TKDK-IPARD Hibeleri

On Birinci Başvuru Çağrı İlanı

11.tkdk-hibe

ON BİRİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 14 Ocak 2022 tarihinde On Birinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.  Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’dur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

BAŞVURU YAPILACAK İLLER

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır:

Destek Almak Amacıyla Başvuruların Yapılacağı ve Yatırımın Uygulanacağı İller
Afyonkarahisar Balıkesir Diyarbakır Kahramanmaraş Manisa Sivas
Ağrı Burdur Elazığ Karaman Mardin Şanlıurfa
Aksaray Bursa Erzincan Kars Mersin Tokat
Amasya Çanakkale Erzurum Kastamonu Muş  Trabzon
 Ankara Çankırı Giresun Konya Nevşehir Uşak
Ardahan Çorum Hatay Kütahya Ordu Van
Aydın Denizli  Isparta Malatya Samsun Yozgat

DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ

Bu “Başvuru Çağrı İlanı” kapsamında “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri kapsamında başvurular kabul edilecektir.
Desteklenecek sektörler, destek oranı ve destek bütçesi şu şekildedir

TEDBİR ADI SEKTÖR
KODU
SEKTÖR ADI DESTEK ORANI TOPLAM
DESTEK
BÜTÇESİ
(AVRO)
Çiftlik
Faaliyetlerinin
Çeşitlendirilmesi
ve İş Geliştirme
(302)
302-1 Bitkisel Üretimin
Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel
Ürünlerin İşlenmesi ve
Paketlenmesi
%65

(Ağrı, Ardahan, Balıkesir,
Çankırı, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Hatay, Isparta, Karaman, Kars, Mersin, Muş, Tokat ve Yozgat)

%55- %65

(Afyonkarahisar, Amasya,
Aksaray, Ankara, Aydın,
Burdur, Bursa, Çanakkale,
Çorum, Denizli, Elazığ,
Giresun, Kahramanmaraş,
Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin,
Nevşehir, Ordu, Samsun,
Şanlıurfa, Sivas, Trabzon, Uşak, Van)

40.000.000
302-2 Arıcılık ve Arı Ürünlerinin
Üretimi, İşlenmesi ve
Paketlenmesi
302-3 Zanaatkârlık ve Katma
Değerli Ürünler
302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon
Faaliyetleri
302-5 Su Ürünleri Yetiştiriciliği
302-6 Makine Parkları
302-7 Yenilenebilir Enerji Tesisler

BAŞVURU TARİHLERİ

Makine- Ekipman  Başvurular İçin; Başvurular 19.01.2022 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 09.02.2022 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 11.02.2022, saat 18:00’dir. Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Yapım İşi İçeren Başvurular İçin Başvurular 14.02.2022 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 09.03.2022 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 11.03.2022, saat 18:00’dir. Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.