Yazılar

KKYDP 13. Etap Hibe Desteği Başvuruları Başladı

KKYDP 13. Etap Hibe Desteği Başvuruları Başladı Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında %50 hibe programı yayınlandı. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190802-14.htm KKYDP 13. Etap Hibe de ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında; Bitkisel, hayvansal ürünlerle, tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, Soğuk hava deposu, Çelik silo, Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, […]

GAP, DAP, DOKAP ve KOP Uygulama Tebliği Yayımlandı

GAP, DAP, DOKAP ve KOP UYGULAMA TEBLİĞİ YAYIMLANDI! 1 Ocak 2019’dan itibaren yürürlüğe giren kararla, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) ve Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamındaki illerdeki mevcut hayvancılık işletmelerine altyapılarını geliştirmeleri için ahır yapımı, hayvan ve makine alımı gibi yatırımlar için yüzde 50 hibe desteği sağlanacağı bildirilmişti. […]

Kırsal Kalkınma Hibeleri 2017

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi programı 2017 yılı proje teklif çağrısı ilan edilmiştir. Çağrı kapsamında desteklenen yatırım konuları Ekonomik Yatırımlar Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin […]

GTHB Tarımsal Yatırımlara Yönelik Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi: 04.12.2016

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Yatırımlara Yönelik Proje Teklif Çağrısı, Son Başvuru Tarihi: 04.12.2016 T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TAGEM), Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) Tarıma Dayalı Yatırımlar Desteği 2016 yılı proje teklif çağrısını ilan etmiştir. Destek programına başvurmak isteyenlerin aşağıda iletişim bilgileri bulunan İl Proje Yürütme Birimi […]