Tarım Bakanlığı Hibeleri

2014 KKYDP Başvuruda İstenen Belgeler

2014 9. etap kkydp hibe başvurularında istenen belgeler nelerdir? Kkydp hibe programından yararlanmak için istenen belgeler  Öğrenmek için yazımız okuyunuz…

* Yatırıma Başvuru için Yetkili Kurul Kararı (şirket karar defterinde) [Örnek: “KKYDP Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No: 2014/43) kapsamında Ekonomik Yatırımlar için yatırıma başvuru kararı alınmıştır.” ]

*Başvuru Sahibinin Yetkilendirme Kararı (şirket karar defterinde) [Örnek:“KKYDP  proje başvurusu, hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamalarının gerçekleştirilmesi için  (İsim)-(Soy isim) yetkilendirilmiştir”]

 

 2014 9. ETAP KKYDP HİBE BAŞVURULARINDA İSTENEN BELGELER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER İÇİN

 1. Ortaklık varsa; İmzalı ortaklık bilgi formu
 2. 2 Başvuru sahibinin Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olduğuna dair belge
 3. Başvuru sahibi kuruluşun tüzük veya ana sözleşmesinin yer aldığı ticaret sicil gazetesi
 4. Tüzel kişiler için Ticaret ve Sanayi Odasından Tebliğ tarihinden sonra alınmış Faaliyet Belgesi
 5. Yatırım için yetkili kurul kararı ile yetkilendirme kararı
 6. Yetkilendirilen kişiye ait imza sirküleri
 7. Projesinde varsa ayni katkının karşılanacağına dair taahhütname
 8. İnşaat varsa, inşaat metrajı, keşif özeti ve teknik şartnamesi
 9. Makine ekipman varsa, makine ekipman teknik şartnamesi
 10. Başvuru sahibinin kâr-zarar hesabı ve son yıl bilanço hesapları (Başvuru yılında faaliyete geçenler hariç).
 11. Proje başvuruları için avan / tatbikat projesi
 12. Proje başvuruları için alınması planlanan makine ve ekipmana ait ölçekli yerleşim planı
 13. Başvuru sahibine ait yatırım yeri mülkiyet (tapu) belgesi/kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan kira kontratı veya tahsis/irtifak belgesi
 14. Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurularda yatırım yeri kamu kurum ve kuruluşları dışında gerçek ya da tüzel kişilerden kiralanmış ise noter tasdikli kira sözleşmesi
 15. Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için üretim izin belgesi
 16. Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için kapasite raporu veya ekspertiz raporu
 17. Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için yapı kullanma izin belgesi
 18. Tamamlama proje başvuruları için yapı ruhsatı veya yapı kullanma izin belgesi
 19. Bütün başvurularda yatırım yerinin icralı ve davalı olmadığına ilişkin yatırımcı beyanı
 20. Bütün başvurularda yatırım yerinin ipotekli ve şerhli olup olmadığına ilişkin tapu müdürlüğünden alınan belge
 21. Bütün başvurularda yatırım yerinde 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım
 22. Reformu Kanunu kapsamında konulan şerh varsa, ilgili kurumundan yatırım yapılmasında sakınca olmadığına dair alınan belge
 23. Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konularında; mevcut tesisin faaliyeti ile ilişkili olarak başvuru sahibi tarafından bankalardan alınan kredi nedeniyle yatırım yerinin ipotekli olması halinde, geri ödemelerinin düzenli yapıldığına dair ilgili bankadan alınan belge
 24. Başvuruya esas projenin hibe desteği dışında kalan kısmı için, Bakanlığın ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanmayacağına dair taahhütname
 25. Yeni tesis başvurularında (Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırım projeleri, alternatif enerji kaynakları kullanan seralar, çelik silo ve soğuk hava deposu hariç) hibe sözleşmesi imzalamadan önce imar planını getireceğine dair taahhütname
 26. Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırım projeleri, alternatif enerji kaynakları kullanan seralar, çelik silo ve soğuk hava deposuna ait yeni tesis başvurularında yatırım yeri ile ilgili ruhsat vermeye yetkili kurumdan, söz konusu tesis için imar planı aranmaksızın, inşaat ruhsatı ve yapı kullanım izni verileceğine dair yazı
 27. Organik ürünün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı ve teknoloji yenileme başvuruları için organik tarım müteşebbis sertifikası
 28. Organik ürünün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı ve teknoloji yenileme başvuruları için ürün sertifikası
 29. KKYDP 2013/59 nolu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça programa alınan ve yatırım yeri büyükşehir belediye sınırları içerisinde bulunan başvurularda imar planındaki gecikme sebebiyle hibe sözleşmesi imzalanamayan projeler için; imar planındaki gecikme sebeplerine ilişkin olarak büyükşehir belediyesinden alınan yazı

 

SON BAŞVURU TARİHİ : 24/12/2014

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.