ERZURUM Mera, Yaylak ve Kışlak Kiralama İlanı 2022 Yılı

ERZURUM Mera, Yaylak ve Kışlak Kiralama İlanı 2022 Yılı  ERZURUM İLİ MERA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN Erzurum İli, İlçeleri ve bunlara bağlı Mahallelerde bulunan ihtiyaç fazlası mera, yaylak ve kışlaklar 11 Şubat 2022 Cuma günü; hizalarında gösterilen saatlerde 2886 Sayılı Yasa’nın 51 (g) Maddesi gereğince pazarlık usulü ile kiraya verilecektir. -İhaleler Erzurum İli İl Tarım Orman Müdürlüğü […]

Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün Mera Kiralama İlanı

Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün Mera Kiralama İlanı   4342 Sayılı Mera Kanunu’nun 22. Maddesi, Mera Yönetmeliğinin 7. ve 13. Maddesi ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2014/1 No’lu Teknik talimatın 9. Maddesi kapsamında İlimiz sınırları içerisinde meraların mevcut durumları göz önüne alınarak, ihtiyaç fazlası olduğu tespit edilen mera, yaylak ve umuma ait çayırlar […]

Ankara Haymana’da 478.300 m² mera alanı ihaleyle kiraya verilecektir

Ankara Haymana’da 478.300 m² mera alanı ihaleyle kiraya verilecektir İlimiz Haymana İlçesi Durutlar Mahallesinde bulunan 321.720,00 m² yüzölçümlü 5 nolu mera parselinin 210.800,00 m²’lik kısmı ve 267.500,00 m² yüzölçümlü 16 nolu mera parselinin tamamı olmak üzere iki parselde toplam 478.300,00 m² mera alanının 4342 sayılı Mera Kanunu’nun 12 inci maddesinin 2 inci fıkrası, Mera Yönetmeliğinin 7 inci maddesinin  […]

Mera kiraya Verilecektir

Mera kiraya verilecektir KAHRAMANMARAŞ İL MERA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN 1. 4342 Sayılı Mera Kanunu’nun 12 inci maddesi ile ilgili Yönetmeliğin 13. Maddesi ve İl Mera Komisyonunun 14.02.2020 tarih ve 924 ve 925 nolu kararları ile İlimizdeki mera/yaylak ve kışlaklar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre Pazarlık Usulü ile 15 Nisan 2020 Çarşamba ve 22 […]

Ankara Polatlı ve Haymana’da Mera İhalesi

Ankara Polatlı ve Haymana’da Mera İhalesi ANKARA İL MERA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN 1. İlimiz Polatlı İlçesi Karayavşan Mahallesinde bulunan 215.459,05 m2 yüzölçümlü 101 ada 42 nolu mera parselinin tamamı, Polatlı İlçesi Karayavşan Mahallesinde bulunan 1.451.250,06 m2 yüzölçümlü 101 ada 40 nolu mera parselinin 250.000,00 m2’lik kısmı ve Haymana ilçesi Kutluhan Mahallesinde bulunan 2.014.450,83 m2 yüzölçümlü 270 nolu […]