Tarım Bakanlığı Hibeleri

Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Tebliği Yayımlandı.

Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Tebliği Yayımlandı.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Tebliğ(Tebliğ No:2021/61) 24 Aralık 2021
tarihli ve 31699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
2020 yılında Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin illerinde pilot olarak uygulanan Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi kapsamında 98 proje sahibine toplam 9,7 Milyon TL hibe desteği ödemesi yapılmış ve 11,9 Milyon TL tutarında yatırımın  faaliyete geçmesi sağlanmıştır. Elde edilen yüksek başarı oranı ve memnuniyet neticesinde, Uzman Eller Pojesinin 2022- 2024 yılları arasında 81 ilde uygulanması için alınan 1/6/2021 tarihli ve 4046 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Uygulamalara 2022 yılında başlanacaktır.
Kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezunların mahallinde uygulayacağı projelerle; kırsal alanda tarım ve ormancılık sektörlerinde yürütülen faaliyetlerin uzman kişiler tarafından yapılması sağlanacaktır.
Destekleme Konuları:
a) Hayvansal üretime yönelik projeler kapsamında;
1) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği,
2) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği,
3) Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi,
4) Arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi,
5) İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı,
b) Maksimum üretim kapasitesi 29 ton/yılı aşmaması koşuluyla, su ürünleri üretimine yönelik projeler kapsamında;
1) Alabalık, yayın balığı, sazan, mersin balığı, tilapya, karabalık entansif üretim tesisleri ve/veya kuluçkahaneleri,
2) Midye ve kara salyangozu entansif üretim tesisi,
c) Bitkisel üretime yönelik projeler kapsamında;
1) Kapama meyve bahçesi tesisi,
2) Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği,
3) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği,
4) Kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı,
5) Ormancılık projeleri,
6) Organik ve organomineral gübre üretim tesisleri,
7) Bitkisel üretimde zararlı organizmalar ile mücadelede kullanılan biyolojik veya biyoteknik mücadele ürünlerine
yönelik üretim projeleri,
8) Tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik projeler,
ç) Yöresel ürün ve coğrafi işaretli ürün üretimine yönelik projeler,
d) (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen ve üretimi yapılan ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeler.

Proje başına 100 Bin TL hibe desteği verilecektir.

Kırsal Kalkınma Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Tebliğ (Tebliğ No: 2021/61)