Kalkınma Projeleri

KOP Mali Destek Programları 2019 Yılı Çağrıları Açıklandı

kop hibe

KOP Mali Destek Programları 2019 Yılı Çağrıları Açıklandı

KOP Kırsal Kalkınma (KOP KIRSAL), KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP), KOP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi (KOP Okuyor) ve KOP Sosyal Gelişim Programı (KOPSOGEP) kapsamında eşzamanlı olarak 2019 Yılı Mali Destek Çağrı Programına çıkıyor.

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, KOP Kırsal Kalkınma (KOP KIRSAL), KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP), KOP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi (KOP Okuyor) ve KOP Sosyal Gelişim Programı (KOPSOGEP) kapsamında eşzamanlı olarak 2019 Yılı Mali Destek Çağrı Programına çıkıyor.

 

Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat’tan oluşan KOP Bölgesinde, insanı merkezine alan katılımcı ve yenilikci bir yaklaşımla, bölgenin tüm sektörlerdeki potansiyelinin planlı ve programlı bir şekilde değerlendirilmesi ve bu sayede bölge kalkınmasının hızlandırılmasını amaçlayan KOP İdaresi Başkanlığı 4 farklı sektörde 2019 Yılı Mali Destek Çağrı Programını açıkladı.

 

“KOP Kırsal Kalkınma Programı”

Mekânsal ve sosyo-ekonomik dezavantajları avantaja dönüştüren; güçlü üretim kapasitesi ile dünya standardında ve etkin üretim yapan; istihdam düzeyi yüksek; geliri ülke ortalamasının üzerinde, rekabet ve örgütlenme gücü gelişmiş, pazarlama ağları ulusal ve uluslararası alanda yaygın ve fonksiyonel, sosyal ve fiziki altyapısı sağlam, refah düzeyi yüksek ve şehirle bütünleşik bir KOP Bölgesi kırsalı oluşturmayı amaçlayan KOP KIRSAL programında ‘Bahçe Bitkileri’, ‘Örtü Altı Sebzecilik’, ‘Küçükbaş Hayvancılık’, ‘Serbest Sistem Kanatlı Hayvancılık’, ‘Arıcılık’, ‘Organik ve İyi Tarım’, ‘Tıbbi ve Aromatik Bitkiler’, ‘Örgüt Yapısının Güçlendirilmesi’, ‘Ürün Dağıtım Kanalları ve İşleme Tesisleri’ ile ‘Tarım Dışı Gelir Getirici Faaliyetler’ konularında kabul edilecek projelere en düşük 100 bin TL, en yüksek 3 Milyon TL tutarında mali destek imkanı sunacak.

 

“KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi”

Bölgenin tarım ve hayvancılık sektöründe, eğitim ve yayım hizmetlerinin etkinliğinin artırılması için örgütlü çiftçiler önceleyerek tüm çiftçilerin beşeri kapasitelerinin artırılmasını amaçlayan KOP TEYAP ile ‘Bitkisel Üretimde Toprak ve Su Kaynaklarının Etkin ve Sürdürülebilir Kullanımının Sağlanmasına Yönelik Eğitim ve Yayım Faaliyetleri’, ‘Kırsal Dezavantajlı Alanlardaki Tarımın Verimliliğinin Artırılmasına Yönelik Eğitim ve Yayım Faaliyetleri’ ile ‘Hayvansal Üretimde Verimliliğin ve Kalitenin Arttırılmasına Yönelik Eğitim ve Yayım Faaliyetleri’ kapsamında kabul edilecek projelere en düşük 20 bin TL ile en yüksek 400 bin TL arasında mali destek sağlayacak.

 

“KOP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi”

Bölge illerinde okuma kültüründe farkındalık oluşturularak sürdürülebilir hale getirilmesi, vatandaşların ve öğrencilerin okuma ve yazma alışkanlıklarının geliştirilmesini hedefleyen mali destek programı kapsamında; halk kütüphanesi bulunmayan yerleşim birimlerinde ‘Yaşayan KOP Kütüphaneleri’ kurulması, ‘Okuma Alışkanlığını Geliştirici Faaliyetler’ ile ‘KOP Millet Kıraathaneleri, KOP Çocuk Kütüphaneleri ve Halk Kütüphaneleri Faaliyetlerinin Desteklenmesi’ amacıyla kabul edilecek projelere en düşük 10 bin TL ile en yüksek 200 bin TL arasında mali destek imkanı sunacak.

 

“Konya Ovası Projesi Sosyal Gelişim Programı”

KOP Bölgesindeki Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya ve Nevşehir illerinde uygulanan KOP SOGEP ile bu illerde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, Kaymakamlıklar, İl Özel İdareleri ve belediyeler aracılığıyla dezavantajlı kesimlerin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarına katkıda bulunması amacıyla mesleki eğitim ve gelişim, sosyal içerme, kültür, sanat ve spor alanlarındaki başarılı projelere en düşük 50 bin TL ile en yüksek 300 bin TL arasında mali destek sağlayacak. Destek oranları özel bütçeli kurumlar için yüzde 85, kamu kurum ve kuruluşlar için ise yüzde 100 olarak uygulanacak.

 

1 Mayıs Çarşamba günü başlayacak olan ‘2019 Yılı Mali Destek Çağrı Programı’ 15 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 17:00’da sona erecek. Valilikler, Kaymakamlıklar, Belediyeler, Kamu Üniversiteleri, Yükseköğretim Kurumları, İl Özel İdareleri, Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri, Orman Bölge/Şube Müdürlükleri, Kamu adına faaliyet yürüten Araştırma Kuruluşları, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, Milli Eğitim İl ve İlçe Müdürlükleri, kamuya ait okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseler ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarının proje sunabileceği Mali Destek Çağrı Programına başvurular, proje.kop.gov.tr adresinden online olarak yapılacak.

 

Başvuru ve bilgi için http://proje.kop.gov.tr