Tarımsal İhale

Tigem 26.07.2019 Tarihinde Koyun Satışı

Tigem 26.07.2019 Tarihinde Koyun Satışı

TİGEM Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından 1.750 Baş Reforme Akkaraman Koyun ile 250 Baş Reforme Acıpayam Koyun açık artırma usulü ile partiler halinde satılacak.

tigem_satilik_koyun

TİGEM GÖZLÜ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 1. İşletmemiz yetiştirmesi 1.750 Baş Reforme Akkaraman Koyun ile 250 Baş Reforme Acıpayam Koyun açık artırma usulü ile partiler halinde satılacaktır.
 2. İhale, 26.07.2019 Cuma günü saat 14.30’da Konya ili Sarayönü ilçesine 28 km mesafedeki İşletme merkezinde Alım Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale 02.08.2019 Cuma günü saat 14.30’da aynı şartlarda tekrar yapılacaktır.
 3. İhaleye katılmak isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.
 1. Kanuni ikametgâh veya imzalı adres beyanı vermesi,
 2. Geçici teminat vermesi,
 3. Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgesi ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi.
 1. Tahmin edilen bedel, geçici teminat ve partilere ait diğer bilgiler aşağıda çıkarılmıştır.
Parti
No
İhale Edilen Reforme Hayvanın
Cinsi ve Irkı
Miktarı
(Baş)
Ortalama

Canlı

Ağırlığı (Kg)

Muhammen
Fiyatı (TL/Kg)
Muhammen
Tutarı (TL)
Geçici

Teminat (%5)

1 Akkaraman Reforme Koyun 250 60 13,50 202.500,00 10.125,00
2 Akkaraman Reforme Koyun 250 60 13,50 202.500,00 10.125,00
3 Akkaraman Reforme Koyun 250 60 13,50 202.500,00 10.125,00
4 Akkaraman Reforme Koyun 250 60 13,50 202.500,00 10.125,00
5 Akkaraman Reforme Koyun 250 60 13,50 202.500,00 10.125,00
6 Akkaraman Reforme Koyun 250 60 13,50 202.500,00 10.125,00
7 Akkaraman Reforme Koyun 250 60 13,50 202.500,00 10.125,00
8 Acıpayam Reforme Koyun 250 55 13,50 185.625,00 9.281,25
TOPLAM 2.000 1.603.125,00 80.156,25

İhale ile ilgili geçici teminat muhammen tutarın % 5’i nispetinde olup, 80.156,25.-TL’ dır. Kesin teminat ise ihale tutarının % 10’dur.

 1. Müşteriler geçici teminatlarını yatırmak kaydıyla ihalenin tamamına iştirak edecekleri gibi, dilediği sayıda partilerin geçici teminatlarını yatırarak da ihaleye iştirak edebilirler.
 2. Geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar işletme veznesine yatırılacağı gibi, İşletmenin T.C. Ziraat Bankası Sarayönü Şubesindeki TR760001000600059943785240 nolu hesabına yatırılıp alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.
 3. İhale ile ilgili şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde ve İşletmemizde görülebilir.
 4. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur.

GÖZLÜ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
ADRES : Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü Sarayönü/KONYA
Tel….: 0.332.6228701 / 6228702
Faks.: 0.332.6228707

 

Tigem koyun satış ilanı

https://www.ilan.gov.tr/detay-hayvan-ve-hayvancilik-kucukbas-hayvanlar-tigem-tarafindan-2-bin-adet-reforme-akkaraman-ve-acipayam-koyunu-satilacak-656683.html?fbclid=IwAR3cYTMe-EnhmvOs7qupfvTnbEWUcmg-m4SMNrE1anNFC14Kn_jVJRh8ht0