Tarımsal İhale

Küçükbaş hayvan satılacaktır

Tigem Satılık Koyun

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Küçükbaş hayvan satılacaktır

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ceylanpınar/ŞANLIURFA

İLAN

1- İşletmemiz yetiştirmesi 300 baş ivesi reforme koyun, 100 baş ivesi reforme delibaş dişi toklu ve 600 baş ivesi reforme koç canlı ağırlık kg üzerinden 6 (altı) parti halinde açık artırma usulüyle satılacaktır.
İhale ile ilgili muhammen fiyatlar; reforme koyun ve reforme koç: 15,50TL/Kg. ve reforme dişi toklu (delibaş): 16,00TL/Kg.’dır.

2- İhale 27.12.2019 günü saat 14:30’da İşletme İdare binasında Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhale belirtilen tarihte gerçekleşmez veya teklif edilen fiyatlar uygun görülmez ise ihale 03.01.2020 günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.

3- İhaleye ait satış listesi ve idari şartname www.tigem.gov.tr elektronik adresinin ihaleler bölümünde yayınlanmıştır.

4- İhaleye katılacak müşteriler geçici teminatlarını yatırmak şartıyla ihaleye katılabilirler.

5- Müşteriler ihaleye gelirlerken;
a) Kanuni ikametgâhlarını,
b) Geçici teminatlarını,
c) Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduklarına dair hâlihazırda faaliyette olduklarını gösterir ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belgelerini,
d) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgesini ve imza sirkülerini ibraz etmesi gerekmektedir.

6- Müşteriler geçici teminatlarını İşletmemizin T.C.HALK BANKASI CEYLANPINAR ŞUBESİ nezdindeki TR95 0001 2001 5280 0013 0000 01 nolu hesabına, T.C.ZİRAAT BANKASI CEYLANPINAR ŞUBESİ nezdindeki TR29 0001 0005 8805 9943 7852 31 nolu hesabına yatırabilirler.

7- İhaleye iştirak edecek olan müşteriler konuya ilişkin şartnameyi okumuş ve aynen kabul etmiş sayılırlar. Müşteriler ihaleye girmeden önce reforme hayvanları İşletmemiz Kazıktepe ağıllarında yerinde görebilirler. Sonradan yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.

8- Reforme hayvanların tesliminde kamyon ruhsat tonajı dikkate alınarak yükleme yapılacak olup, tartımda İşletmemiz kantarı geçerlidir. Yükleme yapılacak araçlar canlı hayvan taşıma için gerekli belgelere sahip olacaktır. Fire düşülmeyecektir.

9- Alıcı firma Ceylanpınar İlçe Tarım Müdürlüğünde almış olduğu hayvanları kendi işletmeleri üzerine kaydettirdikten ve gerekli sevk evraklarını aldıktan sonra yükleme yapacaktır.

10- Perakende şeklinde teslimat olmayacaktır. Her bir partideki hayvanların tamamı, alıcı tarafından en fazla 2(iki) seferde teslim alınacaktır.

11- Bu işe ait şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar / ANKARA) ile Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanlığı, İşletmemize ait www.tigem.gov.tr adresinden ihaleler sayfasında ve İşletmemiz Ticaret Servisinde görülebilir. Ayrıca İşletmemizin 414–471 4974 (5 Hat) telefonlarından ve 414–471 4378 / 471 5228 nolu fakslardan geniş bilgi edinilebilir.

12- Bu İhale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında, istisna kapsamda yapılmakta olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya ihalede teklif edilen fiyatları İdare menfaatlerini göz önünde bulundurarak kabul edip etmemekte serbesttir.