Genel, IPARD (TKDK) Haberleri, TKDK-IPARD Hibeleri

IPARD- TKDK Kapsamında Yenilebilir Enerji Yatırımları 2016

IPARD Yenilebilir Enerji Yatırımları 2016

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, IPARD 2 programında yer alan 302 – 7 Çiftlik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirilmesi Sektörü Yenilebilir Enerji Tesislerine yönelik hibe desteği içeren tedbiridir.


Uygun yararlanıcılar diğer çiftlik faaliyetleri çeşitlendirme aktivitelerinden ve bu sektör kapsamındaki iş geliştirme faaliyetlerinden bağımsız olarak, elektriği,  elektrik dağıtım şirketlerine satarak kar elde etmek amacı ile yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapabilirler.

IPARD Yenilebilir Enerji Yatırımları 2016, Destek Verilen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

302-7 yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında TKDK elektrik, ısı, ışık, gaz üretimi amacı ile kurulacak her türlü yenilenebilir enerji faaliyetine (hidrolik enerji hariç) destek olmaktadır. Bunlar; biyo-kütle, biyogaz, biyo-yakıt, konsantre güneş enerjisi, jeotermal, güneş enerjisi, fotovoltaik, rüzgar pompaları, rüzgar türbinleri ve bu sayılanların kombinasyonlarıdır.

! Bu kapsamda elektrik enerjisi üretimi yapılacaksa sistemin ulusal şebekeye bağlanması zorunludur.

Kapasite Sınırı
302-7 Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme sektörü Yenilenebilir Enerji Tesisleri sektörü altında 1 MW  kapasiteye kadar olan yenilenebilir enerji yatırımları desteklenecektir. (Mikrokojenerasyon tesisleri için 100 kW)

Kimler Başvurabilir?

IPARD desteklerinden faydalanabilmek için başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi, tüzel kişi ise temsil ve ilzama yetkili kişi(ler) 65 yaşını geçmemiş olmalıdır. Ayrıca başvuruyu sundukları anda başvuru sahiplerinin devlete ödenmemiş vergi ve sosyal güvenlik borçlarının bulunmaması gerekmektedir.

302-7 Yenilenebilir Enerji Tesisleri IPARD kapsamındaki 42 ilin kırsal alanlarında kurulmak zorundadır. (Kırsal alan Nüfusu 20.000’in altındaki yerleşim birimlerini ifade eder. Bu yerleşim birimlerinin listesine  tıklayarak ulaşılabilirsiniz.)

Uygun Harcamalar Nelerdir?

302-7 Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Sektörü kapsamında Yenilenebilir Enerji Tesisleri sektörü için  uygun harcamalar;

  • Yeni tesisin inşası,
  • Sabit makine-ekipman alımları,
  • Tesisin işletilmesi için kurulan bilgi teknolojileri donanım ve yazılımlarıdır.

Hibe Oranları ve Maksimum Uygun Harcama Miktarları Nelerdir?
302-7 Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Sektörü/Yenilenebilir Enerji Tesisleri için kamu katkısı toplam uygun yatırım miktarının %65’ine kadar olacaktır.

Uygun harcamalar en az 5.000 Avro ile en fazla 500.000 Avro arasında sınırlıdır. Yatırımın uygulaması tamamlandıktan sonra başvuru sahibine destek tutarı ya tek seferde ya da taksitlendirilerek yapılır.

302 – 7 KAPSAMINDA YAPILACAK YATIRIMLARLA İLGİLİ SÜREÇ

1.Adım Genel ve spesifik uygunluk kriterlerini sağlayan gerçek ya tüzel kişiler proje yapma karar verir.
Gerekli araştırmalar, fizibilite çalışmaları sonrasında proje hazırlanır. (Firmamızdan Yenilebilir Enerji Yatırım Danışmanlığı Teklif Alabilirsiniz)
2. Adım Bağlantı anlaşması için başvuru evrakları hazırlanır.
3. Adım Yetkili kurumlara bağlantı anlaşması için başvurulur.
4. Adım Bağlantı anlaşması ile beraber, TKDK il koordinatörlüklerine başvurulur. (Firmamızdan IPARD Danışmanlık Teklif Alabilirsiniz)
5. Adım Başvuru il koordinatörlükleri ve Merkez teşkilat yapılan incelemeler sonucunda uygun bulunup, sıralama sonucunda destek alma hak kazanırsa; kurum ile sözleşme imzalamasına gelinir.
6. Adım Proje taahhüt edilen süre içinde tamamlanır. (Maksimum 24 ay)
7. Adım Faydalanıcın ihai ödeme paketini, ilgili makamlardan alınan geçici kabul tutanağı ile birlikte kuruma sunar. Kurumdan hibesini alır.

IPARD SIRALAMA KRİTERLERİ

Genel Seçim Kriterleri Puanlar
Başvuru sahibi (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) başvurunun sunulduğu tarihte 40 yaşının altındaysa. 10
Başvuru sahibi, dağ veya orman köylerinde faaliyette bulunan bir çiftçiyse 10
Yatırım bir kadın girişimci tarafından gerçekleştirilmekteyse veya proje sahibi bir kadınsa 10
Başvuru sahibinin, ekonomik faaliyet alanında bir mesleki sertifikası, diploması veya 3 yıl deneyimi bulunuyorsa 10
Yatırım, kabul edilmiş bir Yerel Kalkınma Stratejisine dayanıyor ve bu strateji üzerine inşa edilmişse 20
Başvuru sahibi bir üretici örgütü, birliği veya kooperatifiyse 10
Proje, bitki yetiştiriciliği, arıcılık/bal üretimi, mikro ve küçük ölçekli işletmeler, kırsal turizm ve rekreasyonel faaliyetler, su ürünleri yetiştiriciliği ve makine parkları alanlarında enerji talebini karşılamak amacıyla yenilenebilir enerji tesisi kurulumu içeriyorsa (Öz tüketim için geçerlidir.) 10
Genel Toplam 80
Yenilenebilir enerji tesisleri için özel seçim kriterleri Başvuru sahibi yatırımın yapıldığı bölgede yaşayan bir gerçek kişi ise. 20
TOPLAM 100

ÖNEMLİ BİLGİLER

  • Yatırım kapsamında sadece yeni işletmeler kabul edilecek olup, modernizasyon söz konusu değildir.
  • Kurumumuz Proje Onay ve Kabul Yetkisini 302-7 kapsamında gelen projeler  için kullanmayacaktır.
  • Bağlantı anlaşması olmaması durumunda Başvuru Çağrı Mektubu olmayan projeler, Başvuru Kabul Görevlisi tarafından kabul edilmeyecektir.
  • Bağlantı Anlaşması ile başvuru yapıldığında, bağlantı anlaşmasının en az 1 yıl geçerlilik süresi olması gerekmektedir. 1 yıldan az bağlantı anlaşması süresi olan projeler kabul edilmeyecektir.
  • Bir başvuru sahibinin gerçek kişi veya farklı ortaklık içeren birden fazla tüzel kişilikle birlikte birden fazla başvuru yapmasına izin verilmeyecektir.
  • Yatırım yapılacak yerin ilgili kuruluş tarafından statik onayı verilmiş çatı üstü ya da arazi olmasında bir engel yoktur.
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.