Kalkınma Projeleri

KOP’un 2023 Yılı Mali Destek Çağrı Programı Başladı

KOP’un 2023 Yılı Mali Destek Çağrı Programı Başladı

KOP İdaresi Başkanlığı, 2023 yılında finansman desteği sağlayacağı projelerin belirlenmesi için ‘KOP Mali Destekleri Çağrı Programı’nı başlattı. Sulama, Tarım ve Hayvancılık alanlarında kabul edilecek proje başvurularında alt limit 200 Bin TL, üst limit ise yaklaşık 30 Milyon TL olarak belirlendi. Sadece KOP Proje Havuzu Sistemi üzerinden alınacak başvurularda eş finansman şartı bulunuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı; Küçük Ölçekli Sulama Programı (KOP KÖSİP), Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP), Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Programı (KOP KIRSAL), Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi (KOP HAYVANCILIK) ve Tarımsal Araştırmalar Projesi (KOP TARIMSAL ARAŞTIRMA) için 2023 yılı Mali Destek Çağrı Programını başlattı. Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat’tan oluşan KOP Bölgesindeki; Valilikler, Kaymakamlıklar, İl Özel İdareleri, Devlet Üniversiteleri, kamu adına faaliyet yürüten Araştırma Kuruluşları gibi tüm kamu kurum ve kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşları ve Üretici Örgütlerinin proje başvurusu yapabileceği KOP Mali Destekleri Çağrı Programı, tarım ve hayvancılık projeleri için 26 Ağustos Cuma, sulama projeleri için ise 30 Kasım 2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar devam edecek.

KOP’un 2023 Yılı Mali Destek Çağrı Programı Destek İçin Uygun Proje Konuları

− Cazibeli ve kapalı (borulu) sulama sistemi içeren projeler,
− Gövde yüksekliği 25 metrenin altında olan gölet ve sulama projeleri,
− Yer Altı Su (YAS) kooperatiflerinin, sulama randımanı düşük açık kanal sulama şebekesi ile sulanan, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili illerdeki arazi toplulaştırmasının tamamlanmış olması şartıyla sahaların basınçlı sulama şebekelerine dönüştürülmesine yönelik rehabilitasyon kaynaklı
projeler,
− Yer Üstü Suyu (YÜS) alanlarında arazi toplulaştırması bitmiş alanlara yönelik projeler,
− DSİ tarafından yapılmış olan (DSİ’nin muvafakat vermesi halinde) yer üstü su kaynaklarından açık kanal ile sulama yapılan sahaların borulu şebeke sistemine dönüştürme projeleri,
− Hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı meralar öncelikli olmak üzere, Hayvan İçme Suyu (HİS) gölet ve depolarının inşası ile ihtiyaç duyulan alanlarda sıvatlar vasıtasıyla hayvan içme suyunu temin etmek üzere depolama alanı (kaptaj/su deposu) ve iletim kanalları yapımına yönelik projeler,
− Sulama göleti tamamlanmış ve su kaynağı yeterli olan göletlerde başlanmamış veya yarım kalmış sulama tesisi projelerde,
− YAS ve YÜS sahalarında kapalı sistem sulama tesislerinde suyun daha etkin ve tasarruflu kullanılması amacıyla hassas sulamaya yönelik hazırlanan, debi ölçerli, uzaktan erişimli ön yüklemeli kuyu kontrol
ünitesi veya ön yüklemeli vana kontrol üniteli projeler,
− Yer üstü sulama tesisi ve HİS projeleri kapsamında tesisin kapasitesi ölçeğinde yapılacak GES, RES ve türbin yapımına yönelik projeler, (Uygulayıcı kuruluş alt projenin ihale ilanına çıkmadan önce faydalanıcıdan GES, RES ve türbin proje bedelinin %5’ini eş finansman olarak alıp ilgili hesaba yatırmak zorundadır),
− Gelir seviyesi düşük ve göç veren bölgelere yönelik projelere,
− Yararlanıcılar tarafından eş finansman desteği bulunan ve/veya tamamlayıcı nitelikteki tarla içi geliştirme hizmetleri yatırımlarını içeren projeler,
− Çeşitliliğinin fazla ve ekonomik getirisi yüksek olan ürünleri artırmaya yönelik projeler,
− Sulama suyunun varlığı, kapasitesi, su hakları mevzu, hangi arazilerin sulanacağı belirlenmiş projeler.
− Terfili projelerde, terfi için gerekli (pompa ünitesi, elektrik tesisatı, vb.) sistemlere (Bu malzemelerin bedelini uygulayıcı kuruluşun karşılaması şartıyla),