TKDK - IPARD Satış İhaleleri, TKDK-IPARD Hibeleri

Mersin İl Koordinatörlüğü Satış İlanı

mersin tkdk kordinatörlüğü

Mersin İl Koordinatörlüğü Satış İlanı

                                                                                                                                                             Dosya No: 2017/06

      Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Mersin İl Koordinatörlüğünce 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında haczedilen Ekli listede cinsi, özelliği, miktarı ve bedeli yazılı menkul malların 21/05/2019 Salı günü 1 Nolu Taşınır ihalesi 13:30-13:40, 2 Nolu Taşınır ihalesi 13:40-13:45, 3 Nolu Taşınır ihalesi 13:45-13:50, 4 Nolu Taşınır ihalesi 13:50-13:55, 5 Nolu Taşınır ihalesi 13:55-14:00, 6 Nolu Taşınır ihalesi 14:00-14:10 saatleri arası Bahçelievler Mah. H.Okan Merzeci Bulvarı No:507/A Yenişehir/MERSİN adresinde bulunan TKDK Mersin İl Koordinatörlüğü binası Kız Kalesi toplantı salonunda açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

SATIŞ  ŞARTLARI ve USULÜ

1-Birinci arttırmada 6183 Sayılı Kanunun 81. Maddesine istinaden tespit edilen muhammen bedelin %75’ini ve rüçhanlı alacaklar ile satış masraflarını geçmesi şartı ile en çok artırana ihale olunur. İstekli bulunmadığı veya menkullere verilen bedelin muhammen bedelin %75’inden ve rüçhanlı alacaklar ile satış masraflarından aşağı olması durumunda, satış yapılmayacak bilahare en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydı ile 28/05/2019 salı günü aynı yer ve saatte ikinci arttırmaya geçilerek muhammen bedelin en az %50’sini ve rüçhanlı alacaklar ile satış masraflarını geçmesi şartı ile en çok artırana ihale olunacaktır.
2-Satışa iştirak edecek katılımcılardan muhammen bedel üzerinden %7,5 oranında teminat alınacaktır. Teminat satış saatinden önce komisyona nakit olarak verilecektir.
3-İhale katılımcısı gerçek kişilerin kimlik aslı ve fotokopilerini, tüzel kişilerin yetki belgesini, vekillerin ise vekâletnamenin aslını veya onaylı suretini ihale saatine kadar Satış Komisyonuna teslim etmesi gerekmektedir.
4-Katma Değer Vergisi (oranları tabloda belirtilmiştir) , Damga Vergisi, Tellâliye Resmi ve satış giderleri alıcıya aittir.
5-Satış bedeli peşin olarak tahsil edilir veya verilen süre (3 gün) içinde ödenir. Satılan mal bedeli ödenmeden teslim edilmez. Alıcı, menkul malı almaktan vazgeçmesi veya verilen ek süre içinde bedelin tamamını ödememesi halinde, yeniden yapılan satışta oluşan fark ve zararlar ile %5 faizini 6183 Sayılı Kanunun 86. Maddesine göre ödemekle yükümlüdür.
6-Menkul mallar, dışarıdan görüldüğü gibi ve mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, alıcıların menkul malları yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden alıcı tarafından hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılan itirazlar reddedilir. Menkul malları görmek isteyenlerin YALAMIK KÖYÜ, KARAPINAR MEVKİİ, ADA NO: 101, PARSEL NO: 58, TARSUS/MERSİN adresinde görebilecekleri ilan olunur. Satışa iştirak eden alıcılar satış ilanını okumuş ve şartlarını kabul etmiş sayılırlar.
7-Ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile TKDK Mersin İl Koordinatörlüğüne müracaatları rica olunur. Satış ilanı ilgililerin adresine gönderilecek olup; adrese tebligat yapılamaması halinde iş bu ilan tebliğ yerine geçecektir.05/04/2019

 

  • 1 NOLU TAŞINIR:

 

     CİNSİ ÖZELLİKLERİ MUHAMMEN BEDELİ(TL) KDV ORANI 1.Satış Günü 2.Satış Günü
Prizmatik Su Deposu 20,00 m3 prizmatik modüler paslanmaz çelik su deposu 8.250 %18

21/05/2019

28/05/2019

 

  • 2 NOLU TAŞINIR:

 

CİNSİ ÖZELLİKLERİ MUHAMMEN BEDELİ(TL) KDV ORANI 1.Satış Günü 2.Satış Günü
Yangın Dolabı
(9 adet)
Arazi Tipi yangın dolabı.
Hortumlu.
3.150 %18

21/05/2019

28/05/2019

 

  • 3 NOLU TAŞINIR:

 

     CİNSİ ÖZELLİKLERİ MUHAMMEN BEDELİ (TL) KDV ORANI 1.Satış Günü 2.Satış Günü
Hidrofor Tankı KAPASİTE:100lt 250 %18

21/05/2019

28/05/2019

 

  • 4 NOLU TAŞINIR:

 

     CİNSİ ÖZELLİKLERİ MUHAMMEN BEDELİ (TL) KDV ORANI 1.Satış Günü 2.Satış Günü
Hidrofor Tankı KAPASİTE:300lt 500 %18

21/05/2019

28/05/2019

 

  • 5 NOLU TAŞINIR:

 

     CİNSİ ÖZELLİKLERİ MUHAMMEN BEDELİ (TL) KDV ORANI 1.Satış Günü 2.Satış Günü
Plastik Su Deposu RMA Marka
KAPASİTE:8 ton
Polietilen malzeme
750 %18

21/05/2019

28/05/2019

 

  • 6 NOLU TAŞINIR:

 

     CİNSİ ÖZELLİKLERİ MUHAMMEN BEDELİ (TL) KDV ORANI 1.Satış Günü 2.Satış Günü
Gübre Sıyırıcı (6 adet) Tip: ZİNCİRLİ
Boyut:2,4X80 METRE
Yol sayısı:2
Tahrik ünite sayısı:1
Motor güçleri:1,1 KW
Malzeme: GALVANİZLİ
Zincir/halat kalınlığı:13 MM
30.000 %18

21/05/2019

28/05/2019

Mersin İl Koordinatörlüğü İletişim Bilgileri

Adresi

Bahçelievler Mahallesi, H.Okan Merzeci Bulvarı No:507/A Yenişehir / Mersin

Santral

Tel: 0324 326 27 27

Faks: 0324 326 14 90

E-Posta: info@tkdk.gov.tr