Tarım Bakanlığı Hibeleri

Kırsal Kalkınma %50 Hibe Projeleri Başvuru Koşulları

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI YATIRIM KONULARI

Yatırım konuları

Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar Büyükbaş Için Sabit Yatırımlar Et (Sığır) Hayvancılığı En az 30 baş sığır kapasiteli tesis. 1.500.000
Süt (Manda/Sığır) Hayvancılığı En az 10 baş süt ineği kapasiteli tesis
Küçükbaş İçin Sabit Yatırımlar  Et (Koyun/Keçi) Hayvancılığı En az 100 baş  kapasiteli tesis, 1.000.000
Süt (Koyun/Keçi) Hayvancılığı En az 100 baş kapasiteli tesis,
Kanatlı için modern sabit yatırımlar

 

Et Tavukluğu En az 5000 kapasiteli tesis 1.000.000
Hindi/ kaz/ördek/bıldırcın yetiştiriciliği:

Yumurta üretimine hibe desteği verilmez

En az 1000 adet kapasiteli tesis,

 

Kültür Balıkçılığına Yönelik Sabit Yatırımlar Kültür balıkçılığı: en az 10 ton kurulu üretim kapasiteli tesis. 1.000.000

 

Kültür Mantarıcılığına Yönelik Sabit Yatırımlar
Kırsal ekonomik altyapı yatırım Kırsal turizm Yeni Tesis Başvuruları (25 Odalı) 1.500.000
Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine 500.000
El sanatları ve katma değerli ürünler 500.000
Bilişim sistemleri ve eğitimi, 500.000
Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik Yeni tesis

Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenilenmesi,

Yatırımların tamamlanması,

 

İlk ürünün

2.000.000
Sadece Çelik Silo Ve Soğuk Hava Deposu, 1.500.000
Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı Yeni tesis

Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenilenmesi,

2.000.000

Başvuru Sahiplerinde Aranacak Özellikler:

1) Yatırım konularını gerçekleştirmek üzere hazırlanacak proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.

2) Kırsal ekonomik alt yapı konularından kırsal turizm ve el sanatları ve katma değerli ürünler hariç başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.

3) Tüm yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan;

 1. a) Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar,

– Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketlerin aralarında oluşturulacak ortaklıklar için görev, sorumluluk, ortaklıktaki payların detaylı olarak belirlendiği noter tasdikli sözleşme yapılmalıdır. Başvurular, ortaklığı oluşturan tüzel kişiliklerden birisi adına yapılır.

– Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmayan şirketler de, yukarıda belirtilen nitelikleri sağlayan şirketlerle ortaklık yaparak ortak üye olarak projeye katılabilir. Ancak, başvuru sahibi, mutlaka Bakanlık tarafından oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine başvuru tarihinden önce kayıtlı olmalıdır.

– Ortaklıklar oluşturularak başvuru yapılması durumunda, proje başvuru sahibi tüzel kişilik yatırımcı sıfatı ile tüm uygulamaları gerçekleştirecektir. Satın alma işlemleri ve tüm finansal işlemler (faturaların düzenlenmesi, ödemeler vb.) başvuru sahibi ortak tarafından gerçekleştirilecektir. Ortaklık sonucunda yeni bir tüzel kişiliğin oluştuğu ve bu tüzel kişiliği de başvuru sahibi ortağın temsil ettiği kabul edilmektedir. Ortaklık şeklindeki başvurularda, satın alma işlemleri, özellikle fatura düzenlenmesi ve ödemelerle ilgili konularda sonradan çıkabilecek sorunlar nedeniyle bu husus başvuru sahipleri tarafından dikkate alınmalıdır.

 1. b) Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler.
 • Tarımsal amaçlı kooperatifler, üretici birlikleri ve bunların üst birlikleri (tüzel kişilikler)

5) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzüklerinde/ ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilir.

– Başvuruya esas proje konusunun kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde bulunan faaliyet konuları arasında yer alması gerekmektedir.

YATIRIM KONULARI, HİBEYE ESAS PROJE TUTARLARI VE UYGULAMA İLLERİ

YATIRIM KONUSU HİBEYE ESAS PROJE TUTARI (TL) DESTEK VERİLECEK İLLER
I)Bitkisel Ürün Işlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanmasına Yönelik Yatırımlar
Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama* 2.000.000    39 İL**
Tohum işleme, paketleme ve depolama 2.000.000 81 İL
Diğer bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar 1.500.000 81 İL
II)Hayvansal Ürün Işlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanmasina Yönelik Yatırımlar
Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması 2.000.000    39 İL**
Ham deri işlenmesi 2.000.000 81 İL
III) Su Ürünleri Işlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanmasi 2.000.000    39 İL**
IV) Yenilenebilir  enerji kaynakları kullanan yeni sera 2.000.000 81 İL
V) Yenilenebilir enerjiden ısı/  elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yeni tesisler 2.000.000    39 İL**
VI) Çelik silo 1.500.000 81 İL
VII) Soğuk hava deposu 1.500.000 81 İL
VIII) Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlen, pak. ve dep. 2.000.000 81 İL
IX) Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar
Büyükbaş 1.500.000     39 İL**
Tavuk/Hindi/ kaz/ördek/bıldırcın 1.000.000     39 İL**
Küçükbaş 1.000.000     39 İL**
Su ürünleri tesisleri 1.000.000     39 İL**
Kültür mantarcılığı 1.000.000     39 İL**
Kırsal turizm yatırımları 1.500.000     39 İL**
Çiflik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri   500.000 81 İL
El sanatları ve katma değerli ürünler   500.000     39 İL**
Bilişim sistemleri ve eğitimi   500.000 81 İL

Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50’si oranındaki tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür.

Uygulama illeri

Hibe desteği kapsamında: Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Karaman, Ardahan illerinde;

 1. a) *Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (BÜİ),
 2. b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konusunda sadece ham derinin işlenmesi (HÜİ),
 3. c) Soğuk hava deposu (SHD),

ç) Çelik silo (ÇES),

 1. d) Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (HOG),
 2. e) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera (SER),
 3. f) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları,

39 il** Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce illerinde ise;

 1. a) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (BÜİ),
 2. b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (HÜİ),
 3. c) Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (SÜİ),

ç) Soğuk hava deposu (SHD),

 1. d) Çelik silo (ÇES),
 2. e) Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (HOG),
 3. f) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera (SER),
 4. g) Yenilenebilir enerji üretim tesisleri (YEÜ),

ğ) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar (TÜY),

 1. h) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları,  hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Bütün başvuruları için yatırım yerinin mülkiyeti ;

1) Başvuru sahibi adına olabilir.

2) Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası, Vakıflar Genel Müdürlüğü,  organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve küçük ihtisas sanayi sitesinden başvuru sahibi adına tahsis/irtifak tesis edilmiş olabilir.

3) Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden kiralanmış olabilir.

4) Yukarıda sayılanlar dışında kalan diğer tüzel kişiler ile gerçek kişilerden kiralanmış olabilir.

5) Yatırım yeri kamu kurum ve kuruluşları dışında gerçek ya da tüzel kişilerden kiralanmış ise kira sözleşmesinin noter tasdikli olması şarttır.

-Yeni tesis, tamamlama ve kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme başvurularında ;

1) Tahsis / irtifak / kiralama süresi Tebliğin (2016/37numaralı Tebliğ) yayım tarihinden itibaren en az 7 (yedi) yıl olacaktır.

2) Köy tüzel kişiliğine ait yerlerde mutlaka Kaymakamlık onayının alınması gerekir.

3) Organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve ihtisas küçük sanayi sitesinde yapılacak yatırımlar için alınan arsa tahsis/irtifak belgesi bağlı oldukları mevzuata göre alınır.

4) 3218 Sayılı  Serbest Bölgeler Kanununa göre kurulmuş serbest bölgelerde yapılacak yatırımlar için başvuru kabul edilmez.

– Yatırımın yapılacağı yerin hisseli olması halinde;

 1. a) Hissedarlardan birisinin başvurusu halinde diğer hissedarlardan muvafakat alınmalıdır.
 2. b) Ulusal mevzuat gereği alınması gereken tüm yasal izin ve ruhsatlardan başvuru sahipleri sorumludur.

– Aynı parselin birden fazla kişi tarafından kiralanarak başvuru yapılması halinde;

 1. a) Kiralanan alan sunulan yatırım projesi için yeterli olmalıdır.
 2. b) Kiralama, başvuru yılı itibariyle en az 7 (yedi) yıl süreli ve noter tasdikli olmalıdır.
 3. c) Ulusal mevzuat gereği alınması gereken tüm yasal izin ve ruhsatlardan başvuru sahipleri sorumludur.

 Hibe desteği verilen proje gider kalemleri:

Yatırım uygulamalarına ait;

 1. a) İnşaat işleri alım giderlerine,
 2. b) Makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine, hibe desteği verilir.

Başvuru süresi:

Başvurunun elektronik ağdan yapılması için son tarih 4/12/2016’ dir.

Başvuru şekli:

Elektronik ortamdaki başvuruların;

– Tüzel kişilerin vergi numarası ve yetkilendirilen kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile yapılması zorunludur.

– Gerçek kişilerde ise başvuru sahibi ya da yetkilendirdiği kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile yapılması zorunludur.

Proje başvuru dosyaları :

Başvuru formu,

Ekleri,

Destekleyici belgeler

olmak üzere üç ana bölüm halinde hazırlanmalıdır. Proje başvurusuna esas belgelerin elektronik ortamda girişleri yapılır.

EK-I Başvuruların İdari Uygunluk Kontrol Listesinde Yer Alan Belgelerin Elektronik Ortamda Yüklenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar

No KONTROL EDİLECEK BELGELER AÇIKLAMA
1 Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı kopyası/nüfus kayıt örneği Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
2 Ortaklık varsa; İmzalı ortaklık bilgi formu

(Proje ortaklığı)

Ortaklar tarafından imzalanmış belgeden taranmış olmalıdır.
3 Başvuru sahibi kuruluşun tüzük veya ana sözleşmesinin yer aldığı ticaret sicil gazetesi, Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
4 Başvuru sahibinin Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olduğuna dair belge. (Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik yatırımlarda çiftlik muhasebe veri kayıt ağı belgesi istenir. Kırsal turizm ve el sanatlarında Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olduğuna dair belge istenmez.) Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
5 Tüzel kişiler için Ticaret ve Sanayi Odasından Tebliğ tarihinden sonra alınmış Faaliyet Belgesi Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
6 Yatırım için yetkili kurul kararı ile yetkilendirme kararı Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
7 Yetkilendirilen kişiye ait imza sirküleri Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
8 Projesinde varsa ayni katkının karşılanacağına dair taahhütname Başvuru sahibi tarafından imzalanmış belgeden taranmış olmalıdır..
9 İnşaat varsa, inşaat metrajı, keşif özeti ve teknik şartnamesi Başvuru sahibi Hazırlayan tarafından imzalanmış belgeden taranmış olmalıdır.
10 Makine ekipman varsa, makine ekipman teknik şartnamesi Başvuru sahibi Hazırlayan tarafından imzalanmış belgeden taranmış olmalıdır.
11 Başvuru sahibinin kâr-zarar hesabı ve son yıl bilanço hesapları (Başvuru yılında faaliyete geçenler hariç). Asıl belgeden taranmış olmalıdır.

(Yeminli mali müşavir/serbest muhasebeci mali müşavir/vergi dairesi onaylı)

12 Proje bütçesi, ek-1 tablosuna göre hazırlanmıştır. Başvuru formunda yer aldığından yükleme zorunluluğu yoktur.
13 Projesinde inşaat işleri varsa; alım giderleri ek-1.1 tablosuna göre hazırlanmıştır. Başvuru formunda yer aldığından yükleme zorunluluğu yoktur.
14 Projesinde makine-ekipman ve malzeme alımı varsa; giderleri ek-1.2 tablosuna göre hazırlanmıştır. Başvuru formunda yer aldığından yükleme zorunluluğu yoktur.
15 Projesinde ayni katkı varsa; ayni katkı ek-1.3 tablosuna göre hazırlanmıştır. Başvuru formunda yer aldığından yükleme zorunluluğu yoktur.
16 Gider gerekçeleri ek-2 tablosuna göre hazırlanmıştır. Başvuru formunda yer aldığından yükleme zorunluluğu yoktur.
17 Finansman kaynakları ek-3 tablosuna göre hazırlanmıştır. Başvuru formunda yer aldığından yükleme zorunluluğu yoktur.
18 Tahmini iş takvimi ek-4 tablosuna göre hazırlanmıştır. Başvuru formunda yer aldığından yükleme zorunluluğu yoktur.
19 Yatırım işletme planı dosyası ek-5 formatına göre hazırlanmıştır. Başvuru formunda yer aldığından yükleme zorunluluğu yoktur.
20 Proje başvuruları için avan / tatbikat projesi Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
21 Proje başvuruları için alınması planlanan makine ve ekipmana ait ölçekli yerleşim planı Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
22 Yatırım yeri başvuru sahibine ait ise yatırım yeri mülkiyet (tapu) belgesi Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
23 Yatırım yeri başvuru sahibine ait değilse kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan kira kontratı veya tahsis/irtifak belgesi, yatırım yeri kamu kurum ve kuruluşları dışında gerçek ya da tüzel kişilerden kiralanmış ise noter tasdikli kira sözleşmesi Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
24 Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için üretim izin belgesi (işletme kayıt belgesi/işletme onay belgesi) Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
25 Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için kapasite raporu veya ekspertiz raporu Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
26 Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için yapı kullanma izin belgesi Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
27 Tamamlama proje başvuruları için yapı ruhsatı veya yapı kullanma izin belgesi Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
28 Bütün başvurularda yatırım yerinin icralı ve davalı olmadığına ilişkin yatırımcı beyanı Başvuru sahibi tarafından imzalanmış belgeden taranmış olmalıdır.
29 Bütün başvurularda yatırım yerinin ipotekli ve şerhli olup olmadığına ilişkin tapu müdürlüğünden alınan belge Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
30 Bütün başvurularda yatırım yerinde 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında konulan şerh varsa, ilgili kurumundan yatırım yapılmasında sakınca olmadığına dair alınan belge Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
31 Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme konularında; mevcut tesisin faaliyeti ile ilişkili olarak başvuru sahibi tarafından bankalardan alınan kredi nedeniyle yatırım yerinin ipotekli olmasıp halinde, geri ödemelerinin düzenli yapıldığına dair ilgili bankadan alınan belge

 

Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
32 Başvuruya esas proje için, bu Tebliğ kapsamında verilecek destek dışında hiçbir kamu kurum ve kuruluşun desteklerinden, faiz niteliğindeki destekler hariç, yararlanmayacağına dair taahhütname Başvuru sahibi tarafından imzalanmış belgeden taranmış olmalıdır.
33 Organik ürünün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme başvuruları için organik tarım müteşebbis sertifikası Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
34 Organik ürünün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme başvuruları için ürün sertifikası Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
35 Başvuru sahibinin yüklemek istediği diğer belge ve dokümanlar.. Asıl belgeden taranmış olmalıdır.

 Yatırım başvurularının idari uygunluk açısından incelenmesi :

İlk on gün içerisinde öncelikli olarak proje başvuru dosyalarında istenilen belgeleri ek-1’de yer alan “Başvuruların İdari Uygunluk Kontrol Listesi” ne göre “var/yok/muaf“ olarak değerlendirir.

Eksik belge ve/veya dokümanı olan başvurulara ait eksiklikler; il müdürlüğünün ilan panosunda ve il müdürlüğü internet sayfasında yedi gün süre ile ilan edilir. Bu süreyi takiben yedi gün içinde söz konusu başvuru sahipleri, sistem üzerinde eksik evrak tamamlama bölümünden belge ve/veya dokümanlarını sisteme yükleyerek tamamlar.

Not 1: Belgelerin tam olması bu belgelerin içeriklerinin uygun olduğu anlamına gelmez.

Not 2: 29. Maddede yer alan belgede ipotek veya şerh var ise bu Tebliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının i) ve j) bendine göre değerlendirilmelidir.

Not 3: 31. Maddede yer alan ipotek; hibe başvurusuna esas yatırımın faaliyeti gereği bankalarca başvuru sahibine kullandırılmış kredi karşılığı konulmuş ipoteği ifade eder.

Not 4: 33. Maddede yer alan belge; organik ürünün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme başvuruları için başvuru sahibinin organik ürün işleme, paketleme ve depolama faaliyetini yaptığını gösteren organik tarım müteşebbis sertifikasını ifade eder.

Not 5: 34. Maddede yer alan belge; organik ürünün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme başvuruları için başvuru sahibinin organik ürün işleme, paketleme ve depolama faaliyetini yaptığını gösteren ürün sertifikasını ifade eder.

Not 6: Avan projede inşaat keşif, metraj şartı aranmaz. Projede üretime yönelik olarak yer alan makine ekipmanlar için ise; ölçekli makine yerleşim planı ile bu makinelere ait teknik şartname eklenmelidir.

Not 7: Projesi sadece makine ekipmandan ibaret olan başvurular tatbikat projesi olarak sunulmalıdır.

Not 8: Yaklaşık maliyetler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarını aşamaz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarında bulunmaması halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlara ait birim fiyatlar esas alınır.

Not 9: 12,13,14,15,16,17,18,19 sıralarda yer alan belgeler; başvuru formu ve işletme planı bölümlerinde yer aldığından bu belgelerin ayrıca bu tabloda yer alma zorunluluğu yoktur.

Yatırım yeri; Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ya da İhtisas Küçük Sanayi Sitesinde yer alıyorsa ve tahsisli ise Başvuruların İdari Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi tablosunun (Tablo-1) 29. Maddesinde istenilen belgenin, tapu idaresi yerine yukarıda anılan idarelerden alınmış olması yeterlidir.

Başvuruların başvuru sahibi, ortakları ve projenin uygunluğu açısından incelenmesi:

Başvuru sahiplerinin, eğer varsa ilişkili kurumların ve projenin uygunluğunun incelenmesi ek-2’de yer alan “Başvuru Sahibi ve Projenin Uygunluk Değerlendirme Tablosu” kriterlerine göre yapılır.

BAŞVURU SAHİBİ VE PROJENİN UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TABLOSU

KONTROL EDİLECEK KRİTERLER EVET HAYIR
1 Başvuru sahibi bu tebliğin ilgili maddelerine haizdir.
2 Başvuru konusu hibe desteği verilecek yatırım konularına uygundur.
3 Başvuru formu ve ekleri yatırım projesi, iş planı, proje bütçesi, ayrıntılı bütçe tabloları birbiri ile uyumlu ve ilişkilidir.
4 Hibeye esas proje tutarı tebliğin 13 üncü maddesinde belirtilen hibeye esas proje tutarını aşmamaktadır.
5 Hibe desteği tutarı hibeye esas proje tutarının %50’sini aşmamaktadır.
6 Hibeye esas proje giderleri kapsamında sunulan harcamalar, hibe desteği verilecek uygun giderler kapsamındadır.
7 İdari kısımlarla ilgili harcamalar; hibeye esas inşaat giderinin  %15’ini aşmamaktadır.
8 Çevre düzenlemeleri ile ilgili harcamalar hibeye esas inşaat giderinin  %15’ini aşmamaktadır.
9 Başvuru küçük veya orta ölçekli işletme yatırımı için yapılmıştır.

 Başvuruların ön değerlendirme kriterleri açısından değerlendirilmesi:

Proje başvurularının yapılacak ön değerlendirmelerinde; başvuru sahibinin niteliği, yatırım yerinin karakteristiği, istihdam sayısı, yatırım konusu, yatırımın yapılacağı ilçede daha önce bu programdan yararlanan tesis sayısı, başvuru sahibinin daha önce hibeden yararlanma durumu ve Bakanlık kayıt sistemine kayıt tarihi gibi kriterler göz önüne alınır.

Ekonomik yatırımlara ait ön değerlendirme kriterleri EK-III’de belirtilmiştir. Proje ön değerlendirme kriterlerinden toplam olarak 60 (altmış) ve üzerinde proje puanı almış olan başvurular genel değerlendirmeye alınır. Proje ön değerlendirme kriterlerinden 60 (altmış)’ın altında puan alan  başvurular ise iptal edilir.

PROJE ÖN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Kriterler Puan Referans

Puan

Projenin

Aldığı Puan

1- Başvuru sahibinin niteliği
Bireysel başvurular 20 14
Genç girişimci*, kadın girişimci, engelli, el sanatları konusunda eğitim merkezi belgeli, organik tarım üreticisi, kendi faaliyeti ile ilgili kooperatif ya da üretici birliğine üye bireysel başvurular** 19
Şirket başvuruları 18
Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler 20
2- Yatırım yerinin karakteristiği
Büyükşehir belediye sınırları içinde bulunan nüfusu yirmi binden fazla olan ilçe belediye sınırları içinde olması. 20 12
Büyükşehir belediye dışındaki illerde merkez ilçe belediye sınırları içinde olması 14
Büyükşehir belediye sınırları içinde bulunan nüfusu yirmi binden az olan ilçeler ve diğer illerin merkez ilçeleri hariç, ilçe/belde belediye sınırları içinde olması 16
Organize sanayi bölgesi veya ihtisas küçük sanayi sitesi içinde olması 16
Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi içinde olması 20
Köy sınırları içinde olması 20
3- Yatırım ile istihdam edilecek personel sayısı
5 kişiye kadar 10 8
5 – 10 kişi 9
10 kişiden fazla 10
4- Yatırım Konusu
Yeni tesis 16 12
Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme 12
Tamamlama 14
Yenilenebilir enerji üretim tesisleri *** 15
Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar **** 15
Organik ürün işleme paketleme ve depolama yatırımları***** 16
5- Yatırımın yapılacağı ilçe sınırları içerisinde, daha önce program kapsamında hibe desteğinden yararlanan tesis sayısı
Yararlanan tesis sayısı 5’ten fazla ise 15 5
Yararlanan tesis sayısı 5 ve 5’ten az ise 10
Yararlanan tesis yok ise 15
6-Daha önce ekonomik yatırımlar kapsamında başvurunun yapıldığı ilde hibeden yararlanma durumu
Hibe desteğinden daha önce yararlanmış ise 12 6
Hibe desteğinden ilk kez yararlanacak ise 12
7- Başvuru sahibinin Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olması
Başvuru sahibinin ilk kez 2016 yılında Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olması durumunda, kırsal ekonomik altyapı konusundaki başvurularda 7 3
Başvuru sahibinin 2016 yılından önce de Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olması durumunda 7
TOPLAM 100

*Genç girişimci: Bu Tebliğin yayımı tarihi itibariyle, yaş olarak 19‘undan gün almış,       41‘inden gün almamış olmak.

**Engelli, el sanatları konusunda eğitim merkezi belgeli, organik tarım üreticisi belgeli, kendi faaliyeti ile ilgili kooperatif ya da   üretici birliğine üye olanların başvurularında bu durumlarını belgeleyeceklerdir.

*** Yenilenebilir enerji üretim tesisleri için: Seralar dahil mevcut tesislerin enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik başvurularda yatırım niteliğinin teknoloji yenileme olmasına bakılmaksızın 15 puan verilir.

**** Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar için: Yatırımın niteliğine (yeni, tamamlama veya kapasite artırımı ve/veya teknoloji        yenileme) bakılmaksızın 15 puan verilir.

*****Organik ürün işleme paketleme ve depolama yatırımları için: Yatırımın niteliğine (yeni, tamamlama veya kapasite artırımı          ve/veya teknoloji yenileme) ve proje konusuna (BÜİ, HÜİ, ÇES, SHD vs.) bakılmaksızın 16 puan verilir.

Başvuruların genel değerlendirme kriterleri açısından değerlendirilmesi:

Ekonomik yatırımlarda proje ön değerlendirme kriterlerinden toplam olarak altmış ve üzerinde proje puanı almış olan proje başvuruları, değerlendirme rehberi ve EK-IV’de yer alan “Genel Değerlendirme Cetveli” kriterlerine göre puanlandırılır ve bu puanlamalarda;

 1. a) Projenin uygulandığı dönem boyunca faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve gerekirse projenin finansmanını sağlayacak istikrarlı ve yeterli mali kaynaklara sahip olmaları,
 2. b) Teklif edilen projeyi başarıyla tamamlayabilmek için gereken profesyonel yeterliliklere sahip olmaları, dikkate alınır.

– Ayrıca, projenin uygunluğu, teklif çağrısında belirtilen amaçlarla tutarlı olması, kalitesi, katma değeri, sürdürülebilirliği ve maliyet etkinliği gibi unsurlar da gözetilir.

– Genel değerlendirme kriterleri puanlama amacıyla bölümlere ve alt bölümlere ayrılmıştır. Her alt bölüme, aşağıdaki kurallar uyarınca 1 ve 5 arasında bir puan verilir.

1 = Çok zayıf,

2 = Zayıf,

3 = Yeterli,

4 = İyi,

5 = Çok iyi.

– Ek-4’teki “Genel Değerlendirme Cetveli’nde yer alan “Bölüm 1. Mali Yapısı ve Proje Gerçekleştirebilme Kapasitesi” kriterlerinden asgari yeterli puanı 12 (oniki) olması gerekir. Toplam 12 (oniki)’den  daha az puan alındığı takdirde teklifin değerlendirilmesine devam edilmez.

– Ek-4’teki “Genel Değerlendirme Cetveli” nde yer alan “Bölüm 2. Uygunluk” kriterlerinden asgari yeterli puanı 18 (onsekiz) olması gerekir. Toplam 18 (onsekiz)’den daha az puan alındığı takdirde teklifin değerlendirilmesine devam edilmez.

-Genel değerlendirme kriterlerinden toplam 65 (altmışbeş) ve üzeri puan alan ekonomik yatırım başvurularının değerlendirilmesine devam edilir.  Genel değerlendirme kriterlerinden toplam 65 (altmış beş)’ in altında puan alan proje başvuruları ise iptal edilir.

-Bütün başvurularda işletmede istihdam edilen çalışan sayısı ve işletmenin yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosuna; sunulan projenin verileri ilave edilerek yapılır. Ticari faaliyete yeni başlayan ya da başlayacak olan gerçek ve tüzel kişilerde ise bilanço yerine sunulan projenin verilerine göre değerlendirme yapılır.

GENEL DEĞERLENDİRME CETVELİ (Ek-4)

Bölüm Azami Puan Proje Puanı
1.      1. Mali yapısı ve proje gerçekleştirebilme kapasitesi 20    
1.1 Başvuru sahibi ve ortakları proje yönetimi konusunda yeterli tecrübeye sahip midir? 5
1.2 Başvuru sahibi ve ortakları (mevcut ise)  yeterli teknik uzmanlığa sahip mi? (özellikle ele alınacak konulara ilişkin bilgi) 5
1.3 Başvuru sahibi sürekli ve yeterli mali kaynaklara sahip mi? 5
1.4 Başvuru sahibi yeterli idari kapasiteye sahip mi? (personel, donanım ve projenin bütçesini idare etme kapasitesi dahil olmak üzere) 5
2. Uygunluk 25  
2.1 Teklif; program amaçları ve öncelikleri ile ne kadar ilişkilidir? 5
2.2 Yatırım; yörede kırsal fakirliğin azaltılması ve gelir getirici faaliyetlerin geliştirilmesine ne ölçüde katkı sağlamaktadır? 5
2.3 İlgili taraflar ne kadar açıklıkla tanımlanmış ve stratejik olarak seçilmişler? (aracılar, nihai faydalanıcılar ve hedef kitleler) 5
2.4 Teklif edilen hedef kitlenin ihtiyaçları ve nihai faydalanıcılar ne kadar açıklıkla tanımlanmış? Teklif bunları uygun bir biçimde ele alıyor mu? 5
2.5 Teklif; ne derecede yenilikçi ve katılımcı yaklaşımlar, iyi uygulama modelleri, ile beraber çevre koruma gibi, katma değer unsurlarını ihtiva etmektedir? 5
3. Metodoloji 25  
3.1. Teklifte yer alan faaliyetler uygulanabilir ve belirlenmiş olan, hedef ve beklentiler ile uyumlu mudur? 5
3.2. Genel olarak faaliyetlerin tasarımı ne düzeyde bütünlük arz etmektedir? Özelikle karşılaşılması muhtemel sorunlar önceden incelenmiş, dış etkenler değerlendirilmiş ve faaliyetler izleme değerlendirmeye imkan verecek şekilde tasarlanmış mıdır? 5
3.3. Hedef grupların ve faydalananların faaliyet içindeki mevcudiyeti ve katılım düzeyi yeterli midir? 5
3.4. Faaliyet planı açık ve uygulanabilir mi? 5
3.5. Teklifte faaliyet çıktısı ile ilgili olarak objektif değerlendirme göstergeleri mevcut mudur? 5
4. Sürdürülebilirlik 20  
4.1. Faaliyetlerin hedef kitle üzerinde somut etkisi ne düzeydedir? 5
4.2. Teklifin yaygın(çarpan) etkisi var mıdır? (bilginin yayılması ile faaliyet çıkarlarının tekrar edilebilirliği ve yaygınlaştırılması da dahil olmak üzere ) 5
4.3. Sunulan faaliyetin beklenen sonuçları sürdürülebilir nitelikte midir?

·   Mali bakımdan (mali destek çekildikten sonra da faaliyet sürdürülebilecek midir? Nasıl)

·   Kurumsal bakımdan (faaliyeti destekleyen yapılar faaliyetin sona ermesini takiben yerinde kalacak mıdır? Faaliyet sonuçları yerel düzeyde “sahiplenilecek” midir?)

5
4.4. Yatırımın rekabet gücü ne düzeydedir? 5
5. Bütçe ve maliyet etkinliği 10  
5.1. Öngörülen giderler ile ilgili beklenen sonuçların oranı tatminkâr mı? 5  
5.2. Öngörülen harcamalar faaliyetlerin uygulanabilirliği açısından gerekli mi? 5  
Toplam puan 100  

NOT: 1-Değerlendirmeye devam edilebilmesi için Bölüm 1 en az 12 puan, Bölüm 2 en az 18 puan olmalıdır

NOT: 2-Toplam 65 ve üzeri puan alanlar hibe desteğine uygun görülür. Nihai puan hesabına geçilir.

Nihai Puan Hesabı

– Proje başvurusunda bulunmuş ve değerlendirme neticesinde ön değerlendirme kriterlerinden altmış ve üzeri, genel değerlendirme kriterlerinden de altmışbeş ve üzeri puan alan başvurulara ait; ön değerlendirme puanının %50’si ve genel değerlendirme puanının %50’si toplanarak elektronik ağ üzerinde nihai puan belirlenir.

 

Ön değerlendirme tablosundan 60*% 50 = 30,0 puan,

Genel değerlendirme tablosundan 65*%50 = 32,5 puan

30+32,5 = 62,5 puan

Nihai puanı en az 62,5 olan projeler uygun kabul edilir.

– Nihai puanı belirlenen başvurular, ek-5’te yer alan ekonomik yatırımlar ve kırsal ekonomik altyapı yatırımlarına ait “Sektörel Bazda Proje Konuları İl Öncelik Sıralamaları” dikkate alınarak, sektörel bazdaki proje konularına göre gruplandırılır. Başvurular nihai puanlarına göre ekonomik yatırımlar ve kırsal ekonomik altyapı yatırımları ayrı ayrı sıralanarak program teklif listeleri hazırlanır.

SEKTÖREL BAZDA PROJE KONULARI İL ÖNCELİK SIRALAMASI (Ek5-a)

İLİ *SEKTÖREL BAZDA PROJE KONUSU KODLARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ADANA BÜİ HÜİ YEÜ SER TÜY SHD ÇES SÜİ HOG
ADIYAMAN TÜY BÜİ ÇES YEÜ SHD HÜİ SÜİ SER HOG
AFYONKARAHİSAR HOG BÜİ SER ÇES SHD HÜİ
AĞRI BÜİ ÇES SHD SER HOG HÜİ
AMASYA SER SHD ÇES BÜİ HÜİ HOG
ANKARA BÜİ ÇES SHD SER HOG HÜİ
ANTALYA BÜİ SHD TÜY YEÜ SER HÜİ ÇES HOG SÜİ
ARTVİN TÜY HÜİ SÜİ BÜİ SHD SER HOG ÇES YEÜ
AYDIN BÜİ SHD SER ÇES HOG HÜİ
BALIKESİR BÜİ HÜİ SER ÇES HOG SHD
BİLECİK TÜY BÜİ SHD HÜİ SÜİ ÇES HOG SER YEÜ
BİNGÖL TÜY SER YEÜ ÇES SÜİ BÜİ HÜİ HOG SHD
BİTLİS TÜY HÜİ BÜİ SER SÜİ SHD ÇES YEÜ HOG
BOLU SHD ÇES BÜİ HÜİ SÜİ TÜY HOG YEÜ SER
BURDUR HÜİ SER ÇES BÜİ SHD HOG
BURSA BÜİ SHD ÇES HOG SER HÜİ
ÇANAKKALE BÜİ SHD ÇES SER HÜİ HOG
ÇANKIRI ÇES SHD BÜİ SER HÜİ HOG
ÇORUM BÜİ HÜI ÇES HOG SHD SER
DENİZLİ BÜİ ÇES SHD SER HOG HÜİ
DİYARBAKIR BÜİ SER ÇES SHD HOG HÜİ
EDİRNE TÜY BÜİ HÜİ YEÜ ÇES SHD HOG SÜİ SER
ELAZIĞ BÜİ ÇES SHD SER HÜİ HOG
ERZİNCAN SHD ÇES BÜİ SER HOG HÜİ
ERZURUM BÜİ ÇES SHD HOG SER HÜİ
ESKİŞEHİR TÜY HÜİ SER BÜİ ÇES SHD YEÜ HOG SÜİ
GAZİANTEP BÜİ ÇES HÜİ SHD YEÜ TÜY HOG SÜİ SER
GİRESUN BÜİ SHD HOG SER ÇES HÜİ
GÜMÜŞHANE BÜİ HÜİ YÜY HOG SÜİ SER YEÜ ÇES SHD
HAKKARİ TÜY YEÜ SER SHD HÜİ HOG ÇES BÜİ SÜİ
HATAY BÜİ HÜI SHD ÇES HOG SER
ISPARTA HÜİ BÜİ HOG SHD SER ÇES
MERSİN SHD BÜİ SER ÇES HÜİ HOG
İSTANBUL HÜİ SÜİ SHD ÇES SER TÜY YEÜ BÜİ HOG
İZMİR HÜİ BÜİ YEÜ SÜİ TÜY SER SHD ÇES HOG
KARS SHD BÜİ HOG HÜİ ÇES SER
KASTAMONU SHD BÜİ ÇES HÜİ HOG SER
KAYSERİ BÜİ HÜİ SHD TÜY ÇES SÜİ SER YEÜ HOG
KIRKLARELİ BÜİ HÜİ SHD TÜY ÇES HOG SÜİ YEÜ SER
KIRŞEHİR TÜY HÜİ BÜİ ÇES SHD SER YEÜ HOG SÜİ
KOCAELİ TÜY HÜİ BÜİ YEÜ SHD SÜİ HOG ÇES SER
KONYA BÜİ HÜİ ÇES SHD HOG SER
KÜTAHYA SER ÇES SHD BÜİ HOG HÜİ
MALATYA BÜİ SHD ÇES HOG SER HÜİ
MANİSA BÜİ SHD ÇES HOG SER HÜİ
KAHRAMANMARAŞ BÜİ ÇES SHD SER HÜİ HOG
MARDİN BÜİ ÇES SHD HOG SER HÜİ
MUĞLA BÜİ HÜİ SHD TÜY SÜİ SER YEÜ ÇES HOG
MUŞ BÜİ HÜİ ÇES SHD HOG SER
NEVŞEHİR BÜİ ÇES SER HOG SHD HÜİ
NİĞDE BÜİ HÜİ TÜY SHD YEÜ ÇES SÜİ SER HOG
ORDU BÜİ SHD ÇES SER HOG HÜİ
RİZE SHD SÜİ BÜİ HÜİ HOG YEÜ TÜY ÇES SER
SAKARYA BÜİ HÜİ TÜY SER SHD ÇES YEÜ HOG SÜİ
SAMSUN BÜİ ÇES SHD SER HOG HÜİ
SİİRT BÜİ SER TÜY HÜİ SHD YEÜ ÇES HOG SÜİ
SİNOP SÜİ TÜY SHD BÜİ SER HÜİ ÇEŞ YEÜ HOG
SİVAS BÜİ ÇES SER SHD HOG HÜİ
TEKİRDAĞ TÜY HÜİ BÜİ HOG ÇES SHD YEÜ SER SÜİ
TOKAT BÜİ SHD ÇES SER HOG HÜİ
TRABZON BÜİ HÜİ ÇES SHD SER HOG
TUNCELİ TÜY YEÜ SÜİ HÜİ BÜİ SHD SER SHD HOG
ŞANLIURFA BÜİ SER ÇES SHD HOG HÜİ
UŞAK HÜİ ÇES BÜİ SHD SER HOG
VAN HÜİ BÜİ SER ÇES SHD SÜİ
YOZGAT BÜİ ÇES HÜİ SHD HOG SER
ZONGULDAK TÜY SHD SÜİ HÜİ SER ÇES HOG BÜİ YEÜ
AKSARAY BÜİ ÇES HOG SER SHD HÜİ
BAYBURT HÜİ BÜİ TÜY ÇES HOG SHD SER SÜİ YEÜ
KARAMAN SHD ÇES BÜİ HÜİ HOG SER
KIRIKKALE BÜİ HÜİ TÜY ÇES HOG SHD SER YEÜ SÜİ
BATMAN BÜİ HÜİ TÜY SER YEÜ SHD ÇES SÜİ HOG
ŞIRNAK HÜİ BÜİ TÜY SHD ÇES SER SÜİ YEÜ HOG
BARTIN TÜY HÜİ SÜİ SHD BÜİ HOG YEÜ SER ÇES
ARDAHAN HÜİ HOG SER ÇEF SHD BÜİ
IĞDIR BÜİ HÜİ SHD ÇES TÜY HOG SUI YEÜ SER
YALOVA SHD BÜİ SÜİ HÜİ TÜY YEÜ SER HOG ÇES
KARABÜK TÜY HÜİ HOG ÇES BÜİ SÜI SER SHD YEÜ
KİLİS BÜİ TÜY HÜİ HOG SHD YEÜ ÇES SER SÜİ
OSMANİYE BÜİ HÜİ ÇES SHD YEÜ TÜY HOG SÜİ SER
DÜZCE BÜİ HÜİ SÜİ HOG SHD TÜY YEÜ SER ÇES

SEKTÖREL BAZDA PROJE KONUSU VE KODLARI

BÜİ BİTKİSEL ÜRÜN İŞLENMESİ, PAKETLENMESİ VE DEPOLANMASI
HÜİ HAYVANSAL ÜRÜN İŞLENMESİ, PAKETLENMESİ VE DEPOLANMASI
SÜİ SU ÜRÜNLERİ İŞLENMESİ, PAKETLENMESİ VE DEPOLANMASI
ÇES ÇELİK SİLO (TARIMSAL ÜRÜNLERİN DEPOLANMASI)
SHD SOĞUK HAVA DEPOSU
SER YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANAN SERALAR
YEÜ YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM TESİSLERİ
HOG HAYVANSAL VE BİTKİSEL ORİJİNLİ GÜBRE İŞLENMESİ PAKETLENMESİ VE DEPOLANMASI
TÜY TARIMSAL ÜRETİME YÖNELİK SABİT YATIRIMLAR

 EK-5b KIRSAL EKONOMİK ALT YAPI YATIRIMLARI SEKTÖREL BAZDA PROJE KONULARI İL ÖNCELİK SIRALAMASI

İLİ KIRSAL EKONOMİK ALT YAPI YATIRIMLARI

SEKTÖREL BAZDA PROJE KONUSU KODLARI

1 2 3 4 5 6 7
ADANA ÇFG BSY KTY YES
ADIYAMAN ÇFG KTY BSY YES
AFYONKARAHİSAR ÇFG BSY
AĞRI ÇFG BSY
AMASYA ÇFG BSY
ANKARA ÇFG BSY
ANTALYA BSY KTY ÇFG YES
ARTVİN KTY ÇFG YES BSY
AYDIN ÇFG BSY
BALIKESİR ÇFG BSY
BİLECİK ÇFG YES KTY BSY
BİNGÖL KTY BSY ÇFG YES
BİTLİS YES ÇFG KTY BSY
BOLU KTY YES BSY ÇFG
BURDUR ÇFG BSY
BURSA ÇFG BSY
ÇANAKKALE ÇFG BSY
ÇANKIRI ÇFG BSY
ÇORUM ÇFG BSY
DENİZLİ ÇFG BSY
DİYARBAKIR ÇFG BSY
EDİRNE YES ÇFG KTY BSY
ELAZIĞ ÇFG BSY
ERZİNCAN ÇFG BSY
ERZURUM ÇFG BSY
ESKİŞEHİR KTY ÇFG BSY YES
GAZİANTEP ÇFG YES KTY BSY
GİRESUN ÇFG BSY
GÜMÜŞHANE ÇFG YES KTY BSY
HAKKARİ KTY YES BSY ÇFG
HATAY ÇFG BSY
ISPARTA ÇFG BSY
MERSİN ÇFG BSY
İSTANBUL YES KTY ÇFG BSY
İZMİR ÇFG KTY YES BSY
KARS ÇFG BSY
KASTAMONU ÇFG BSY
KAYSERİ KTY ÇFG YES BSY
KIRKLARELİ ÇFG KTY YES BSY
KIRŞEHİR ÇFG YES BSY KTY
KOCAELİ KTY ÇFG BSY YES
KONYA ÇFG BSY
KÜTAHYA BSY ÇFG
MALATYA ÇFG BSY
MANİSA ÇFG BSY
KAHRAMANMARAŞ ÇFG BSY
MARDİN BSY ÇFG
MUĞLA ÇFG KTY BSY YES
MUŞ ÇFG BSY
NEVŞEHİR ÇFG BSY
NİĞDE KTY ÇFG YES BSY
ORDU ÇFG BYS
RİZE KTY YES BSY ÇFG
SAKARYA KTY ÇFG BSY YES
SAMSUN ÇFG BSY
SİİRT YES ÇFG KTY BSY
SİNOP KYT YES ÇFG BYS
SİVAS ÇFG BSY
TEKİRDAĞ KTY ÇFG YES BSY
TOKAT ÇFG BSY
TRABZON BSY ÇFG
TUNCELİ ÇFG KTY YES BSY
ŞANLIURFA ÇFG BSY
UŞAK ÇFG BSY
VAN ÇFG BSY
YOZGAT ÇFG BSY
ZONGULDAK KTY ÇFG BSY YES
AKSARAY ÇFG BSY
BAYBURT ÇFG KTY YES BSY
KARAMAN ÇFG BSY
KIRIKKALE ÇFG YES BSY KTY
BATMAN ÇFG YES KTY BSY
ŞIRNAK KYT YES ÇFG BSY
BARTIN KTY YES ÇFG BSY
ARDAHAN ÇFG BSY
IĞDIR ÇFG KTY YES BSY
YALOVA KTY BSY ÇFG YES
KARABÜK ÇFG KTY YES BSY
KİLİS ÇFK KTY YES BSY
OSMANİYE ÇFG KTY YES BSY
DÜZCE KTY ÇFG YES BSY

 KIRSAL EKONOMİK ALT YAPI YATIRIMLARI SEKTÖREL BAZDA PROJE KONUSU VE KODLARI

KTY KIRSAL TURİZM YATIRIMLARI
ÇFG ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
ELS EL SANATLARI VE KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLER
BSY BİLİŞİM SİSTEMİ YATIRIMLARI

* El sanatları ve katma değerli ürünler konusundaki başvurularının değerlendirilmesinde illerden Bakanlığımıza gönderilen kaybolmaya yüz tutmuş listeye göre öncelik sıralaması dikkate alınarak ilgili program oluşturulması gerekir.

YATIRIM KONULARINA İLİŞKİN DİĞER AÇIKLAMALAR

– Aynı proje kapsamında farklı ürün ya da ürün gruplarının işlenmesi ve paketlenmesine yönelik proje teklifi yapılamaz.

Örneğin, sütün işlenmesine yönelik faaliyette bulunan bir işletmede meyve, sebze gibi başka bir ürünün işlenmesi ya da paketlenmesi gibi bir proje başvurusu yapılamaz. Ancak, ilgili mevzuatına uygun olması koşuluyla soğuk hava depolarında farklı ürün ya da ürün gruplarının depolanmasına yönelik projeler kabul edilir.

– Üretim kapasitesine uygun soğuk hava ve/veya şoklama ünitesi bulunmayan büyük baş, küçük baş ve kanatlı hayvan kesimhaneleri, su ürünleri, et ve süt işleme tesisi projeleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. Yasal mevzuata uygun bir soğuk hava ve/veya şoklama deposuna sahip olunduğu belgelenen başvurular ise söz konusu soğuk hava deposunun, tesisin yapılacağı parselde yer alması ve tesis ile bir bütünlük arz etmesi halinde hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Örneğin faal olan bir soğuk hava deposu işleten yatırımcı et işleme tesisi için başvuruda bulunduğunda soğuk hava deposunun tesis ile aynı parselde yer alması halinde projede soğuk hava deposu bulunması şartı aranmaz ve bu başvurular yeni tesis olarak yapılır.

– Kapasite artırımı – teknoloji yenileme başvurularında yapılacak ünite mevcut tesisle aynı parselde yer almalıdır. Ancak seralarda kullanılmak üzere yenilenebilir enerji ünitesi konulu başvurularda güneş enerjisi kullanılması halinde teknik gerekçelerin açıklanması ve ilgili mevzuata aykırı olmaması durumunda paneller başka parselde yer alabilir.

– Kapasite artırımı – teknoloji yenileme başvurularında işleme, paketleme ve depolama tesislerinde depolama ünitesi ek ünite olarak yapılacak ise kapasitesinin tesisin kapasitesi ile uyumlu olması gerekmektedir.

Örneğin tohum işleme, paketleme ve depolama tesisinde tesisin depolama kapasitesi yetersiz ise bu durumda tesis kapasitesi ile uyumlu olması şartıyla çelik silo dışındaki depolama yapısı da hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Zeytinyağı konusunda;

Yeni tesis proje başvurularında iki fazlı sistem olması koşulu aranmaz.

Tamamlama projesi başvurularında sunulan projelerin iki fazlı sistem olması koşulu aranmaz

Kapasite artırımı-teknoloji yenileme projesi başvurularında iki fazlı tesisler ile üç fazlı tesislerin iki fazlı sisteme dönüştürülmesine yönelik projeler değerlendirilir.

Meyve ve/veya sebze (kayısı, incir, domates, biber vb.) kurutma tesisi projelerinin iklimlendirme unsurlarını içermesi şarttır.

Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariçtir.

 

 

Süt üretimine yönelik küçükbaş ve büyükbaş konusunda yapılacak başvurularda şartlar

Kapasitesine uygun planlanmış ahır/ağıl yapımı ile süt sağım ünitelerini içeren yeni tesis/tamamlama/kapasite artırımı-teknoloji yenileme başvuruları hibe kapsamında değerlendirilir.

Sunulacak projede sürü projeksiyonu yer alacaktır.

Büyükbaş süt üretimi için yapılan sabit yatırım proje başvurularında; başvuru sahibinin kendisine ait olan veya taahhüt edeceği hayvan varlığı proje kapasitesinin % 60’ından az olamaz. Örneğin sunulacak projenin kapasitesi 50 baş ise başvuru sahibinin en az 30 baş süt ineği veya süt mandasına sahip olması veya nihai rapordan önce hayvan varlığını karşılayacağını (30 baş) taahhüt etmesi gerekmektedir.    

Koyun ve/veya keçi için sabit yatırım proje başvurularında; başvuru sahibinin kendisine ait olan veya taahhüt edeceği hayvan varlığı proje kapasitesinin % 40’ından az olamaz. Örneğin sunulacak projenin kapasitesi 500 baş ise başvuru sahibinin en az 200 baş koyun-keçiye sahip olması veya taahhüt etmesi gerekmektedir.

– Süt sağım ünitesi, yem kırma makinesi, yem deposu, süt soğutma tankı, kuzu/oğlak bakım ünitesi ve padok gibi unsurları bulundurması zorunludur.

Büyükbaş süt üretimi için yapılacak yeni tesis başvurularında, ahır ve sabit süt sağım ünitesi birlikte projelendirilecektir.

-Bilgisayarlı sürü yönetimine sahip sağım ünitesi veya komple sistem süt sağım ünitesi, gübre sıyırıcı, gübre çukuru, yem karma makinesi (sabit/hareketli), yem deposu, süt soğutma tankı, buzağı kulübeleri, hayvan bakım sehpası, silaj çukuru, doğumhane, buzağı bakım ünitesi ve padok gibi unsurlar hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Koyun-keçi yatırımlarında et ve süt üretimi ayrımı yapılmamaktadır. Bu nedenle koyun-keçi için yapılacak yeni tesis başvurularında, ağıl ve süt sağım ünitesi birlikte projelendirilecektir. Süt sağım ünitesinin mobil olması durumunda süt sağım ünitesine destek verilmez. Bu durumda yatırımcı mobil süt sağım ünitesini ayni katkı ile karşılamak zorundadır.

Mevcut ahır/ağılın kapasitesini artırmaya yönelik olarak kapasite artırımı – teknoloji yenileme konusunda hibe başvurusu yapılabilir. Örneğin mevcut ahır/ağılın kapasitesi 200 baş iken 400 başa çıkarılması gibi.

Mevcut ahır/ağılda yukarıda açıklanan unsurların mevcut olması şartıyla, sadece sabit süt sağım ünitesi için de kapasite artırımı – teknoloji yenileme konusunda hibe başvurusu yapılabilir.

Canlı hayvan alımı hibe kapsamında değildir.

Ayrı bölümlerde yer alması şartıyla, koyun ve keçi aynı proje kapsamında yer alabilir.

Hayvan alacağını taahhüt ederek proje sunanlara bu taahhüdünü yerine getirmediği sürece hibe ödemesi yapılmaz. Yatırımcının hayvan alımı ile ilgili taahhüdünü yatırım süresi içerisinde yerine getirmesi ve hayvan varlığının il müdürlüğünce yerinde tespit edilerek kayıt altına alınması ve yatırımın tamamlanmasından sonra hibe ödemesi yapılır.

Hayvan varlığı mevcut olan yatırımcılar için yatırımın tamamlanmasından sonra hibe ödemesi yapılır.

Et ve/veya süt için damızlık sığır yetiştiriciliği başvuruları et (besi)sığırcılığı kapsamında değerlendirilir.

Tesislerde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Faydalanarak Isı ve Elketirik Üretimi

-Tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış ya da yapılacak tesislerin enerji ihtiyacını karşılamak üzere birden fazla yenilenebilir enerji kaynağı kullanılabilir.

– Mevcut bir tesisin enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik başvuru olması halinde; hibe başvuru formunda yatırımın niteliği kapasite artırımı -teknoloji yenileme, projenin konusu YEÜ (yenilenebilir enerji üretim tesisi) olarak başvuru yapar

– Yenilenebilir enerji olarak jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi kullanacak bütün yatırım konularında yenilenebilir enerji üretimi mevcut veya bu Tebliğ kapsamında kurulacak tesisin kurulu güç üzerinden hesaplanan yıllık enerji ihtiyacının en az % 51 ini en fazla  % 110 unu karşılayacak şekilde projelendirilmesi halinde hibe desteğinden faydalandırılır.

– Elde edilen enerji; mevcut veya bu Tebliğ kapsamında kurulacak tesisteki enerji ihtiyacının % 110 unu aşması durumunda elde edilen toplam enerji ile tesiste ihtiyaç duyulan enerji oranlanarak hibe ödemesi yapılır. Bu oranların dışında kalan kısımlar ayni katkı olarak karşılanmalıdır.

Örneğin: Tesisin onaylı elektrik projesinde belirtilen toplam kurulu gücü 15 kW/h ve yıllık enerji ihtiyacı ise 15 kW/h X 24 saat X 360 gün = 129.600 kW/yıl olsun. Bu tesise rüzgar santrali kurulmak istenmesi durumunda santralin gücünü belirlemek için meteorolojiden rüzgar santralini çalıştıracak kuvvetdeki yıllık rüzgarlı saat miktarı alınacak 66.096 kW/yıl- 142.560 kW/yıl arasında üretim yapacak kapasitede rüzgar santrali seçimi yapılmalıdır. yenilenebilir enerji üretim tesisinin kapasitesi yıllık enerji ihtiyacının % 51’i olan 66.096 kW/yılın altında kalıyor ise bu tesis veya ünite için hibe desteği verilmez. Yapılacak yenilenebilir enerji üretimi tesisine ait yıllık enerji üretiminin % 110’u olan 142.560 kW/yıl dan fazla olması halinde aşan kısım ayni katkı olarak projelendirilmelidir. Yatırımcının projelendirdiği yenilenebilir enerji üretim tesisinin veya ünitesinin yıllık enerji üretimi 200.000 kW/yıl ve maliyeti 1.000.000 TL olsun. Bu durumda yatırımcı proje başvurusunu yaparken (142.560 kW/yıl / 200.000 kW/yıl) X 1.000.000 TL = 712.800 TL’lik kısmı hibeye esas proje tutarı kapsamında, bu miktarın dışında kalan 287.200 TL ise ayni katkı olarak bütçelendirilmelidir.

Elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimine ilişkin yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre projelendirilmelidir.(Ruhsat işlemlerinin uzun zaman alabileceği öngörüsü üzerine yatırımcıların mağduriyet yaşamamaları için işlemlere hibe sözleşmesi öncesi başlaması kendi menfaatlerine olacaktır.)

Jeotermal enerji kaynağı için kiralama yapılabilir. Ancak kiralama süresi tebliğ yayım tarihinden itibaren en az 7 (yedi) yıl olmalıdır. Kiralama bedeli ise hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. Tesisin bulunduğu parselde yer alan jeotermal nakil hattı hibe desteği kapsamında olup parsel dışındaki nakil hattı hibe desteği kapsamı dışındadır.

Jeotermal kuyu ile ilgili hibe ödemesi yapılabilmesi için sondaj neticesinde pompa tecrübesi sonucu yeterli suyun çıkarılması ve işletme ruhsatının alınmış olması gerekmektedir.

Ürün atıkları, katı yakıtlar, doğal gaz, likit gaz gibi maddelerin yakılması sonucu elde edilecek enerji yenilenebilir enerji olarak değerlendirilmez.

Yenilenebilir Enerjili Sera İçin Şartlar:

3 dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda kullanılmak üzere; yenilenebilir kullanılarbilir.

* Yenilenebilir enerji dönüştürme tesisleri ile sera yapımı projesinin birlikte tek bir yatırım proje teklifi olarak verilmesi gerekir.

* Yenilenebilir enerji kaynağı olarak güneş enerjisi kullanan sera projelerinde; güneş pili sisteminin veya güneş enerjine dayalı elektrik üretim tesisinin başvuruya esas projede bulunması zorunludur. Bunların dışındaki sistemler kabul edilmez.

*Mevcut seralarda kullanılmak üzere yenilenebilir enerji üretim tesisi konulu başvurularda güneş enerjisi kullanılması halinde teknik gerekçelerinin açıklanması ve ilgili mevzuata aykırı olmaması durumunda paneller yakın parselde yer alabilir. Bu durumda seranın bulunduğu parselde yer alan enerji nakil hattı da hibe desteği kapsamında olup enerji nakil hattının parsel dışındaki kısmı yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanmalıdır.

*Yenilenebilir enerji içermeyen sera yapımına yönelik yatırım proje başvuruları kabul edilmez.

-Ancak, mevcut seralar için sadece yenilenebilir enerji kullanımına yönelik başvuru yapılabilir ve bu başvurular kapasite artırımı -teknoloji yenileme* konusu olarak değerlendirilir.

– Yenilenebilir enerji kaynaklı sera başvurularında yenilenebilir enerji kaynağı eğer jeotermal veya biyogaz ise seranın sadece ısı ihtiyacını karşılaması yeterlidir.

-Mevcut seraların enerji ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynağından karşılanmasına yönelik başvuruda bulunulması halinde; hibe başvuru formunda yatırımın niteliği kapasite artırımı-teknoloji yenileme, projenin konusu kodu ise YEÜ (yenilenebilir enerji üretim tesisi) olmalıdır. Aksi takdirde, örneğin projenin konusu kodu SER  (yenilenebilir enerji kullanan seralar) olarak belirtilmiş ise başvuru iptal edilir.

-Daha önce yenilenebilir enerji kaynaklı sera ile ilgili olarak hibe desteğinden yararlanan yatırımcılar aynı sera ile ilgili başvuru yapamazlar.

– Yenilenebilir enerji kaynaklı yeni sera başvurularında dekara maliyet;

– Topraklı seralarda en fazla 110.000 TL/da,

– Topraksız seralarda en fazla 145.000 TL/da,

– Topraksız sislemeli cam seralarda en fazla 180.000 TL/da,

-Topraksız, sislemeli ve su kültürü (Hidroponik) kullanan seralarda örtü malzemesine bakılmaksızın en fazla 180.000 TL/da olmalıdır.