Yazılar

IPARD II Programı İkinci Başvuru Çağrı İlanı

IPARD II Programı İkinci Başvuru Çağrı İlanı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 12.06.2017 tarihinde IPARD II Programı İkinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. Bu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında sadece “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbiri kapsamında başvurular kabul edilecektir.   Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili […]

IPARD 2 Finansman Anlaşması 2014 – 2020 Yılları İçin

Türkiye cumhuriyeti ile Avrupa birliği Avrupa Komisyonu arasında, 2014-2020 yıllarını kapsayacak olan IPARD II FİNANSMAN ANLAŞMASI imzalandı.   Anlaşma ile IPA II Mali yardımının geçerli uygulama yöntemleri, mali yardım yoğunluğu, uygulama için son tarihler ve harcamaların uygunluğu gibi uygulama yöntemleri belirlendi. Anlaşmanın Ek belgesine göre, Türkiye katılım öncesinde,  2017 yılı için 148 Milyon avro, 2018 […]

IPARD 2 Projeleri Bilgilendirme

IPARD hibe destekleri konusunda önemli gelişmeler

Kırsalda kalkınma için Avrupa Birliği ve Türkiye’nin katkılarıyla oluşturulan IPARD fonlarından tarım ve gıda yatırımları için IPARD hibe desteklerini kullandıran Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu TKDK, IPARD II Programına ait 1. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında 101 tedbiri için son başvuru kabul tarihinde uzatmaya gitti. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) , Avrupa Birliği […]

IPARD- TKDK Kapsamında Yenilebilir Enerji Yatırımları 2016

IPARD Yenilebilir Enerji Yatırımları 2016 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, IPARD 2 programında yer alan 302 – 7 Çiftlik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirilmesi Sektörü Yenilebilir Enerji Tesislerine yönelik hibe desteği içeren tedbiridir. Uygun yararlanıcılar diğer çiftlik faaliyetleri çeşitlendirme aktivitelerinden ve bu sektör kapsamındaki iş geliştirme faaliyetlerinden bağımsız olarak, elektriği,  elektrik dağıtım şirketlerine satarak kar […]