Tarımsal İhale

1.700 baş reforme küçük baş hayvan satış 30.06.2021 ihalesi

tarim-isletmeleri-ihale

Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğü 1.700 baş reforme küçük baş hayvan satış ihalesi

 

1-  İşletmemiz yetiştirmesi 600 Baş Reforme Malya Erkek Kuzu, 400 Baş Reforme Akkaraman Erkek Kuzu, 400 Baş Reforme Malya Koyun, 300 Baş Reforme Akkaraman Koyun, olmak üzere Toplam: 1.700 baş reforme hayvanın canlı ağırlık üzerinden partiler halinde satışı yapılacaktır.

Parti No C i n s i Irkı Miktarı
(Baş)
Canlı Ağırlık (Kg) Muh. Bedel
(TL/Kg)
Muhammen Tutar (TL) Geçici Teminat
(%10 )
1 Reforme Erkek Kuzu Malya 100 4.000 27,00 108.000,00 10.800,00
2 Reforme Erkek Kuzu Malya 100 4.000 27,00 108.000,00 10.800,00
3 Reforme Erkek Kuzu Malya 100 4.000 27,00 108.000,00 10.800,00
4 Reforme Erkek Kuzu Malya 100 4.000 27,00 108.000,00 10.800,00
5 Reforme Erkek Kuzu Malya 100 4.000 27,00 108.000,00 10.800,00
6 Reforme Erkek Kuzu Malya 100 4.000 27,00 108.000,00 10.800,00
7 Reforme Erkek Kuzu Akkaraman 100 4.000 25,00 100.000,00 10.000,00
8 Reforme Erkek Kuzu Akkaraman 100 4.000 25,00 100.000,00 10.000,00
9 Reforme Erkek Kuzu Akkaraman 100 4.000 25,00 100.000,00 10.000,00
10 Reforme Erkek Kuzu Akkaraman 100 4.000 25,00 100.000,00 10.000,00
11 Reforme Koyun Malya 100 6.500 19,00 123.500,00 12.350,00
12 Reforme Koyun Malya 100 6.500 19,00 123.500,00 12.350,00
13 Reforme Koyun Malya 100 6.500 19,00 123.500,00 12.350,00
14 Reforme Koyun Malya 100 6.500 19,00 123.500,00 12.350,00
15 Reforme Koyun Akkaraman 100 6.500 19,00 123.500,00 12.350,00
16 Reforme Koyun Akkaraman 100 6.500 19,00 123.500,00 12.350,00
17 Reforme Koyun Akkaraman 100 6.500 19,00 123.500,00 12.350,00
                                        TOPLAM 1700 85.500   1.912.500,00 191.250,00

2- İhale 30.06.2021 Çarşamba Salı günü saat 14.00’de Alım–Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılım olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde 2 inci ihale 07.07.2021 günü aynı yer ve saatte tekrar yapılacaktır.
3- Muhammen bedel toplamı 1.944.500,00.-TL. Olup geçici teminatın toplamı 186.450,00 TL. dır. İhaleye katılacak firma ve şahıslar yatırdıkları teminat oranında diledikleri partiye iştirak edebilirler.
4- İhaleye girmek isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır;
a) Tebligat için adres beyanı,
b) Geçici teminat yatırması,
c) Ticaret odası, Sanayi Odası veya ilgili Meslek Kuruluşuna kayıtlı olduklarına ve hâlihazırda faaliyette olduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri,
d) İsteklinin tüzel tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi, gerçek kişi olması halinde ise imza beyannamesi ibraz edilmesi.
e) İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak zarfın üzerine firma adı ve hangi ihaleye ait olduğu yazılarak işletme genel evrak servisine en geç 30 /06 / 2021 tarih ve saat 14,00’e kadar teslim edilecektir. Belirtilen ihale saatine kadar işletme genel evrak servisine teslim edilmeyen ihale zarfı dikkate alınmayacaktır.
5- İhaleye ait Şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (https://www.tigem.gov.tr adresinden ) veya Malya Tarım İşletmesinde görülebilir. İşletmemiz telefonlarından bilgi alınabilir.
6- Bu ihale, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3-g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım Ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğü
Yeni Doğanlı Köyü –Boztepe/KIRŞEHİR
Telefon : 0.386 515 41 40 (3 hat)
Faks      : 0.386 515 41 44      

MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ