Şunun için etiket arşivi: tkdk satış

Mersin İl Koordinatörlüğü Satış İlanı

Mersin İl Koordinatörlüğü Satış İlanı                                                                                                                                                              Dosya No: 2017/06       Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Mersin İl Koordinatörlüğünce 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında haczedilen Ekli listede cinsi, özelliği, miktarı ve bedeli yazılı menkul malların 21/05/2019 Salı günü 1 Nolu Taşınır ihalesi 13:30-13:40, 2 Nolu Taşınır ihalesi 13:40-13:45, 3 Nolu Taşınır ihalesi […]