Tarımsal İhale

Tigem Anadolu İşlemesinden Satılık Büyükbaş Hayvan

tarim-isletmeleri-ihale

İ L A N

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 ANADOLU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

160 BAŞ REFORME SIĞIR SATILACAKTIR.

 

1- İşletmemiz yetiştirmesi 160 baş reforme sığır canlı ağırlık üzerinden partiler halinde satılacaktır. İhale açık artırma usulü ile yapılacaktır.

2-İhale; 23.06.2021 günü saat 14.00’de işletmemiz merkezinde yapılacaktır. Birinci ihaleye iştirak eden olmaması veya verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde, ikinci ihale 30.06.2021 günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.

3– Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarları aşağıya çıkarılmıştır.

Parti

No

C i n s i Irkı Miktarı

(Baş)

Toplam Canlı Ağırlık (Kg) Muh. Bedel

(TL/Kg)

Muhammen Tutar (TL) Geçici Teminat

(%5)

1 Reforme İnek Esmer 20 12.000 18,50 222.000,00 11.100,00
2 Reforme İnek Esmer 20 12.000 18,50 222.000,00 11.100,00
3 Reforme İnek Esmer 20 12.000 18,50 222.000,00 11.100,00
4 Reforme İnek Esmer 20 12.000 18,50 222.000,00 11.100,00
5 Reforme İnek Esmer 20 12.000 18,50 222.000,00 11.100,00
6 Reforme İnek Esmer 20 12.000 18,50 222.000,00 11.100,00
7 Reforme İnek Esmer 20 12.000 18,50 222.000,00 11.100,00
8 Reforme İnek Esmer 20 12.000 18,50 222.000,00 11.100,00
  TOPLAM   160 96.000   1.776.000,00 88.800,00

4-İhaleye katılmak isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.

  1. a) Tebligat için adres beyanı,
  2. b) Geçici teminat yatırması,
  3. c) İsteklinin tüzel tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi, gerçek kişi olması halinde ise imza beyannamesi ibraz edilmesi.
  4. d) İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak zarfın üzerine İstekli Adı ve hangi ihaleye ait olduğu yazılarak işletme genel evrak servisine en geç ihale tarih ve saatine kadar teslim edilecektir. Belirtilen ihale saatine kadar işletme genel evrak servisine teslim edilmeyen ihale zarfı dikkate alınmayacaktır.

5-İhale ile ilgili şartname TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karanfil Sokak No.62 Bakanlıklar/ANKARA), TİGEM Web sitesinde ve işletmemizde görülebilir.

6- İhaleye ait geçici teminat, ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmemizin T.C. Ziraat Bankası Mahmudiye/ESKİŞEHİR Şubesindeki (TR45 0001 0005 1205 9943 7852 51) iban nolu hesabına yatırılıp alınan makbuz işletme ihale komisyonuna ibraz edilir.

7- İhaleye ait her türlü vergi (sözleşme damga vergisi, ihale karar pulu, vs), resim, harç ve her türlü yasal ödemeler yükleniciden tahsil edilir.

8-Bu İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

 

ADRES:

Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü

Işıklar Mahallesi Eskişehir Caddesi

Mahmudiye/ESKİŞEHİR

Tel: 0 222 611 30 09-30 10

Faks: 0 222 611 30 77

 

https://www.tigem.gov.tr/WebUserFile/DosyaGaleri/2021/6/fd65413f-053f-4e96-8f32-d55dae951f60/dosya/ihaled%C3%B6k%C3%BCman%C4%B1.rar