübre sıyırıcı, gübre çukuru, yem karma makinesi (sabit/hareketli), yem deposu, silaj çukuru gibi unsurlar hibe desteği kapsamında değerlendirilir. Kesimhane hibe desteği kapsamda değerlendirilmez.

§  Damızlık büyükbaş süt üretimi için yapılan sabit yatırım proje başvurularında sürü projeksiyonu taahhüt sayılır. Etçi damızlık büyükbaş için yapılan sabit yatırım proje başvurularında faaliyete başlamak için edinilen canlı hayvan sayısı için taahhüt ayrıca verilebilir, ya da başvuruda belirtilir.

§  Canlı hayvan alımı hibe kapsamında değildir.

§  Hayvan alacağını taahhüt ederek proje sunanlara bu taahhüdünü yerine getirmediği sürece hibe ödemesi yapılmaz. Yatırımcının hayvan alımı ile ilgili taahhüdünü yatırım süresi içerisinde yerine getirmesi ve hayvan varlığının il müdürlüğünce yerinde tespit edilerek kayıt altına alınması ve yatırımın tamamlanmasından sonra hibe ödemesi yapılır.

§   Hayvan varlığı mevcut olan yatırımcılar için yatırımın tamamlanmasından sonra hibe ödemesi yapılır.

 • Damızlık büyükbaş ve küçükbaş yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırm projeleri;

§  Bakanlığımızın yürürlükte olan Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Yönetmelik hükümleriyle uyumlu olmalıdır.

§  Maliyetleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarını aşamaz

II- Küçükbaş için sabit yatırımlar

a) Et (Koyun/Keçi)

b) Süt (Koyun/Keçi)

III- Hindi ve kaz yetiştiriciliği için sabit yatırımlar

Et (Hindi/Kaz)

IV- Kültür Balıkçılığına yönelik sabit yatırımlar
 • Kültür balıkçılığı: en az 10 ton kurulu üretim kapasiteli tesis
 • İç sularda üretim ve yetiştirme amacıyla yapılan sabit yatırımları kapsar.
 • Destekleme kapsamında üretim ve yetiştirme amacıyla yapılan havuzların betonarme olması zorunludur.
 • Sadece kuluçkahaneye yönelik başvurular da hibe kapsamında değerlendirilir.
V- Kültür Mantarcılığına yönelik sabit yatırımlar
 • Kültür Mantarcılığına yönelik sabit yatırımlar; Mantar Üretim Tesisi ve bu tesisin kapasitesine uygun kompost hazırlama ünitesi ile birlikte projelendirilebileceği gibi sadece Mantar Üretim Tesisi olarak da projelendirilebilir.
 • Yeni tesis olarak tek başına kompost hazırlama ünitesine hibe desteği verilmez. Ancak mevcut bir Mantar Üretim Tesisi için yapılacak kompost hazırlama ünitesi için Kapasite Artırımı – Teknoloji Yenileme olarak başvuruda bulunulabilir.
 • Sabit raflar ve paketleme ünitesi de hibe desteği kapsamındadır.
Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübrelerin İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması
 • Hayvansal orijinli gübreler, hayvanların dışkıları ile yataklıklarının artıklarından oluşan ürün (Ahır gübresi veya çiftlik gübresi)
 • Bitkisel orijinli gübreler, tarımsal amaçlı yetiştirilen bitkilerin kendisinden yada işlenmesi sonrası elde edilen yan ürünlerinden oluşan ürün. (örnek sera veya budama atıkları v.b.)
 • Hayvansal ve bitkisel orijinli gübrelerin işlenmesi ve paketlenmesine yönelik yeni tesis, kapasite artırımı – teknoloji yenileme ile tamamlama proje başvurularına hibe desteği verilmektedir. Ancak yeni tesis veya tamamlama hibe başvurularında sunulan projede mutlaka işleme ve paketleme üniteleri birlikte yer almalıdır. Hayvansal ve bitkisel orijinli gübrelerin her biri için tek başvuru yapılabileceği gibi iki konuyu birlikte içeren başvuru da yapılabilir.
 • Yeni tesis veya tamamlama kapsamında sadece işleme veya sadece paketleme tesisi başvurularına hibe desteği verilmez.
 • Gübre toplayıcı ve taşıyıcı işlevi yapan kendinden hareketli ya da çekilir tip makine ve ekipman hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları

Kırsal Turizm Yatırımları

 • Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarından Kırsal Turizm için yeni tesis, diğer yatırımlar için kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme konusunda başvuru yapılabilir. Ayrıca, Kırsal Turizm ve El Sanatları Ve Katma Değerli Ürünler konularına sadece kırsal alanda başvuru yapılabilir.

§  Yatırım konuları illere göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle tarımsal amaçlı kooperatif, birlik ve bunların üst birlikleri; hangi ilde yatırım yapacaklarsa o il için tebliğde belirtilen yatırım konularından birine başvurabilirler.

 • IPARD kapsamında olmayan 39 ilde sadece yeni tesis başvuruları için kırsal alanda en az 5, en fazla 25 oda kapasiteli konaklama tesisleri ile sosyal yaşam alanlarını (Restoran, kafe, çocuk parkı v.b) içinde barındıran tesislere verilecektir. Alınacak makine ekipman ve malzemeler tesisin kapasitesiyle orantılı olmalıdır. Konaklama tesislerinde gerekli izin, ruhsatlar, işyeri açma ve çalışma belgesi nihai rapor ile birlikte istenir. Konaklama tesisi yatırımları dışındaki yatırımlarda ise Turizm Belgesi istenir.

Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri

 • Çiftlik olarak sadece hayvansal üretim yapan ya da kanatlı üretimi yapan işletmeler çiftlik kabul edilmemekte, sadece bitkisel üretim yapan veya bitkisel üretim ile birlikte hayvansal üretim yapan işletmeler çiftlik olarak kabul edilmektedir.
 • Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik biyogüvenlik tedbirlerinde ÇED raporu ve yapı kullanım izin belgesi nihai rapor ile birlikte istenir.
 • Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi kapsamında Yapı Kullanım İzin Belgesi alma zorunluluğu olan tesisler/üniteler için nihai raporda yapı kullanım izin belgesi istenir.
 • Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik olarak yukarıda belirtilen gruplardan sadece bir tanesi için başvuru yapılabilir.

§  Balıkçı barınaklarının modernizasyonu, balıkçı barınakları ile birlikte iç sularda, denizlerde ve havuzlarda yetiştiricilik yapan işletmeler için buzlama makinesi, balık nakil tankı (Balık nakil tankı üretimi ile orantılı olmalı), kafes ve kafes ağı, balık boylama makinası, fish pump, tambur filtre, tekne üzerinde hidrolik yükleme ve boşaltma aparatı

§  Çiftlik gübresi depolama ve/veya işleme ve dağıtma sistemleri, çiftlik gübresi depolama ve/veya işleme tesisi olanlara çiftlik gübresi dağıtma sistemleri,(tüm imalatlar TSE, yürürlükteki teknik mevzuata, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapı işleri genel teknik şartnamesine uymalıdır,  kullanılacak yapı malzemesi sızdırmaz ve sülfata dayanıklı olmalıdır) ceviz hasat makinesi

§  Yaylacılar ve gezici arıcılar için çekilir tip güneş paneli, çekilir tip karavan, yaylacılar için çadır ahır ve ağıl, arıcılar için bal süzme, sır alma, bal dinlendirme

§  Tarımsal üretimiyle orantılı çiftlik içinde üretilen ürünlerin işlenmesine yönelik işleme tesisleri, soğuk hava deposu, soğuk oda, şoklama ünitesi, çelik silo

§  Hayvansal üretime yönelik en fazla 1000 adet kapasiteli taşınabilir kanatlı kümesi, süt soğutma tankları, süt sağım sistemleri, yem karma (sabit/hareketli), yem kırma/ezme, büyükbaş yemlik ve suluk küçükbaş yemlik ve suluk, hayvan padok sistemleri, üstü kapalı kaba yem deposu

 • Bitkisel üretime yönelik yüksek plastik tünel (Bağımsız veya blok şeklinde tünel), meyve bahçelerinde don ve dolu zararını engellemeye yönelik sistemler, mantar yetiştiriciliğine yönelik sera, faal durumda olup yenilenebilir enerji kullanacak seraların modernizasyonu için ısıtma sistemi, ısı perdesi, polikarbon sera örtüsü
 • Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesine yönelik Gezici Arıcı ve Yaylacılar için yapılan başvurularda sabit işletmenin olduğu yerin mülkiyet belgesi istenir.
 • Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesine yönelik yatırımlarda yatırımcıya ait farklı parseller bir bütün ve tek işletme olarak değerlendirilir.
 • Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarından çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri hariç, bütün başvurularda başvuruya esas yatırım konusunun hibe desteği kapsamında değerlendirilebilmesi ve hibe desteğinden yararlanabilmesi için, alınmış veya alınacak olan yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgelerinin mutlaka başvuru konusu ile uyumlu olması gerekir.

§  Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri yatırımlarında yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi şartı aranmaz. Ancak ulusal mevzuat gereği yapılacak olan alt yapı sistemleri yatırımları ruhsatlara tabi ise, yatırımcı bu ruhsatları nihai rapor ekinde sunmak zorundadır. Bitkisel ve hayvansal üretimine dair kapasite raporu veya ekspertiz raporu il müdürlüğünden alınır.

El Sanatları ve Katma Değerli Ürünler

Bilişim Sistemleri ve Eğitimi

 • Sürü yönetim sistemi, Bakanlık kayıt sistemlerine entegre bilişim sistemleri ile ekipmanları ve sadece tarımsal kooperatiflere yönelik yürürlükteki mevzuatlara uygun çalışacak su ürünleri mezat sistemi

Dikkat edilmesi gereken diğer hususlar

 • Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında proje büyüklüğü 500 bin TL ve üzeri yatırımlarda hibeye esas ilk ödeme talebi için kesilen fatura tutarı 500 bin TL’nin altında olamaz.
 • Yeni tesis başvuruları için; yapı/inşaat ruhsatı en geç ilk inşaat ödeme talebiyle birlikte ve tüm başvurularda elektrik enerjisi üretilecekse bağlantı anlaşması en geç ilk ödemede verilmelidir.
 • Proje sahibi, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış tesis, makine, ekipman, teçhizat ve diğer malzemelerin mülkiyetini, yerini ve amacını proje yatırımının bitiminden itibaren 5 yıl içinde değiştiremez.
 • Nihai rapor ve ekleri tamamlanmayan projenin son ödemesi yapılmaz. Son ödeme tutarı da hibeye esas proje tutarının %20’sinden az olamaz.
 • Aynı proje kapsamında farklı ürün ya da ürün gruplarının işlenmesi ve paketlenmesine yönelik proje teklifi yapılamaz. Örneğin, sütün işlenmesine yönelik faaliyette bulunan bir işletmede meyve, sebze gibi başka bir ürünün işlenmesi ya da paketlenmesi gibi bir proje başvurusu yapılamaz. Ancak, ilgili mevzuatına uygun olması koşuluyla soğuk hava depolarında farklı ürün ya da ürün gruplarının depolanmasına yönelik projeler kabul edilir.
 • Ürün çeşitlendirmesine yönelik yatırım başvuruları faal olan tesislerde kapasite artırımı ve teknoloji yenileme niteliğinde yapılır.
 • Üretim kapasitesine uygun soğuk hava ve/veya şoklama ünitesi bulunmayan büyük baş, küçükbaş ve kanatlı hayvan kesimhaneleri, su ürünleri, et ve süt işleme tesisi projeleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. Yasal mevzuata uygun bir soğuk hava ve/veya şoklama deposuna sahip olunduğu belgelenen başvurular ise söz konusu soğuk hava deposunun, tesisin yapılacağı parselde yer alması ve tesis ile bir bütünlük arz etmesi halinde hibe desteği kapsamında değerlendirilir. Örneğin faal olan bir soğuk hava deposu işleten yatırımcı et işleme tesisi için başvuruda bulunduğunda soğuk hava deposunun tesis ile aynı parselde yer alması halinde projede soğuk hava deposu bulunması şartı aranmaz ve bu başvurular yeni tesis olarak yapılır.
 • Kapasite artırımı – teknoloji yenileme başvurularında işleme, paketleme ve depolama tesislerinde depolama ünitesi ek ünite olarak yapılacak ise kapasitesinin tesisin kapasitesi ile uyumlu olması gerekmektedir.  Örneğin tohum işleme, paketleme ve depolama tesisinde tesisin depolama kapasitesi yetersiz ise bu durumda tesis kapasitesi ile uyumlu olması şartıyla çelik silo dışındaki depolama yapısı da hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
 • Zeytinyağı konusunda;
  • Yeni tesis proje başvurularında iki fazlı sistem olması koşulu aranmaz.
  • Tamamlama projesi başvurularında sunulan projelerin iki fazlı sistem olması koşulu aranmaz
  • Kapasite Artırımı-Teknoloji Yenileme projesi başvurularında iki fazlı tesisler ile üç fazlı tesislerin iki fazlı sisteme dönüştürülmesine yönelik projeler değerlendirilir.
  • Meyve ve/veya sebze (kayısı, incir, domates, biber vb.) kurutma tesisi projelerinin iklimlendirme unsurlarını içermesi şarttır.

Yatırımın Gerçekleştirileceği Yerin Mülkiyeti ile İlgili Koşullar

KapsamKoşullar
Tüm Yatırım Konuları
 • Başvuru sahibi adına olabilir.
 • Hazine, Belediye, İl Özel İdaresi, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ziraat Odası, Ticaret Borsası, Vakıflar Genel Müdürlüğü,  Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük İhtisas Sanayi Sitesinden başvuru sahibi adına tahsis/irtifak tesis edilmiş olabilir.
 • Hazine, Belediye, İl Özel İdaresi, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ziraat Odası, Ticaret Borsası ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden kiralanmış olabilir.
 • Yukarıda sayılanlar dışında kalan diğer tüzel kişiler ile gerçek kişilerden kiralanmış olabilir.
 • Yatırım yeri kamu kurum ve kuruluşları dışında gerçek ya da tüzel kişilerden kiralanmış ise kira sözleşmesinin noter tasdikli olması şarttır.
Yeni tesis, Tamamlama ve Kapasite Artırımı ve/veya Teknoloji Yenileme başvuruları
 • Tahsis/irtifak/kiralama süresi Tebliğin (2017/22 nolu Tebliğ) yayım tarihinden itibaren en az 7 yıl olacaktır.
 • Köy tüzel kişiliğine ait yerlerde mutlaka Kaymakamlık onayının alınması gerekir.
 • Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve İhtisas Küçük Sanayi Sitesinde yapılacak yatırımlar için alınan arsa tahsis/irtifak belgesi bağlı oldukları mevzuata göre alınır.
 • 3218 Sayılı  Serbest Bölgeler Kanununa göre kurulmuş serbest bölgelerde yapılacak yatırımlar için başvuru kabul edilmez.
Aynı parselin birden fazla kişi tarafından kiralanarak başvuru yapılması
 • Kiralanan alan sunulan yatırım projesi için yeterli olmalıdır.
 • Kiralama, başvuru yılı itibariyle en az 7 yıl süreli ve noter tasdikli olmalıdır.
 • Ulusal mevzuat gereği alınması gereken tüm yasal izin ve ruhsatlardan başvuru sahipleri sorumludur.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Kırsal Kalkınma Proje Uzmanı

Osman KARABOYUN

Ziraat Mühendisi

Tel: 05426097508

 

 

Düve Alımlarına Hibe Desteği Müracaatları Başladı

Düve Alımlarına % 30 Hibe Desteği Müracaatları Başladı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ‘Milli Tarım Projesi’ kapsamında mera hayvancılığı yetiştirici bölgesi olarak belirlenen 30 İl arasında yer alan illerimizde TÜRKVET’e kayıtlı sığır işletmesi olan ve en az 20 en fazla 200 baş etçi ve  kombine ırk düve satın alan üreticilerimize satın aldıkları düve başına %30 oranında hibe desteği verilecektir.
Destekleme müracaatları 11 Eylül – 10 Ekim 2017  tarihleri arasında İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri bünyesinde teşkil edilen İl/İlçe Destekleme Yürütme Birimlerine şahsen yapılacaktır.
Başvuruda bulunacak gerçek ve tüzel kişilerde aranacak şartlar;
 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 26.08.2017 tarihinden itibaren 18 yaşını doldurmuş olmak.
 2. TÜRKVET sistemine kayıtlı sığır işletmesine sahip olduğuna dair güncel belgeyi veya tüzel kişilerin (birlik, şirket vs.) başvurularında işletmenin kurucu/ortaklardan birinin belirtilen şartlara haiz işletme sahibi olduğuna dair belgeyi başvurusu ile birlikte sunmuş olması gerekmektedir.
 3. İşletme kapasitesi ile talep edilen hayvan sayısı uyumlu olacaktır.
 4. Gerçek ve tüzel kişilerin kamudan bağımsız olması gerekir. Devlet memurları, kamu işçileri veya Devlet Üniversitelerinde görevli öğretim elemanları başvuramazlar.
 5. Yetiştirici/üreticiler yatırım kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilirler.
 6. Tüzel kişilikler, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde hibe programlarında yer alan yatırım konusunda faaliyet yürüteceklerini belirtirler.
 7. Başvuruda bulunacak kişi ve kuruluşların yetkili kurul ve/veya organlarından; Kararname kapsamındaki desteklere başvuru yapması, uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetki almış olmaları gerekmektedir.
 8. Aynı işletme için kapasitesi ne olursa olsun 2. bir yetiştirici/üretici tarafından yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.
 9. Daha önce Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından damızlık hayvan alımı hibesi için yararlanılmış olan hibeler kapsamında aynı işletme için tekrar başvuru yapılamaz.

2017 Yılı için desteklemeye esas damızlık gebe düve (etçi ve kombine ırklar) birim fiyatı 8.500 TL/baş’dır. 2017 Yılı için desteklemeye esas 8-13 aylık damızlık boş dişi sığırların (etçi ve kombine ırklar) birim fiyatı 5.000 TL/baş’dır. Destekleme kapsamına giren kombine ve etçi ırklar Simental, Kırmızı/Siyah Angus, Hereford, Limuzin, Şarole ve Belçika Mavisi Irklarından oluşacaktır.

Düve alımları; Düve Yetiştirici Merkezleri, Hastalıktan ari işletmeler, TİGEM, Tarım Kredi Kooperatifleri ile ortakları/üyeleri, damızlık yetiştirici/üretici örgütleri ve merkez birliklerinden temin edilerek gerçekleştirilir.

Yetiştirici, hibe sözleşmesi kapsamında hibeye esas düveleri ödemenin yapılmasından sonra mücbir sebepler hariç 3 (üç) yıl süre ile satamaz ve devredemez. Bu amaçla, il/ilçe müdürlükleri yılda en az bir kere olmak üzere yerinde kontrol eder ve tutanağa bağlar.

Hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra ve süresi içerisinde gerçekleştirilen canlı hayvan alımı giderleri, bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde hibe desteği kapsamında değerlendirilir. Konu hakkında daha detaylı bilgi almak isteyen yetiştiricilerimiz, İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerimize müracaat edebilirler.

 

IPARD II Programı İkinci Başvuru Çağrı İlanı

IPARD II Programı İkinci Başvuru Çağrı İlanı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 12.06.2017 tarihinde IPARD II Programı İkinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.

Bu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında sadece “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbiri kapsamında başvurular kabul edilecektir.

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 12 Haziran 2017 tarihinde İkinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.

Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti  eş  finansmanından  oluşturulan  IPARD  Programı  Fonu’dur.  Bu  destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

 

DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ

Bu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında sadece “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbiri kapsamında başvurular kabul edilecektir.

Desteklenecek sektörler, destek oranı ve destek bütçesi şu şekildedir;

 

TEDBİR ADI

 

SEKTÖR

KODU

 

SEKTÖR ADI

 

DESTEK ORANI

TOPLAM

DESTEK

BÜTÇESİ (AVRO)

 

 

 

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103)

 

103-1

Süt ve Süt Ürünlerinin

İşlenmesi ve Pazarlanması

 

 

 

 

 

 

 

 

%50

 

 

 

 

 

 

 

 

122.177.559,21

 

103-2

 

Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin

İşlenmesi ve Pazarlanması

 

103-3

 

Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin

İşlenmesi ve Pazarlanması

 

103-4

 

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve

Pazarlanması

 

103-5

 

Meyve ve Sebze Ürünlerinin

İşlenmesi ve Pazarlanması

 

BAŞVURU YAPILACAK İLLER

Bu  başvuru  çağrı  ilanı  kapsamında  destek  almak  amacıyla  başvuruların  yapılacağı  ve  yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır.

Destek Almak Amacıyla Başvuruların Yapılacağı ve Yatırımın Uygulanacağı İller
 

Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Ardahan Aydın

 

Balıkesir Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli

 

Diyarbakır Elazığ Erzincan Erzurum Giresun Hatay Isparta

 

Kahramanmaraş Karaman Kars

Kastamonu

Konya Kütahya Malatya

 

Manisa Mardin Mersin Muş Nevşehir Ordu Samsun

 

Sivas Şanlıurfa Tokat Trabzon Uşak

Van

Yozgat

 

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 06.09.2017 tarihi saat 09:00’dan itibaren, yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 26.09.2017 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 28.09.2017, saat 18:00’dir. Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

YATIRIM SÜRELERİ

İkinci  Başvuru  Çağrı  İlanı  kapsamında  hazırlanacak  başvurularda  yatırım  süreleri   en  fazla 18 (on sekiz) ay olarak planlanmalıdır.

 

tkdk-ipard

IPARD 2 Finansman Anlaşması 2014 – 2020 Yılları İçin

Türkiye cumhuriyeti ile Avrupa birliği Avrupa Komisyonu arasında, 2014-2020 yıllarını kapsayacak olan IPARD II FİNANSMAN ANLAŞMASI imzalandı.

 

Anlaşma ile IPA II Mali yardımının geçerli uygulama yöntemleri, mali yardım yoğunluğu, uygulama için son tarihler ve harcamaların uygunluğu gibi uygulama yöntemleri belirlendi. Anlaşmanın Ek belgesine göre, Türkiye katılım öncesinde,  2017 yılı için 148 Milyon avro, 2018 yılı için yine 148 milyon avro,  2019 yılı için 149 Milyon avro ve 2020 yılları için de 149 Milyon Avro olmak üzere toplam 594 Milyon Avro mali yardım yapılması öngörüldü. 2023 kadar program devam edecektir.

Resmi Gazete Yayını: Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA II Kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınma İçin IPARD II Yardımı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Birliği Adına Avrupa Komisyonu Arasında Finansman Anlaşması 2014-2020’nin Onaylanması Hakkında Karar

2017 yılı Tarımsal Ar-Ge Proje Teklif Çağrısını

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), 2017 yılı Tarımsal Ar-Ge Proje Teklif Çağrısını (12. Çağrı) ilan etmiştir.


Destek Programının amacı, özel sektörün Ar-Ge kültür ve kapasitesinin geliştirilmesi; yeni tür, çeşit, teknoloji, model, ürün vb. geliştirilmesi ve ortaya konulacak çıktıların çiftçiler ve tarımsal sanayicilere aktarılmasıdır. Başvurusu yapılacak projelerin Öncelikli Ar-Ge Proje Konularına uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Proje Yürütücüsü olacak kişinin asgari Yüksek Lisans Mezunu (hazırlık sınıfı hariç en az 5 yıl lisans eğitimi yapılan fakültelerden mezun olanlar da yüksek lisans mezunu kabul edilir) olması gerekmektedir; ancak Bakanlıktan şifahen alınan bilgiye göre Başvuru Kılavuzunda (bkz. Madde 3.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?) belirtildiği şekliyle Proje Yürütücüsü olarak en az lisans mezunu Türk vatandaşları kabul edilecektir. Konu ile ilgili olarak aşağıda iletişim bilgileri yer alan T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı TAGEM yetkililerinden bilgi alınması tavsiye edilmektedir.

2017 yılı Öncelikli Konuları:

 

Daha önce desteklenmeye hak kazanmış ve devam eden projeler: http://www.tarim.gov.tr/TAGEM/Belgeler/ar_ge_projeleri/DEVAM%20EDEN%20AR-GE%20PROJELER%C4%B0.pdf

Daha önce desteklenmeye hak kazanmış ve sonuçlanmış projeler: http://www.tarim.gov.tr/TAGEM/Belgeler/ar_ge_projeleri/SONU%C3%87LANAN%20AR-GE%20PROJELER%C4%B0.pdf

Son başvuru tarihi: 7 Nisan 2017, Cuma (saat: 18.00)

Duyuru ve Başvuru Dokümanları için: http://www.tarim.gov.tr/TAGEM/Menu/7/Ar-Ge-Destek-Programlari

Mevzuat

Kimler başvurabilir?

Aşağıdaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan asgari Yüksek Lisans Mezunu kişiler (Hazırlık sınıfı hariç en az 5 yıl lisans eğitimi yapılan fakültelerden mezun olanlar da yüksek lisans mezunu kabul edilmektedir. Bakanlıktan şifahen alınan bilgiye göre Başvuru Kılavuzunda (bkz. Madde 3.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?) belirtildiği şekliyle Proje Yürütücüsü olarak en az lisans mezunu Türk vatandaşları kabul edilecektir. Konu ile ilgili olarak aşağıda iletişim bilgileri yer alan T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı TAGEM yetkililerinden bilgi alınması tavsiye edilmektedir.

 • Üniversiteler
 • STKlar ve Çiftçi Kuruluşları
 • Meslek Kuruluşları
 • Özel Sektör Kuruluşları

Ortaklık koşulları

 • Özel sektör, Sivil Toplum ve Çiftçi Kuruluşları ile Meslek Kuruluşları, TAGEM’e bağlı araştırma enstitüleri veya araştırma yetkisi verilmiş Bakanlık kuruluşları ile işbirliği olmadan proje başvurusunda bulunamazlar. Gerekli durumlarda bu işbirliğine ilave olarak üniversiteler de dâhil edilebilir.
 • Üniversiteler, özel sektör veya sivil toplum kuruluşlarından en az biri ile işbirliği olmadan Ar-Ge Destek Programı kapsamında müstakil olarak proje başvurusunda bulunamazlar. Gerekli durumlarda bu işbirliğine ilave olarak TAGEM’e bağlı araştırma enstitüleri veya araştırma yetkisi verilmiş Bakanlık kuruluşları da dahil edilebilir.
 • Ortak olacak Kurum/Kuruluşlar Ortaklık Beyannamesini doldurmalıdırlar. Ortaklık Beyannamesi, her bir proje ortağı için ayrı ayrı doldurularak ortağın yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır. Projede Ekibinde yer alacak ancak Yürütücü Kurum veya Proje Ortağı kurumların dışında başka kurumlarda çalışan devlet memuru ve akademisyenlerin, proje teklifi Bakanlıkça kabul edildiği takdirde kurumlarından izin/görevlendirme yazısı alması gereklidir.

Öncelikli Proje konuları

Proje konusuAlt konu başlıkları
Bahçe Bitkileri
Yerel kışlık sebze ıslahı, yarı-yol materyallerinin üretimi ve çeşit geliştirilmesine yönelik çalışmalar,
Meyve ve bağda abiotik ve biotik stres koşullarına dayanıklı çeşit ve anaç geliştirilmesi
Endemik ve ticarete konu olan süs bitkilerinin ıslahı
Bitki Sağlığı
Depodaki zararlı organizmalara karşı mücadele olanaklarının geliştirilmesi
Kültür bitkilerindeki zararlı organizmalara karşı yerli bitki koruma ürünlerinin geliştirilmesi
Metil Bromide alternatif çevre dostu yeni fumigantların geliştirilmesi
Bitki zararlıları ile mücadelede biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin kullanımı
Yaş meyve ve sebzelerde zararlı organizmalarla mücadelede fumigasyon metotlarının geliştirilmesi
Ricania simulans ile mücadele olanaklarının araştırılması
Önemli bir karantina organizması olan Xylella fasdiosa’nın vektörlerinin belirlenmesi ve bu vektörlerle mücadele olanaklarının araştırılması
Tarım Ekonomisi
Tarımsal destekler, politikalar, programlar ve projelerin etki analizleri,
Hastalık ve zararlıların bitkisel ve/veya hayvansal üretimde sebep olduğu kayıpların ekonomik analizi
Hayvancılık işletmelerinde (büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı) iklim bölgelerine göre optimum işletme ölçeklerinin belirlenmesi ve maliyetlerinin araştırılması, verimlilik ve ekonomik analizlerinin yapılması
Ülkemizin ihracat potansiyelini tespit etmeye yönelik olarak hedef ve rakip pazarlardaki arz, talep, ve mevcut durumların belirlenmesi
Gıda ve Yem
Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde fonksiyonel sınıfları (renklendiriciler, koruyucular, tatlandırıcılar, antioksidanlar vb.) belirlenmiş olan gıda katkı maddelerinin doğal kaynaklardan üretilmesi
İhracat potansiyeli yüksek bitkisel ürünlerden (üzüm, incir, kayısı, kestane, fındık vb.) katma değerli ürünlerin geliştirilmesi
Gıda ve yemlerde taklit ve tağşişin tespit edilmesine yönelik yeni, hızlı-ekonomik analiz metotlarının ve ürünlerinin geliştirilmesi
Arı ve ipek böceği ürünleri (polen, propolis, arı sütü, arı zehri, bal mumu vb.) özelliklerin belirlenmesi ve üretim teknikleri ile yeni ürün geliştirilmesi
Yeni pet yemleri ve teknolojileri geliştirilmesi
Yem katkı maddelerinin yerli kaynaklardan geliştirilmesi
Fitoplanktonun gıda, yem ve bitki besleme materyali olarak kullanılmasına yönelik teknolojilerin geliştirilmesi
Hayvan Sağlığı
Veteriner tıbbi ürünlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve etkinliklerinin belirlenmesi
Hayvan hastalıkları teşhis metotlarının geliştirilmesi ve etkinliklerinin artırılması
Hayvancılık ve Su Ürünleri
Hayvancılık ve su ürünlerinde verim artışına yönelik ıslah, yetiştiricilik sistem ve teknoloji geliştirilmesi
Ülkemiz deniz ve iç sularında yayılım gösteren istilacı türlerin tespiti, mücadele yöntemlerinin belirlenmesi ve alternatif su ürünlerinin ülke ekonomisine kazandırılması
Tarla Bitkileri
Pamukta yerli çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin tanıtımı ve yaygınlaştırılması
Bitki ıslahında biyoteknolojik yöntemlerin geliştirilmesi
Yağlı tohumlu ve yem bitkilerinde yerli çeşitlerin geliştirilmesi ve üretime kazandırılması
Doğal maddelerden, tarımsal ürün ve atıklar ile tarımsal endüstri atıklarından boyar madde elde edilmesi ve tekstil sektöründe kullanımı
Toprak-Su Kaynakları
Piyasaya arz edilecek nitelikte yerel kaynaklardan etkili mikrobiyal, organik ve nano gübrelerin geliştirilmesi
Patlayıcı özellikte olmayan amonyum nitratlı gübre üretim sistemlerinin geliştirilmesi
Tarımsal Mekanizasyon
Tarımda verim artırıcı, maliyetleri düşürücü her türlü yerli Tarım Makinalarının geliştirilmesi

Azami proje süresi: 36 ay (+1 yıl)

Destek

Proje başına Destek TutarıAzami 3 milyon TL
Proje bütçesi Destek OranıAzami %70
Eş-finansmanEş-finansman yürütücü kurum tarafından taahhüt edilen Nakdi ve Ayni Katkılara denir. Bu tutarların Başvuru Sahibi Yürütücü Kurum/Kuruluş tarafından karşılanması zorunludur. Yürütücü Kurum, kendilerinin karşılamak zorunda oldukları Eş-finansmanı, öz kaynaklarından sağlayabilecekleri gibi proje ortaklarından, iştirakçilerden veya bankalardan temin edebilirler.
Kurum Nakdi Katkı PayıProjeye sağlanan Bakanlık katkısının asgari %30’u (Kurum nakdi katkı payı, desteklenen projelerde harcanmak üzere yürütücü kurum tarafından taahhüt edilen katkılara denir.)
Kurum Aynı Katkı PayıAyni katkı, başvuru sahibi yürütücü kurum veya ortak/ortaklarından herhangi biri tarafından yapılacak arazi, bina, mal, malzeme, iş gücü, seyahat, makine, ekipman vb. harcamalardır. Proje bütçesinde Bakanlık desteğinden karşılanması planlanan proje maliyetleri ile Yürütücü Kurum Nakdi Katkı Payı ile karşılanacağı belirtilen proje maliyetleri dışında kalan, projeyle doğrudan veya dolaylı olarak ilişkisi bulunabilecek ve proje süresince harcanması planlanan kalemler program kapsamında ayni katkı olarak değerlendirilir. Bakanlık tarafından desteklenebilen veya desteklenemeyen maliyetlerin proje bütçesinde ayni katkı olarak gösterilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak hibe sözleşmesi öncesi edinilmiş arazi, bina, makine ve ekipmanlar ile sözleşme öncesinde yapılmış projeye ilişkin harcamalar, ayni katkı olarak proje bütçesine dâhil edilmez.

Ayni katkılar Bakanlık desteğine esas proje giderleri kapsamında öngörülmüş satın alımlardan ayrı bağımsız ihaleler veya gerçekleşmeler şeklinde yapılabilir. Belgelendirilemeyen giderler ayni katkı olarak gösterilemeyecektir.

İşgücü/Personel MaliyetleriProje kapsamında, projenin idaresi ve uygulanması için gerekli olan hizmet ve işgücü alımı yapılabilir. Bu kapsamda ödenecek ücretler, piyasa koşullarında oluşmuş brüt ücretlerden ve proje sahibinin/ortaklarının benzer faaliyetlerde ödediği standart miktarlardan yüksek olmamalıdır. Proje kapsamında çalışması öngörülen teknik personele ödenecek ücretler de bu kapsamda gösterilebilir.

Devlet memurları veya diğer kamu çalışanları Projeye katkılarından ötürü hâlihazırda ilgili kuruluşlardan aldıkları mevcut maaşları dışında maaş alamaz ve bu maaşlar ayni katkı olarak gösterilemez. Projelerde görevlendirilen devlet memurlarının, proje ile ilgili harcırah ve seyahat masrafları Bakanlık desteğinden veya yürütücü kurum tarafından proje bütçesinden karşılanabilecektir.

Akademisyenlerin çalışma şartları 2547 sayılı YÖK Kanunu’na tabiidir.

Başvuru aşamasında ayni katkı olarak taahhüt edilen işlerin projede öngörülen nitelik ve nicelikte gerçekleştirilmesi şarttır.
Bu kapsamda yapılacak ayni katkılar, başvuru sahibinin yapmakla yükümlü olduğu nakdi katkı payının yerine ikame edilemez.

Desteklenen harcama kalemleri

Harcama kalemiAçıklama
Alet, makine, teçhizat, yazılım ve donanımlar
Taşınır malzeme ve sarf malzemeleri
Araştırma için gerekli tohum, ilaç, gübre, hormon vb. girdi alımları
Anket, deneme, analiz, ekonometrik modelleme, danışmanlıkEn fazla 2 danışman için 10 bin’er TL’yi geçmeyecek şekilde, kısa süreli işçilik (ayda 10 günden az süreli) vb. hizmet alımları
Projede kullanılan cihaz, ekipman, sera vb. gibi (bina, laboratuvar gibi yapılanlar hariç) bakım onarım giderleri
Proje Yürütücüsü ve Yardımcı Araştırmacıların yurtiçi Seyahat Giderleri, Konaklama Giderleri ve Harcırah GiderleriYurtiçi Seyahatlerde ulaşım bedeli olarak seyahatin otobüsle yapılması durumunda otobüs rayiç bedeli, seyahatin uçakla yapılması durumunda ise ekonomi sınıfı uçak bileti yazılır. Ulaşım bedeli kısmı otobüsle/uçakla yapılan seyahatlerde Görev Yapacak Personel Sayısı ile gidiş–dönüş otobüs rayici veya uçak bileti fatura tutarının çarpılması ile hesaplanacaktır. Ayrıca otobüsle/uçakla seyahatlerde terminalden konaklama alanına gidiş ve terminalden dönüşlerde birer defa fatura karşılığında taksi ücreti ödenebilir.

Özel ya da kiralık araçlarla seyahat halinde Proje kapsamında göreve çıkılan ilk yerden görevin bittiği en son yere kadarki güzergahta yapılacak yolun toplam mesafesi km cinsinden yazılır. Kiralık ya da özel araçla gerçekleştirilen görevler için ulaşım bedeli olarak görevde kat edilecek mesafe (km) ile 0,50 TL’nin çarpımı ile bulunan değer belirtilir.

Yurtiçi seyahatlerde konaklama bedeli günlük harcırah tutarının azami 2 katına kadar faturalandırılmak kaydıyla ödenebilir. İaşe (yiyecek, içecek) giderleri gündelik kapsamında olduğu için ayrıca konaklama gideri olarak karşılanmaz. Konaklama gideri; Görev Yapacak Personel Sayısı ile Konaklama Gün Sayısı’nın çarpılması ile hesaplanarak konaklama gideri kısmında gözükecektir
Yurtiçi seyahatlerde gündelik harcırah bedeli 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarlarını gösterir H Cetveli’nde “Ek göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar” için belirtilen tutarlardır. 2017 yılında 800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlara ödenen geçerli gündelik tutarı 45 TL olup proje kapsamında yapılacak ödeme bu tutarı geçmemelidir. Bu tutar, her yıl Bütçe Kanunu ile güncellendiği için takip edilmelidir. Ancak kişinin çalıştığı kurumda başka harcırah miktarlarına tabi ise söz konusu rakamı (45 TL) geçmeyecek şekilde tabi olduğu harcırah gündeliği yazılabilir. Günübirlik seyahatlerde ise günlük harcırahın 2/3’ü oranında ödeme yapılabilir. Yolluk giderinin hesaplanmasında bir personelin günlük yolluk miktarı, Görev Yapacak Personel Sayısı ve Yol Dahil Görev Süresi (gün) çarpılması ile bulunur.
Yurt içinde düzenlenecek proje konusuyla ilgili toplantı, konferans, sempozyum ve benzeri etkinliklere katılım ücretleriYurtiçinde proje ile ilgili gidilecek toplantı, konferans, kongre, sempozyum vb. için proje süresince 5000 TL’yi aşmamak üzere katılım masrafları (katılım ücreti, ulaşım ve konaklama giderleri) fatura ve katılım belgesi ile belgelendirilmek üzere ödenebilir.
Yurtiçi Nakliye giderleri
Tescil, patent ve sertifikasyon giderleriSonuç raporu kabul edilen projelere, sonuçlarının uygulamaya aktarılmasıyla ilgili faaliyetler ile sonuçların ticari uygulamaya dönüştürülmesi, tescil, patent, sertifikasyon, faydalı model vb. işletmeler için destekleme ödemesi yapılabilir. Proje süresince verilen destek tutarının azami %10’u tutarında destek ödemesi yapılabilir.
KDV bedeli
Desteklenmeyen harcama kalemleri için bkz. Başvuru Kılavuzu Madde 2.3.2.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

 • Proje hazırlamaya başlamadan önce yukarıda Mevzuat kısmında linkleri yer alan Tebliğ ve Usul ve Esaslar dokümanlarının okunması önemle tavsiye edilmektedir.
 • Yürütücü Kurum/Kuruluş, projenin fiilen yürütüldüğü üniversiteler, STKlar, Çiftçi Kuruluşları, Meslek Kuruluşları ile Özel Sektör Kuruluşlarını ifade eder.
 • Proje Yürütücüsü, projenin hazırlanmasında ve yürütülmesinde bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğu taşıyan asgari Yüksek Lisans Mezunu (hazırlık sınıfı hariç en az 5 yıl lisans eğitimi yapılan fakültelerden mezun olanlar da yüksek lisans mezunu kabul edilir) araştırmacı kişidir.
 • Kurum/kuruluşlar çağrı dönemi içerisinde yürütücü olarak sadece 1 proje ile başvuruda bulunabilirler. Program kapsamında Kurum/kuruluşlar en fazla 2 devam eden projede yürütücü olarak yer alabileceklerdir.
 • Proje süresi, Proje Yürütücüsünün gerekçeli başvurusu üzerine Bilim Kurulu tarafından azami 1 yıl uzatılabilir.
 • Projelere öngörülmeyen giderler için Proje Yürütücüsünün gerekçeli başvurusu üzerine destek tutarında azami %10’u kadar artırım yapılabilir.
 • Proje harcama kalemleri KDV dahil olarak belirtilir.
 • Tüm mal ve hizmet alımlarının gerçekleşme bedeli proforma fatura tutarını aşamaz. Ancak çeşitli nedenlerle proforma fatura tutarını aşan bedel, gerekçeler göz önüne alınarak Değerlendirme Kurulu’nun kabulü ile ödenebilir.
 • Faturalar yürütücü kurum/kuruluş/işletme adına kesilmeli ve proje numarası belirtilmelidir.
 • Mal alımlarında, aynı faturada malın bedeli ile birlikte yerinde teslim, montaj ve eğitim giderlerinin de gösterilmesi halinde bu bedeller de ödenir.
 • İhtiyaç duyulması halinde harcama kalemleri arasında aktarım yapılabilir.
 • İhtiyaç duyulması halinde Proje Yürütücüsünün uhdesinde temin edilecek sarf malzemelerinde değişikliğe gidilebilir, ancak sarf malzemesi kalemi için ayrılan bütçe tutarının aşılmaması gerekir.
 • Satın almalar, her kurum veya işletmenin tabi olduğu kendi satın alma uygulamalarına göre yapılacaktır.
 • Destek tutarları harcamaların sonrasında ara ve nihai dönem raporlarına istinaden yapılır.
 • Proje yürütücüsünün gerekçeli başvuru üzerine proje süresi Değerlendirme Kurulu tarafından en fazla 1 yıl uzatılabilir.
 • Ayni katkılar Bakanlık desteğine esas proje giderleri kapsamında öngörülmüş satın alımlardan ayrı bağımsız ihaleler veya gerçekleşmeler şeklinde yapılabilir.
 • Projeler kapsamında oluşabilecek bilgi, eser, patent, faydalı model ve benzeri teknolojik çıktılar kullanım ve uygulamaya aktarma hakkı, Yürütücü kurum/kuruluşa devredilebilir.
 • Proje yürütücüleri, Bakanlığın desteğini belirtmek şartıyla yurtiçinde veya yurtdışında araştırma ile ilgili makale yayımlayabilir ve tebliğ sunabilir. Yayımlanan makaleler ve sunulan tebliğlerin bir örneğinin TAGEM bünyesinde oluşturulan Sekretaryaya gönderilmesi gerekmektedir.
 • Projelerde insan ve hayvanların deneysel amaçlarla kullanılmasının gerektiği hallerde, tüm mevzuat hükümlerine ve uluslararası etkin ilkelerine uygun hareket edilmesi gerekmektedir.

Başvuru ve değerlendirme süreci: http://www.tarim.gov.tr/TAGEM/Belgeler/ar_ge_projeleri/is_akis_arge.pdf

Başvuru adresi: bkz. Başvuru Kılavuzu Madde 4.2.

Hayvancılık Yeni Hibe Desteği 2017 – 2019 Yıllarında Uygulanacak

Bakanlar Kurulu’nun, Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek illerde 2017-2019 yıllarında uygulanacak karara göre, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi, gelirlerin artırılması, ülkenin damızlık manda, koç-teke ihtiyacının karşılanması ve kaz, hindi, arıcılık, ipekböcekçiliği gibi hayvancılık faaliyetlerinde, üretim ve kalitenin yükseltilmesi için damızlık ve ticari modern işletmelerin kurulması, ithalatın azaltılmasını sağlayacak yatırımların desteklenmesi amaçlanıyor.

Karar;

-Gerçek ve tüzel kişi üreticilerin 150 baş kapasiteye sahip projeli damızlık manda düve üretimi işletmesi kurması veya mevcut işletmelerin kapasitesini bu seviyeye çıkarması ve bu işletmelerin rehabilitasyon yatırımlarını,

-Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri birliklerinin 500 baş kapasiteye sahip damızlık koç-teke üretimine yönelik işletme kurmasını veya kapasitelerini 500 baş olacak şekilde artırmasını, bu işletmelerin rehabilitasyon yatırımlarını ve bu işletmelerden koç-teke alımı yapacak yetiştiricilerini,

-Gerçek ve tüzel kişi üreticilerin bin adet damızlık kaz ile bin adet ticari hindi ve 500 adet ticari kaz yetiştiriciliği için yapacakları yatırımlarını,

-Gerçek ve tüzel kişi üreticilerinin 30 kovanla yapacakları arıcılık yatırımlarını ve

-Tüzel kişiliklerin ipekböceği yetiştiriciliği için yapacakları yatırımları kapsıyor.

Buna göre;

-Kaz ve hindi yetiştiriciliği (yeni inşaat yapımı, alet ve ekipman alımı) için yüzde 75,

-Arıcılık (alet, ekipman ve boş kovan alımı) için yüzde 60,

-ipekböcekçiliği (besleme evi yapımı, alet ve ekipman alımı, dut bahçesi tesisi) için yüzde 100,

-Koç-teke ve manda (yeni inşaat yapımı, rehabilitasyon ve kapasite artırımı, makine, alet ve ekipmanla hayvan alımı) için yüzde 50 hibe desteği uygulanacak.

*Uygulama Tebliği daha yayınlanmadığından başvuru şartları belli değildir. Uygulama Rehberi yayınlanmasından şartları sayfamızda yayınlanacaktır.

DAP, GAP,KOP, DOKAP Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarına Hibe Desteği

Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası Ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarına Hibe Desteği

 

 

2017 yılı DAP projesi kapsamında yeni ahır, ağıl inşaatı yatırımlarının desteklenmesi ile ilgili müracaatların 1 Ocak-31 Mart 2017 tarihleri arasında olacak, “Başvuru tarihinden en az bir yıl önce ‘Bakanlık Türkvet’ veri tabanına veya ‘Koyun Keçi Kayıt Sistemine’ kayıtlı olan, en az 10 en fazla 49 büyükbaş, veya en az 100 en fazla 200 baş anaç koyun, keçi kapasiteli aktif işletmesi olan gerçek ve tüzel kişilerin ahır, ağıl inşaatı yatırımlarında yüzde 50 oranında hibe desteği sağlanacaktır.


Yatırım Konularına Göre Hibe Desteği Uygulanacak İller

 İnşaat yatırımı ile damızlık koç-teke alımı yatırım konusu

 • Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamındaki Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Elazığ, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illeri,
 • Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illeri,
 • Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamındaki Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray illeri ile
 • Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamındaki Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane illerinde uygulanır.

 

Damızlık boğa alımı yatırım konusu

 • Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamındaki Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Elazığ, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illeri,
 • Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illeri ile
 • Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamındaki Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane illerinde uygulanır.

 

Hibe Destekleme Konuları ve Hibe Oranları

Doğu Anadolu Projesi, Güney Doğu Anadolu Projesi, Konya ovası Projesi ve Doğu Karadeniz Projesi Kapsamındaki İllerde mevcut damızlık sığır ve damızlık koyun-keçi işletmelerinin  yeni inşaat veya tadilat ile damızlık erkek materyal temini desteklenmesi yatırımlarına aşağıda belirtilen oranlarda hibe desteği uygulanır.

 

UYGULANACAK YATIRIM KONULARI    HİBE ORANI (%)
İNŞAAT

Yeni inşaat veya tadilat

50
HAYVAN ALIMI    

Damızlık boğa, koç ve teke alımı

80

Yatırımda Alt ve Üst Sınırlar

Yatırımlarda, hem damızlık erkek materyal alımlarında hem de inşaatlarda olmak üzere;

1)      Büyükbaş işletmelerinde anaç varlığı olarak; alt sınır 10 baş üst sınır 49 baş,

2)      Küçükbaş işletmelerinde ise alt sınır 100 baş üst sınır 200 baştır.

 

İşletme kapasitesi büyükbaş işletmelerde 49 baştan, küçükbaş işletmelerde ise 200 baştan büyük olan gerçek ve tüzel kişiler, bu üst sınırlara kadar olan kısım için hibe desteğinden yararlandırılır.

 

Hibe Destekli Hayvancılık Yatırım Konuları ve Alternatifleri

 

Büyükbaş işletmelerinde yatırım alternatifleri:

ALTERNATİFLERYATIRIM KONULARI
ALTERNATİF 1

Yeni inşaat

İnşaat yapımıAhır, gübre sıyırıcı, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası ve soğutma sistem odası inşaatları veya bunlardan herhangi biri ve/veya esaslı onarım
ALTERNATİF 2

Yeni inşaat

İnşaat yapımıAhır, gübre sıyırıcı, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası ve soğutma sistem odası inşaatları veya bunlardan herhangi biri ve/veya esaslı onarımDamızlık boğa alımı
ALTERNATİF 3

Ahır var faal ve Tadilat

İnşaat yapımı (Tadilat)Ahır, gübre sıyırıcı, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası ve soğutma sistem odası inşaatları veya bunlardan herhangi biri ve/veya esaslı onarım
ALTERNATİF 4

Ahır var faal ve Tadilat

İnşaat yapımı (Tadilat)Ahır, gübre sıyırıcı, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası ve soğutma sistem inşaatları veya bunlardan herhangi biri ve/veya esaslı onarımDamızlık boğa alımı
ALTERNATİF 5

Ahır ve gerekli üniteler var faal

Damızlık boğa alımı

 

Not: Biyogüvenlik tedbirleri uyarınca kapı önlerinde dezenfeksiyon alanı ve gübre çukuru zorunludur.

 

 

Küçükbaş işletmelerinde yatırım alternatifleri:

 

ALTERNATİFLERYATIRIM KONULARI
ALTERNATİF 1

Yeni inşaat

İnşaat yapımıAğıl, yem deposu ve yıkama ünitesi (Koyun-keçi Banyoluğu) inşaatları veya bunlardan herhangi biri ve/veya esaslı onarım
ALTERNATİF 2

Yeni inşaat

İnşaat yapımıAğıl, yem deposu ve yıkama ünitesi(Koyun-keçi Banyoluğu) inşaatları veya bunlardan herhangi biri ve/veya esaslı onarımDamızlık koç-teke alımı
ALTERNATİF 3

Ağıl var faal ve Tadilat

İnşaat yapımı (Tadilat)Ağıl, yem deposu ve yıkama ünitesi (Koyun-keçi Banyoluğu) inşaatları veya bunlardan herhangi biri ve/veya esaslı onarım
ALTERNATİF 4

Ağıl var faal ve Tadilat

İnşaat yapımı (Tadilat)Ağıl, yem deposu ve yıkama ünitesi (Koyun-keçi Banyoluğu) inşaatları veya bunlardan herhangi biri ve/veya esaslı onarımDamızlık koç-teke alımı
ALTERNATİF 5

Ağıl ve gerekli üniteler var faal

Damızlık koç-teke alımı

           

Not: Biyogüvenlik tedbirleri uyarınca kapı önlerinde dezenfeksiyon alanı ve gübre çukuru zorunludur.

 

Hibe Desteklemeden Yararlanma

Hibe programının yürürlükte olduğu dönemler içinde projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süresi içinde yatırımını tamamlayan işletmeler hibe desteğinden bir kez yararlandırılırlar.

Her proje sahibi, proje konularından sadece bir defa hibe desteğinden yararlanabilir.  

Projeden şirket ortağı olarak yararlanan yatırımcı şirket ortaklığından ayrılsa dahi yatırımdan bir daha yararlanamaz.

 

Başvurunun Yeri ve Zamanı

Yeni inşaat veya tadilat inşaatı yaptıracak olan yatırımcılar yatırımın yapılacağı yerin bulunduğu Bakanlık İl Müdürlüğüne, sadece damızlık boğa, koç-teke alımı hibe desteğinden yararlanmak isteyen yatırımcılar ise Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerine başvururlar.

Başvurular her yıl 1 Ocak-31 Mart tarihleri arsında alınır.

 

Hibe Programına Kimler Başvuru Yapabilir

Gerçek ve tüzel kişiler başvuruda bulunabilir.

 

 1. Gerçek kişiler

Başvuru tarihinden en az bir yıl önce Bakanlık Türkvet veri tabanına veya Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve başvuru tarihinde ise en az 10 en fazla 49 baş anaç sığır veya en az 100 en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli aktif işletmesi olan bireyler.

 

 1. Tüzel kişiler

Başvuru tarihinden en az bir yıl önce Bakanlık Türkvet veri tabanına veya Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve başvuru tarihinde ise en az 10 en fazla 49 baş anaç sığır veya en az 100 en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli aktif işletmesi olan tüzel kişiler, destekleme konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler;

 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı Borçlar Kanununda tanımlanan kolektif şirket, limitet şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar,
 • İlgili kanunlara göre kurulmuş olan ve takibe uğramış borcu bulunmayan tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst örgütleri.

 

Hibe Programından Yararlanmak İçin Başvuruda Bulunacak Gerçek ve Tüzel Kişilerde Aranacak Şartlar

 

 1. Başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişinin, Bakanlık Türkvet veri tabanına veya Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı ve anaç varlığı en az 10 baş en fazla 49 baş anaç sığır veya en az 100 baş  en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli aktif işletmesinin başvuru tarihinden en az bir yıl önce kayıtlı olduğuna dair güncel belgeyi mutlaka başvurusu ile birlikte sunmuş olması gerekmektedir.
 2. Başvuru sahibi tüzel kişiliğin, Bakanlık Türkvet veri tabanına veya Koyun Keçi kayıt sistemine kaydı esastır. Bu nedenle, tüzel kişiliği oluşturan bireylerin ayrıca kayıtlı olmaları gerekmez.
 3. Gerçek ve tüzel kişilerin kamudan bağımsız olması gerekir. Devlet Memurları, Kamu İşçileri veya Devlet Üniversitelerinde görevli öğretim elemanları başvuramazlar.
 4. Yatırımcılar yatırım yerine ipotek koydurmamak kaydıyla kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilirler
 5. Tüzel kişilikler, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde hibe programlarında yer alan yatırım konusunda faaliyet yürüteceklerini belirtirler
 6. Başvuruda bulunacak kişi ve kuruluşların yetkili kurul ve/veya organlarından; Kararname kapsamındaki desteklere başvuru yapması, uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetki almış olmaları gerekmektedir.

 

Desteklemeden Yararlanamayacak Olanlar

 1. Kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik ve benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkları,
 2. Kanuni takipte vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olanlar, (SGK prim borcu Damızlık alımlarında istenmeyecektir). Tahsil Genel Tebliği hükümleri uyarınca tahsil dairelerinin verdiği bilgiye istinaden kapsama giren alacak türlerinin toplam tutarının 5000 lirayı aşmaması halinde borcun bulunmadığı kabul edilerek gerekli ödemeler yapılabilecektir.
 3. 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 23 üncü maddesi hükümleri uygulananlar, (İl Müdürlüklerince ÇKS sisteminden sorgulama yapılır)
 4. İflas etmek veya tasfiye edilmek, ilişkileri mahkemeler tarafından yönetilmek, kredi verenlerle anlaşma yapmak, işletme faaliyetlerini askıya almış olmak, bu konularla ilgili işlemlere tabi olmak veya ulusal yasa veya düzenlemelerle benzer bir durumdan kaynaklanan konumda olanlar
 5. Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenler,
 6. Destekleme prosedürü ile ilgili olarak kendi yükümlülüklerini yerine getirememe konusunda ciddi bir ihlal içinde bulundukları ilan edilmiş durumunda olanlar.
 7. a, ç, d, ve e maddeleri için yatırımcıdan taahhütname kapsamında beyanı alınır.

 

Başvuruda Aranacak Belge ve Bilgiler 

 1. bakanlık Türkvet veri tabanına veya Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı anaç sığır veya anaç koyun-keçi işletmesinin başvuru tarihinden en az bir yıl önce kayıtlı olduğuna dair belge,
 2. İnşaat Yatırımın yapılacağı arazi/arazilere ait tapu belgesi/belgeleri. Damızlık boğa, koç ve teke alımlarında tapu kaydı istenmeyecektir.
 3. Yeni inşaat ve tadilat inşaatı yaptıracak işletmelerde inşaatın yapılacağı alan yatırımcıya ait olmalıdır. Olmadığı durumlarda yatırım yerinin eş, birinci derecede akrabalara ve kardeşlere müstakil tapu ile ait olması durumunda, alınacak muvafakat ve muhtar onayı ile inşaat / tadilat yapılabilecektir. Kamu arazisi kiralayarak (en az 5 yıllık kira sözleşmesi istenir.) yatırım yapan yatırımcılar için bu şart aranmaz. Üzerine yeni inşaat ve tadilat inşaatı yaptıracak başvurularda arazinin başvuru sahibi ile birlikte birden fazla kişiye ait olması (hisseli olması) durumunda, her bir hissedarın yatırımcıya yetki verdiğini gösterir ve sahibi oldukları arsa üzerinde inşaat yapılmasına rızaları olduğunu gösterir noter tasdikli belge (Yatırımı onaylandıktan sonra) istenecektir.
 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi (gerçek kişiler için-aslı başvuru esnasında görülüp, onaylanacak)
 5. Şirketi temsil ve imza yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri (tüzel kişiler için), ile tüzel kişilerin yetkili kurullarından alınmış yetkilendirme kararı,
 6. Firmanın sermaye yapısı, miktarı ve faaliyetleri açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği (tüzel kişiler için),
 7. Tüzel kişilerin yetkili kurul ve/veya organlarından aldıkları yetki kararı, yatırım yapma ile ilgili almış oldukları yönetim kurulu kararı,

HİBE DESTEĞİ VERİLECEK DAMIZLIK KOÇ-TEKE IRKLARI

 

 

PROJE BÖLGESİ

 

HİBE DESTEĞİ VERİLECEK

DAMIZLIK KOÇ-TEKE IRKLARI

DAPMorkaraman,

Akkaraman,

Şavak Akkaraman,

Hemşin,

Karakaş,

Norduz

GAPİvesi,

Koçeri,

Karakaş,

Zom Koyunu,

Kıl Keçisi,

Tiftik Keçisi

KOPAkkaraman,

Orta Anadolu Merinos,

Kıl Keçisi,

Honamlı Keçisi

DOKAPHemşin,

Karakaya,

Akkaraman,

Bafra,

Kıl Keçisi,

NOT: İl Müdürlükleri bu ırkların dışında yatırımcının sahip olduğu sürünün ırkına göre damızlık koç-teke alımı yapılmasında yetkilidirler.

 

Hibe Proje Danışmanı:

Osman KARABOYUN

Ziraat Müh. (Zooteknist)

0542 609 7508

 

 

Tarımsal Krediler 2017

Tarımsal Krediler 2017

2017 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nce çiftçilere kullandırılacak Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Uygulama Tebliği 2016/9665 sayılı karar ile 31/12/2016 Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayınlanan bu karar ile Ziraat bankası 2017 yılında Tarım Kredi Kooperatifi faizsiz kredisi verecektir.

2017 yılında TKK tarafından Ziraat bankası aracılığıyla faizsiz verilecek kredi konuları; Hayvansal üretim konuları, Bitkisel üretim konuları, Muhtelif konular ve Tarımsal amaçlı kooperatiflerin üretim konuları olmak üzere 4 başlık altında ayrılmaktadır. Ziraat bankası tarafından ve TKK tarafından gerçek ve tüzel kişi üreticilere 01/01/2017 ve 31/12/2017 tarihleri arasında hayvancılık, bitkisel üretim ve muhtelif konulara kadar birçok konuda kullandırılan kredilerin faiz oranlarından Bakanlar kurulu ile belirlenen indirim oranları ve indirim yapılacak ve kredi üst limitleri aşılmamak suretiyle  tarımsal kredi verilecektir.

Ziraat Bankası 2017 faizsiz çiftçi kredisi başvuruları 1 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılması gerekmektedir.

Ayrıca birden fazla tarımsal kredi talebinde bulunan çiftçilere toplam kredi üst limiti krediye konu ürünlerden en yüksek kredi limitine sahip ürüne göre belirlenir. Sözleşmeli üretim modeli kapsamında imzalanan sözleşme dahilinde yetiştirilen ürünü garanti etmek suretiyle tarımsal üretim yapan çiftçilere üretim faaliyetlerinin finansmanı amacıyla 10.000.000 TL’ ye kadar sözleşmeli üretim kredisi açılabilir. Bu kredilere sözleşmeli üretim kapsamında imzalanan sözleşmelerde yer alan üretim konularında görselde belirtilen indirim oranları uygulanır.


Hayvansal üretim konuları

Ziraat bankası tarafından hayvansal üretim, bitkisel üretim ve muhtelif konularda verilecek olan işletme kredisi ve yatırım kredisinde uygulanacak olan faiz indirimleri ve kredi üst limiti Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmiştir. Aşağıda çiftçilere 2017 yılında hayvan, bitkisel üretim ve diğer konularda kullandırılacak krediler için uygulanacak faiz indirimi ve belirlenen kredi üst limitleri belirtilmiştir.

Hayvansal üretim konularında yatırım ve işletme kredisi olarak verilecek olan kredilerde uygulanacak olan faiz oranları ve kredi üst limitleri aşağıdaki gibidir.

 • Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği
 • Yaygın hayvansal üretim,
 • Damızlık etçi kombine sığır yetiştiriciliği
 • Damızlık düve yetiştiriciliği
 • Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği
 • Büyükbaş hayvan besiciliği,
 • Arıcılık
 • Kanatlı sektörü
 • Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği,
 • Hindi besiciliği,
 • Su ürünleri  avcılığı
 • Su ürünleri yetiştiriciliği indirim oranları ve kredi üst limiti aşağıdaki gibidir.

Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği kredisinin üst limiti 12 milyon 500 bin liradır. Bu krediden 750 bin liraya kadar kredi kullanmak isteyenler yatırım dönemi için % 100 faiz indirimi işletme dönemi için ise % 50 faiz indiriminden faydalanabilirler. Bu uygulamadan damızlık etçi ve kombine sığır yetiştiricileri de aynı şekilde yararlanabilirler.

Damızlık düve yetiştiriciliği, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, küçükbaş hayvan besiciliği, kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği, su ürünleri yetiştiriciliği için bu imkanlar ile ziraat bankası ve tarım kredi kooperatifleri tarafından verilecek olan kredilerin yatırım dönemi için kullanımında %100 faiz indirimi yapılacaktır.


Bitkisel üretim konuları

 • Kontrollü örtü altı tarımı
 • Yaygın bitkisel üretim
 • Çok yıllık yem bitkisi üretimi
 • Yurtiçi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi
 • Yurtiçi sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı
 • Yurtiçi sertifikalı fidan kullanımı
 • Süs bitkisi üretimi
 • Sera modernizasyonu
 • Stratejik bitkisel üretimi  yatırım dönemi ve işletme dönemi için kullandırılacak olan kredilerde uygulanacak faiz indirimleri farklı oranlarda belirlenmiştir.

Sera yani kontrollü örtü altı tarımı için belirlenen kredinin üst limiti 10 milyon liradır.  10 milyon üst limitli bu krediye başvuru yapanlara  750 bin liraya kadar alacakları kredide yatırım dönemi için %75, işletme dönemi için ise %50 faiz indirimi uygulanacaktır.

Ayrıca bitkisel üretim konularında çok yıllık yem bitkisi üretimi yapanlar ile yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi yapanlara yatırım dönemi kredisi için %100 faiz indirimi ile çiftçilere faizsiz kredi verilecektir.

Yaygın bitkisel üretim 750.000 TL ‘ ye kadar, süs bitkisi üretimi 2,500.000 TL’ ye kadar yurt içi sertifikalı fidan kullanımı için yatırım dönemi ve işletme dönemi kredilerinde de işletme ve yatırım dönemi için faiz indirimi yapılacaktır. Bu indirimler aşağıdaki tablodan izlenebilir. Sera modernizasyonunda 100.000 TL kredi üst limitli verilecek olan kredinin yatırım dönemi kredisinde %100 faiz indirimi uygulanacaktır.


Muhtelif konular

 • İyi tarım uygulamaları
 • Tarımsal mekanizasyon
 • Modern basınçlı sulama
 • Traktör
 • Arazi alımı
 • Lisanslı depoculuk yatırımı  yatırım dönemi ve işletme dönemi için kullandırılacak olan kredilerde uygulanacak faiz indirimleri farklı oranlarda belirlenmiştir.

Modern basınçlı sulama alanında 1.500.000 TL’ ye kadar üst limiti bulunan kredi imkanı ile yatırım döneminde alınacak bu kredi için yatırım dönemi faiz indirimi %100 olacak şekilde kullanılacaktır. Diğer konular içinde yer alan organik tarım uygulamaları, tarımsal mekanizasyon, arazi alımı ve soğuk hava deposu yatırımları için alacağınız kredi yatırım dönemi için farklı faiz indirimleri uygulamaktadır.


Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği kredi üst limiti 7 milyon 500 bin olan ve küçükbaş hayvan besiciliği kredi limiti ise 5 milyon lira olarak verilecek olan krediler için yatırım dönemi faiz indirimi %100 olarak açıklanmıştır. Bu krediler tamamı faizsiz olarak kullandırılacaktır.

Büyükbaş hayvan besiciliği, kontrollü örtü altı tarımı, tarımsal ürün işleme, paketleme ve depolama tesisi yatırım dönemi kredisi için %75 faiz indirimi uygulanacaktır.


Ayrıca Ziraat bankası tarafından düşük faizli hayvansal üretim ve bitkisel üretim kapsamında düşük faizli krediler kullandırılmaktadır. Bu kredilere de göz atacak olursak;

Ziraat bankası bitkisel üretim yatırım ve işletme kredisi 2017

Ziraat bankası bitkisel üretim yapacak olan ve tarla, bahçe, örtü altı, topraksız, su kültüründe üretim vb. çeşitli bitkisel üretim konularında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişi üreticilerin tarımsal faaliyetlerinde yönelik ihtiyaçlarının tahıl, endüstri bitkileri, yağlı tohumlar, baklagiller, yumrulu bitkiler, yem bitkileri, tıbbi ve aromatik bitki ve sertifikalı tohumluk yetiştiriciliği, sertifikalı tohum işleme ve pazarlama, tarla sebzeciliği,  meyve yetiştiriciliği, serada meyve ve sebze yetiştiriciliği, açıkta ya da serada iç, dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği, mantar yetiştiriciliği vb. gibi bitkisel üretim yatırım ve üretim faaliyetlerinin finansmanına yönelik olarak kredi kullanabilmek için Bakanlar kurulu kararı ile belirlenen  kriterleri taşımaları halinde sübvansiyonlu kredi uygulamaları kapsamında başvuru yapmaları halinde düşük faizli kredi imkanından yararlanabilirler.

Ziraat bankası hayvansal üretim kredileri 2017

Ziraat bankası Hayvansal üretim kredileri kapsamında su ürünleri, büyükbaş besi süt hayvancılığı, küçükbaş besi, süt hayvancılığı damızlık hayvancılık vb gibi kanatlı hayvancılık tavuk, hindi, bıldırcın, kaz, ördek, devekuşu vb. ile yumurta, et, damızlık hayvancılık ile arıcılık gibi hayvancılık faaliyetlerinde gerekli Yem, ilaç, yakıt, makine bakım-onarım, sigorta, kira vb. giderler ile belirli üretim konularında ve özelliklerde büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan alımına ilişkin giderleri Ziraat bankası İşletme Kredileri ile hayvancılık faaliyetlerinde gerekli olan ahır, ağıl yapımı, süt soğutma tankı, çeşitli ekipman alımı; arıcılığa ilişkin çeşitli harcamalar ve işletmenin ihtiyacı ile orantılı güneş, rüzgar, biogaz yatırımları; yatırımın yapılacağı tarla veya arsanın alımı dahil yatırım harcamaları ile belirli üretim konularında ve özelliklerde büyükbaş ve küçükbaş hayvan alımı için yapılacak giderleri Ziraat bankası yatırım krediler ile gidermek mümkün. Tabi bu kredilerden yararlamak için ilgili koşulların ile üretim yaptığınız konu uygunluğu gerekiyor. Ayrıca Bakanlar Kurulu Kararlarında yer alan kriterleri sağlamak  şartı ile sübvansiyonlu kredi uygulamaları kapsamında verilen düşük faizli kredi başvurusu yaparak bu imkanlardan yararlanmak mümkün.