Tarımsal İhale

Eskişehir Biyogaz tesisi 15 yıllığına kiraya verilecektir

tarim-isletmeleri-ihale

Eskişehir Biyogaz tesisi 15 yıllığına kiraya verilecektir

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ANADOLU TİM’DE BULUNAN BİYOGAZ TESİSİ (225 kWe) İLAVE KAPASİTE ARTIRIMI İLE 15(ONBEŞ) YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR.
  1. Genel Müdürlüğümüze bağlı Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünde bulunan Biyogaz Tesisi(225 kWe) ilave kapasite artırımı ile 15(onbeş) yıllığına kiraya verilecektir.
  2. İhale, 08/03/2021 günü saat 10.30’da kapalı zarf teklif alma usulü ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sk. No:62 Bakanlıklar/ANKARA) Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
  3. İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler ve teklif mektupları en geç 08/03/2021 günü saat 10.30’a kadar TİGEM Genel Evrak servisine verilmiş olacaktır.
  4. İhaleye ait bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.
  5. İhale ek dosyaları için buradan indirebilirsiniz 

İHALE KONUSU ALANIN ADI

TOPLAM MİKTARI
(Adet)
YILLIK
MUHAMMEN KİRA BEDELİ TL/YIL
(KDV HARİÇ)
İHALE GEÇİCİ TEMİNATI (%10) (TL)
ANADOLU TİM’DE BULUNAN BİYOGAZ TESİSİNİN(225 kWe) İLAVE
KAPASİTE ARTIRIMI İLE 15 YILLIĞINA KİRALANMASI
1 271.800,00 27.180,00
  1. Geçici teminat, yıllık muhammen bedelin %10’u (27.180,00 TL) oranında olacaktır. Geçici teminat mektuplarında, tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olmak kaydıyla süre belirtilecektir (geçici teminatın süresi en az 90 gün olacaktır). Geçici teminatın nakit olarak yatırılması durumunda ihalenin başlayacağı saate kadar Türkiye Halk Bankası Bakanlıklar Şubesindeki TR310001200940800004000020 IBAN no’lu hesaba yatırılıp alınacak makbuz komisyonumuza ibraz edilecektir.
  2. İhale şartnamesi www.tigem.gov.tr adresinden incelenebilir.
  3. TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Karanfil Sok. N0:62 Bakanlıklar/ANKARA
Tel: 0 312 417 84 70-80
Fax: 0 312 425 59 55