Tarım Kredileri

Tarımsal Krediler 2017

Tarımsal Krediler 2017

2017 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nce çiftçilere kullandırılacak Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Uygulama Tebliği 2016/9665 sayılı karar ile 31/12/2016 Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayınlanan bu karar ile Ziraat bankası 2017 yılında Tarım Kredi Kooperatifi faizsiz kredisi verecektir.

2017 yılında TKK tarafından Ziraat bankası aracılığıyla faizsiz verilecek kredi konuları; Hayvansal üretim konuları, Bitkisel üretim konuları, Muhtelif konular ve Tarımsal amaçlı kooperatiflerin üretim konuları olmak üzere 4 başlık altında ayrılmaktadır. Ziraat bankası tarafından ve TKK tarafından gerçek ve tüzel kişi üreticilere 01/01/2017 ve 31/12/2017 tarihleri arasında hayvancılık, bitkisel üretim ve muhtelif konulara kadar birçok konuda kullandırılan kredilerin faiz oranlarından Bakanlar kurulu ile belirlenen indirim oranları ve indirim yapılacak ve kredi üst limitleri aşılmamak suretiyle  tarımsal kredi verilecektir.

Ziraat Bankası 2017 faizsiz çiftçi kredisi başvuruları 1 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılması gerekmektedir.

Ayrıca birden fazla tarımsal kredi talebinde bulunan çiftçilere toplam kredi üst limiti krediye konu ürünlerden en yüksek kredi limitine sahip ürüne göre belirlenir. Sözleşmeli üretim modeli kapsamında imzalanan sözleşme dahilinde yetiştirilen ürünü garanti etmek suretiyle tarımsal üretim yapan çiftçilere üretim faaliyetlerinin finansmanı amacıyla 10.000.000 TL’ ye kadar sözleşmeli üretim kredisi açılabilir. Bu kredilere sözleşmeli üretim kapsamında imzalanan sözleşmelerde yer alan üretim konularında görselde belirtilen indirim oranları uygulanır.


Hayvansal üretim konuları

Ziraat bankası tarafından hayvansal üretim, bitkisel üretim ve muhtelif konularda verilecek olan işletme kredisi ve yatırım kredisinde uygulanacak olan faiz indirimleri ve kredi üst limiti Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmiştir. Aşağıda çiftçilere 2017 yılında hayvan, bitkisel üretim ve diğer konularda kullandırılacak krediler için uygulanacak faiz indirimi ve belirlenen kredi üst limitleri belirtilmiştir.

Hayvansal üretim konularında yatırım ve işletme kredisi olarak verilecek olan kredilerde uygulanacak olan faiz oranları ve kredi üst limitleri aşağıdaki gibidir.

 • Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği
 • Yaygın hayvansal üretim,
 • Damızlık etçi kombine sığır yetiştiriciliği
 • Damızlık düve yetiştiriciliği
 • Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği
 • Büyükbaş hayvan besiciliği,
 • Arıcılık
 • Kanatlı sektörü
 • Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği,
 • Hindi besiciliği,
 • Su ürünleri  avcılığı
 • Su ürünleri yetiştiriciliği indirim oranları ve kredi üst limiti aşağıdaki gibidir.

Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği kredisinin üst limiti 12 milyon 500 bin liradır. Bu krediden 750 bin liraya kadar kredi kullanmak isteyenler yatırım dönemi için % 100 faiz indirimi işletme dönemi için ise % 50 faiz indiriminden faydalanabilirler. Bu uygulamadan damızlık etçi ve kombine sığır yetiştiricileri de aynı şekilde yararlanabilirler.

Damızlık düve yetiştiriciliği, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, küçükbaş hayvan besiciliği, kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği, su ürünleri yetiştiriciliği için bu imkanlar ile ziraat bankası ve tarım kredi kooperatifleri tarafından verilecek olan kredilerin yatırım dönemi için kullanımında %100 faiz indirimi yapılacaktır.


Bitkisel üretim konuları

 • Kontrollü örtü altı tarımı
 • Yaygın bitkisel üretim
 • Çok yıllık yem bitkisi üretimi
 • Yurtiçi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi
 • Yurtiçi sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı
 • Yurtiçi sertifikalı fidan kullanımı
 • Süs bitkisi üretimi
 • Sera modernizasyonu
 • Stratejik bitkisel üretimi  yatırım dönemi ve işletme dönemi için kullandırılacak olan kredilerde uygulanacak faiz indirimleri farklı oranlarda belirlenmiştir.

Sera yani kontrollü örtü altı tarımı için belirlenen kredinin üst limiti 10 milyon liradır.  10 milyon üst limitli bu krediye başvuru yapanlara  750 bin liraya kadar alacakları kredide yatırım dönemi için %75, işletme dönemi için ise %50 faiz indirimi uygulanacaktır.

Ayrıca bitkisel üretim konularında çok yıllık yem bitkisi üretimi yapanlar ile yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi yapanlara yatırım dönemi kredisi için %100 faiz indirimi ile çiftçilere faizsiz kredi verilecektir.

Yaygın bitkisel üretim 750.000 TL ‘ ye kadar, süs bitkisi üretimi 2,500.000 TL’ ye kadar yurt içi sertifikalı fidan kullanımı için yatırım dönemi ve işletme dönemi kredilerinde de işletme ve yatırım dönemi için faiz indirimi yapılacaktır. Bu indirimler aşağıdaki tablodan izlenebilir. Sera modernizasyonunda 100.000 TL kredi üst limitli verilecek olan kredinin yatırım dönemi kredisinde %100 faiz indirimi uygulanacaktır.


Muhtelif konular

 • İyi tarım uygulamaları
 • Tarımsal mekanizasyon
 • Modern basınçlı sulama
 • Traktör
 • Arazi alımı
 • Lisanslı depoculuk yatırımı  yatırım dönemi ve işletme dönemi için kullandırılacak olan kredilerde uygulanacak faiz indirimleri farklı oranlarda belirlenmiştir.

Modern basınçlı sulama alanında 1.500.000 TL’ ye kadar üst limiti bulunan kredi imkanı ile yatırım döneminde alınacak bu kredi için yatırım dönemi faiz indirimi %100 olacak şekilde kullanılacaktır. Diğer konular içinde yer alan organik tarım uygulamaları, tarımsal mekanizasyon, arazi alımı ve soğuk hava deposu yatırımları için alacağınız kredi yatırım dönemi için farklı faiz indirimleri uygulamaktadır.


Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği kredi üst limiti 7 milyon 500 bin olan ve küçükbaş hayvan besiciliği kredi limiti ise 5 milyon lira olarak verilecek olan krediler için yatırım dönemi faiz indirimi %100 olarak açıklanmıştır. Bu krediler tamamı faizsiz olarak kullandırılacaktır.

Büyükbaş hayvan besiciliği, kontrollü örtü altı tarımı, tarımsal ürün işleme, paketleme ve depolama tesisi yatırım dönemi kredisi için %75 faiz indirimi uygulanacaktır.


Ayrıca Ziraat bankası tarafından düşük faizli hayvansal üretim ve bitkisel üretim kapsamında düşük faizli krediler kullandırılmaktadır. Bu kredilere de göz atacak olursak;

Ziraat bankası bitkisel üretim yatırım ve işletme kredisi 2017

Ziraat bankası bitkisel üretim yapacak olan ve tarla, bahçe, örtü altı, topraksız, su kültüründe üretim vb. çeşitli bitkisel üretim konularında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişi üreticilerin tarımsal faaliyetlerinde yönelik ihtiyaçlarının tahıl, endüstri bitkileri, yağlı tohumlar, baklagiller, yumrulu bitkiler, yem bitkileri, tıbbi ve aromatik bitki ve sertifikalı tohumluk yetiştiriciliği, sertifikalı tohum işleme ve pazarlama, tarla sebzeciliği,  meyve yetiştiriciliği, serada meyve ve sebze yetiştiriciliği, açıkta ya da serada iç, dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği, mantar yetiştiriciliği vb. gibi bitkisel üretim yatırım ve üretim faaliyetlerinin finansmanına yönelik olarak kredi kullanabilmek için Bakanlar kurulu kararı ile belirlenen  kriterleri taşımaları halinde sübvansiyonlu kredi uygulamaları kapsamında başvuru yapmaları halinde düşük faizli kredi imkanından yararlanabilirler.

Ziraat bankası hayvansal üretim kredileri 2017

Ziraat bankası Hayvansal üretim kredileri kapsamında su ürünleri, büyükbaş besi süt hayvancılığı, küçükbaş besi, süt hayvancılığı damızlık hayvancılık vb gibi kanatlı hayvancılık tavuk, hindi, bıldırcın, kaz, ördek, devekuşu vb. ile yumurta, et, damızlık hayvancılık ile arıcılık gibi hayvancılık faaliyetlerinde gerekli Yem, ilaç, yakıt, makine bakım-onarım, sigorta, kira vb. giderler ile belirli üretim konularında ve özelliklerde büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan alımına ilişkin giderleri Ziraat bankası İşletme Kredileri ile hayvancılık faaliyetlerinde gerekli olan ahır, ağıl yapımı, süt soğutma tankı, çeşitli ekipman alımı; arıcılığa ilişkin çeşitli harcamalar ve işletmenin ihtiyacı ile orantılı güneş, rüzgar, biogaz yatırımları; yatırımın yapılacağı tarla veya arsanın alımı dahil yatırım harcamaları ile belirli üretim konularında ve özelliklerde büyükbaş ve küçükbaş hayvan alımı için yapılacak giderleri Ziraat bankası yatırım krediler ile gidermek mümkün. Tabi bu kredilerden yararlamak için ilgili koşulların ile üretim yaptığınız konu uygunluğu gerekiyor. Ayrıca Bakanlar Kurulu Kararlarında yer alan kriterleri sağlamak  şartı ile sübvansiyonlu kredi uygulamaları kapsamında verilen düşük faizli kredi başvurusu yaparak bu imkanlardan yararlanmak mümkün.