Bireysel Sulama Sistemlerine Hibe Desteklemesi

Bireysel Sulama Sistemlerine Hibe Desteklemesi “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” 25 Şubat 2021 tarihli ve 31406 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Başvurular 10 Ocak – 28 Şubat 2022 tarihleri arasında İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine şahsen yapılacaktır. Yatırım Konuları      a)      Tarla içi damla sulama sistemi kurulması, b)     Tarla […]

Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Tebliği Yayımlandı.

Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Tebliği Yayımlandı. Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Tebliğ(Tebliğ No:2021/61) 24 Aralık 2021 tarihli ve 31699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2020 yılında Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin illerinde pilot olarak uygulanan Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi kapsamında 98 proje sahibine toplam 9,7 Milyon TL hibe desteği ödemesi […]

Kırsal Kalkınma Destekleri

Kırsal Kalkınma Destekleri; T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı  Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün yürüttüğü Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi 2021-2022 Başvuru Dönemi Uygulama Rehberleri yayınlanmıştır.   Duyuru: https://www.tarimorman.gov.tr/Duyuru/1478/Kirsal-Kalkinma-Destekleri-Kapsaminda-Tarima-Dayali-Ekonomik-Yatirimlarin-Desteklenmesi-Ve-Kirsal-Ekonomik-Altyapi-Yatirimlarinin-Desteklenmesi-2021-2022-Basvuru-Donemi-Uygulama-Rehberi-Yayinlandi  KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ  Uygulama Esasları: https://www.tarimorman.gov.tr/TRGM/Belgeler/Kırsal%20Ekonomik%20Altyapı%20Yatırımları%20Uygulama%20Rehberi%20Değişikliği/I._UYGULAMA_ESASLARI_EKONOMIK_.pdf  Son Başvuru Tarihi: Başvurular 21/01/2022 tarihi  saat  23:59’da  […]

Tarım Bakanlığı Hibe (KKYDP) Destekleri Başvuru Koşulları

Tarım Bakanlığı Hibe (KKYDP) Destekleri Başvuru Koşulları Tarım Bakanlığı Hibe (KKYDP) Destekleri Başvuru Koşulları; Tarım bakanlığının her yıl kasım, aralık aylarında resmi gazete yayınladı kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme (KKYDP) programı 2022 yılı başvuruları başladı. Tarım Bakanlığı Hibe (KKYDP) Desteğine Başvuru Sahiplerinde Aranacak Özellikler Tarım Bakanlığı Hibe başvurular gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılabilir. Başvuru sahibi […]

KKYDP Başvuru Evrakları

KKYDP Başvuru Evrakları   No KKYDP Başvuru Evrakları -2022 Yılı 1 Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı kopyası/nüfus kayıt örneği 2 Tüzel kişilik ana sözleşmesinin (varsa değişikliklerin) yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi 3 Güncel uygulama rehberinin yayımı tarihinden sonra alınmış Faaliyet Belgesi 4 Başvuru sahibinin Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olduğuna dair belge 5 Yatırım için yetkili kurul […]