TKDK-IPARD Hibeleri

TKDK-IPARD Kırmızı Et Üreten (Besicilik) İşletmelere Hibe

TKDK-IPARD Kırmızı Et Üreten (Besicilik) İşletmelere Hibe Verilen Harcamalar

TKDK-IPARD Kırmızı Et Üreten (Besicilik) İşletmelere Hibe Verilen Harcamalar aşağıda listelenmiştir.

 

Et Üreten Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar; Sığır, Manda, Koyun, Keçi yetiştiriciliği yönelik hibe kapsamında destek verilecek yatırım harcamaları

KIRMIZI ET ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN UYGUN İNŞAAT HARCAMALARI

 • TKDK-IPARD Kırmızı Et Üreten (Besicilik)Kapalı, açık ve yarı açık ahırlar/ağılların inşası, genişletilmesi veya modernizasyonu için gerekli inşaat işleri
 • Sadece mera yönetimine yönelik çit ve kapıların inşası, modernizasyonu veya genişletilmesi için gerekli inşaat işleri
 • Depo binaları ve makine garajları ile sınırlı kalmak kaydıyla diğer tarımsal binaların inşası ve/veya yenilenmesi için gerekli inşaat işleri,
  • Depo binalarının inşası ve/veya yenilenmesi (yem depoları, su deposu, kaba yem deposu ve kesif yem deposu/silosu)
  • Makine garajlarının inşası ve/veya yenilenmesi (tamamlayıcı malzeme depoları dahil)
 • Gübre ve atık depolama ve arıtma tesislerinin inşası, modernizasyonu veya genişletilmesi için gerekli inşaat işleri
  • Gübre depolama ve depolamaya yönelik inşaat işleri
  • Gübre temizleme, taşıma, arıtma ve işleme için inşaat işleri
  • Kompost tesisleri için inşaat işleri
 • Çiftlik faaliyetleri için biyogaz ve güneş enerjisi tesislerinin inşası, modernizasyonu veya genişletilmesi için inşaat işleri.
  • Fotovoltaik güneş enerjisi santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu
  • Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu
  • Biyokütle enerji santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu
 • Jeneratör odası, istinad duvarı, ihata duvarı/çitler, işletme içi yollar. Bu harcama için maksimum uygun harcama miktarı 25.000 Avro’ dur.

KIRMIZI ET ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN MAKİNE VE EKİPMAN ALIMI

TKDK-IPARD Kırmızı Et Üreten (Besicilik)

Silaj muamele, çiftlikte hayvan yemi hazırlama, muamele, dağıtma ve depolama sistemleri için makine ve ekipman satın alınması
Balya Makinesi Römork Yem Silosu
Balya Parçalama Makinesi Mısır Silaj Makinesi Traktör Ön Yükleyici
Balya Sarma Makinesi Ot Silaj Makinesi Traktör Ön Yükleyici Ataşmanı
Balya Yükleme Makinesi Silaj Paketleme Makinesi Otomatik Yemleme Sistemi
Balya Yükleme Tertibatlı Römork Yem Ezme Makinesi                          Yemlik
Ot Dağıtma Tırmığı Yem Hazırlama Sistemi Otomatik Yem İtici
Ot Toplama Tertibatlı Römork Yem Karma ve Dağıtma Makinesi Konveyör
Ot Toplama Tırmığı Yem Kırma Makinesi Flake Makinesi
Ot/Çayır Biçme Makinesi Yem Kırma ve Karıştırma Makinesi
Sulama sistemleri için makine ve ekipman satın alınması 
Hayvan Suluğu Su Tankı Hidrofor
Hayvan bakımı için makine ve ekipman satın alınması (tartma, dezenfeksiyon vb.)
İlaçlama makinesi Hayvan Yatağı İş
Havalandırma Fanı Yemlik Kilit Seti Çit
Hayvan Ayak Banyoluğu Hayvan Ultrason Cihazı Yatak Durak Demir Seti
Hayvan Fırçası Hayvan Yatağı
Hayvan Kantarı Kırkma Makinesi
Gübre ve atık işleme ve arıtma tesisleri için makine ve ekipman satın alınması 
Sıvı Gübre Dağıtma Tankeri Gübre Karıştırma Makinesi Gübre Seperatörü
Tesviye Küreği Gübre Kurutma Tamburu Katı Gübre Dağıtma Römorku
Gübre Dolum ve Paketleme Makinesi Gübre Pompası Mobil Gübre Sıyırıcısı (Elektrikli)
Otomatik Gübre Sıyırıcı

 

Bilişim teknolojileri ve yazılım da dahil olmak üzere, özel teknolojik ekipman satın alınması (sürü yönetimi, süt veya hayvan kaydı, genel çiftlik yönetimi)
Bilgisayar Üretim İzleme Otomasyonu Hayvan Tanımlama Cihazı
Yazıcı/Tarayıcı Sürü Yönetim Sistemi
Çiftlik faaliyetleri için biyogaz ve güneş enerjisi tesisleri için makine ve ekipman satın alınması

 

Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santralleri  Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Santralleri   

Biyokütle Enerji Santralleri 

İzleme Sistemi Radyasyon Toplama Tüpleri Yansıtıcı yüzey panelleri Buhar/Gaz Türbinleri Çürütücüler Konveyör Elektrik Motoru Eşanjör Nem Alma Ünitesi

 

Sayaç Radyasyon Alıcısı (Receiver) Solar İzleme Sistemleri Buhar Kazanı İçten Yanmalı Motorlar/Stirling Motorlar Helezon Gaz Tankı Gas Booster Ünitesi Desülfürizasyon Ünitesi

 

Isı Depolama Tankları

 

 

Stirling Motorları

 

Gazlaştırma ve Berraklaştırma Üniteleri Kojenerasyon Sistemleri Gübre Seperatörü Gaz Emniyet Sistemi Meşale  
Genel Makine Ekipman
Alarm Sistem Kiti Eski Kondenser
Ekran Dedektör Regülatör
Güvenlik Kamerası Hijyen İstasyonu Su Arıtma/Hazırlama Ünitesi
Kayıt Cihazı (DVR) Filtrasyon Sistemi Zararlı/Pest Kontrol Sistemi
Kamera-Ekran Ara Birimi Izgara/Süzgeç pompa
Basınçlı Yıkama Makinesi Jeneratör Enerji tasarrufu sağlayan sistemler
Boru ve Fittings Kompresör Kondenser
Su motorları ve dinamolar

 

IPARD Programı kapsamında uygun harcama değildir (Hibe desteği verilmez):

 • Çerçeve Anlaşmanın 28. Maddesinde yer aldığı şekilde katma değer vergileri dahil olmak üzere vergiler, gümrük ve ithalat vergileri ve yükleri veya eş etkiye sahip vergiler;
 • IPARD II Programı hükümleri tarafından sağlanmadığı takdirde, Mülkiyetin kiracılara geçip geçmediğine bakılmaksızın arazi ve mevcut binaların alımı, kiralanması veya finansal kiralanması;
 • Para cezaları, mali cezalar ve mahkeme giderleri;
 • İşletme maliyetleri,
 • İkinci el makine ve ekipman;
 • Banka ücretleri, teminat maliyetleri ve benzer ücretler;
 • Diğer salt mali harcamaların yanı sıra IPARD Avro hesabıyla ilgili her türlü para birimi dönüşüm masrafları, harçlar ve kur kayıpları;
 • Ayni katkılar;
 • Zirai üretim haklarının, hayvanlar, yıllık bitkilerin satın alınması ve ekilmesi;
 • Bakım, amortisman ve kira giderleri;
 • Yardımın yönetimi ve uygulanmasında kamu idaresi tarafından üstlenilen masraflar, yani Program Otoritesine ait masraflar ve özellikle genel giderler, kira giderleri ve yönetim, uygulama, izleme ve kontrol faaliyetlerinde istihdam edilen personelin maaşları,
 • IPARD Ajansı tarafından projenin seçilmesi ve sözleşmeye bağlanması öncesinde yapılan harcamalar (genel harcamalar hariç olmak üzere) uygun değildir.