Tarım Bakanlığı Hibeleri

Biyoenerji Proje Hibe Destekleri

Biyoenerji Proje Hibe Destekleri Küresel Çevre Fonu (GEF) desteğiyle yürütülen proje kapsamında biyoenerji projeleri hibe desteği vericektir.

 

“Türkiye Ekonomisinin Yeşil Büyüme Yolunda Kalkınmasını Desteklemek Amacıyla Sürdürülebilir Biyokütle Kullanımı Projesi” kapsamında açılan çağrıların başvuru tarihi uzatıldı.

biyoenerji hibe projesi

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile BM Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) tarafından, Küresel Çevre Fonu (GEF) desteğiyle, “Türkiye Ekonomisinin Yeşil Büyüme Yolunda Kalkınmasını Desteklemek Amacıyla Sürdürülebilir Biyokütle Kullanımı Projesi” yürütülüyor.

Proje ile tarımsal sanayi sektöründe modern biyoenerji teknolojilerinin ve enerji verimliliği önlemlerinin gösterilmesi, alt sektörler arasında dönüşümün sağlanmasına yönelik politika ve çerçeve programları düzenlemek ve kapasite geliştirilmesi ve bilinç artışının sağlanmasına yönelik iş paketleri ile kullanılmayan tarımsal atıklar ve artıkların biyoenerji dönüşümünün sağlanarak ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

Biyoenerji Proje Hibe Kapsamı

Gıda, yem olmayan ve değerlendirilmeyen atıklardan enerji (ısı, elektrik, soğuk) üretilerek tarımsal sanayide kullanılması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda fındık zurufu, ayçiçeği sapı, pamuk sapı, çeltik kavuzu, bağ ve budama atıkları, sera atıklarının sanayi tesislerinin faydalanacağı ısı, ısı ve elektrik, ısı-elektrik ve soğuk üretecek tesis kurulumunun desteklenmesi hedeflenmektedir.

Biyoenerji Hibe Proje Kimler Başvurabilir.

Başvuru Sahibi: Tarımsal üretici birlikleri/kooperatifleri, enerji kooperatifleri, belediyeler, çiftçiler, özel sektör firmaları ve organize sanayi bölgeleri

Ortaklar: Tarımsal üretici birlikleri/kooperatifleri, enerji kooperatifleri, belediyeler, çiftçiler, özel sektör firmaları ve organize sanayi bölgeleri (Gıda ile ilgili).

Biyoenerji Proje başvuru tarihi uzatıldı

Türkiye Ekonomisinin Yeşil Büyüme Yolunda Kalkınmasını Desteklemek Amacıyla Sürdürülebilir Biyokütle Kullanımı Projesi” kapsamında Biyokütle Enerjisi Tedarik Zinciri Destek Programı ile Biyokütle Enerjisi Tesisi Destek Programı için çağrıya çıkılmıştı. Bu kapsamda açılan çağrıların başvuru tarihi uzatıldı.

TAGEM’in internet sitesindeki duyuruya göre, Proje çerçevesinde modern biyoenerji projelerinin desteklenmesi, pilot tesis ve tedarik zinciri kurulması amacıyla başvurular 09 Nisan 2019 – 19 Temmuz 2019 tarihlerinde kabul edilerek, 30 Temmuz 2019 – 15 Eylül 2019 tarihlerinde değerlendirmeler yapılacak.

Proje başvuru dokumanları