Şunun için etiket arşivi: ipard danışmanlık

IPARD- TKDK Kapsamında Yenilebilir Enerji Yatırımları 2016

IPARD Yenilebilir Enerji Yatırımları 2016 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, IPARD 2 programında yer alan 302 – 7 Çiftlik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirilmesi Sektörü Yenilebilir Enerji Tesislerine yönelik hibe desteği içeren tedbiridir. Uygun yararlanıcılar diğer çiftlik faaliyetleri çeşitlendirme aktivitelerinden ve bu sektör kapsamındaki iş geliştirme faaliyetlerinden bağımsız olarak, elektriği,  elektrik dağıtım şirketlerine satarak kar […]

2014-2020 Dönemi IPARD Programı (IPARD II)

2014-2020 Dönemi IPARD Programı (IPARD II) “2014-2020 Dönemi IPARD Programı” 27 Ocak 2015 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmıştır. IPARD II Programında, mevcut sektörler (tarımsal işletmeler, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi) desteklenmeye devam edilecektir. Bu mevcut sektörlere ek olarak “tarım çevre-iklim-organik tarım”, “yerel kalkınma stratejilerinin uygulanması” ve “kırsal altyapı hizmetleri” IPARD […]

IPARD 2’de TKDK Hibe Destekleri 2015 IPARD – 2 Hibeleri

IPARD 2’de TKDK Hibe Destekleri 2015 IPARD – 2 Hibeleri IPARD – 2 Programında hibe destekleri neler olacaktır, IPART-2 Hibeler Ne zaman açıklacak. Sayın Mehdi Eker’in açıklamalarıyla IPARD – 2 programı   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, “IPARD-2 hibeleri 2015 yılında başlıyor. Hedefimiz bu fonları da tam ve etkin kullanmak. 801 Milyon Avro […]

IPARD Programı Kapsamında Yenilenebilir Enerji Yatırımları

IPARD PROGRAMI KAPSAMINDA YENİLEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI IPARD Programında 05.08.2014 tarihinde yapılan 7. IPARD Programı modifikasyonu neticesinde İşletmenin/Tesisin kendi tüketimini karşılayabilmesine yönelik yenilenebilir enerji yatırımları Uygun Harcama Listelerimizde yer almış ve söz konusu harcama destek kapsamına alınmıştır. IPARD Programı kapsamında; Yenilebilir Enerji Yatırımları için Destek Oranı (Hibe), ilgili tedbirin yardım oranına eşittir. (%50-%65) Kurumumuzca; Yenilenebilir Enerji […]