TKDK-IPARD Hibeleri

DAP, GAP,KOP, DOKAP Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarına Hibe Desteği

Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası Ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarına Hibe Desteği

 

 

2017 yılı DAP projesi kapsamında yeni ahır, ağıl inşaatı yatırımlarının desteklenmesi ile ilgili müracaatların 1 Ocak-31 Mart 2017 tarihleri arasında olacak, “Başvuru tarihinden en az bir yıl önce ‘Bakanlık Türkvet’ veri tabanına veya ‘Koyun Keçi Kayıt Sistemine’ kayıtlı olan, en az 10 en fazla 49 büyükbaş, veya en az 100 en fazla 200 baş anaç koyun, keçi kapasiteli aktif işletmesi olan gerçek ve tüzel kişilerin ahır, ağıl inşaatı yatırımlarında yüzde 50 oranında hibe desteği sağlanacaktır.


Yatırım Konularına Göre Hibe Desteği Uygulanacak İller

 İnşaat yatırımı ile damızlık koç-teke alımı yatırım konusu

 • Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamındaki Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Elazığ, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illeri,
 • Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illeri,
 • Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamındaki Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray illeri ile
 • Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamındaki Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane illerinde uygulanır.

 

Damızlık boğa alımı yatırım konusu

 • Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamındaki Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Elazığ, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illeri,
 • Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illeri ile
 • Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamındaki Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane illerinde uygulanır.

 

Hibe Destekleme Konuları ve Hibe Oranları

Doğu Anadolu Projesi, Güney Doğu Anadolu Projesi, Konya ovası Projesi ve Doğu Karadeniz Projesi Kapsamındaki İllerde mevcut damızlık sığır ve damızlık koyun-keçi işletmelerinin  yeni inşaat veya tadilat ile damızlık erkek materyal temini desteklenmesi yatırımlarına aşağıda belirtilen oranlarda hibe desteği uygulanır.

 

UYGULANACAK YATIRIM KONULARI     HİBE ORANI (%)
İNŞAAT

Yeni inşaat veya tadilat

50
HAYVAN ALIMI    

Damızlık boğa, koç ve teke alımı

80

Yatırımda Alt ve Üst Sınırlar

Yatırımlarda, hem damızlık erkek materyal alımlarında hem de inşaatlarda olmak üzere;

1)      Büyükbaş işletmelerinde anaç varlığı olarak; alt sınır 10 baş üst sınır 49 baş,

2)      Küçükbaş işletmelerinde ise alt sınır 100 baş üst sınır 200 baştır.

 

İşletme kapasitesi büyükbaş işletmelerde 49 baştan, küçükbaş işletmelerde ise 200 baştan büyük olan gerçek ve tüzel kişiler, bu üst sınırlara kadar olan kısım için hibe desteğinden yararlandırılır.

 

Hibe Destekli Hayvancılık Yatırım Konuları ve Alternatifleri

 

Büyükbaş işletmelerinde yatırım alternatifleri:

ALTERNATİFLER YATIRIM KONULARI
ALTERNATİF 1

Yeni inşaat

İnşaat yapımı Ahır, gübre sıyırıcı, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası ve soğutma sistem odası inşaatları veya bunlardan herhangi biri ve/veya esaslı onarım
ALTERNATİF 2

Yeni inşaat

İnşaat yapımı Ahır, gübre sıyırıcı, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası ve soğutma sistem odası inşaatları veya bunlardan herhangi biri ve/veya esaslı onarım Damızlık boğa alımı
ALTERNATİF 3

Ahır var faal ve Tadilat

İnşaat yapımı (Tadilat) Ahır, gübre sıyırıcı, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası ve soğutma sistem odası inşaatları veya bunlardan herhangi biri ve/veya esaslı onarım
ALTERNATİF 4

Ahır var faal ve Tadilat

İnşaat yapımı (Tadilat) Ahır, gübre sıyırıcı, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası ve soğutma sistem inşaatları veya bunlardan herhangi biri ve/veya esaslı onarım Damızlık boğa alımı
ALTERNATİF 5

Ahır ve gerekli üniteler var faal

Damızlık boğa alımı

 

Not: Biyogüvenlik tedbirleri uyarınca kapı önlerinde dezenfeksiyon alanı ve gübre çukuru zorunludur.

 

 

Küçükbaş işletmelerinde yatırım alternatifleri:

 

ALTERNATİFLER YATIRIM KONULARI
ALTERNATİF 1

Yeni inşaat

İnşaat yapımı Ağıl, yem deposu ve yıkama ünitesi (Koyun-keçi Banyoluğu) inşaatları veya bunlardan herhangi biri ve/veya esaslı onarım
ALTERNATİF 2

Yeni inşaat

İnşaat yapımı Ağıl, yem deposu ve yıkama ünitesi(Koyun-keçi Banyoluğu) inşaatları veya bunlardan herhangi biri ve/veya esaslı onarım Damızlık koç-teke alımı
ALTERNATİF 3

Ağıl var faal ve Tadilat

İnşaat yapımı (Tadilat) Ağıl, yem deposu ve yıkama ünitesi (Koyun-keçi Banyoluğu) inşaatları veya bunlardan herhangi biri ve/veya esaslı onarım
ALTERNATİF 4

Ağıl var faal ve Tadilat

İnşaat yapımı (Tadilat) Ağıl, yem deposu ve yıkama ünitesi (Koyun-keçi Banyoluğu) inşaatları veya bunlardan herhangi biri ve/veya esaslı onarım Damızlık koç-teke alımı
ALTERNATİF 5

Ağıl ve gerekli üniteler var faal

Damızlık koç-teke alımı

           

Not: Biyogüvenlik tedbirleri uyarınca kapı önlerinde dezenfeksiyon alanı ve gübre çukuru zorunludur.

 

Hibe Desteklemeden Yararlanma

Hibe programının yürürlükte olduğu dönemler içinde projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süresi içinde yatırımını tamamlayan işletmeler hibe desteğinden bir kez yararlandırılırlar.

Her proje sahibi, proje konularından sadece bir defa hibe desteğinden yararlanabilir.  

Projeden şirket ortağı olarak yararlanan yatırımcı şirket ortaklığından ayrılsa dahi yatırımdan bir daha yararlanamaz.

 

Başvurunun Yeri ve Zamanı

Yeni inşaat veya tadilat inşaatı yaptıracak olan yatırımcılar yatırımın yapılacağı yerin bulunduğu Bakanlık İl Müdürlüğüne, sadece damızlık boğa, koç-teke alımı hibe desteğinden yararlanmak isteyen yatırımcılar ise Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerine başvururlar.

Başvurular her yıl 1 Ocak-31 Mart tarihleri arsında alınır.

 

Hibe Programına Kimler Başvuru Yapabilir

Gerçek ve tüzel kişiler başvuruda bulunabilir.

 

 1. Gerçek kişiler

Başvuru tarihinden en az bir yıl önce Bakanlık Türkvet veri tabanına veya Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve başvuru tarihinde ise en az 10 en fazla 49 baş anaç sığır veya en az 100 en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli aktif işletmesi olan bireyler.

 

 1. Tüzel kişiler

Başvuru tarihinden en az bir yıl önce Bakanlık Türkvet veri tabanına veya Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve başvuru tarihinde ise en az 10 en fazla 49 baş anaç sığır veya en az 100 en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli aktif işletmesi olan tüzel kişiler, destekleme konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler;

 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı Borçlar Kanununda tanımlanan kolektif şirket, limitet şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar,
 • İlgili kanunlara göre kurulmuş olan ve takibe uğramış borcu bulunmayan tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst örgütleri.

 

Hibe Programından Yararlanmak İçin Başvuruda Bulunacak Gerçek ve Tüzel Kişilerde Aranacak Şartlar

 

 1. Başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişinin, Bakanlık Türkvet veri tabanına veya Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı ve anaç varlığı en az 10 baş en fazla 49 baş anaç sığır veya en az 100 baş  en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli aktif işletmesinin başvuru tarihinden en az bir yıl önce kayıtlı olduğuna dair güncel belgeyi mutlaka başvurusu ile birlikte sunmuş olması gerekmektedir.
 2. Başvuru sahibi tüzel kişiliğin, Bakanlık Türkvet veri tabanına veya Koyun Keçi kayıt sistemine kaydı esastır. Bu nedenle, tüzel kişiliği oluşturan bireylerin ayrıca kayıtlı olmaları gerekmez.
 3. Gerçek ve tüzel kişilerin kamudan bağımsız olması gerekir. Devlet Memurları, Kamu İşçileri veya Devlet Üniversitelerinde görevli öğretim elemanları başvuramazlar.
 4. Yatırımcılar yatırım yerine ipotek koydurmamak kaydıyla kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilirler
 5. Tüzel kişilikler, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde hibe programlarında yer alan yatırım konusunda faaliyet yürüteceklerini belirtirler
 6. Başvuruda bulunacak kişi ve kuruluşların yetkili kurul ve/veya organlarından; Kararname kapsamındaki desteklere başvuru yapması, uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetki almış olmaları gerekmektedir.

 

Desteklemeden Yararlanamayacak Olanlar

 1. Kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik ve benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkları,
 2. Kanuni takipte vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olanlar, (SGK prim borcu Damızlık alımlarında istenmeyecektir). Tahsil Genel Tebliği hükümleri uyarınca tahsil dairelerinin verdiği bilgiye istinaden kapsama giren alacak türlerinin toplam tutarının 5000 lirayı aşmaması halinde borcun bulunmadığı kabul edilerek gerekli ödemeler yapılabilecektir.
 3. 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 23 üncü maddesi hükümleri uygulananlar, (İl Müdürlüklerince ÇKS sisteminden sorgulama yapılır)
 4. İflas etmek veya tasfiye edilmek, ilişkileri mahkemeler tarafından yönetilmek, kredi verenlerle anlaşma yapmak, işletme faaliyetlerini askıya almış olmak, bu konularla ilgili işlemlere tabi olmak veya ulusal yasa veya düzenlemelerle benzer bir durumdan kaynaklanan konumda olanlar
 5. Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenler,
 6. Destekleme prosedürü ile ilgili olarak kendi yükümlülüklerini yerine getirememe konusunda ciddi bir ihlal içinde bulundukları ilan edilmiş durumunda olanlar.
 7. a, ç, d, ve e maddeleri için yatırımcıdan taahhütname kapsamında beyanı alınır.

 

Başvuruda Aranacak Belge ve Bilgiler 

 1. bakanlık Türkvet veri tabanına veya Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı anaç sığır veya anaç koyun-keçi işletmesinin başvuru tarihinden en az bir yıl önce kayıtlı olduğuna dair belge,
 2. İnşaat Yatırımın yapılacağı arazi/arazilere ait tapu belgesi/belgeleri. Damızlık boğa, koç ve teke alımlarında tapu kaydı istenmeyecektir.
 3. Yeni inşaat ve tadilat inşaatı yaptıracak işletmelerde inşaatın yapılacağı alan yatırımcıya ait olmalıdır. Olmadığı durumlarda yatırım yerinin eş, birinci derecede akrabalara ve kardeşlere müstakil tapu ile ait olması durumunda, alınacak muvafakat ve muhtar onayı ile inşaat / tadilat yapılabilecektir. Kamu arazisi kiralayarak (en az 5 yıllık kira sözleşmesi istenir.) yatırım yapan yatırımcılar için bu şart aranmaz. Üzerine yeni inşaat ve tadilat inşaatı yaptıracak başvurularda arazinin başvuru sahibi ile birlikte birden fazla kişiye ait olması (hisseli olması) durumunda, her bir hissedarın yatırımcıya yetki verdiğini gösterir ve sahibi oldukları arsa üzerinde inşaat yapılmasına rızaları olduğunu gösterir noter tasdikli belge (Yatırımı onaylandıktan sonra) istenecektir.
 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi (gerçek kişiler için-aslı başvuru esnasında görülüp, onaylanacak)
 5. Şirketi temsil ve imza yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri (tüzel kişiler için), ile tüzel kişilerin yetkili kurullarından alınmış yetkilendirme kararı,
 6. Firmanın sermaye yapısı, miktarı ve faaliyetleri açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği (tüzel kişiler için),
 7. Tüzel kişilerin yetkili kurul ve/veya organlarından aldıkları yetki kararı, yatırım yapma ile ilgili almış oldukları yönetim kurulu kararı,

HİBE DESTEĞİ VERİLECEK DAMIZLIK KOÇ-TEKE IRKLARI

 

 

PROJE BÖLGESİ

 

HİBE DESTEĞİ VERİLECEK

DAMIZLIK KOÇ-TEKE IRKLARI

DAP Morkaraman,

Akkaraman,

Şavak Akkaraman,

Hemşin,

Karakaş,

Norduz

GAP İvesi,

Koçeri,

Karakaş,

Zom Koyunu,

Kıl Keçisi,

Tiftik Keçisi

KOP Akkaraman,

Orta Anadolu Merinos,

Kıl Keçisi,

Honamlı Keçisi

DOKAP Hemşin,

Karakaya,

Akkaraman,

Bafra,

Kıl Keçisi,

NOT: İl Müdürlükleri bu ırkların dışında yatırımcının sahip olduğu sürünün ırkına göre damızlık koç-teke alımı yapılmasında yetkilidirler.

 

Hibe Proje Danışmanı:

Osman KARABOYUN

Ziraat Müh. (Zooteknist)

0542 609 7508