Hayvancılık Hibe Destekleri 2021

Hayvancılık hibe destekleri 81 ilde mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimlilik ile kalitenin artırılması ve modern hayvancılık işletmelerine dönüştürülmesi için yapılacak yatırımların desteklenmeleri 31.07.2021 kadar devam edecek. HAYVANCILIK HİBE DESTEĞİ UYGULANACAK İLLER, DESTEKLEME KONULARI VE HİBE ORANLARI, YATIRIMDA ALT VE ÜST SINIRLAR Yatırım Konularına Göre Hibe Desteği Uygulanacak İller Hayvancılık […]

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Hibe 2021

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Hibe 2021   Büyük ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine hibe desteği, en az 1 yıl tarım bakanlığının sistemine kayıtlı olan, büyükbaş en az 10 en fazla 50 baş yeni tesisi, mevcut tesisi ve makine ekipman alımına %50 hibe, küçükbaş ise en az 100 en fazla 300 küçükbaş yeni, mevcut ağıl ve […]

Uzman Eller Projesi Hibe Desteği 2021

Uzman Eller Projesi Hibe Desteği 2021 Uzman Eller Projesi Hibe Desteği 2021 Cumhurbaşkanlığı Kararı hazırlanarak 4046 sayılı “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Karar”  2 Haziran 2021 tarih ve 31499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Karar kapsamında 2022 – 2024 yılları arasında uygulanacak olan, kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden; tarım,  hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi […]

Küçükbaş Hayvan Alımı ve Ağıl – Makine Ekipman Alımlarına Hibe

Küçükbaş Hayvan Alımı ve Ağıl – Makine Ekipman Alımlarına Hibe 1) Kimler Yararlanabilir? • 2017/9760 sayılı Karar kapsamında kurulmuş veya yatırımı devam eden işletmeler • Damızlık küçükbaş hayvan yatırımları kapsamında hayvan alımı yapacak yetiştiriciler 2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir? • Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında kurulmuş veya yatırımı devam eden işletmelere 1500 […]

Küçükbaş Hayvan Alımı ve Yatırımlarına Hibe

Küçükbaş Hayvan Alımı ve Yatırımlarına Hibe Desteği Damızlık Küçükbaş Hayvan Koç Teke Alımının Desteklenmesi 2021 Yılı Tebliği İlan Edilmiştir. Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3099) Damızlık Küçükbaş Hayvan Koç Teke Alımının Desteklenmesi (Tebliğ No: 2021/4) Bakanlıkça belirlenecek olan illerde küçükbaş hayvan yatırımı ile daha önce 2017/9760 sayılı Karar kapsamında kurulmuş veya yatırımı devam […]