Yazılar

Arıcılık Hibe Desteği 30 Bin TL Hibe

Arıcılık Hibe Desteği, Tarım ve Orman bakanlığı hayvancılık genel müdürlüğü tarafında 2021 yılında arıcılık yetiştiriciliğine hibe desteği yapılacaktır. Hibe Desteği; arı ürünleri üretiminde kullanılacak makine, alet-ekipman ve seyyar arıcı barakası’na 81 ilimizde 30.000 TL hibe desteği verilecektir.  Başvurular, 04.01.2021 – 22.01.2021 tarihleri arasında matbu olarak İl/ilçe müdürlüklerine yapılacaktır. Arıcılık hibe desteği kapsamında yer alan makine-ekipmanlar […]

Toprak Analizine Destekleme Ödemesi Yapılacak

Toprak Analizine Destekleme Ödemesi Yapılacak Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve gerekli işlemlerini gerçekleştiren üreticilere dönemler halinde yaptıkları başvurulara ve tespitlere göre birçok kalemde destekleme ödemesi yapıldığını belirterek, “2015 yılı dosyasını güncelleyen çiftçilerimizden toprak analizi desteği ödemesinden faydalanmak isteyenlerin; Bakanlığımızca yetkilendirilmiş laboratuvarlarda 1 Kasım 2014 tarihi ile 1 Eylül 2015 tarihleri arasında toprak analizini yaptırması […]

Tkdk Güneş Enerjisi Hibe Desteği

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), hibe desteği verdiği firmaların güneş enerjisi yatırımının en az yüzde 50’sini karşılayacak. Güneş Enerjisi Hibe Desteği Nasıl faydalanır. Güneş Enerjisi Hibe Desteği ile Türkiye’de tarım ve hayvancılığın gelişmesini sağlamak amacıyla kurulan, bugüne kadar birçok projeye maddi katkı sağlayan TKDK, şimdi de farklı bir çalışmaya imza attı. TKDK, hazırladığı projeyle Kırsal Kalkınma Programı kapsamında hibe verdiği işletmelere, kendi enerji ihtiyaçlarını […]

KKYDP Hibe Desteği ile Modern Yatırımlar

KKYDP HİBE DESTEĞİ İLE MODERN YATIRIMLAR Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, Ulusal Tarım Stratejisi Kırsal Kalkınma Planı çerçevesinde; doğal kaynaklar ve çevrenin  korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif […]