Tarım Bakanlığı Hibeleri

14.ETAP Kırsal Kalkınma Hibe Başvuruları Uzatıldı

14.etap

14.ETAP Kırsal Kalkınma %50 Hibe Başvuruları Uzatıldı Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlara (KKYDP) %50 Hibe Desteği başvuruları ekonomik tarımlar için 9.4. 2021 tarihi saat 23:59’da sona erecektir. Alt yapı yatırımları için 23.3.2021 tarihi saat 23:59’da sona erecektir.

14.ETAP Kırsal Kalkınma Hibe Kapsamında Yatırım Konuları Şunlardır;

 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, (Bitkisel Ürünler, Hayvansal Ürünler, Tıbbi Aromatik Ürünler, Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu)
 • Proje Kapsamında Yer Alan Tesislerde Kullanılmak Üzere Enerji Üretim Tesisleri
 • Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapılmasına Yönelik Yatırımlar (Deniz, İç Su Yetiştiriciliği)
 • Hayvansal Ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanması Yatırımları,

14. Etap KKYDP Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar;

 • Büyükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları
 • Küçükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları
 • Kanatlı Yetiştiriciliği Sabit Yatırımları
 • Sera Yatırımları (İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern seralar)
 • Kültür Mantarı Üretimi Sabit Yatırımları
 • Büyükbaş/Küçükbaş Kesimhane Yatırımları (Sadece modernizasyon yatırımı)
 • Kanatlı Kesimhane Yatırımları

Yenilenebilir enerji kaynaklarına İlişkin Yatırımlar hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Proje Limitleri ve Sağlanacak Hibe Tutarı;

Proje limitleri başvuru sahibinin özelliğine göre değişmemekte olup tüm yatırım konularına yönelik olarak Hibeye Esas

Proje Tutarı;

Yeni Yatırımlar İçin                                                              : 3.000.000-TL

Tamamlama Yatırımları İçin                                               : 2.000.000-TL

Kapasite Artırımı Yatırımları İçin                                       : 1.500.000-TL

Teknoloji Yenileme/Modernizasyon Yat. İçin                 : 1.500.000-TL

14.etapProgram bütçeleri KDV hariç rakamlardan oluşmakta ve yukarıda belirtilen Hibeye Esas Proje Tutarının azami % 50 si hibe olarak yatırımcıya ödenecektir. Hibeye esas Proje Tutarı 250.000-TL altında olan başvurular kabul edilmeyecektir. Proje bütçesi yukarıda belirtilen limitlerin üzerinde ise kalan kısımlar yatırımcının kaynaklarından sağlanacaktır. Başvurular https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx internet adresinden yapılacaktır”.

Alt Yapı Yatırımların Desteklenmesi

81 ilde kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında uygulanacak;

 • Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,
  • Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması
  • Tarımsal Ürünlerin Depolanması (Çelik Silo-Soğuk Hava Deposu)
  • Tarımsal Sabit Yatırımlar (Ahır, ağıl, kanatlı kesimhanesi, muz ve/veya sebze yetiştirilen örtü altı tesisler)
  • Kültür Mantarı
  • Yenilenebilir Enerji Tesisleri
 • Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar,
 • Bilişim sistemleri ve eğitimi,
 • El sanatları ve katma değerli ürünler,
 • İpekböceği yetiştiriciliği,
 • Su ürünleri yetiştiriciliği,
 • Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları,
 • Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği

yatırımları destek kapsamında değerlendirilecektir.

Proje Limitleri ve Sağlanacak Hibe Tutarı;

Proje limitleri başvuru sahibinin özelliğine göre değişmemekte olup tüm yatırım konularına yönelik olarak Hibeye Esas

Proje Tutarı;

Yeni Yatırımlar İçin                                                              : 500.000-TL

Tamamlama Yatırımları İçin                                               : 500.000-TL

Kapasite Artırımı Yatırımları İçin                                       : 500.000-TL

Teknoloji Yenileme/Modernizasyon Yat. İçin                 : 500.000-TL

14. Etap Hibe Desteği Proje Başvuru Dosyaları

 • Başvuru formu,
 • Ekleri,
 • Destekleyici belgeler
 • Mühendislik Projeleri ( Mimari + Statik + Mekanik + Elektrik)

olmak üzere dört ana bölüm halinde hazırlanmalıdır.

Hibe desteğine başvurularınızı meslek odalarına kayıtlı alanlarında uzman mühendisler tarafından hazırlanmaktadır. Bizlerden fiyat teklifi almak için bize ulaşın.