Tarımsal İhale

Tarım Hayvancılık Amaçlı Hazine Arazi Kiralama

tarimsalhibe

Tarım Hayvancılık Amaçlı Hazine Arazi Kiralama Kırklareli İli Vize İlçesinde bulunan hazine arazileri 24.02.2021 tarihinde 5 yıllığına kiralanacaktır.

VİZE KAYMAKAMLIĞI

VİZE MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ
TAŞINMAZ KİRALAMA İHALELERİ İLANI

 

KÖY-MAHALLE MEVKİİ ADA PARSEL KİRALANACAK YÜZÖLÇÜM (M2) KİRALAMANIN AMACI VE SÜRESİ İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE GÜNÜ SAATİ
Evrenli Köyü Bağlık 123 50 9.500,00 Hayvancılık Amaçlı-5 Yıl 2.100,00TL 500,00TL 24.02.2021 10:10
Çüvenli Köyü Ardıçlı 113 128 8.400,00 Tarım veya Hayvancılık Amaçlı-5 Yıl 1.520,00TL 400,00TL 24.02.2021 10:20
Gazi Mahallesi Develiyolu 348 22 1.501,00 Tarımsal Amaçlı-5 Yıl 4.000,00TL 1.200,00TL 24.02.2021 10:30
Mehmet Akif Mahallesi Bahçelerüstü 252 8 1.518,54 Tarım veya Hayvancılık Amaçlı-5 Yıl 2.500,00TL 750,00TL 24.02.2021 10:40
Sergen Köyü Kelgürgenlik 199 1 3.750,00 Tarım veya Hayvancılık Amaçlı-5 Yıl 960,00TL 250,00TL 24.02.2021 10:50
Sergen Köyü Kelgürgenlik 200 1 4.525,00 Tarım veya Hayvancılık Amaçlı-5 Yıl 1.360,00TL 300,00TL 24.02.2021 11:00

1- İlçemiz hudutlarında yer alan, mülkiyeti Hazineye ait, yukarıda tapu bilgileri verilen taşınmazların yine yukarıda belirtilen ihale gün ve saatinde Vize Milli Emlak Şefliği odasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 45. maddesine göre açık ihale usulüyle kiralama ihaleleri yapılacaktır.

2- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale gün ve saatlerinden önce Vize Mal müdürlüğü veznesine yatıracakları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, nüfus cüzdanı örneği (Tüzel kişilerin ayrıca siciline kayıtlı olduğu Makamca 2020 veya 2021 yılında tasdik edilmiş oda sicil belgesi, imza sirküleri, noterden tasdikli yetki belgesi) ile birlikte ihale saatine kadar Vize Milli Emlak Şefliği odasında toplanacak olan komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir.

3- Geçici teminatın, teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesi ve bu Kanun uyarınca yayınlanmış 98/1 sıra nolu Devlet İhaleleri Genelgesinde belirtilen şartları taşınması gerekmektedir.

4- İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içerisinde İdaremizden bedelsiz olarak alınabilir.

5- İhale esnasında COVID-19 ile mücadele kapsamında sosyal mesafe ile oturma düzeni ve maske takma zorunluluğu uygulanacaktır.

6- İhale saatine kadar Komisyona ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre hazırlanan teklif mektuplarını iadeli taahhütlü postayla gönderilebilir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

T.C. VİZE KAYMAKAMLIĞI

Adres: Mahmut Erbil Cad. Devlet Mah. 39640 Kırklareli/Vize
Telefon: 0288 318 10 26