Tarım Bakanlığı Hibeleri

Arıcılık Hibe Desteği 30 Bin TL Hibe

Arıcılık hibe Desteği
Arıcılık hibe desteği

Arıcılık hibe desteği

Arıcılık Hibe Desteği, Tarım ve Orman bakanlığı hayvancılık genel müdürlüğü tarafında 2021 yılında arıcılık yetiştiriciliğine hibe desteği yapılacaktır.

Hibe Desteği; arı ürünleri üretiminde kullanılacak makine, alet-ekipman ve seyyar arıcı barakası’na 81 ilimizde 30.000 TL hibe desteği verilecektir.  Başvurular, 04.01.2021 – 22.01.2021 tarihleri arasında matbu olarak İl/ilçe müdürlüklerine yapılacaktır. Arıcılık hibe desteği kapsamında yer alan makine-ekipmanlar liste olarak aşığıda verilmiştir.

 

Arıcılık Hibe Desteği Başvuru Şartları

1)  Arı Yetiştiricileri Birliği veya Bal Üreticileri Birliğine üye,

2)  Arıcılık kayıt sistemine (AKS)  müracaat tarihi itibariyle en az 3 yıldır kayıtlı,

3)  AKS deki aktif kovan sayısı bakımından 50 ve üstü arılı kovana sahip,

4)  Bal üretimine ilaveten bulunduğu bölge ve ekotip dikkate alınarak diğer arı ürünlerinden arı  sütü,  polen,  propolis,  arı  ekmeği (perga),  arı  zehiri,  apilarnil’  den  en  az  ikisini üreteceğini taahhüt eden arıcılar faydalanabileceklerdir.

ARICILIK HİBE DESTEĞİ VERİCEK MAKİNE, ALET- EKİPMAN LİSTESİ

1 Boş kovan TS3409 standardında, ağaç malzemeden

imal edilmiş langstroth tipi kovan, Polen

tuzaklı, ballıklı(katlı), 20 adet boş çerçeveli

50 adet
2 Şurupluk Paslanmaz sacdan veya plastik 50 adet
3 Mondirin takımı (Arıcı maskesi, Körük, El demiri, Fırça) 1 takım
4 Dondurucu Yaş polen,  arı sütü, arı ekmeği, apilarnil ve propolisi muhafaza etmek için, 3 veya 4 çekmeceli, bürüt hacim 85-117 litre, yükseklik 84-102 cm, (güneş paneli temin edilen dondurucuyu çalıştıracak güçte ve özelliklerde olacaktır) 1 adet
5 Bal sağım çadırı • 3  x4  metre  ebatlarında,  su  geçirmeyen  brandadan imal edilmiş,

•2 Adet 280cm x 80 cm Sineklikli Fermuarlı Üst kapaklı Pencere

•Tavan yüksekliği: Orta: 2,45 – Yan: 2 – 2,5 metre

•Ana Hatlara 4 cm emniyet şeridi çekilmiş

•Fermuarlı 1,50×2 metre ölçülerinde kapaklı kapı

•4 tarafı 30 cm.lik pilsan etek,

•İskeletini oluşturan demir demonte (DKP yuvarlak 21 x 1,5 ) paslanmaya karşı elekrostatik fırın boyalı İskeletlerde Plastik Aksam olmayacaktır.

1 adet
6 Güneş paneli,Portatif katlanabilen TV, 3veya 4 çekmeceli dondurucuyu, led aydınlatma, bal süzme makinesini, gibi cihazları çalıştırabilecek güçte  120 a/h akü, 1000 watt çıkışlı tam sinüs inverter, 25A regülatör, 240 watt katlanabilen portatif panel 1 adet
7 Arıcı barakası Demonte sökülüp takılabilen, 3x2x2 veya 3x3x2 ebatlarında, 12 parça veya daha fazla panelden oluşan, tahta tabanlı, pimapen veya paslanmaz sacdan imal edilmiş gövde 1 adet
 

8

Şurup karıştırma makinesi Krom veya paslanmaz çelikten otomatik, elektrikli  

1 adet

 

9

Bal dinlendirme tankı 150 lt. lik, bal kapasiteli, 1.20 mm 304 kalite paslanmaz çelik  

1 adet

 

10 Çıta delme makinesi 3 başlıklı, elektrikli 1 adet
11 Tel zımba makinesi Elektrikli 1 adet
12 Temel petek 50 kg
13 Bal süzme makinesi Tam otomatik, 4’ lü veya 6’ lı 1 adet
14 Sır alma bıçağı elektirikli 2 adet
15 Güneş enerjisi panelli elektrikli çit •en az 250 metre-en fazla 500 metre uzunluğunda ve 3’ er metre aralıklı ağaç direklere monte edilebilen plastik kancaları olan, üst üste 3 -4 kor tel olacak şekilde kurulacak sistem.

•Otomatik ve sürekli modlu

•Çit Şok Cihazı ( 1 Adet)

* Güneş Paneli(1 Adet

* 1 adet Akü

* Çit Teli (250-500 metre uzunluğunda)

*1.Sınıf İzolatör (200 Adet)

* 2 Adet Kapı Seti

* Topraklama

 

1 set

 

16

Sır alma teknesi/tezgahı Çelik Paslanmaz malzemeden 1 adet
 

 

17

 

Sır sıkma presi

Manuel veya elektirikli, göçer arıcılık

şartlarında kullanılabilecek küçük çaplı, paslanmaz çelik sepetli metal tezgahıyla birlikte

 

 

1 adet

 

18

Güneş enerjili mum eritme teknesi Çift çıdarlı paslanmaz galvenizli sac veya çelikten  yapılmış 1 adet
 

 

 

19

Seyyar tuvalet Demonte, panelli, sökülüp takılabilen, 1 adet penceresi olan ağaç veya pimapenden imal edilmiş( göçer arıcılar için mecburidir, var olanlar tespit ettirdiği durumda  zorunlu değildir).  

1 adet

ARI SÜTÜ ÜRETİMİNDE TEMİN EDİLECEK ALET-EKİPMAN
 

20

Arı sütü üretimi için gerekli malzemeler kafa lambası 1 adet larva transfer kaşığı(10 adet), çerçeve ve çıtalar, yüksük kalıbı, mum eritme kabı, vb.) 1 takım
21 Arı sütü toplama makinesi vakumlu 1 adet
ARI EKMEĞİ ÜRETİMİNDE TEMİN EDİLECEK ALET-EKİPMANLAR
22 Petek üzerindeki Arı ekmeğini(perga) hasad etmede kullanılacak hasad makinesi elektrikli 1 adet
PROPOLİS ÜRETİMİNDE TEMİN EDİLECEK ALET-EKİPMANLAR
23 Propolis üretimi için gerekli malzemeler

( Propolis tuzağı)

 

Plastik, kovan çerçeve üstü,

50 adet

 

ARI ZEHRİ ÜRETİMİNDE TEMİN EDİLECEK ALET-EKİPMANLAR
24 Arı zehiri toplama alet- ekipmanı Değişik voltaja ayarlanabilen, birden fazla kovandan aynı anda toplanabilen sisteme sahip, Kovan içi/dışı elektrikli veya pille çalışabilen, varsa tercihen TSE standardında 3 adet veya aynı anda 3 kovandan hasad edilebilecek düzende

*Makine, alet-ekipman temini listede belirtilen sayılarla sınırlandırılmıştır.

Arıcılık Hibe  Başvuruda İstenilen Belge ve Bilgiler

 1. Hibe Başvuru Formu
 2. Nüfus cüzdanı  fotokopisi
 3. Şirketi temsil ve imza yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri ( tüzel kişiler için) ile tüzel kişilerin yetkili kurullarından alınmış yetkilendirme kararı,
 4. Tahmini Sabit Yatırım Tutarı ve Termin Plan Tabloları
 5. Firmanın sermaye yapısı, miktarı ve faaliyetleri açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği (tüzel kişiler için),
 6. Gerçek kişiler ve tüzel kişiliklerde imza yetkisi olanlardan adli sicil kaydı istenir.

Arıcılık Hibe Desteğinden Yararlanamayacak Olanlar

 1. Hibe desteklerinden  kamu,  kurum  ve  kuruluşları,  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunan ve/veya  belge  ibraz  edenler,  desteklemelerden  men  cezası  bulunanlar  ve  tebliğde belirtilen hükümlere uymayanlar,
 2. Devlet memurları, kamu işçileri ve Devlet üniversitelerinde görevli öğretim elemanları,
 3. Yatırımcılar aynı yatırım için diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konudaki faiz indirimi veya hibe desteği programlarından yararlananlar,
 4. Kanuni takipte vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olanlar, (Tahsilat Genel Tebliği hükümleri uyarınca tahsil dairelerinin verdiği bilgiye istinaden kapsama giren   alacak   türlerinin   toplam   tutarının   5.000   TL’yi   aşmaması   halinde   borcun bulunmadığı kabul edilerek gerekli ödemeler yapılabilecektir)
 5. 5488  sayılı   Tarım   Kanunu’nun   23’üncü   maddesi   hükümleri   uygulananlar,   (İl Müdürlüklerince ÇKS, AKS, TÜRKVET sistemlerinden sorgulanır)
 6. İflas etmek  veya  tasfiye edilmek,  ilişkileri  mahkemeler tarafından  yönetilmek,  kredi verenlerle anlaşma yapmak, işletme faaliyetlerini askıya almış olmak, bu konularla ilgili işlemlere tabi olmak, ulusal yasa veya düzenlemelerle benzer bir durumdan kaynaklanan konumda olanlar,
 7. Hırsızlık, kaçakçılık,  yağma,  güveni  kötüye  kullanma,  dolandırıcılık,  hileli  iflas, sahtecilik,  ihaleye  ve  edim  ifasına  fesat  karıştırma,  zimmet,  irtifak  veya  rüşvet suçlarından adli sicil ve sicil arşiv kaydı olanlar,
 8. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan, organize veya örgütlü suçlardan adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı olanlar,
 9. Türk Ceza Kanunu’nun 102., 103. ve 104.  maddelerinde düzenlenen suçlardan adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı olanlar,
 10. Destekleme prosedürü ile ilgili olarak kendi yükümlülüklerini yerine getirememe konusunda ciddi bir ihlal içinde bulundukları ilan edilmiş durumunda olanlar

Arıcılık projeleriniz hazırlanır. İletişim bilgizlerimiz için tıklayın.