Mera Kiralama, Tarımsal İhale

ERZURUM Mera, Yaylak ve Kışlak Kiralama İlanı 2022 Yılı

mera ilani

ERZURUM Mera, Yaylak ve Kışlak Kiralama İlanı 2022 Yılı 

ERZURUM İLİ MERA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN
Erzurum İli, İlçeleri ve bunlara bağlı Mahallelerde bulunan ihtiyaç fazlası mera, yaylak ve kışlaklar 11 Şubat 2022 Cuma günü; hizalarında gösterilen saatlerde 2886 Sayılı Yasa’nın 51 (g) Maddesi gereğince pazarlık usulü ile kiraya verilecektir.
-İhaleler Erzurum İli İl Tarım Orman Müdürlüğü (Muratpaşa Mahallesi, Ömer Nasuhi Bilmen Caddesi No: 11 PK:25100 Yakutiye/ERZURUM) toplantı salonunda Mera İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
-Şartname mesai saatleri içerisinde Erzurum İli İl Tarım Orman Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğünden ücretsiz olarak alınabilir.
-Otlatma süreleri ilimizde 01 Haziran 2022 tarihinde başlayıp en geç 20 Eylül 2022 ‘de sona erecektir.
-İhaleye katılacakların;
-2022/1 No’ lu Valilik Genel Emrinde yer alan Kiralamada istenen bilgi-belgeler ile dosya halinde İlgili İlçe Müdürlüğüne en geç 31 Ocak 2022 tarihi saat 17.00’ye kadar müracaat edeceklerdir.
-Kiralama Dosyasında Kiralama İhalesine katılacağına dair Geçici Teminatı yatırdığına dair makbuz (Bedelin %30) ile birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.
– Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki mera, yaylak ve kışlaklar için ihale ile Mevsimlik Mera kiralama talebinde bulunacak olanların Bakanlık kayıt sisteminde işletme kaydının olması,
-Başvuru sahibinin kiralamaya açılacak olan mera alanının kapasitesinin en az %70’i kadar hayvan varlığı olması ve hayvan edinme tarihi tüm üreticiler için 15 Ekim 2021 tarihinden önce işletmesinde kayıtlı olması gerekir. Kiralama başvurusunda bulunacak olan üreticinin tek başına % 70 kapasiteyi sağlayamaması durumunda vekâlet aldığı ve beraberinde getireceği hayvan sahipleri ile birlikte kapasitenin %70 şartı sağlanabilir, ancak; başvuru sahibinin kendine ait hayvan varlığının kapasitenin en az %30’u kadar olması zorunludur, vekâlet aldığı kişilerin hayvan varlığı ile kiralamaya esas kapasitenin % 70’ni ihale öncesinde müracaat dosyası içinde sunmak zorundadırlar.
-4342 Sayılı Mera Kanunun 12. Maddesinde “ ….İhtiyaçtan fazla çıkan kısım ise, ihtiyaç içinde bulunan çevre köy veya belediyelerle hayvancılık yapan özel veya tüzel kişilere kiralanabilir….” denmektedir. Bu kapsamda; İhalesi yapılacak mera için yapılan müracaatlarda aynı ilçede bulunan mahalleler, belediye başkanlıkları (Belediye Başkanlıkları hizmet götürmekle yükümlü oldukları mahallelerdeki üreticilerin hayvanları için ihtiyaç duyulan mera, yaylak ve kışlakların kullanımına yönelik kurmuş oldukları şirket aracılığı ile başvuru yapabilirler.), gerçek ve tüzel kişilere öncelik verilir. Müracaat bulunmaması durumunda aynı il nüfusuna kayıtlı göçerlere verilir. Onların talepleri karşılandıktan sonra, başka il nüfusuna kayıtlı göçerlerin talepleri karşılanır. Buna göre; Mera kiralaması yapmak isteyen öncelikli ilçe içi göçerler (03-31 Ocak 2022 tarihi Pazartesi günü mesai bitimine kadar Nüfus Cüzdan Fotokopisi, otlatacakları hayvan sayısını ve kulak küpe numaraları ile otlatmak istedikleri yere ait bilgi, belgeler ile birlikte, İl Mera Komisyonuna sunulmak üzere ilgili ilçe Kaymakamlığına (İlçe Tarım Orman Müdürlüğüne) dosya halinde başvuracaklardır.
-Aynı hayvan kulak küpe numarası ve talep edilen bilgi belgeler ile birlikte birden fazla mera kiralamasına müracaat edilmeyecek ve müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
-Mera ihalesi yapılacak yerlere başvurular sadece küçükbaş hayvan için yapılacaktır.
-Mevsimlik kiralamaya açılan ve ihale edilen alanlarda, hakkı olmadığı yerde hayvan otlatmak, kapasite üzerinde hayvan otlatmak, mera tahribatı yapmak ve kiralama alanı dışında bulunan taşınmazlara zarar vermek gibi her türlü eylemden başvuru dosyasında beraberinde getireceğine vekâlet aldığı sürü sahipleri ve kendisi adına mevsimlik kiralamayı alan dosya sahibi göçer(Kiracı) sorumludur.
-Bir Üretici birden fazla mera kiralamasına müracaat etmeyecektir.
-Komisyonumuz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
-İlan Olunur.

Geçici Teminat Bedelinin Yatırılacağı Banka İban Numarası: Ziraat Bankası Merkez Şube TR19 0001 0001 1200 0010 0054 09

Kiralama No:1

İli Erzurum Kiralama Tipi Mevsimlik
İlçesi Palandöken Kiralama Başlangıç Tarihi 01Haziran 2022
Mahallesi Dereboğazı Kiralama Bitiş Tarihi 20 Eylül 2022
Cinsi Mera Kiralama Süresi 112 Gün
Yüzölçümü(Ha) 1.444,90 Ha Tahmini Bedel 30.910 TL
Ada/Parsel No 2307 Geçici Teminat Bedeli 9.273 TL
Kapasite 3.091 KBHB Birimi KBHB
İhale Tarihi 11 Şubat 2022 İhale Saati 09:00 09:15

 

Kiralama No:2

İli Erzurum Kiralama Tipi Mevsimlik
İlçesi Hınıs Kiralama Başlangıç Tarihi 01Haziran 2022
Mahallesi Güzeldere Kiralama Bitiş Tarihi 20 Eylül 2022
Cinsi Mera Kiralama Süresi 112 Gün
Yüzölçümü(Ha) 1.031,00 Ha Tahmini Bedel 28.020,00 TL
Ada/Parsel No 254,117 ve 119 Geçici Teminat Bedeli 8.406,00 TL
Kapasite 2.802 KBHB Birimi KBHB
İhale Tarihi 11 Şubat 2022 İhale Saati 09:15 09:30

 

Kiralama No:3

İli Erzurum Kiralama Tipi Mevsimlik
İlçesi Pasinler Kiralama Başlangıç Tarihi 01Haziran 2022
Mahallesi Büyükdere Kiralama Bitiş Tarihi 20 Eylül 2022
Cinsi Mera Kiralama Süresi 112 Gün
Yüzölçümü(Ha) 713,10 Ha Tahmini Bedel 15.280,00 TL
Ada/Parsel No 104/350,-337 ve 104/336 Geçici Teminat Bedeli 4.584,00 TL
Kapasite 1.528 KBHB Birimi KBHB
İhale Tarihi 11 Şubat 2022 İhale Saati 09:30 09:45

 

Kiralama No:4

İli Erzurum Kiralama Tipi Mevsimlik
İlçesi Aşkale-Aziziye Kiralama Başlangıç Tarihi 01Haziran 2022
Mahallesi Aşkale(Musadanışman)

Aziziye (Halilkaya, Çavdarlı)

Kiralama Bitiş Tarihi 20 Eylül 2022
Cinsi Mera Kiralama Süresi 112 Gün
Yüzölçümü(Ha) 783,10 Ha Tahmini Bedel 16.800,00 TL
Ada/Parsel No 128/1(Çavdarlı), 145/77 ve 146/13 (Musadanışman),  125/1(Halilkaya), Geçici Teminat Bedeli 5.040,00 TL
Kapasite 1.680 KBHB Birimi KBHB
İhale Tarihi 11 Şubat 2022 İhale Saati 09:45 10:00

 

Kiralama No:5

İli Erzurum Kiralama Tipi Mevsimlik
İlçesi Pazaryolu Kiralama Başlangıç Tarihi 01Haziran 2022
Mahallesi Gülçimen Kiralama Bitiş Tarihi 20 Eylül 2022
Cinsi Mera Kiralama Süresi 112 Gün
Yüzölçümü(Ha) 785,26 Ha Tahmini Bedel 9.800,00 TL
Ada/Parsel No 107/379, 107/380, 107/381 ve 107/382 Geçici Teminat Bedeli 2.940,00 TL
Kapasite 980 KBHB Birimi KBHB
İhale Tarihi 11 Şubat 2022 İhale Saati 10:00 10:15

 

Kiralama No:6

İli Erzurum Kiralama Tipi Mevsimlik
İlçesi İspir Kiralama Başlangıç Tarihi 01Haziran 2022
Mahallesi Moryayla Kiralama Bitiş Tarihi 20 Eylül 2022
Cinsi Mera Kiralama Süresi 112 Gün
Yüzölçümü(Ha) 1.587,35 Ha Tahmini Bedel 19.800,00 TL
Ada/Parsel No 101/170-104/340 ve 104/346 Geçici Teminat Bedeli 5.940,00TL
Kapasite 1.980 KBHB Birimi KBHB
İhale Tarihi 11 Şubat 2022 İhale Saati 10:15 10:30

 

Kiralama No:7

İli Erzurum Kiralama Tipi Mevsimlik
İlçesi İspir Kiralama Başlangıç Tarihi 01Haziran 2022
Mahallesi Soğuksu Kiralama Bitiş Tarihi 20 Eylül 2022
Cinsi Mera Kiralama Süresi 112 Gün
Yüzölçümü(Ha) 784,88 Ha Tahmini Bedel 79.800,00 TL
Ada/Parsel No 101/1-102/1-103/1-103/2104/1-105/56-152/1-158/1 ve 159/1 Geçici Teminat Bedeli 2.640,00 TL
Kapasite 980 KBHB Birimi KBHB
İhale Tarihi 11 Şubat 2022 İhale Saati 10: 30 10:45

 

 Kiralama No:8

İli Erzurum Kiralama Tipi Mevsimlik
İlçesi İspir Kiralama Başlangıç Tarihi 01Haziran 2022
Mahallesi Başçeşme Kiralama Bitiş Tarihi 20 Eylül 2022
Cinsi Mera Kiralama Süresi 112 Gün
Yüzölçümü(Ha) 606,73 Ha Tahmini Bedel 7.600,00 TL
Ada/Parsel No 105/1-106/2-107/6 ve 126/1 Geçici Teminat Bedeli 2.280,00 TL
Kapasite 760 KBHB Birimi KBHB
İhale Tarihi 11 Şubat 2022 İhale Saati 10:45 11:00

 

Kiralama No:9

İli Erzurum Kiralama Tipi Mevsimlik
İlçesi Pazaryolu Kiralama Başlangıç Tarihi 01Haziran 2022
Mahallesi Yaylalı Kiralama Bitiş Tarihi 20 Eylül 2022
Cinsi Mera Kiralama Süresi 112 Gün
Yüzölçümü(Ha) 992,60 Ha Tahmini Bedel 12.400,00 TL
Ada/Parsel No 101/68-101/71-102/26-102/53 ve 102/240 Geçici Teminat Bedeli 3.720,00 TL
Kapasite 1.240 KBHB Birimi KBHB
İhale Tarihi 11 Şubat 2022 İhale Saati 11:00 11:15