Tarımsal İhale

9 bin 750 baş reforme erkek kuzu ihaleyle satılacak

tarim-isletmeleri-ihale

TİGEM GÖZLÜ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

9 bin 750 baş reforme erkek kuzu ihaleyle satılacak

 1. İşletmemiz yetiştirmesi 8.000 Baş Akkaraman Irkı Reforme Erkek Kuzu, 550 baş Acıpayam Irkı Reforme Erkek Kuzu, 250 Baş Bafra Irkı Reforme Erkek Kuzu ve 950 Baş Bafra Melezi Erkek Kuzu olmak üzere Tabloda cinsi, ırkı, tahmini ağırlıkları, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı Toplam 9.750 baş reforme Erkek Kuzular canlı ağırlık üzerinden partiler halinde PAZARLIK sureti satışı yapılacaktır
 2. İhale, 12.08.2021 Perşembe  günü Saat 14:30 Konya ili Sarayönü ilçesine 28 km mesafedeki İşletme merkezinde Alım Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
 3. İhaleye katılmak isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.
 4. Kanuni ikametgâh veya imzalı adres beyanı vermesi,
 5. Geçici teminat vermesi,
 6. Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgesi ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi.
 1. Tahmin edilen bedel, geçici teminat ve partilere ait diğer bilgiler aşağıda çıkarılmıştır.
Parti
No
C i n s i Irkı Miktarı
(Baş)
Canlı Agırlık Canlı Ağırlık Toplam (Kg) Muh. Bedel
(TL/Kg)
Muhammen Tutar (TL) Geçici Teminat
5%
1 Reforme Erkek Kuzu Akkaraman 500 60 30.000 25,00 750.000,00 37.500,00
2 Reforme Erkek Kuzu Akkaraman 500 60 30.000 25,00 750.000,00 37.500,00
3 Reforme Erkek Kuzu Akkaraman 500 60 30.000 25,00 750.000,00 37.500,00
4 Reforme Erkek Kuzu Akkaraman 500 60 30.000 25,00 750.000,00 37.500,00
5 Reforme Erkek Kuzu Akkaraman 500 60 30.000 25,00 750.000,00 37.500,00
6 Reforme Erkek Kuzu Akkaraman 500 60 30.000 25,00 750.000,00 37.500,00
7 Reforme Erkek Kuzu Akkaraman 500 60 30.000 25,00 750.000,00 37.500,00
8 Reforme Erkek Kuzu Akkaraman 500 60 30.000 25,00 750.000,00 37.500,00
9 Reforme Erkek Kuzu Akkaraman 500 60 30.000 25,00 750.000,00 37.500,00
10 Reforme Erkek Kuzu Akkaraman 500 60 30.000 25,00 750.000,00 37.500,00
11 Reforme Erkek Kuzu Akkaraman 500 50 25.000 25,00 625.000,00 31.250,00
12 Reforme Erkek Kuzu Akkaraman 500 50 25.000 25,00 625.000,00 31.250,00
13 Reforme Erkek Kuzu Akkaraman 500 50 25.000 25,00 625.000,00 31.250,00
14 Reforme Erkek Kuzu Akkaraman 500 50 25.000 25,00 625.000,00 31.250,00
15 Reforme Erkek Kuzu Akkaraman 500 50 25.000 25,00 625.000,00 31.250,00
16 Reforme Erkek Kuzu Akkaraman 500 50 25.000 25,00 625.000,00 31.250,00
17 Reforme Erkek Kuzu Acıpayam 550 50 27.500 25,00 687.500,00 34.375,00
18 Reforme Erkek Kuzu Bafra 250 50 12.500 25,00 312.500,00 15.625,00
19 Reforme Erkek Kuzu Bafra Melezi 500 50 25.000 25,00 625.000,00 31.250,00
20 Reforme Erkek Kuzu Bafra Melezi 450 50 22.500 25,00 562.500,00 28.125,00
TOPLAM 9.750 537.500 13.437.500,00 671.875,000
 1. İhale ile ilgili geçici teminat muhammen tutarın % 5’i nispetinde olup, 671.875,00.-TL’ dır. Kesin teminat ise ihale tutarının % 10’dur.
 2. Müşteriler geçici teminatlarını yatırmak kaydıyla ihalenin tamamına iştirak edecekleri gibi, dilediği sayıda partilerin geçici teminatlarını yatırarak da ihaleye iştirak edebilirler.
 3. Geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar işletme veznesine yatırılacağı gibi, İşletmenin T.C. Ziraat Bankası Sarayönü Şubesindeki TR76 0001 0006 0005 9943 7852 40 nolu hesabına yatırılıp alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.
 4. İhale ile ilgili şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde ve İşletmemizde görülebilir.
 5. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur.
GÖZLÜ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
ADRES:
Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü  Sarayönü/KONYA
Tel….: 0.332.6228701 / 6228702   Faks.: 0.332.6228707

İrtibat Bünyamin ULUKAVAK (Ticaret Şefi)