Yazılar

Mersin İl Koordinatörlüğü Satış İlanı

Mersin İl Koordinatörlüğü Satış İlanı                                                                                                                                                              Dosya No: 2017/06       Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Mersin İl Koordinatörlüğünce 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında haczedilen Ekli listede cinsi, özelliği, miktarı ve bedeli yazılı menkul malların 21/05/2019 Salı günü 1 Nolu Taşınır ihalesi 13:30-13:40, 2 Nolu Taşınır ihalesi 13:40-13:45, 3 Nolu Taşınır ihalesi […]

TKDK Kars İl Koordinatörlüğünden Satış İlanı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Kars İl Koordinatörlüğü              Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kars İl Koordinatörlüğüne borçlu bulunan bir mükellefe ait olup hacizli olan ve aşağıda cinsi, özelliği, miktarı ve bedeli yazılı menkul malların 6183 Sayılı Kanun hükümleri gereğince açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır. SATIŞ ŞARTLARI VE USULÜ 1. Aşağıda cinsi, […]