Tarım Bakanlığı Hibeleri

Bireysel Sulama Sistemlerine Hibe Desteklemesi

Bireysel Sulama Sistemlerine Hibe Desteklemesi

“Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” 25 Şubat 2021 tarihli ve 31406 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Başvurular 10 Ocak – 28 Şubat 2022 tarihleri arasında İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine şahsen yapılacaktır.

Yatırım Konuları     

a)      Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

b)     Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

c)      Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

ç)   Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,

d)     Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması,

e)      Tamburlu sulama sistemi kurulması,

f)       Güneş enerjili sulama sistemi kurulması.

Hibe Desteği Verilecek Giderler

1 – Tarla içi yağmurlama, mikro yağmurlama, damla sulama ve yüzey altı damla sulama sistemi kurulması ile güneş enerjili sulama sistemleri kurulması başvuruları kapsamında; güneş paneli, pompa, filtre, kontrol ünitesi, sayaç, vantuz, manometre, ana ve yan dallara ait borular, bağlantı ekipmanı, vanalar, damlatıcı ve yağmurlama ekipmanları giderleri.

2 – Center Pivot, Lineer ve Tamburlu Sistem yağmurlama sulama makineleri alım giderleri.

3 – Hibeye esas proje tutarının % 1 (yüzde bir)’ini aşmamak kaydıyla proje hazırlama giderleri.

Hibe Desteği Tutarı ve Oranı         

Hibe Oranı: % 50 (Yüzde elli)- KDV hariç.    Hibeye Esas Mal Alım Tutarı (üst limit): 1.000.000.TL

Kimler Başvurabilir

Güncel Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olmak şartıyla; Gerçek Kişiler, Tüzel Kişiler (Kollektif, limited, anonim şirketleri), Sulama Kooperatifleri, Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Sulama Birlikleri başvuru yapabilir.

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı      

Başvurular son başvuru tarihi mesai bitimine kadar elden ya da noterden onaylı vekaleten  belgesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne yapılır. 2022 yılı için son başvuru tarihi 28 Şubat 2022′ dir.

Çeşitli Hükümler                 

1 – Başvurular birden fazla parsel ve birden fazla yatırım konusu içerebilir. Birden fazla parsel için yapılacak başvurularda her bir parsel için gerekli proje kriterleri sağlanmalıdır. Her parsel için ayrı proje ve keşif hazırlanacaktır. Ancak sınırları bitişik parseller için tek proje hazırlanıp başvuru yapılabilir.  

2 – Kiralama yapılarak başvuru yapılabilmektedir. Gerçek ve Tüzel Kişiler için; tarla içi damla, tarla içi yağmurlama, tarla içi mikro yağmurlama ve tarla içi yüzey altı damla sulama sistemleri yatırım konularında en az üç (3) yıl ve üzeri, diğer yatırım konularında ise en az beş (5) yıl ve üzeri kiralama süresi olmalıdır.

3 – Sulama Projeleri; Gerçek Kişi, Proje Firmaları veya Kurumlarca (Ziraat Fakülteleri, Ziraat Mühendisleri Odası ve Bakanlık Araştırma Enstitüleri), “Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük” kapsamında yetkili Ziraat Mühendislerince hazırlanabilecektir.

4 – Su kaynağı keson kuyu olan başvurularda kuyu ruhsatı şartı aranmayacaktır. Ancak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ nce kuyunun keson kuyu olduğunun belirlenmesi ve tespiti yaptırılmalıdır.