Yazılar

GAP, DAP, DOKAP ve KOP Uygulama Tebliği Yayımlandı

GAP, DAP, DOKAP ve KOP UYGULAMA TEBLİĞİ YAYIMLANDI! 1 Ocak 2019’dan itibaren yürürlüğe giren kararla, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) ve Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamındaki illerdeki mevcut hayvancılık işletmelerine altyapılarını geliştirmeleri için ahır yapımı, hayvan ve makine alımı gibi yatırımlar için yüzde 50 hibe desteği sağlanacağı bildirilmişti. […]

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Hibe Desteği 2019

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Hibe Desteği 2019; 26 Aralık 2018 Sayılı ve 30637 Tarihli Resmî Gazete yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığına hibe desteği verilecektir. Kararnameyi indirmek için tıklayın.  Resmi gazeteden ulaşmak için tıklayın Güneydoğu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Konya Ovası Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Hibe Desteği Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) […]

Kırsal Kalkınma Hibeleri 2017

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi programı 2017 yılı proje teklif çağrısı ilan edilmiştir. Çağrı kapsamında desteklenen yatırım konuları Ekonomik Yatırımlar Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin […]

KKYDP 11. Etap Uygulama Rehberi ve Ekleri yayınlanmıştır

KKYDP 11. Etap Uygulama Rehberi ve Ekleri yayınlanmıştır KKYDP Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No: 2016/37)Yayınlandı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, […]

Mera hayvancılığına teşvik damızlığa yüzde 50 hibe