Tiftik İşleme Yatırımlarına Hibe Desteği 2022

Tiftik İşleme Yatırımlarına Hibe Desteği 2022 Tiftik İşleme Yatırımlarına Hibe Desteği 2022 Ankara Kalkınma Ajansı, 2022 Yılı Tiftik İşleme Yatırımlarına Davet Destek Programı ile toplam 20 milyon TL tutarında desteği aşağıda belirtildiği şekilde kullandıracaktır. 2022 Yılı Tiftik İşleme Yatırımlarına Davet Destek Programı hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ile Başvuru Formu ve Ekleri aşağıdaki bağlantılardan temin […]

Diyarbakır Şanlıurfa Tarımsal Üretime Hibe Desteği

Diyarbakır Şanlıurfa Tarımsal Üretime Hibe Desteği Diyarbakır,  Şanlıurfa’daki tarıma dayalı sanayi işletmelerinin kaynak tüketim maliyetlerinin düşürülmesine, ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin arttırılmasına ve kaynak kullanımında dışa bağımlılığın azaltılmasına katkıda bulunmak üzere Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından 2019 Yılı Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliğinin Arttırılması Mali Destek Programı çağrısına çıkmıştır. Şanlıurfa ve Diyarbakır, illerinde Pamuk Mısır […]

Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programını T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), TR42/19/KTKÖA kodlu 2019 yılında ilan etmiştir. Destek programının amacı, turizmin çeşitlendirilmesi, yaygınlaştırılması ve bölgedeki turizm potansiyelinin değerlendirilmesidir. Bu program kapsamında inşaat ve tadilat işleri desteklenen uygun maliyetlerdendir. Desteklenen diğer maliyet kalemleri hakkında bilgi aşağıda yer almaktadır. Başvuru Sahiplerinin en az […]

Seracılık Hibe Destekleri

Seracılık Hibe Destekleri 2019 yılında Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay illerinde Gerçek kişi, Tüzel Kişi ve Kar amaçı güden Kooparatif ve Birlikler için çağrı ilanı çıkmıştır. 2019 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi Mali Destek Programı (Seracılık Hibe Destekleri) 2019 yılında seracılığın geliştirilmesi hibe programının ile seracılık hibe destekleri verilecektir. Bu seracılık hibe destekleri Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye illerinde yapılacak sera […]

Tarımsal Proje Hibeleri Gaziantep Adıyaman Kilis İlleri İçin

Tarımsal Proje Hibeleri Gaziantep Adıyaman Kilis illerini kapsayan İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenecek tarımsal yatırımlara hibe deseteği verilecektir. Hibe Tarımda Rekabetçilik Mali Destek Hibe Programı kapsamında proje başvuruları yapılacak son başvuru 18.03.2019 tarihinde sona erecektir. Tarımsal Proje Programın Amaçları ve Öncelikleri Gaziantep, Adıyaman Kilis bölgesi tarımsal üretim faaliyetlerinin yoğun olarak gerçekleştirildiği bir bölge olduğundan, var olan tarımsal […]