2016 Kırsal Kalkınma %50 Hibe Destekleri Açıklandı

kirsal-kalkinma-hibe

2016 Kırsal Kalkınma %50 Hibe Destekleri Açıklandı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, 2020 yılı sonuna kadar, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak için kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlar için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsıyor.

Buna göre, kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında, kırsal turizm yatırımları, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi hibe desteği kapsamında değerlendirilecek.

Üst limitler belirlendi

Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarlarının üst limiti belirlendi. Buna göre, yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları ile tohum işleme, paketleme ve depolama yatırımları için 2 milyon lira olan üst limit, bunun dışında kalan yatırımlar için 1 milyon 500 bin lira oldu.

Hayvansal ürün, su ürünleri ve gübre işlenmesi paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar ile yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlar için ise 2 milyon lira üst limit belirlendi. Jeotermal ve biyogazdan ısı ve elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yatırımlarda da bu miktarın 2 milyon lira olması kararlaştırıldı.

Soğuk hava deposu, çelik silo yapımına yönelik yeni yatırımlar ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlar da hibeye esas proje tutarının üst limiti 1 milyon 500 bin lira olarak uygulanacak.

Mantar, küçükbaş ve su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlarda ise bu limit 1 milyon lira oldu.

Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında hibeye esas projelerden, kırsal turizme yönelik yeni tesis yatırımları için 1 milyon 500 bin olarak belirlenen üst limit, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi, el sanatları ve katma değerli ürünler ile bilişim sistemleri ve eğitimine yönelik yatırımlar için 500 bin lira olarak uygulanacak.

Hibeye esas proje tutarı alt limiti ise en az 30 bin lira olacak, bu limitin altındaki başvurular kabul edilmeyecek.

Hibeye esas proje tutarının yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilecek. Diğer yüzde 50’si oranındaki tutarı başvuru sahipleri temin edecek.