IPARD (TKDK) Haberleri, TKDK-IPARD Hibeleri

İşletmelerin Kendi Enerji İhtiyacını Karşılaması Amacıyla Verilecek Destekler

İşletmelerin Kendi Enerji İhtiyacını Karşılaması Amacıyla Verilecek TKDK Destekleri

Bu başlık altında yapılan yatırımlar IPARD Programında mevcutta uygulanan;
• 101 Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar
• 103 Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar
• 302 Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme sektörleri kapsamında desteklenen yatırımların öz tüketimini karşılamak amacıyla yapılacak ilave yatırımlar olarak desteklenecektir.

Destek Kapsamında Uygulanabilecek Yenilenebilir Enerji Kaynağı Sistemleri Nelerdir?

• 101 Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar kapsamında güneş enerji ve biyo-kütle, biyogaz, enerji sistemleri desteklenmektedir.
•103 Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar
•302 Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme sektörü kapsamında, biyo-kütle, biyogaz, biyo-yakıt, jeotermal, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve mikrokojenerasyon sistemleri desteklenmektedir.

Kapasite Sınırı

İşletmelerin öz tüketimini karşılaması amacıyla yapılan bu yatırımlarda işletmenin enerji ihtiyacı kadar kapasiteye (Elektrik Tesisatı Projesinde belirlenmiş toplam kurulu güç) izin verilecektir.

 • İşletmenin enerji ihtiyacı kurulu güçten daha fazla olması durumunda ise üst sınır olarak (Lisanssız Üretim Sınırı) 1 MW kapasite destek kapsamında değerlendirilecektir.
 • Arıcılık faaliyetleri sözkonusu olduğunda, yenilenebilir enerji yatırımlarına 3 KW’ya kadar müsade edilecektir. Bu sektörde ulusal şebekeye bağlanmak zorunlu olmayıp şebekeden bağımsız (off-grid) sistemler uygun olarak değerlendirilecektir.

Uygun Harcamalar Nelerdir?
Tüm sektörlerde işletmenin kendi tüketimini karşılayabilmesi için yenilenebilir enerji üretimine yönelik makine/ekipman alımı ve inşaat işleri uygun harcamalardır.


Hibe Oranları ve Maksimum Uygun Harcama Miktarları Nelerdir?

101 Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar için kamu katkısı toplam uygun yatırım miktarının %70’ine kadar olacaktır. Bu kapsamda yenilenebilir enerji harcamaları yatırımın bir parçası olarak düşünülecektir.
Uygun harcamalar;

   • Süt, et ve yumurta sektörleri için en az 20.000 Avro en fazla 1.000.000 Avro,
   • Broyler ve hindi sektörleri için en az 20.000 Avro en fazla 500.000 Avro,
   • Kaz sektörü için en az 20.000 Avro en fazla 250.000 Avro olarak sınırlandırılmıştır.

103 Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar için kamu katkısı toplam uygun yatırım miktarının %50’sidir. Atık depolama ve yönetimi içeren yatırımlara ek %10 destek sağlanacaktır.

Uygun harcamalar;

   • Süt ve Et sektörleri için en az 30.000 Avro ve en fazla 3.000.000 Avro,
   • Süt toplama merkezleri için en az 30.000 Avro ve en fazla 1.000.000 Avro,
   • Meyve ve sebze sektörü için en az 30.000 Avro ve 1.250.000 Avro,
   • Su ürünleri sektörü için en az 30.000 Avro ve en fazla 1.500.000 Avro.
    olarak sınırlandırılmıştır.

302 Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme sektörü için kamu katkısı toplam uygun yatırım miktarının
%65’ine kadar olacaktır.

    • Uygun harcamalar an az 5.000 Avro ile en fazla 500.000 Avro arasında sınırlıdır. Yatırımın uygulaması tamamlandıktan sonra başvuru sahibine destek tutarı ya tek seferde ya da taksitlendirilerek yapılır.
    • IPARD II ile birlikte şebekeden bağımsız (off-grid) sistemler de destek kapsamına alınacaktır.
    • Yapılacak yatırımlarda yatırım uygulama adresi (uygulama sahası) dışında kalan kablolama işlemleri uygun harcama olarak kabul edilmeyecektir.

Kimler Başvurabilir?
IPARD desteklerinden faydalanabilmek için başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi, tüzel kişi ise temsil ve ilzama yetkili kişi(ler) 65 yaşını geçmemiş olmalıdır. Ayrıca başvuruyu sundukları anda başvuru sahiplerinin devlete ödenmemiş vergi ve sosyal güvenlik borçlarının bulunmaması gerekmektedir. Ayrıca, yatırım yapılacak sektörün kriterlerini birlikte sağlayan gerçek ve tüzel kişiler yenilenebilir enerji yatırımlarına başvurabilir.


Başvuru, Proje Onay ve Kabul Süreci

Başvuru sahibi, yatırım yapmayı düşündüğü sektör kapsamında hazırlamış olduğu başvuru paketiyle beraber ilgili kuruluşlardan (Elektrik Dağıtım Şirketleri) alınan Bağlantı Anlaşması’nı TKDK İl Koordinatörlüklerine sunmalıdır.

   • Başvuru sahibi, bağlantı anlaşması için yalnızca tüketicisi olduğu elektrik dağıtım şirketine başvurabilir.
   • Şebekeden bağımsız (off-grid) sistemlerde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu ve Bağlantı Anlaşması istenmeyecektir.
   • Bu sektör altında elektrik üretimi yapılacaksa, enerjinin ulusal şebekeye bağlanması zorunludur.

TKDK, işletmelerin öz tüketimini karşılaması amacıyla yaptığı yenilenebilir enerji yatırımları için Proje Onay Yetkisine sahiptir. Dolayısıyla proje onay süreci Kurumumuzun ilan etmesi halinde tarafımızca değerlendirilebilir. Gerekli incelemeler sonucunda destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri, projeyi taahhüt ettiği süre içerisinde tamamladıktan sonra nihai ödeme paketini, ilgili makamlardan alınan Geçici Kabul Tutanağı ile birlikte kuruma sunmak zorundadır.

 

ÖNEMLİ BİLGİLER

  • Yenilenebilir enerji yatırımının yapılacağı adres ile tüketimin olduğu yer aynı parselde olacaktır.
  • İşletmelerin kurulu güçleri ve kapasiteleri hesaplanırken, işletmenin elektrik projesinde yazan toplam kurulu güç esas alınacaktır.
  • 101 projelerinde sadece güneş enerji ve biyo-kütle, biyogaz enerji sistemleri desteklenecektir.
  • IPARD kapsamında daha önce herhangi bir sektörle (101,103,302) ilgili yatırımların, IPARD II kapsamında modernizasyonu söz konusu olduğunda, bütçe sıfırlanmış olarak düşünülecektir. Faydalanıcı, yatırıma esas olan hibe tutarının tamamını daha önce hiç yatırım yapmamış gibi kullanabilecektir.
  • Başvuru esnasında, başvuru sahibinden en az “Çağrı Mektubu” istenecek olup, eksik evrak sürecinde ya da Kurumumuzun öngördüğü tarihten önce “Bağlantı Anlaşması” sunulacaktır.
  • Yatırım yapılacak yerin ilgili kuruluş tarafından statik onayı verilmiş çatı üstü ya da arazi olmasında bir engel yoktur.
  • Kurulu gücü 300 KW ve altı olan işletmelerin, aynı baradan (bağlantı noktası) bağlanmak şartıyla öz tüketim söz konusu olduğunda EPDK tarafından kapasite muafiyeti öngörülmektedir.

 

 

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.