Tarım Bakanlığı Hibeleri

2023 yılı Uzman Eller Proje Başvuruları Başladı

2023 yılı Uzman Eller Proje Başvuruları Başladı

2023 yılı Uzman Eller Proje Başvuruları Başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı; kırsalda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokulları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan mezun kişilere bitkisel üretim, hayvancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde uygulayacakları projeleri için 250.000 TL’ye kadar hibe ile destekleyecektir. Son başvuru tarihi 8 Mayıs 2023.

Uzman Eller Proje Başvuruları Kimler Yararlanabilir?

• Tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren lise, meslek yüksekokulu
veya üniversite mezunları

Uzman Eller Projesinde Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?

• Bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, yöresel ürünler ile bu ürünlerin işlenmesi,
depolanması ve paketlenmesine yönelik projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
• Destek kapsamında, uygulama rehberi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen proje
konuları desteklenir:
a) Hayvansal üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;
1) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği,
2) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği,
3) Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi,
4) Ana arı yetiştiriciliği, arı sütü, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi,
5) İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı,
b) Bitkisel üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;
1) Kapama meyve bahçesi tesisi,
2) Fide, fidan yetiştiriciliği
3) İç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği,
4) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği,
5) Kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı,
6) Organik ve organomineral gübre üretim tesisleri,
7) Bitkisel üretimde zararlı organizmalar ile mücadelede kullanılan biyolojik veya biyoteknik mücadele
ürünlerine yönelik üretim projeleri,
c) Maksimum üretim kapasitesi 29 ton/yılı aşmamış olması koşuluyla, su ürünleri üretimine yönelik
destekleme projeleri kapsamında;
1) Alabalık, yayın balığı, sazan, mersin balığı, tilapya, karabalık entansif üretim tesisleri ve/veya
kuluçkahaneleri,
2) Midye ve kara salyangozu entansif üretim tesisi,
ç) Coğrafi işaretli ürün ve geleneksel ürün üretimine yönelik projeler
d) Yukarıda yer alan konulara ait ve üretilen ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine
yönelik proje konuları.
• Hibe tutarı en fazla 250.000 TL’dir.
• Proje KDV hariç hazırlanır ve hibe ödemesi buna göre yapılır.

Uzman Eller Proje Başvuruları Başvuru Dönemi Ne Zamandır?

Son başvuru tarihi 08/05/2023

Uzman Eller Proje Başvuruları Başvuru Yeri Neresidir?

Online başvuru linki: uzel.tarimorman.gov.tr

 

https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/teblig-kkydp_kirsal_kalkinmada_uzman_ellerin_desteklenmesi.pdf

https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/uygulama-rehberi-kkydp_kirsal_kalkinmada_uzman_ellerin_desteklenmesi.pdf