Tarımsal İhale

5000 adet erkek kuzu ihaleyle satılacaktır

tigem satılık kuzu
SARAYÖNÜ GÖZLÜ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

5000 adet erkek kuzu ihaleyle satılacaktır

SARAYÖNÜ GÖZLÜ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

İLAN
TİGEM
GÖZLÜ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 1. İşletmemiz yetiştirmesi 4.500 Baş Akkaraman Erkek Kuzu, 250 Baş Acıpayam Erkek Kuzu ve 250 Baş Bafra Irkı Erkek Kuzu açık artırma usulü ile partiler halinde satılacaktır.
 2. İhale, 16/07/2019 Salı günü saat 14.30’da Konya ili Sarayönü ilçesine 28 km mesafedeki İşletme merkezinde Alım Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale 23/07/2019 Salı günü saat 14.30’da aynı şartlarda tekrar yapılacaktır.
 3. İhaleye katılmak isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.
 1. Kanuni ikametgâh veya imzalı adres beyanı vermesi,
 2. Geçici teminat vermesi,
 3. Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgesi ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi.
 1. Tahmin edilen bedel, geçici teminat ve partilere ait diğer bilgiler aşağıda çıkarılmıştır.
Parti
No
İhale Edilen Reforme Hayvanın Cinsi ve Irkı Miktarı
(Baş)
Ortalama Canlı Ağırlığı (Kg) Muhammen
Fiyatı (TL/Kg)
Muhammen
Tutarı
(TL)
Geçici Teminat (%5)
1 Akkaraman Irkı Erkek Kuzu 250 45 20,00 225.000,00 11.250,00
2 Akkaraman Irkı Erkek Kuzu 250 45 20,00 225.000,00 11.250,00
3 Akkaraman Irkı Erkek Kuzu 250 45 20,00 225.000,00 11.250,00
4 Akkaraman Irkı Erkek Kuzu 250 45 20,00 225.000,00 11.250,00
5 Akkaraman Irkı Erkek Kuzu 250 45 20,00 225.000,00 11.250,00
6 Akkaraman Irkı Erkek Kuzu 250 45 20,00 225.000,00 11.250,00
7 Akkaraman Irkı Erkek Kuzu 250 45 20,00 225.000,00 11.250,00
8 Akkaraman Irkı Erkek Kuzu 250 45 20,00 225.000,00 11.250,00
9 Akkaraman Irkı Erkek Kuzu 250 45 20,00 225.000,00 11.250,00
10 Akkaraman Irkı Erkek Kuzu 250 45 20,00 225.000,00 11.250,00
11 Akkaraman Irkı Erkek Kuzu 250 45 20,00 225.000,00 11.250,00
12 Akkaraman Irkı Erkek Kuzu 250 45 20,00 225.000,00 11.250,00
13 Akkaraman Irkı Erkek Kuzu 250 45 20,00 225.000,00 11.250,00
14 Akkaraman Irkı Erkek Kuzu 250 45 20,00 225.000,00 11.250,00
15 Akkaraman Irkı Erkek Kuzu 250 45 20,00 225.000,00 11.250,00
16 Akkaraman Irkı Erkek Kuzu 250 45 20,00 225.000,00 11.250,00
17 Akkaraman Irkı Erkek Kuzu 250 45 20,00 225.000,00 11.250,00
18 Akkaraman Irkı Erkek Kuzu 250 45 20,00 225.000,00 11.250,00
19 Acıpayam Irkı Erkek Kuzu 250 40 20,00 200.000,00 10.000,00
20 Bafra Irkı Erkek Kuzu 250 35 20,00 175.000,00 8.750,00
T O P L A M 5.000 4.425.000,00 221.250,00
 1. İhale ile ilgili geçici teminat muhammen tutarın % 5’i nispetinde olup, 221.250,00.-TL’ dır. Kesin teminat ise ihale tutarının % 10’dur.
 2. Müşteriler geçici teminatlarını yatırmak kaydıyla ihalenin tamamına iştirak edecekleri gibi, dilediği sayıda partilerin geçici teminatlarını yatırarak da ihaleye iştirak edebilirler.
 3. Geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar işletme veznesine yatırılacağı gibi, İşletmenin T.C. Ziraat Bankası Sarayönü Şubesindeki TR760001000600059943785240 nolu hesabına yatırılıp alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.
 4. İhale ile ilgili şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde ve İşletmemizde görülebilir.
 5. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur.
ADRES :
Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü Sarayönü/KONYA Tel….: 0.332.6228701 / 6228702 Faks.: 0.332.6228707