TKDK-IPARD Hibeleri

TKDK-IPARD Süt Hayvancılığına Hibe Verilen Harcamalar

tkdk-ipard-hayvancılık hibeleri

TKDK-IPARD Süt Hayvancılığına Hibe Verilen Harcamalar

Süt Üreten Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar; Süt İneği, Manda, Koyun, Keçi yetiştiriciliği yönelik hibe kapsamında destek verilecek yatırım harcamaları

HİBE DESTEĞİNE UYGUN İNŞAAT HARCAMALARI

 • Kapalı, açık ve yarı açık ahırlar/ağılların inşası, genişletilmesi veya modernizasyonu için gerekli inşaat işleri
 • Süt sağım ve depolama odaları ve soğuk depoların inşası ve/veya yenilenmesi için gerekli inşaat işleri
 • Süt sağım sistemlerini temizlemek amacıyla su kullanan çiftlikler için atık ve atık su işleme tesislerinin inşası, modernizasyonu veya genişletilmesine yönelik inşaat işleri
 • Depo binaları ve makine garajları ile sınırlı kalmak kaydıyla diğer tarımsal binaların inşası ve/veya yenilenmesi için gerekli inşaat işleri,
  • Depo binalarının inşası ve/veya yenilenmesi (yem depoları, su deposu, kaba yem deposu ve kesif yem deposu/silosu)
  • Makine garajlarının inşası ve/veya yenilenmesi (tamamlayıcı malzeme depoları dahil)
 • Gübre ve atık depolama ve arıtma tesislerinin inşası, modernizasyonu veya genişletilmesi için gerekli inşaat işleri
  • Gübre depolama ve depolamaya yönelik inşaat işleri
  • Gübre temizleme, taşıma, arıtma ve işleme için inşaat işleri
  • Kompost tesisleri için inşaat işleri
 • Çiftlik faaliyetleri için biyogaz ve güneş enerjisi tesislerinin inşası, modernizasyonu veya genişletilmesi için inşaat işleri.
  • Fotovoltaik güneş enerjisi santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu
  • Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu
  • Biyokütle enerji santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu
 • Jeneratör odası, istinad duvarı, ihata duvarı/çitler, işletme içi yollar. Bu harcama için maksimum uygun harcama miktarı 25.000 Avro’ dur.

 

HİBE DESTEĞİNE UYGUN MAKİNE VE EKİPMANLAR

%50 – 70 oranında yeni, mevcut hayvancılık tesislerine makine ekipman desteği verilmektedir.

 

Silaj muamele, çiftlikte hayvan yemi hazırlama, muamele, dağıtma ve depolama sistemleri için makine ve ekipman satın alınması
Balya Makinesi Römork Yem Silosu
Balya Parçalama Makinesi Mısır Silaj Makinesi Traktör Ön Yükleyici
Balya Sarma Makinesi Ot Silaj Makinesi Traktör Ön Yükleyici Ataşmanı
Balya Yükleme Makinesi Silaj Paketleme Makinesi Otomatik Yemleme Sistemi
Balya Yükleme Tertibatlı Römork Yem Ezme Makinesi                          Yemlik
Ot Dağıtma Tırmığı Yem Hazırlama Sistemi Otomatik Yem İtici
Ot Toplama Tertibatlı Römork Yem Karma ve Dağıtma Makinesi Konveyör
Ot Toplama Tırmığı Yem Kırma Makinesi Flake Makinesi
Ot/Çayır Biçme Makinesi Yem Kırma ve Karıştırma Makinesi Otomatik Buzağı Besleme Robotu
Sağım odası tesisleri, süt soğutma ve depolama ile çiftlik içi süt taşıma için makine ve ekipman satın alınması
Manuel Süt Sağım Makinesi Eşanjör Evye
Otomatik Süt Sağım Sistemi Transfer Pompası Somatik Hücre Analiz Cihazı
Süt Sağım Robotu Isı Geri Kazanım Sistemi Süt Akış Ölçüm Cihazı
Süt Soğutma ve Depolama Tankı Termosifon Süt Analiz Cihazı
Köpük Üretim Makinesi

 

Paket Tip Atık Su Arıtma Sistemi

 

Sulama sistemleri için makine ve ekipman satın alınması 
Hayvan Suluğu Su Tankı Hidrofor
Hayvan bakımı için makine ve ekipman satın alınması (tartma, dezenfeksiyon vb.)
İlaçlama makinesi Buzağı Kulubesi Kırkma Makinesi
Havalandırma Fanı Buzağı Mama Hazırlama Makinesi Kızgınlık Dedektörü
Hayvan Ayak Banyoluğu Doğum Krikosu Travay
Hayvan Fırçası Hayvan Ultrason Cihazı Mastit Dedektörü
Hayvan Kantarı Hayvan Yatağı Yatak Durak Demir Seti
Yemlik Kilit Seti Çit Küçükbaş Mama Hazırlama Makinesi
Gübre ve atık işleme ve arıtma tesisleri için makine ve ekipman satın alınması 
Sıvı Gübre Dağıtma Tankeri Gübre Karıştırma Makinesi Gübre Seperatörü
Tesviye Küreği Gübre Kurutma Tamburu Katı Gübre Dağıtma Römorku
Gübre Dolum ve Paketleme Makinesi Gübre Pompası Mobil Gübre Sıyırıcısı (Elektrikli)
Otomatik Gübre Sıyırıcı

 

Bilişim teknolojileri ve yazılım da dahil olmak üzere, özel teknolojik ekipman satın alınması (sürü yönetimi, süt veya hayvan kaydı, genel çiftlik yönetimi)
Bilgisayar Üretim İzleme Otomasyonu Hayvan Tanımlama Cihazı

 

Yazıcı/Tarayıcı Sürü Yönetim Sistemi
Çiftlik faaliyetleri için biyogaz ve güneş enerjisi tesisleri için makine ve ekipman satın alınması 
Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santralleri  Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Santralleri   

Biyokütle Enerji Santralleri

İzleme Sistemi Radyasyon Toplama Tüpleri Yansıtıcı yüzey panelleri Buhar/Gaz Türbinleri Çürütücüler Konveyör Elektrik Motoru Eşanjör Nem Alma Ünitesi

 

Sayaç Radyasyon Alıcısı (Receiver) Solar İzleme Sistemleri Buhar Kazanı İçten Yanmalı Motorlar/Stirling Motorlar Helezon Gaz Tankı Gas Booster Ünitesi Desülfürizasyon Ünitesi

 

Isı Depolama Tankları

 

 

Stirling Motorları

 

Gazlaştırma ve Berraklaştırma Üniteleri Kojenerasyon Sistemleri Gübre Seperatörü Gaz Emniyet Sistemi Meşale  
Genel Makine Ekipman
Alarm Sistem Kiti Vana Kondenser
Ekran Dedektör Regülatör
Güvenlik Kamerası Hijyen İstasyonu Su Arıtma/Hazırlama Ünitesi
Kayıt Cihazı (DVR) Filtrasyon Sistemi Zararlı/Pest Kontrol Sistemi
Kamera-Ekran Ara Birimi Izgara/Süzgeç Pompa
Basınçlı Yıkama Makinesi Jeneratör Enerji tasarrufu sağlayan sistemler
Boru ve Fittings Kompresör Kondenser
Su motorları ve dinamolar

 

IPARD Programı kapsamında hibe desteğine uygun olmayan haracamalar:

 • Çerçeve Anlaşmanın 28. Maddesinde yer aldığı şekilde katma değer vergileri dahil olmak üzere vergiler, gümrük ve ithalat vergileri ve yükleri veya eş etkiye sahip vergiler;
 • IPARD II Programı hükümleri tarafından sağlanmadığı takdirde, Mülkiyetin kiracılara geçip geçmediğine bakılmaksızın arazi ve mevcut binaların alımı, kiralanması veya finansal kiralanması;
 • Para cezaları, mali cezalar ve mahkeme giderleri;
 • İşletme maliyetleri,
 • İkinci el makine ve ekipman;
 • Banka ücretleri, teminat maliyetleri ve benzer ücretler;
 • Diğer salt mali harcamaların yanı sıra IPARD Avro hesabıyla ilgili her türlü para birimi dönüşüm masrafları, harçlar ve kur kayıpları;
 • Ayni katkılar;
 • Zirai üretim haklarının, hayvanlar, yıllık bitkilerin satın alınması ve ekilmesi;
 • Bakım, amortisman ve kira giderleri;
 • Yardımın yönetimi ve uygulanmasında kamu idaresi tarafından üstlenilen masraflar, yani Program Otoritesine ait masraflar ve özellikle genel giderler, kira giderleri ve yönetim, uygulama, izleme ve kontrol faaliyetlerinde istihdam edilen personelin maaşları,
 • IPARD Ajansı tarafından projenin seçilmesi ve sözleşmeye bağlanması öncesinde yapılan harcamalar (genel harcamalar hariç olmak üzere) uygun değildir.