Damızlık düve yetiştiriciliğine destek geldi

Bakanlar Kurulu’nun Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

damizlik-duve-hibe

Karar, damızlık düve yetiştiriciliği yapan büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması, ülkenin ihtiyaç duyduğu damızlık gebe düvelerin yurt içinden karşılanması, et ve süt üretiminde verim ve kalitenin artırılması, sermayenin ülke içinde kalmasını sağlayacak yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Başvuru şartları

  • Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne üye,
  • TÜRKVET sistemine en az 3 yıl kayıtlı aktif sığır işletmesi olan

gerçek ve tüzel kişi üreticilerin, bireysel veya bir arada yapacakları, 500 baş kapasiteye sahip, projeli sütçü, etçi veya kombine saf ırk damızlık düve üretimi ve ticari gebe düve satışı için sağlık sertifikasına sahip kuracakları yeni işletmelerin yanı sıra, mevcut işletmelerin kapasitelerinin 500 baş üzeri olacak şekilde artırılması ve işletmelerin rehabilitasyon yatırımları da desteklenecek.

Karar kapsamındaki işletmelere

Hibe Desteği verilecek Harcamalar

  • Hayvan Alımında damızlık dişi buzağı alımı;
  • İnşaat konusunda yeni yatırım, kapasite artırımı ve rehabilitasyon yatırımları;
  • Makine Alet ve Ekipman Alımında yem karma makinesi ve gübre sıyırıcı yatırımlarının yüzde 50’si oranında hibe desteği verilecek.

Ancak rehabilitasyon ve kapasite artırımı için, Bakanlıkça belirlenen şartları taşımak kaydıyla, yatırım konularından en az birini ihtiva eden bir proje ile başvurularak destekten yararlanılabilecek.

Hibe desteği Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenecek olan illerde 2016-2018 yılları arasında uygulanacak.

İşletmeler hibe desteğinden bir kez yararlandırılacak ve yatırım tutarının desteklemeye esas üst sınırı Bakanlıkça belirlenecek. Her bir proje sahibi sadece bir projesi için hibe desteğinden yararlanabilecek.

Karar kapsamındaki hibe desteklemelerinden kamu kurum ve kuruluşları ile bunların ortaklıkları yararlanamayacak. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konudaki faiz ve hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan yatırımcılara Karar kapsamında hibe kullandırılmayacak.

Bakanlar Kurulu Kararı’nın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çıkartılacak tebliğ ile belirlenecek.

Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi İlişkin Karar http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160803-8.pdf