Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) Nasıl Kayıt Olunur

Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) Nasıl Kayıt Olunur  1 – Başvuru Dilekçesi 2 – Çiftçi Belgesi (Ziraat Odasından Onaylı) ( Her müracaatta gerekli) 3 -Tapu Müdürlüğünden “Kayıtlarımıza Uygundur” ibareli ve onaylı tapu fotokopisi veya Tarım Arazisinin aidiyetini gösterir belge.( İlk müracaatlarda gerekli) 4 -T.C. Kimlik Numarasını Gösterir Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya T.C. Numarası Olmayanlarda Nüfus Kayıt […]

2019’da Ülkem İçin Bir Fikrim Var platformu!

2019’da Ülkem İçin Bir Fikrim Var platformu! T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, vatandaşlarımızın ülkemizin ilerlemesine katkıda bulunacağını düşündüğü fikirlerin paylaşmaları için bir online platform oluşturmuştur. Kurumlar ile gerçekleştirilecek ön değerlendirmelerden sonra sunulan fikirlere ilişkin daha detaylı bilgi almak üzere ilgili kurumlar, sunulan fikirlerin sahipleriyle iletişime geçebilecektir. Bu platform, yalnızca gerçekleştirilebilecek uygulamalara, politikalara ya da mevcut işleyişlerin […]

GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI             Karacadağ Kalkınma Ajansı 2016 yılında Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP BKİ) koordinasyonunda, GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı ve GAP Bölgesi’nde Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı adı altında toplamda 5.000.000 TL hibe desteği ile proje teklif çağrısı yapıyor.   […]

IPARD- TKDK Kapsamında Yenilebilir Enerji Yatırımları 2016

IPARD Yenilebilir Enerji Yatırımları 2016 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, IPARD 2 programında yer alan 302 – 7 Çiftlik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirilmesi Sektörü Yenilebilir Enerji Tesislerine yönelik hibe desteği içeren tedbiridir. Uygun yararlanıcılar diğer çiftlik faaliyetleri çeşitlendirme aktivitelerinden ve bu sektör kapsamındaki iş geliştirme faaliyetlerinden bağımsız olarak, elektriği,  elektrik dağıtım şirketlerine satarak kar […]

Çiftlik (Ahır, Ağıl, Kümes,Sera) Yapıların Ruhsatlandırılması

Çiftlik (Ahır, Ağıl, Kümes,Sera) Yapıların Ruhsatlandırılması Kırsal alanda bitkisel veya hayvansal üretimin gerçekleştirilmesinde, bunların mamul veya yarı mamul hale dönüştürülmesinde ve kısa yada uzun süreli muhafaza edilmelerinde gereksinilen yapı ve tesisler “Tarımsal Yapılar” olarak isimlendirilmektedir. Bu yapılara yapılan yatırım ise tarımsal üretim amaçlı bir yatırımdır. Bu ne- denle, tarımsal yapıların planlanması ve projelendirilmesinde (tasarımında), yapılan […]