Hibe Proje Hazırlama Danışmanlığı

Hibe Proje Destekli Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (KKYDP), Bölgesel Kalkınma Ajansları (DAP, GAP, DOKAP, KOP), Kalkınma Ajanslarına vermiş olduğu desteklerin için Proje Hazırlama Danışmanlık Hizmeti Sunar.