Tarım Bakanlığı Hibeleri

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlara Hibe Desteği (KKYDP 2024)

kkydp-2024-danisman

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlara Hibe Desteği (KKYDP 2024)

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2023/51) 29/12/2023 tarihli ve 32414 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

KKYDP 2024 Kimler Yararlanabilir?

 • KOBİ düzeyinde olmak üzere; kadın, genç girişimciler ile üretici örgütlerine öncelik verilerek gerçek ve tüzel kişiler başvurabilmektedir.

KKYDP 2024 Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?

Kırsal alanlarda veya Tarıma Dayalı İhtisas OSB’lerde aşağıda yer alan yatırım konuları desteklenecektir: (su ürünleri yatırımları için yatırım yeri kısıtı bulunmamaktadır.)

 • Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanması
 • Bitkisel veya hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi
  ve depolanması
 • Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği
 • Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği
 • Kanatlı hayvan yetiştiriciliği (sadece kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya
  modernizasyonu yapımı desteklenmektedir)
 • Kültür mantarı üretimi
 •  Kanatlı kesimhaneleri
 • Büyükbaş ve küçükbaş kesimhaneleri (sadece mevcut tesislerin teknoloji yenileme
  ve/veya modernizasyonu yatırımları desteklenmektedir)
 • Çelik silo ve soğuk hava deposu (sadece yeni tesisler ile teknoloji yenileme
  ve/veya modernizasyonu yapımı desteklenmektedir)
 • Tarımsal ürünlerin üretilmesine yönelik iklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli, modern seralar
 • En az 3 dekar büyüklüğündeki seraların kullanımına yönelik güneş, rüzgar, biyogaz,
  jeotermal enerji yatırımları
 • Denizlerde, iç sularda veya Tarıma Dayalı İhtisas OSB’lerde su ürünleri yetiştiriciliği
 • Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması
 • Yukarıda yer alan yatırım konularındaki işletmelerin öz tüketimine ait elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla yenilenebilir enerji tesislerinin kurulumu
 • Sert kabuklu meyveler hariç, tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri ile yurt dışında üretimi yapılan ürünlerin işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırımlar hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.
 • Un, yem ve kütlü pamuk konusunda sadece kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular hibe desteği kapsamında değerlendirilir. (6/2/2023 deprem bölgelerinden tüm başvurular kabul edilir.)
 • Çay ve fındık konusunda sadece yaş çay ve fındık üretiminin yapıldığı illerdeki başvurular kabul edilir.
 • Yatırım yeri kiralamalarda en az 7 yıllık kiralama şartı aranmaktadır.
 • Kapalı ortamda bitkisel üretim, bitkisel ürünlere yönelik yatırımlar, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve hayvansal ürünlere yönelik yatırımlarda, değerlendirme sonucunda uygun kabul edilen başvurularda, aldığı puana bakılmaksızın öncelikle yatırım yeri tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesinde bulunan projelere hibe desteği verilir.

KKYDP 2024 Desteklenen Hibe Miktarı Nelerdir?

Bu program kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik hibe desteği verilmemektedir.

 • Yatırım konularına %50 olmak üzere;
  • Yeni tesis yatırımlarında 7.000.000 TL,
  • Tamamlama yatırımlarında 6.000.000 TL,
  • Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu yatırımlarında 5.000.000 TL’ye kadar hibe verilebilmektedir.
 •  Toplam bütçesi 3.000.001 TL altı olan projeler kabul edilmemektedir.
 • Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır. KDV’nin tamamı başvuru sahibi tarafından karşılanır.
 • İnşaat işleri, makine-ekipman giderleri, malzeme alım giderleri desteklenir.
 • Canlı hayvan alımı hibe kapsamında değildir.
 • Trafo satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.
 • Kendi yürür makineler desteklenmez.

KKYDP 2024Başvuru Dönemi Ne Zamandır?

Başvurular 3/1/2024 tarihinde başlayıp 19/2/2024 tarihi saat 23:59’da sona erecektir.

KKYDP 2024 Başvuru Yeri Neresidir?

https://hibedestek.tarimorman.gov.tr/ adresi üzerinden

KKYDP 2024 detaylı bilgili ve başvurularınız için 

Osman KARABOYUN (Ziraat Mühendisi)

05426097508

tarimsalhibe@gmail.com

ulaşabilirsiniz.