Kalkınma Projeleri

GAP, DAP, DOKAP ve KOP Uygulama Tebliği Yayımlandı

GAP, DAP, DOKAP ve KOP UYGULAMA TEBLİĞİ YAYIMLANDI!

GAP, DAP, DOKAP ve KOP1 Ocak 2019’dan itibaren yürürlüğe giren kararla, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) ve Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamındaki illerdeki mevcut hayvancılık işletmelerine altyapılarını geliştirmeleri için ahır yapımı, hayvan ve makine alımı gibi yatırımlar için yüzde 50 hibe desteği sağlanacağı bildirilmişti. Projelere ilişkin uygulama tebliği bugün Resmi Gazete’de yayıımlandı.

Buna göre; hibeden, Bakanlık Türkvet veri tabanına ve Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı en az 10 en fazla 50 baş anaç sığır veya en az 100 en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli ve başvuru tarihinden en az 1 yıl önce bu sistemlerde kayıt altına alınmış aktif işletmesi olan gerçek ve tüzel kişiler yararlanacak.

DESTEKLEME ŞARTLARI VE SÜRESİ

Ahır-ağıl tadilatı veya yeni yapılacak kapalı, yarı açık ve açık sistemli ahır/ağıllar, damızlık koç-teke alımı, makine alet ve ekipman alımı için verilecek %50 hibe desteği Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası Projeleri kapsamındaki illerde uygulanacak. Damızlık boğa alımında verilecek %50 hibe desteği ise suni tohumlama hizmetinin ulaştırılmasında teknik ve coğrafi koşullara bağlı aksaklık yaşanan Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Projeleri kapsamındaki illerde uygulanacak.

Destekten yararlanacak üretici ve yatırımcılar, inşaat işlerinde, başvurusu onaylanıp, uygulama projesi il proje yürütme birimince uygun bulunup yer tespitinin yapıldığı günden itibaren 1 yıl içerisinde, damızlık boğa, koç ve tekelerin ve makine alet ve ekipmanların satın alınarak işletmeye konulmasında başvurunun onaylanıp yatırımcıya tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde tamamlamakla yükümlü olacak.

BAŞVURU YERİ VE ZAMANI

Başvurular; 1 Ocak-31 Mart arasında yapılacak. İnşaat yatırımı ve makine alet ve ekipman alımı yapmak isteyen yatırımcılar, yatırımı yapacağı yerdeki Tarım ve Orman İl müdürlüğüne; damızlık boğa ve koç-teke alımı hibe desteğinden yararlanmak isteyen yatırımcılar Tarım ve Orman İl/İlçe müdürlüklerine, her üç yatırımı da yapmak isteyen yatırımcılar ise Tarım ve Orman İl müdürlüğüne başvuracak. İnşaat yatırımları, makine alet ve ekipman alımları ile damızlık boğa ve koç-teke alımı başvurularında istenecek belgeler Bakanlıkça belirlenecek ve uygulama rehberi ile yayımlanacak.

2018 Uygulama Rehberi’nde Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Elazığ, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli ve Van illeri, Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illeri, Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illeri ile Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamında Artvin, Bayburt, Samsun, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Tokat ve Trabzon illeri yer almaktaydı.

Başvuru için gerekli belgeler ve destekleme illerine ilişkin detayların yer alacağı Uygulama Rehberi yayımlandığında sayfamızdan paylaşacağız.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190220-5.htm