Tarımsal İhale

TİGEM Karacabey’de 10 adet taşınmazı ihale usulü ile kiraya verecektir

karacabey tigem

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

2021 YILI BİR ÜRETİM SEZONU İÇİN ARAZİ KİRALAMA İHALESİ İLANIDIR

1- İşletmemize ait muhtelif parsellerde toplam 3.025 dekar Mahsul üretimi yapılmak üzere sezonluk olarak Tarım arazisi Partiler halinde kiraya verilecektir.
İhale; Açık Artırma Usulü ile yapılacaktır.
2- İhale 23.02.2021 günü saat 14.00’de İşletme İdare Binası’nda Alım – Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde aynı yer ve şartlarla 02.03.2021 günü tekrar edilecektir.
3- Partilere göre muhammen bedel ve geçici teminat miktarları aşağıya çıkarılmıştır.

Parti
No
Parsel No Cinsi Alanı
(Dekar)
Parti
Toplam
Alanı
(Dekar)
Muhammen Birim Fiyat
(TL/dekar)
Muhammen
Tutar
(TL)
Geçici
Teminat %10
(TL)
1 64 Sulu Arazi 243 243 1.100,00 267.300,00 26.730,00
2 65 Sulu Arazi 285 285 1.100,00 313.500,00 31.350,00
3 85 Sulu Arazi 59 232 1.100,00 255.200,00 25.520,00
86 173
4 96 Sulu Arazi 340 340 1.100,00 374.000,00 37.400,00
5 126 Sulu Arazi 281 281 1.100,00 309.100,00 30.910,00
6 136 Sulu Arazi 400 400 1.100,00 440.000,00 44.000,00
7 155 Sulu Arazi 74 490 800,00 392.000,00 39.200,00
156 119
157 297
8 223 Sulu Arazi 244 244 1.100,00 268.400,00 26.840,00
9 224 Sulu Arazi 267 267 1.100,00 293.700,00 29.370,00
10 225 Sulu Arazi 243 243 1.100,00 267.300,00 26.730,00
TOPLAM 3.025 3.025 3.180.500,00 318.050,00

4- İhaleye katılmak isteyen firmalarda aşağıdaki şartlar aranır.
a)- Adres beyanı,
b)-Geçici Teminat vermesi,
c)-Ticaret odası, Sanayi odası veya ilgili meslek kuruluşuna kayıt olduklarına ve hali hazırda faaliyette bulunduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri,
d)-Firmaların tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi. Gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi verilmesi.
5- İhale Dokümanı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) ile İşletmemizde görülebilir.
6- TİGEM, Bir İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. İhale konusu işin kiralama olması sebebiyle bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında yapılmakta olup, İhale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
İlan Olunur.

ADRES:
Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü
İzmir Yolu Üzeri 7. Km Karacabey/BURSA
Telefon : (0 224) 689 64 75-76
Faks       :(0 224) 689 64 96