200 Büyükbaş Besi Projesi

 200 Büyükbaş Besi Projesi

200 Büyükbaş Besi Projesi

200 Büyükbaş Besi Projesi, Tarım Bakanlığı Kırsal Kalkınma Hibe Programına hazırlanmış olup sözleşmeye hak kazanmıştır. 200 Baş Besi Proje içeğinde,

  • 200 Büyükbaş Besi Hayvancılığı Mimari Projesi
  • 200 Büyükbaş Besi Hayvancılığı Statik Projesi
  • 200 Büyükbaş Besi Hayvancılığı Elektrik Projesi
  • 200 Büyükbaş Besi Hayvancılığı Mekanik Projesi
  • 200 Büyükbaş Besi Hayvancılığı Vaziyet ve Makine Yerleşim Projesi
  •  Metraj Keşifleri ve Teknik Şartnamesi bulunmaktadır.

Proje satın alın alan kişiye mail adresine dwg. uzantılı olarak gönderilecektir. Fatura isteyen müşterinin KDV (%18) si ile yatırdığında fatura edilir.

200 Başlık Besi Ahır Yapım Maliyetleri 

KISIM İNŞAAT MEKANİK ELEKTRİK TOPLAM
AHIR 631.712 TL 8.728 TL 5.244 TL 645.684 TL
ÖN GÜBRE HAVUZU 30.748 TL 30.748 TL
GÜBRE ÇUKURU 56.068 TL 56.068 TL
REVİR 57.075 TL 1.974 TL 2.436 TL 61.485 TL
YEM DEPOLARI 177.547 TL 2.481 TL 180.028 TL
SLAJ ÇUKURU 36.861 TL 36.861 TL
SU DEPOSU 12.029 TL 8.626 TL 20.655 TL
FOSEPTİK ÇUKURU 6.751 TL 6.751 TL
İDARİ BİNA 66.074 TL 1.991 TL 2.529 TL 70.594 TL
ÇEVRE DÜZENLEME 50.000 TL 7.686 TL 29.158 TL 86.844 TL
GENEL TOPLAM 1.124.865 TL 29.005 TL 41.848 TL 1.195.718 TL