TKDK, TKDK-IPARD Hibeleri

TKDK Beşinci Başvuru Çağrı İlanı

TKDK Beşinci çağrı

TKDK Beşinci Başvuru Çağrı İlanı 16 Şubat 2019 tarihinde Beşinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

20142020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi)

BEŞİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

 

TKDK Beşinci Başvuru Çağrı İlanıTarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 16 Şubat 2019 tarihinde Beşinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.

Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

 

TKDK BEŞINCI BAŞVURU ÇAĞRI PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti  eş  finansmanından  oluşturulan  IPARD  Programı  Fonu’dur.  Bu  destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

TKDK BEŞINCI BAŞVURU ÇAĞRISINDA BAŞVURU YAPILACAK İLLER

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır:

Destek Almak Amacıyla Başvuruların Yapılacağı ve Yatırımın Uygulanacağı İller

Afyonkarahisar

Ağrı

Aksaray

Amasya

Ankara

Ardahan

Aydın

Balıkesir

Burdur

Bursa

Çanakkale

Çankırı

Çorum

Denizli

Diyarbakır

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Giresun

Hatay

Isparta

Kahramanmaraş

Karaman

Kars

Kastamonu

Konya

Kütahya

Malatya

Manisa

Mardin

Mersin

Muş

Nevşehir

Ordu

Samsun

Sivas

Şanlıurfa

Tokat

Trabzon

Uşak

Van

Yozgat

TKDK BEŞINCI BAŞVURU ÇAĞRISINDA DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ

Bu “Başvuru Çağrı İlanı” kapsamında sadece “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” tedbiri ile “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbiri kapsamında başvurular kabul edilecektir.

Desteklenecek sektörler, destek oranı ve destek bütçesi şu şekildedir:

 

TEDBİR ADI

SEKTÖR

KODU

 

SEKTÖR ADI

DESTEK

ORANI

TOPLAM DESTEK

BÜTÇESİ (AVRO)

 

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101)

 

101-1

Süt Üreten Tarımsal

İşletmeler

 

 

 

 

%40-70

 

 

 

 

 

170.000.000

 

101-2

Kırmızı Et Üreten Tarımsal

İşletmeler

 

101-3

Kanatlı Eti Üreten Tarımsal

İşletmeler

 

101-4

Yumurta Üreten Tarımsal

İşletmeler

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar

(103)

 

103-1

Süt ve Süt Ürünlerinin

İşlenmesi ve Pazarlanması

 

 

 

 

 

 

%40-50

 

 

 

 

 

 

80.000.000

 

103-2

Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin

İşlenmesi ve Pazarlanması

 

103-3

Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin

İşlenmesi ve Pazarlanması

 

103-4

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve

Pazarlanması

 

103-5

Meyve ve Sebze Ürünlerinin

İşlenmesi ve Pazarlanması

TKDK BEŞINCI BAŞVURU ÇAĞRI BAŞVURU TARİHLERİ

TEDBİR ADI BAŞVURU TARİHLERİ
 

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101)

Başvurular 08.04.2019 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan   TKDK   İl   Koordinatörlüklerinde   kabul   edilmeye   başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 14.05.2019 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 17.05.2019, saat 18:00’dir.

Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103)

 

Başvurular 08.04.2019 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan   TKDK   İl   Koordinatörlüklerinde   kabul   edilmeye   başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 21.05.2019 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 24.05.2019, saat 18:00’dir.

Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

TKDK BEŞINCI BAŞVURU ÇAĞRISINDA YATIRIM SÜRELERİ

Beşinci  Başvuru  Çağrı  İlanı  kapsamında  hazırlanacak  başvurularda  yatırım  süreleri  en  fazla 18 (on sekiz) ay olarak planlanmalıdır.

Başvuru Çağrı İlanı

 

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) PROJE HAZIRLAMA HİZMETİ SUNMAKTAYIZ.

PROJE DANIŞMANI: Osman KARABOYUN (Ziraat Müh.)

Tel: 0542 609 75 08